Est คือ การ ตรวจ อะไร

Est คือ การ ตรวจ อะไร

Est คือ การ ตรวจ อะไร

บทนำ

Est ย่อมาจาก Exercise Stress Test เป็นการตรวจหัวใจอย่างหนึ่งที่แพทย์ใช้เพื่อประเมินการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย การตรวจนี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หลายชนิด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การ ตรวจ Est

การตรวจ Est โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที ผู้เข้ารับการตรวจจะเดินหรือปั่นจักรยานบนสายพาน โดยความเร็วและความชันของสายพานจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ ในระหว่างการตรวจ แพทย์จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของผู้เข้ารับการตรวจ

Table of Contents

ประโยชน์ของการตรวจ Est

การตรวจ Est มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้หลายชนิด
 • ช่วยประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ช่วยติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ Est

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ Est ได้แก่

 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ผู้ที่สูบบุหรี่ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
 • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ผู้ที่มีประวัติเจ็บหน้าอก
 • ผู้ที่มีประวัติหัวใจเต้นผิดจังหวะ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ Est

ผู้เข้ารับการตรวจควรงดรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างน้อย 4-6 ชั่วโมงก่อนการตรวจ งดบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่สบาย

ขั้นตอนการ ตรวจ Est

ขั้นตอนการ ตรวจ Est มีดังนี้

 1. แพทย์จะซักประวัติและตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจ
 2. แพทย์จะติดแผ่นอิเล็กโทรดไว้ที่หน้าอก แขน และขาของผู้เข้ารับการตรวจเพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 3. ผู้เข้ารับการตรวจจะเดินหรือปั่นจักรยานบนสายพาน โดยความเร็วและความชันของสายพานจะเพิ่มขึ้นเป็นระยะๆ
 4. แพทย์จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของผู้เข้ารับการตรวจในระหว่างการตรวจ
 5. การตรวจจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เข้ารับการตรวจมีอาการเหนื่อยล้า หรือเมื่อแพทย์เห็นว่าเพียงพอแล้ว

ผลการตรวจ Est

ผลการตรวจ Est จะแสดงเป็นกราฟคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิต แพทย์จะพิจารณาผลการตรวจร่วมกับประวัติและการตรวจร่างกาย เพื่อวินิจฉัยโรคหัวใจและหลอดเลือด

ข้อควรระวังในการตรวจ Est

การตรวจ Est เป็นการตรวจที่ปลอดภัย แต่อาจมีความเสี่ยงบางประการ ได้แก่

 • อาการเหนื่อยล้า
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ
 • เจ็บหน้าอก

สรุป

การตรวจ Est เป็นการตรวจหัวใจที่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดควรเข้ารับการตรวจ Est ตามคำแนะนำของแพทย์

Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise stress test) เป็นการตรวจหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือตรวจหาการ … Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานหรือปั่นจักรยาน วิธีนี้จะ … Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) หรือการตรวจ EST หัวใจ ขั้นตอนเป็นอย่างไร? ใครควรตรวจบ้าง? Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย โดยมีวิธีการตรวจอยู่ 2 วิธี คือ การเดิน …

Est คือ การ ตรวจ อะไร

การตรวจ EST หัวใจ คืออะไร? ข้อมูล ขั้นตอน ราคา | HD สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ – Source: www.honestdocs.co

Est คือ การ ตรวจ อะไร

การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST) คืออะไร? – Source: thaksinhospital.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

มารู้จักกับ STI คืออะไร – ตรวจ HIV – Source: thaihivselftest.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

EKG คืออะไร? ทำไมต้องตรวจ – โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม – Source: vichaivej-nongkhaem.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

Good Health @ Lanna Hospital สาระสุขภาพน่ารู้ : ตรวจหาภาวะหัวใจขาดเลือด – Source: lannahospital.blogspot.com

See also  Dlc คือ โรค อะไร
Est คือ การ ตรวจ อะไร

ท้องไม่ท้อง รู้ให้แน่ ด้วยการตรวจครรภ์หาค่าเอชซีจี (hCG) | รพ.นครธน – Source: www.nakornthon.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

การตรวจคัดกรองมะเร็งตับ – โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย – Source: chulalongkornhospital.go.th

Est คือ การ ตรวจ อะไร

ข้อควรรู้ ตรวจหลังคลอด ตอนไหน? เจ็บไหม? ต้องตรวจอะไรบ้าง? – Source: beyondivf.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

การตรวจ NIPT test คืออะไร? | ปรึกษาแพทย์ผู้มีบุตรยาก – Source: www.primefertilitycenter.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร

ตรวจหาเชื้อโควิด19 RT-PCR vs ATK ต่างกันอย่างไร? – โรงพยาบาลวิชัยเวช – Source: vichaivej-nongkhaem.com

Est คือ การ ตรวจ อะไร, เทคโนโลยีการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST, 3.14 MB, 02:17, 945, BANGKOK HOSPITAL RATCHASIMA, 2021-07-15T11:08:11.000000Z, 9, การตรวจ EST หัวใจ คืออะไร? ข้อมูล ขั้นตอน ราคา | HD สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่, 2667 x 1360, jpeg, , 10, est-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

เทคโนโลยีการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST

Est คือ การ ตรวจ อะไร. Webข้อควรรู้เกี่ยวกับตรวจ est. การตรวจสมรรถภาพของหัวใจ (est) เป็นการตรวจที่ปราศจากอุปกรณ์ใด ๆ ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ร่างกาย … Webการตรวจที่ถือเป็นมาตรฐาน สำหรับค้นหาโรคนี้ คือ การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (Exercise Stres Test : EST) เป็นวิธีการตรวจสมรรถภาพ …

การตรวจ EST หัวใจ คืออะไร? ข้อมูล ขั้นตอน ราคา | HD สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

Est คือ การ ตรวจ อะไร, Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจ EST (Exercise Stress Test) เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานหรือปั่นจักรยาน วิธีนี้จะ … Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) หรือการตรวจ EST หัวใจ ขั้นตอนเป็นอย่างไร? ใครควรตรวจบ้าง? Webการตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในขณะออกกำลังกาย โดยมีวิธีการตรวจอยู่ 2 วิธี คือ การเดิน …

เทคโนโลยีการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST

เทคโนโลยีการตรวจสมรรถภาพของหัวใจ EST

Source: Youtube.com

วิ่งสายพานตรวจหัวใจ (EST) – Doctor Kitcha

วิ่งสายพานตรวจหัวใจ (EST) - Doctor Kitcha

Source: Youtube.com

การตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน est is

การตรวจหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน est is

Source: Youtube.com

รีวิวตรวจ EST ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เช็กความฟิตของหัวใจ ที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

รีวิวตรวจ EST ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย เช็กความฟิตของหัวใจ ที่ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร

Source: Youtube.com

รีวิว ตรวจหัวใจ EST (Exercise Stress Test) ที่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | HDreview

รีวิว ตรวจหัวใจ EST (Exercise Stress Test) ที่ โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน | HDreview

Source: Youtube.com

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test : EST

การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test : EST

Source: Youtube.com

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้นด้วยเครื่อง EKG และ EST l Happy Health l 01/10/2559

การตรวจคัดกรองโรคหัวใจเบื้องต้นด้วยเครื่อง EKG และ EST l Happy Health l 01/10/2559

Source: Youtube.com

Dr.O Go Guid EP 17 : Dr.O พาทดสอบวิ่งสายพาน ตรวจสมรรถภาพหัวใจ

Dr.O Go Guid EP 17 : Dr.O พาทดสอบวิ่งสายพาน ตรวจสมรรถภาพหัวใจ

Source: Youtube.com

【以爱为名】08|女孩对特种兵总裁一救钟情,设计他掉入爱情陷阱,谁知他才是高级猎手,步步为营的爱情战早在这一刻开始💞|赵丽颖 金瀚 白鹿 张凌赫

【以爱为名】08|女孩对特种兵总裁一救钟情,设计他掉入爱情陷阱,谁知他才是高级猎手,步步为营的爱情战早在这一刻开始💞|赵丽颖 金瀚 白鹿 张凌赫

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *