การ สอน แบบ ไฮ สโคป

การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) เป็นแนวการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีสื่อและกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก และการแก้ปัญหาอย่างกระตือรือร้น โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งของโลก .

ในบล็อกที่คุณต้องการ เพื่อให้ดูเป็นระเบียบและชัดเจน ควรประกอบด้วยอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง .
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ การสอนแบบไฮสโคปเป็นวิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ ซึ่งตรงตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory) ของเปียเจต์ (Piaget) นักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งของโลก โดยการให้โอกาสเด็กเป็นผู้ริเริ่มการเล่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ อย่างอิสระ จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ได้อย่างเต็มตัว .

วิดีโอ การ สอน แบบ ไฮ สโคป

การ สอน แบบ ไฮ สโคป รับทราบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร การ สอน แบบ ไฮ สโคป เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ การสอนแบบไฮสโคป (High Scope) เป็นแนวการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำผ่านมุมกิจกรรมที่หลากหลาย ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  สรุป เรื่อง นิราศ ภูเขาทอง ม. 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *