Boi คือ หน่วยงาน อะไร

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

Boi คือหน่วยงานอะไร

Boi หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

ประวัติ

Boi ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและสร้างรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ

ภารกิจ

Table of Contents

Boi มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ โดยการให้สิทธิและประโยชน์ในการลงทุน การเสริมสร้างปัจจัยเกื้อหนุนต่อการลงทุน การส่งเสริมการลงทุนและการบริการลงทุน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

สิทธิประโยชน์

Boi ให้สิทธิประโยชน์แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในหลายด้านด้วยกัน เช่น

 • สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ
 • สิทธิประโยชน์ด้านการเงิน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การค้ำประกันสินเชื่อ
 • สิทธิประโยชน์ด้านแรงงาน เช่น การอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ
 • สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น การยกเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆ

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

Boi ส่งเสริมการลงทุนในกิจการหลากหลายประเภท แบ่งออกเป็น 8 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
 • แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน
 • อุตสาหกรรมเบา
 • ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
 • อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 • อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและบริการสุขภาพ
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม

ผู้ประกอบการที่สนใจขอรับการส่งเสริมจาก Boi สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงาน Boi ทั่วประเทศ โดยจะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนด

ประโยชน์ของการขอรับการส่งเสริม

การขอรับการส่งเสริมจาก Boi มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ
 • ช่วยให้กิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น
 • ช่วยให้กิจการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านต่างๆ

สรุป

Boi เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยการให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ แก่กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ซึ่งช่วยให้กิจการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

WebBOI ย่อมาจาก Board of Investment คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุน … Webสอบถามข้อมูล [email protected] . สารบรรณกลาง (สำหรับรับ-ส่งหนังสือจากหน่วยงานภายนอก) [email protected] . จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ Webเกี่ยวกับ BOI. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ … WebThe Board of Investment of Thailand

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร – Source: www.lissom-logistics.co.th

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

รู้จักกับการส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์จาก BOI ฉบับเข้าใจง่าย – Source: winwinesco.com

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

EEC – สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI – THAIPURCHASING NEWs – Source: www.thaipurchasing.com

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

มติบอร์ด BOI 30 มิ.ย. 2564 ดึงลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง – Source: www.mreport.co.th

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

The Board of Investment of Thailand BOI R1 | boi คือ | เคล็ดลับออนไลน์ – Source: cheerthaipower.com

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

ความรู้เรื่อง BOI – รับติดตั้ง ระบบปรับอากาศ, CHILLER, WATER COOLED – Source: www.tiptopengineering.co.th

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

BOI News – 🚩สิทธิประโยชน์เบื้องต้น… | Facebook – Source: www.facebook.com

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

ฺBOI ถก หอการค้าฯ นัดแรก ดึงลงทุน เพิ่มสิทธิประโยชน์ ปลดล็อกอุปสรรค – Source: newnewsthai.com

See also  อะไร คือ Layoff
Boi คือ หน่วยงาน อะไร

BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษี เกี่ยวข้อง กับ หุ้น อย่างไร – Mr.LikeStock – Source: www.mrlikestock.com

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

BOI : The Board of Investment of Thailand – Source: www.boi.go.th

Boi คือ หน่วยงาน อะไร, Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง, 7.19 MB, 05:14, 5,544, ครูธัญญ่า กัญจน์ธนดล, 2021-05-25T01:37:46.000000Z, 9, Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร, 940 x 788, jpeg, , 10, boi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Boi คือ หน่วยงาน อะไร. WebBOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร. 28 Apr 2020. BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการ …

เทคนิคไหนที่คุณชอบ แล้วมันเข้ากับงานคุณ จงเอาไปต่อยอด ทำจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อ ครูอยากให้คนทำจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคน

เฟสบุ๊คเพจ: จัดซื้อมือโปร
Tiktok: ครูธัญญ่าสอนจัดซื้อ

Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร

Boi คือ หน่วยงาน อะไร, Webเกี่ยวกับ BOI. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน มีภารกิจในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ … WebThe Board of Investment of Thailand

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Source: Youtube.com

สอนบัญชีภาษีผู้ประกอบการ EP 34 กิจการที่ได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คืออะไร

สอนบัญชีภาษีผู้ประกอบการ EP 34 กิจการที่ได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คืออะไร

Source: Youtube.com

[ENG-SUB] : EP15 Thailand Board of Investment (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

[ENG-SUB] : EP15 Thailand Board of Investment (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

Source: Youtube.com

Ep.760) ถ้าบริษัทคุณทำ BOI อยู่ เรื่องนี้จำเป็นเลยที่ต้องรู้

Ep.760) ถ้าบริษัทคุณทำ BOI อยู่ เรื่องนี้จำเป็นเลยที่ต้องรู้

Source: Youtube.com

EP.350 (ปี 64) BOI คืออะไร ดีอย่างไรกับหุ้นและนักลงทุน [ นักลงทุนมือใหม่ ]

EP.350 (ปี 64) BOI คืออะไร ดีอย่างไรกับหุ้นและนักลงทุน [ นักลงทุนมือใหม่ ]

Source: Youtube.com

📌ความแตกต่างของธุรกิจ SME ที่เป็น BOI และ NON BOI

📌ความแตกต่างของธุรกิจ SME ที่เป็น BOI และ NON BOI

Source: Youtube.com

รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ ใครว่ายาก

รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ ใครว่ายาก

Source: Youtube.com

EP. 2【1/3】 ▏ สิทธ์ BOI คืออะไร ดีต่อ solar อย่างไร 【เรามาดูกัน】 ▏ IRRADIANCE บอกต่อ

EP. 2【1/3】 ▏ สิทธ์ BOI คืออะไร ดีต่อ solar อย่างไร 【เรามาดูกัน】 ▏ IRRADIANCE บอกต่อ

Source: Youtube.com

การยื่นขอ BOI คืออะไร l Energy DD EP.32

การยื่นขอ BOI คืออะไร l Energy DD EP.32

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *