Estimated คือ อะไร

Estimated คือ อะไร

Estimated คืออะไร

ความหมาย

Estimated คือ คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลว่า "ประมาณการ" ในภาษาไทย โดยหมายถึง การประเมินค่าแบบให้ออกมาในรูปของค่าใช้จ่าย หรือให้เป็นจำนวนหรือเป็นมูลค่า โดยอาศัยข้อมูลที่สามารถจะหาได้ในขณะนั้น

ประเภทของ Estimated

Estimated สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • Estimated cost คือ ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • Estimated time คือ ประมาณเวลา
 • Estimated quantity คือ ประมาณจำนวน

ประโยชน์ของ Estimated

Estimated มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น

 • การวางแผนและการตัดสินใจ Estimated ช่วยให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยข้อมูลประมาณการที่แม่นยำ
 • การควบคุมค่าใช้จ่าย Estimated ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและปรับแผนค่าใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสม
 • การสื่อสาร Estimated ช่วยให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการหรืองานได้อย่างเข้าใจง่าย

วิธีการประมาณการ

วิธีการประมาณการมีหลายวิธี เช่น

 • การประมาณแบบผู้เชี่ยวชาญ เป็นการประมาณโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ
 • การประมาณแบบสถิติ เป็นการประมาณโดยใช้ข้อมูลสถิติย้อนหลัง
 • การประมาณแบบโมเดล เป็นการประมาณโดยใช้โมเดลคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวังในการประมาณการ

ในการประมาณการควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

 • ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ประมาณการควรมีความถูกต้องและครบถ้วน
 • ความซับซ้อนของโครงการหรืองาน โครงการหรืองานที่ซับซ้อนอาจมีความยากในการประมาณการ
 • ความไม่แน่นอน ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอาจมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงควรมีการติดตามความคืบหน้าและปรับแผนประมาณการตามความเหมาะสม

ตัวอย่างของ Estimated

ตัวอย่างของ Estimated เช่น

 • บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งต้องการประมาณค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารแห่งหนึ่ง โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของอาคาร วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และค่าแรง
 • ผู้จัดการโครงการต้องการประมาณเวลาในการเสร็จสิ้นโครงการ โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตของงาน ทรัพยากรที่มีอยู่ และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
 • ฝ่ายขายต้องการประมาณจำนวนสินค้าที่จะขายได้ในช่วงเทศกาล โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดและพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า

สรุป

Estimated เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ในการวางแผน ตัดสินใจ และควบคุมค่าใช้จ่าย โดยอาศัยข้อมูลประมาณการที่แม่นยำและเหมาะสมกับสถานการณ์

Web{Estimated}; p. pr. & vb. n. {Estimating}.] [L. aestimatus, p. p. of aestimare. See {Esteem}, v. t.] 1. To judge and form an opinion of the value of, from imperfect data, — either the. Webบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ Google ซึ่งสามารถแปลคํา วลี และหน้าเว็บจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที. Webestimation (เอสทิเม'เชิน) n. การประมาณ, การประเมิน, การวินิจฉัย, ความคิดเห็น, ความนับถือ, ความเคารพ, Syn. estimate Webestimated: The population of the country is roughly estimated at 50, 000, 000. estimated: The value of health cannot be overestimated. estimated: The value of the painting was. Webestimate [estimated|estimated] {กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลัง} Webค้นหาคำศัพท์ estimated คืออะไร? ดูความหมายของ พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

Estimated คือ อะไร

Question Video: Estimating the Sum of Two Three-Digit Numbers by – Source: www.nagwa.com

Estimated คือ อะไร

เครื่องหมายการคำนวณ – ครูไอที – Source: kru-it.com

Estimated คือ อะไร

feasibility study ร้านอาหาร – Source: www.pangpond.com

See also  แชร์ Forex คือ อะไร Pantip
Estimated คือ อะไร

อยากจดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า ทำยังไง? เตรียมอะไรบ้าง? | KMCP – Source: www.kmcpaccounting.com

Estimated คือ อะไร

boi คืออะไร – Source: www.pangpond.com

Estimated คือ อะไร

ยูนิคอร์น ในวงการ Startup คืออะไร ? | startup คืออะไร | เคล็ดลับออนไลน์ – Source: cheerthaipower.com

Estimated คือ อะไร

CU-AAT คืออะไร? ครบทุกข้อมูลที่ต้องรู้เกี่ยวกับข้อสอบ CU-AAT – Ignite – Source: www.ignitebyondemand.com

Estimated คือ อะไร

ตัวอย่าง โครงการ TPM – Source: www.pangpond.com

Estimated คือ อะไร

Digital ID คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล – Source: www.dga.or.th

Estimated คือ อะไร

เงินเฟ้อกลับมา หุ้นแบบไหนจะได้ประโยชน์ – SET Investnow – Source: www.setinvestnow.com

Estimated คือ อะไร, Detailed Cost Estimate ep1 – Construction Engineering and Management, 33.07 MB, 24:05, 432, Suphawut Malaikrisanachalee, 2020-12-29T01:11:49.000000Z, 9, Question Video: Estimating the Sum of Two Three-Digit Numbers by, 1920 x 1080, jpeg, sum numbers estimating rounding nearest two hundred, 10, estimated-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Detailed Cost Estimate ep1 - Construction Engineering and Management

Estimated คือ อะไร. Webestimated: It is estimated that there are over half a million words in English. estimated: Steel production is estimated to have reached 100 million tons last year. estimated:. Web踏む (P);履む;践む. [ふむ, fumu] (v5m, vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the. Webการตีราคา การประมาณค่า. [syn.] appraisal,evaluation. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON. estate agent. estimate at. esprit de corps. cut off someone|s escape. Eskimo.

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and Management)
Detailed Cost Estimate ep1
28 ธันวาคม 2563

ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Question Video: Estimating the Sum of Two Three-Digit Numbers by

Estimated คือ อะไร, Webestimated: The population of the country is roughly estimated at 50, 000, 000. estimated: The value of health cannot be overestimated. estimated: The value of the painting was. Webestimate [estimated|estimated] {กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมตามหลัง} Webค้นหาคำศัพท์ estimated คืออะไร? ดูความหมายของ พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัวอักษรภาษาอังกฤษ

See also  อะไร คือ Reduce

Detailed Cost Estimate ep1 – Construction Engineering and Management

Detailed Cost Estimate ep1 - Construction Engineering and Management

Source: Youtube.com

วีดีโอสอนEstimate of ฺํrevit

วีดีโอสอนEstimate of ฺํrevit

Source: Youtube.com

8 introduction to estimation

8 introduction to estimation

Source: Youtube.com

Parameter estimation (การประมาณค่าพารามิเตอร์)

Parameter estimation (การประมาณค่าพารามิเตอร์)

Source: Youtube.com

Estimation 2

Estimation 2

Source: Youtube.com

Estimation 1

Estimation 1

Source: Youtube.com

10 mean estimation for 2 groups

10 mean estimation for 2 groups

Source: Youtube.com

Fin1 Slide 7-2: CF estimation

Fin1 Slide 7-2: CF estimation

Source: Youtube.com

นักเศรษฐกิจการเกษตรยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Estimation (1)

นักเศรษฐกิจการเกษตรยุคใหม่ : การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Estimation (1)

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *