อะไร คือ Intransitive Verb

อะไร คือ Intransitive Verb

คำบรรยาย

ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กริยาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ transitive verb (กริยาต้องการกรรม) และ intransitive verb (กริยาที่ไม่ต้องการกรรม) โดย intransitive verb คือกริยาที่ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับความหมายของประโยค ประโยคที่มี intransitive verb เพียงอย่างเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์

ความหมายของ intransitive verb

Intransitive verb คือกริยาที่แสดงการกระทำหรือสถานะของสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับความหมายของประโยค ประโยคที่มี intransitive verb เพียงอย่างเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ เช่น

 • The sun rises in the east. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)
 • The bird flies in the sky. (นกบินอยู่บนท้องฟ้า)
 • The water flows down the river. (น้ำไหลไปตามแม่น้ำ)

ลักษณะของ intransitive verb

Table of Contents

Intransitive verb มีลักษณะดังนี้

 • ไม่สามารถมีกรรมมารองรับความหมายของประโยคได้
 • ประโยคที่มี intransitive verb เพียงอย่างเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์
 • มักใช้กับคำบุพบทเพื่อขยายความหมาย เช่น
  • The sun rises in the east. (พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก)
  • The bird flies in the sky. (นกบินอยู่บนท้องฟ้า)
  • The water flows down the river. (น้ำไหลไปตามแม่น้ำ)
See also  N คืออะไรในคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง intransitive verb

ตัวอย่าง intransitive verb บางส่วน ได้แก่

 • การกระทำ เช่น rise, fall, come, go, run, swim, walk, jump, sit, stand, sleep, eat, drink, laugh, cry, sing, dance, play, work, study, etc.
 • สถานะ เช่น be, become, seem, appear, feel, taste, smell, look, etc.

ความแตกต่างระหว่าง intransitive verb และ transitive verb

ความแตกต่างระหว่าง intransitive verb และ transitive verb มีดังนี้

ลักษณะ Intransitive verb Transitive verb
ความจำเป็นของกรรม ไม่จำเป็น จำเป็น
ความหมายของประโยค สมบูรณ์ ไม่สมบูรณ์
ตัวอย่าง rise, fall, come, go, run, swim, walk, jump, sit, stand, sleep, eat, drink, laugh, cry, sing, dance, play, work, study, etc. love, like, eat, hit, clean, buy, cut, do, have, make, meet, etc.

สรุป

Intransitive verb คือกริยาที่ไม่จำเป็นต้องมีกรรมมารองรับความหมายของประโยค ประโยคที่มี intransitive verb เพียงอย่างเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้สมบูรณ์ ตัวอย่าง intransitive verb บางส่วน ได้แก่ rise, fall, come, go, run, swim, walk, jump, sit, stand, sleep, eat, drink, laugh, cry, sing, dance, play, work, study, etc.

ไซโลคำหลัก

 • intransitive verb
 • transitive verb
 • กริยาต้องการกรรม
 • กริยาที่ไม่ต้องการกรรม
 • กรรม
 • ประโยค
 • ความหมาย
 • ตัวอย่าง
 • ความแตกต่าง

คำบรรยายเพิ่มเติม

นอกจาก intransitive verb แล้ว ยังมี verb ประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น

 • Linking verb คือกริยาที่ทำหน้าที่เชื่อมคำนามหรือคำคุณศัพท์กับคำนามหรือคำคุณศัพท์อื่น ๆ เช่น is, was, are, were, seem, appear, become, feel, taste, smell, look, etc.
 • Modal verb คือกริยาช่วยที่แสดงถึงระดับความสามารถ โอกาส หรือการอนุญาต เช่น can, could, may, might, must, should, will, would, etc.
 • Auxiliary verb คือกริยาช่วยที่ทำหน้าที่ช่วยกริยาหลักในประโยค เช่น do, have, be, will, shall, can, may, must, etc.

ผู้เรียนควรศึกษาประเภทของกริยาต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

WebTransitive Verbs (VT) เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมตรง (Direct Object) มารองรับเสมอ เช่น. I eat bread and drink coffee. eat, drink เป็น Transitive Verbs, bread เป็น Direct Object ของ eat. Webและ Transitive verbs คือ อะไร? Intransitive verbs คือ กริยาที่ไม่ต้องการกรรม. เป็นกริยาที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัว WebIt has been raining for over an hour now. Modal Auxiliary Verbs คือ คำกริยาช่วยที่มีความหมายในตัวเอง ทั้งหมดมีดังนี้ can, could, shall, should, will, would, may,. WebVerb คืออะไร; Verb มีอะไรบ้าง; หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง; ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย; ♦ Verb คืออะไร. Verb is a word or phrase that describes an action, condition, or. WebIntransitive verb merupakan kata kerja yang tidak diikuti oleh objek secara langsung, atau yang sering dikenal dengan direct object, agar menjadi kalimat utuh dan memiliki makna.. WebAn intransitive verb is a verb that doesn’t require a direct object (i.e., a noun, pronoun or noun phrase) to indicate the person or thing acted upon. For example, the.

See also  Wtf คือ อะไร

List of 100+ Intransitive Verbs | Useful Intransitive Verb Examples

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: englishstudyonline.org

Intransitive Verb list | Verbs list, Intransitive verb, English words

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: www.pinterest.com

What is Intransitive Verb? Definition and Examples – English Study Page

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: englishstudypage.com

List of Intransitive Verbs | Intransitive verb, English verbs, Learn

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: www.pinterest.ca

Intransitive Verbs – English Study Here

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: englishstudyhere.com

10 Intransitive Verbs Examples – English Vocabs

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: englishvocabs.com

Transitive and Intransitive verbs in English || Free guide

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: www.englishwithashish.com

Intransitive Verb: Definition, Examples, and List » Onlymyenglish.com

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: onlymyenglish.com

Intransitive Verb: Definition, Types and Useful Examples of

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: 7esl.com

73 Intransitive Verb Examples List – English Vocabs

อะไร คือ Intransitive Verb

Source: englishvocabs.com

อะไร คือ Intransitive Verb, วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Transitive & Intransitive Verb, 13.53 MB, 09:51, 10,766, NockAcademy -ไลฟ์สอนสด อันดับ1-, 2020-06-12T05:52:22.000000Z, 9, List of 100+ Intransitive Verbs | Useful Intransitive Verb Examples, englishstudyonline.org, 1200 x 900, jpeg, verbs intransitive verb transitive englishstudyonline phrasal transition algunproblemita, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-intransitive-verb

อะไร คือ Intransitive Verb. WebIntransitive verb (vi) มีอะไรบ้าง สามารถดูได้จากตัวอย่างต่อไปนี้ appear, die, lie, sneeze, arrive, disappear, live, snow, come, fall, rain, wait, cough, happen, rise, work WebChinese-English: CC-CEDICT Dictionary. 不及物动词. [ bù jí wù dòng cí, 不 及 物 动 词 / 不 及 物 動 詞] intransitive verb [Add to Longdo] Japanese-English: EDICT Dictionary. 自.

ใครที่กำลังมองหาคอร์สเรียนดี ๆ
สำหรับสอบเข้าม.1 สอบเข้าม.4 หรือเรียน
เพื่อเพิ่มเกรดแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนยังไง😓
เพราะกลัวหมดไฟในการเรียนออนไลน์
หรือกลัวเรียนไม่ไหว
ปัญหาและข้อกังวลเหล่านั้นจะหมดไป
เมื่อได้มาเรียนกับ
NockAcademyแอปไลฟ์สอนสด อันดับหนึ่ง🥇🥇!!!
.
ทดลองฟรี! 💪
nockacademy.com/learn/
.
.
คอร์สของเรามีตั้งแต่ระดับชั้น ป.5 – ม.6
ประกอบด้วย 4 วิชา คณิต วิทย์ อังกฤษ และภาษาไทย
.
จัดหนักจัดเต็มกับเนื้อหาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
เรียนกับเราดียังไง ไปดูกัน
.
👉Live Streaming ถ่ายทอดสดบทเรียนแบบเรียลไทม์
ถามตอบกับคุณครูได้ทันทีถามปุ๊ป ตอบปั๊ป
เหมือนเรียนกับคุณครูตัวต่อตัวเพื่อคลายข้อสงสัย
และเรียนให้เข้าใจมากขึ้น
ที่สำคัญ! เราไลฟ์สอนสดทุกวัน!! จันทร์-เสาร์ แบบจุก ๆ
.
👉Study Clips รับชมคลิปการสอนขนาดสั้นเพียง 5- 10 นาที
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
แบบตรงจุดท้ายคลิปมีบททดสอบความเข้าใจให้น้อง ๆ ทำ
.
👉Exam feature ห้องข้อสอบ!
ให้น้อง ๆ ได้ลองทำข้อสอบก่อนลงสนามจริง
.
คอร์สของเรายิ่งซื้อ ยิ่งคุ้ม
เพราะมีส่วนลดถึง 2,500 บาท
สมัครคอร์สเดียวเรียนได้ทุกวิชา!!
.
✅คอร์สเรียนแบบ 12 เดือน จากปกติราคา6,600 บาท
เหลือเพียง 4,100 บาท
.
✅คอร์สเรียนแบบ 6 เดือน จากปกติราคา3,300 บาท
เหลือเพียง 2,800 บาท
.
✅คอร์สเรียนแบบ 3 เดือน ราคาเพียง1,650 บาท เท่านั้น
ตกเดือนละ 535 บาทเท่านั้นเอง
.
.
[สมัครแล้วน้อง ๆ จะได้อะไรบ้าง?]
เรียนแบบจุใจ เพราะเรียนได้ทุกวิชา ทุกระดับชั้น!
ใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง!!
มีแบบทดสอบให้ทำครบทั้ง 4 วิชา
มากกว่า 4,000 ข้อ🔥
มีคลิปให้รับชมมากกว่า 2,000 คลิป🔥🔥
ดูการเรียนถ่ายทดสดแบบย้อนหลังได้ไม่อั้น
จะปูพื้นฐานหรือเตรียมสอบก็ทำเรียนได้ด้วยตัวเอง
คอร์สของเราเป็นแบบออนไลน์
.
จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่
จะใช้กี่อุปกรณ์ก็เรียนได้จัดแบ่งเวลาเรียนเองได้เลย
.
ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามเพิ่มเติมได้ตลอด
เพราะมีแอดมินดูแลน้อง ๆ อย่างใกล้ชิด
คุ้มขนาดนี้ ไม่เรียนไม่ได้แล้ว🙋‍♀️🙋
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย
.
รับข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติม ง่าย ๆ เพียงแค่แอด LINE
lin.ee/JAuOiVi

See also  Hrm คือ อะไร

●สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ●
nockacademy.com

●iOS●
apple.co/2SKdksn

●Android●
bit.ly/2REzb7w

●สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ●
nockacademy.com/for-school/

List of 100+ Intransitive Verbs | Useful Intransitive Verb Examples

WebVerb คืออะไร; Verb มีอะไรบ้าง; หลักการใช้ Verb ใช้ยังไง; ตัวอย่าง Verb ที่ใช้บ่อย; ♦ Verb คืออะไร. Verb is a word or phrase that describes an action, condition, or. WebIntransitive verb merupakan kata kerja yang tidak diikuti oleh objek secara langsung, atau yang sering dikenal dengan direct object, agar menjadi kalimat utuh dan memiliki makna.. WebAn intransitive verb is a verb that doesn’t require a direct object (i.e., a noun, pronoun or noun phrase) to indicate the person or thing acted upon. For example, the.

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Transitive & Intransitive Verb

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 เรื่อง Transitive & Intransitive Verb

Source: Youtube.com

increase ใช้ยังไง อธิบาย transitive, intransitive verb เพื่อแต่งประโยค มาจากคอร์ส paper writing

increase ใช้ยังไง อธิบาย transitive, intransitive verb เพื่อแต่งประโยค มาจากคอร์ส paper writing

Source: Youtube.com

Ep.10 Intransitive verb คืออะไร

Ep.10 Intransitive verb คืออะไร

Source: Youtube.com

★★มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันเถอะ Transitive vs. Intransitive Verb by P'Kul BestLearningOnline.com★★

★★มาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กันเถอะ Transitive vs. Intransitive Verb by P'Kul BestLearningOnline.com★★

Source: Youtube.com

Ep.9 Transitive verb คืออะไร ใช้ยังไง

Ep.9 Transitive verb คืออะไร ใช้ยังไง

Source: Youtube.com

Learn about transitive and intransitive verbs – Stop Saying

Learn about transitive and intransitive verbs - Stop Saying

Source: Youtube.com

Transitive verbs#Intransitve verbs#english grammar#English with Maryam

Transitive verbs#Intransitve verbs#english grammar#English with Maryam

Source: Youtube.com

การแบ่งประเภท Verbs

การแบ่งประเภท Verbs

Source: Youtube.com

Main verbs คืออะไร มีกี่ประเภท

Main verbs คืออะไร มีกี่ประเภท

Source: Youtube.com

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 26 Verbs : Transitive and Intransitive

นิยาม Transitive Verbs คือ กริยาที่มีกรรมในประโยค อาจจะมีกรรม 1 ส่วน หรือมากกว่า 1 ส่วน ก็ได้ Intransitive Verbs คือ กริยาที่ไม่มี, .

Transitive verbs และ Intransitive verbs

Transitive verbs คือ สกรรมกริยา หรือกริยาที่ต้องการกรรม เป็นคำกริยาที่ต้องการกรรมตรง (Direct Object) มารองรับเสมอ เช่น I hit the ball. .

.

VERBS; Learning basic English grammar – What is a verb?

A verb is a part of speech that expresses an action or state of being. There are several types of verbs such as finite and non-fin, .

Transitive verb และ Intransitive verb คืออะไร อันไหนต้องการกรรม อันไหนไม่ต้อง – ภาษาอังกฤษออนไลน์

transitive verb และ intransitive verb อันไหนต้องการกรรม อันไหนไม่ต้องการ มีวิธีการสังเกตุง่ายๆ เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ค, .

อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ? – waseda

อกรรมกริยา-สกรรมกริยา คืออะไร ? มีคำอะไรบ้าง ? เรื่องนี้ หลาย ๆ คนอาจจะสับสน พี่หมีเลยอยากจะแยกกลุ่มให้นะ, .

intransitive verbs และ transitive verbs ต่างกันอย่างไร

เมื่อพูดถึง, verbs และ Transitive verbs ต่างกันอย่างไร แล้ว Intransitive verbs คือ อะไร?… .

Transitive Verb & Intransitive Verb – GotoKnow

คำสำคัญ (Tags): #transitive verb intransitive verbหมายเลขบันทึก: 259625เขียนเมื่อ 6 พฤษภาคม 2009 18:17 น. () .

.

คำศัพท์ ”-intransitive verb-” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

พจนานุกรม Intransitive verb คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย Dictionary แปลว่า คำแปล

พจนนุกรมออนไลน์ คำแปล Intransitive verb คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Intransitive verb] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ , .

คำศัพท์ ”transitive verb” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

คำศัพท์ ”intransitive verb” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Infinitive คือ อะไร ?

V.Infinitive คือ กริยาไม่แท้ชนิดหนึ่งที่เราใช้กันในภาษาอังกฤษ โดยรูปของมันก็คือรูปเพียวๆ ของกริยาเลยค่ะ ไม่ผัน , .

คำศัพท์ ”transitive” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

คำศัพท์ ”intransitive” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Intransitive Verb | Part of Speech

Intransitive Verb คือ “อกรรมกริยา” ได้แก่ “กร… .

Transitive Verb และ Intransitive Verb ในภาษาอังกฤษ

คำกริยาในภาษาอังกฤษแบ่งได้เป็น สกรรมกริยา (Transitive Verb) หรือกริยาที่ต้องการกรรม และ อกรรมกริยา (Intransitive Verb) กริยาที, .

การใช้ intransitive verb (ตัวย่อ v.i.) คืออะไร มีอะไรบ้าง

Intransitive verb (อกรรมกริยา) Intransitive verb อ่านว่า อินแทรน’ซิทิฟว-เวิร์บ หมายถึง กริยาที่ไม่ต้องการกรรม ตัวย่อ ใน dictionary คือ vi , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *