อะไร คือ Hepatitis

อะไร คือ Hepatitis

คำบรรยายหลัก

 • โรคตับอักเสบ คืออะไร
 • ประเภทของโรคตับอักเสบ
 • อาการของโรคตับอักเสบ
 • การติดต่อของโรคตับอักเสบ
 • การวินิจฉัยโรคตับอักเสบ
 • การรักษาโรคตับอักเสบ
 • การป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบ คืออะไร

โรคตับอักเสบ (Hepatitis) คือภาวะที่เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ การใช้ยาบางชนิด หรือการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป การอักเสบของตับจะทำให้ตับไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น ตับแข็ง และมะเร็งตับ

ประเภทของโรคตับอักเสบ

โรคตับอักเสบแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่

Table of Contents

 • ไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งติดต่อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
 • ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B) เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของคนติดเชื้อ
 • ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C) เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดของคนติดเชื้อ
 • ไวรัสตับอักเสบดี (Hepatitis D) เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบดี ซึ่งสามารถติดต่อได้เฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเท่านั้น
 • ไวรัสตับอักเสบอี (Hepatitis E) เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบอี ซึ่งติดต่อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส
See also  ตัวแปร คือ อะไร Javascript

อาการของโรคตับอักเสบ

อาการของโรคตับอักเสบอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของโรคและความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไป อาการของโรคตับอักเสบ ได้แก่

 • อ่อนเพลีย
 • เบื่ออาหาร
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดท้อง
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • ปัสสาวะสีเหลืองเข้ม
 • อุจจาระสีซีด

การติดต่อของโรคตับอักเสบ

การติดต่อของโรคตับอักเสบแต่ละประเภทมีดังนี้

 • ไวรัสตับอักเสบเอ ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งอาจปนเปื้อนจากการปนเปื้อนอุจจาระของคนติดเชื้อ
 • ไวรัสตับอักเสบบี ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหลั่งจากร่างกายของคนติดเชื้อ ซึ่งอาจปนเปื้อนจากการสัมผัสเข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การเจาะหู การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน และจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์หรือคลอด
 • ไวรัสตับอักเสบซี ติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดของคนติดเชื้อ ซึ่งอาจปนเปื้อนจากการสัมผัสเข็มฉีดยาร่วมกัน การสัก การเจาะหู และจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์หรือคลอด
 • ไวรัสตับอักเสบดี ติดต่อได้เฉพาะในผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเท่านั้น ซึ่งอาจติดต่อผ่านการสัมผัสเลือดของคนติดเชื้อ
 • ไวรัสตับอักเสบอี ติดต่อผ่านการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งอาจปนเปื้อนจากการปนเปื้อนอุจจาระของคนติดเชื้อ

การวินิจฉัยโรคตับอักเสบ

แพทย์อาจวินิจฉัยโรคตับอักเสบได้จากการตรวจเลือด ซึ่งจะตรวจหาระดับของสารบ่งชี้ทางชีวเคมีในเลือดที่บ่งชี้ถึงภาวะตับอักเสบ นอกจากนี้ แพทย์อาจทำการตรวจอื่นๆ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย เช่น การตรวจอัลตราซาวนด์ตับ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และการตรวจชิ้นเนื้อตับ

การรักษาโรคตับอักเสบ

การรักษาโรคตับอักเสบขึ้นอยู่กับประเภทของโรคและความรุนแรงของอาการ โดยทั่วไป โรคตับอักเสบเฉียบพลันมักจะหายได้เองภายในไม่กี่สัปดาห์หรือไม่กี่เดือนโดยไม่ต้องใช้ยารักษา อย่างไรก็ตาม โรคตับอักเสบเรื้อรังอาจจำเป็นต้องรักษาด้วยยาต้านไวรัส

การป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบ

การป้องกันการแพร่กระจายของโรคตับอักเสบสามารถทำได้ดังนี้

 • ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอและบี
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน
 • ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 • ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน
 • **หลีกเลี่ยงการสักหรือเจาะหูในร้านที่ไม่สะอาด

สรุป

โรคตับอักเสบเป็นภาวะที่เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ การใช้ยาบางชนิด และการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป โรคตับอักเสบแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี ดี และอี การติดต่อของโรคตับอักเสบแต่ละประเภทแตกต่างกันไป

Webโรคตับอักเสบ ชนิดเอ คืออะไร? โรคตับอักเสบ ชนิดเอ คือโรคต ับที่เกิดจากเช ื้อไวร ัสตับอักเสบ ชนิดเอ (hepatitis A) Webไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร. ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus: HCV) พบประมาณ 130-150 ล้านคนทั่วโลก และพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 4 … Webไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) คือ การที่ตับมีอาการอักเสบ ตับจะอยู่ในช่องท้องด้านขวาเป็นอวัยวะที่สำคัญมากทำหน้าที่สังเคราะห์ … Webไวรัสตับอักเสบเอ (HAV: Hepatitis A Virus) ไวรัสตับอักเสบเอ คือ โรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งคงทนต่อกรดในร่างกายจนสามารถ … WebHepatitis A (โรคตับอักเสบ A) โรคไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างฉับพลัน มักติดต่อผ่านทางอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ …

Donors with “chronic” Hepatitis B needed for research. Donate plasma

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.saturnbio.com

Hepatitis: Acute vs. Chronic infection – Raw Gist

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.rawgist.com

Hepatitis Education Canada | Programme canadien d’éducation sur l’hépatite

อะไร คือ Hepatitis

Source: hepatitiseducation.med.ubc.ca

Viral hepatitis: Milestones, unresolved issues, and future goals

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.wjgnet.com

The ABCs of Viral Hepatitis

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.thebody.com

Up to date Medicine: HEPATITIS B

อะไร คือ Hepatitis

Source: uptodate-medicine360.blogspot.com

Hepatitis B. Causes, symptoms, treatment Hepatitis B

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.dxline.info

Hep A: What Is Hep A?

อะไร คือ Hepatitis

Source: www.10faq.com

Viral Hepatitis a Leading Global Killer | Financial Tribune

อะไร คือ Hepatitis

Source: financialtribune.com

Hepatitis A: Symptoms, Causes, Prevention – Apollo Hospitals Blog

อะไร คือ Hepatitis

Source: healthlibrary.askapollo.com

อะไร คือ Hepatitis, Doctor Talk – ไวรัสตับอักเสบบี | โรงพยาบาลนครธน, 5.38 MB, 03:55, 82,522, Nakornthon, 2021-04-26T02:05:29.000000Z, 9, Donors with “chronic” Hepatitis B needed for research. Donate plasma, www.saturnbio.com, 4500 x 3000, jpeg, hepatitis donors liver, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-hepatitis

อะไร คือ Hepatitis. Webตับอักเสบ (Hepatitis) เป็นภาวะที่เกิดการอักเสบของเซลล์ตับ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ไวรัสตับอักเสบมีหลายสาย … Webการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี. ไวรัสตับอักเสบบี คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดบี สามารถติดต่อทางเลือด น้ำเชื้อ และ …

See also  Nfc คือ อะไร

โรคไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดต่อกันได้จากเลือด ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจจะเลอะเลือด เช่น การใช้เข็มฉีดยา การให้เลือด การใช้ของมีคมที่อาจจะเลอะเลือด การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งอาจจะทำให้มีเลือดปนได้ เป็นต้น

🔶 ทำความรู้จัก โรคไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี เป็นปัญหาที่สำคัญในประเทศไทย พบได้ประมาณ 1-3% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดหลักๆ คือ
– แบบเฉียบพลัน ซึ่งเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดที่หายได้เองในช่วงระยะเวลาประมาณ 6 เดือน
– แบบเรื้อรัง ส่วนใหญ่จะติดจากแม่สู่ลูกขณะคลอด ซึ่งเชื้อจะสะสมอยู่ในร่างกาย ในตับ ทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรัง เมื่อพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นตับแข็ง และมีความเสี่ยงสำคัญในการเกิดโรคมะเร็งตับได้

🔶 อาการของโรคไวรัสตับอักเสบบี
หลังจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังไปนานๆ อาจทำให้เกิดภาวะต่างๆ ได้ดังนี้
1. ตับแข็ง ผู้ที่เป็นจะมีอาการตัวเหลือง ตาเหลือง ท้องโต ขาบวม
2. โรคมะเร็งตับ

🔶 สาเหตุของการติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี
ไวรัสตับอักเสบบี สามารถติดได้จาก
1. จากแม่สู่ลูกขณะคลอด มักเกิดจากการที่คุณแม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแต่ไม่ได้รับกาารักษา
2. การติดจากทางเลือด คือ ติดจากการได้รับเลือดก่อนช่วงปี พ.ศ. 2530
3. การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น การใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น หรือการสักที่อาจจะใช้เข็มที่ไม่สะอาด มีเชื้อปนเปื้อนอยู่
3. การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน ซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนเลือดและทำให้เกิดการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้

🔶 ข้อปฏิบัติหากติดเชื้อโรคไวรัสตับอักเสบบี
ในกลุ่มผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง สิ่งที่ควรต้องปฏิบัติคือ พบแพทย์สม่ำเสมอ ตรวจการทำงานของตับ ค่าพังผืดตับ ตรวจอัลตราซาวด์ตับตามเกณฑ์ เพื่อติดตามอาการและเฝ้าระวังการเกิดตับอักเสบ ตับวาย ภาวะตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับ

ส่วนการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันนั้น ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตาปกติ ทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังได้ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ แต่ให้หลีกเลี่ยง
– การใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่น
– งดบริจาคเลือด
– หากมีเพศสัมพันธ์ ควรป้องกันทุกครั้ง
– ในผู้ที่จะแต่งงาน ควรตรวจภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีของคู่สมรสก่อนแต่งงาน เพื่อป้องกันติดเชื้อจากเรา

🔶 วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี
เมือเราได้รับการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบีแล้วพบว่า ไม่มีภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี และไม่มีเชื้อ แนะนำว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี หลังฉีดไปแล้ว 1 เดือน สามารถตรวจเช็คได้ว่าภูมิคุ้มกันของเราขึ้นหรือไม่ ซึ่งภูมิคุ้มกันนี้จะสามารถช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ตลอดชีวิต

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลนครธน
พญ.เพ็ญประไพ หงษ์ศรีสุวรรณ์ ( bit.ly/3cn0lrM​)

————————————–

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 10 โรงพยาบาลนครธน โทร. 0-2450-9999 ต่อ 1390-1392 ( bit.ly/3tkbYGV​)

📢 หากไม่อยากพลาดข่าวสารดี ๆ เกี่ยวกับสุขภาพ อย่าลืมกด ติดตาม’ และ ‘กดกระดิ่ง’ 🔔 ด้วยนะคะ ^^

📢 หรือติดตามสาระความรู้เรื่องสุขภาพจากโรงพยาบาลนครธน ในช่องทางอื่น ๆ ได้ที่
👉 Facebook : facebook.com/Nakornthon/​
👉 Line@ : goo.gl/rbuBMq​
👉 Website : nakornthon.com/​
👉 IG : instagram.com/nakornthon/​

#ไวรัสตับอักเสบบี​ #Nakornthon​ #มั่นใจนครธน​

Donors with “chronic” Hepatitis B needed for research. Donate plasma

Webไวรัสตับอักเสบเอ (HAV: Hepatitis A Virus) ไวรัสตับอักเสบเอ คือ โรคติดเชื้อชนิดหนึ่งที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งคงทนต่อกรดในร่างกายจนสามารถ … WebHepatitis A (โรคตับอักเสบ A) โรคไวรัสตับอักเสบเอ (Hepatitis A) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอย่างฉับพลัน มักติดต่อผ่านทางอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ …

Doctor Talk – ไวรัสตับอักเสบบี | โรงพยาบาลนครธน

Doctor Talk - ไวรัสตับอักเสบบี | โรงพยาบาลนครธน

Source: Youtube.com

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุ มะเร็งตับ – Hepatitis B, the cause of Liver cancer l โรงพยาบาลเวชธานี

ไวรัสตับอักเสบบี สาเหตุ มะเร็งตับ - Hepatitis B, the cause of Liver cancer l โรงพยาบาลเวชธานี

Source: Youtube.com

ภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ : จับตาข่าวเด่น (16 มิ.ย. 63)

ภัยเงียบจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ : จับตาข่าวเด่น (16 มิ.ย. 63)

Source: Youtube.com

Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบเอ // อาการ วิธีการรักษา วิธีหลีกเลี่ยงการติดโรค

Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบเอ // อาการ วิธีการรักษา วิธีหลีกเลี่ยงการติดโรค

Source: Youtube.com

Hepatitis C & Cirrhosis // โรคไวรัสตับอักเสบซีและภาวะตับแข็ง : อาการ การรักษา

Hepatitis C & Cirrhosis // โรคไวรัสตับอักเสบซีและภาวะตับแข็ง : อาการ การรักษา

Source: Youtube.com

Chronic hepatitis B for internal medicine resident

Chronic hepatitis B for internal medicine resident

Source: Youtube.com

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ – บี / Hepatitis B virus (HBV) : Tests and Diagnosis

การวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบ - บี / Hepatitis B virus (HBV) : Tests and Diagnosis

Source: Youtube.com

Update in Hepatitis 2020

Update in Hepatitis 2020

Source: Youtube.com

See also  ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

แปลผล Hepatitis B แบบเข้าใจง่าย + ใช้ได้จริง – Practical Hepatitis B Interpretation

แปลผล Hepatitis B แบบเข้าใจง่าย + ใช้ได้จริง - Practical Hepatitis B Interpretation

Source: Youtube.com

ไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus, HCV) | โดยคณะเภสัชฯ ม.มหิดล

ไวรัสตับอักเสบซีคืออะไร ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C Virus: HCV) พบประมาณ 130-150 ล้านคนทั่วโ .

ตับอักเสบ – วิกิพีเดีย

ตับสามารถฟื,ับอักเสบเรื้อรังก็คือมะเร็งตับมะเร็งตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง hepatocellular carcinoma… .

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B infection)

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย · Thai Association for the Study of the Liver (THASL) .

แนวทางการรับวัคซีนโมเดอร์นา – Princ Ubonratchathani

ไวรัสตับอักเสบเอ ภัยร้ายที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (Viral hepatitis A) หรือชื่อเดิมคือ “Infectious hepatitis”, .

ไวรัสตับอักเสบ ต้นเหตุของมะเร็งตับ (Hepatitis)

ไวรัสตับอักเสบมี 5 ชนิดประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ เอ บี ซี ดี และอี โดยไวรัสที่เป็นปัญหาสำคัญในบ้านเรา , .

ไวรัสตับอักเสบ A B C D และ E แตกต่างกันอย่างไร?

โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างก, .

ไวรัสตับอักเสบบี – อาการและการรักษา – ระบบทางเดินอาหาร | บำรุงราษฎร์

You’re been inactive for a while. For security reason, we’ll automatically sign you out from our website. Please Click “Login” to extend your session · ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจ กำหนดการนัด และอื่นๆ .

ไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B

โรคไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B คืออะไร · โรคตับอักเสบ บี เป็นการอักเสบของตับซึ่งเกิดจากไวรัสตับอักเสบ บีโดยเ, .

.

ไวรัสตับอักเสบซี – อาการและการรักษา – ระบบทางเดินอาหาร | บำรุงราษฎร์

You’re been inactive for a while. For security reason, we’ll automatically sign you out from our website. Please Click “Login” to extend your session · ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจ กำหนดการนัด และอื่นๆ .

รู้เท่าทัน ไวรัสตับอักเสบบี (HBV)

ตับอักเสบบี คือ การอักเสบของเซลล์ตับ อันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) การอักเสบจะทำให้เซลล์ตั, .

ภาวะตับอักเสบชนิดรุนแรงจากแอลกอฮอล์: อาการ ว

ดูแลสุขภาพ ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ Care & Cure by Specialist · สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงพยาบาล ห้องพัก และสภาพแวดล้อม .

Hepatitis A – Thai version

We cannot provide a description for this page right now .

ตับอักเสบ เอ – วิกิพีเดีย

โรคไวรัสตับอักเสบ เอ (อังกฤษ: Hepatitis A ชื่อเดิมคือ การติดเชื้อตับอักเสบ) เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันของตับ ซึ่ง, .

Hepatitis – ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

โรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง · ในปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่รู้จักโรคไวรัสตับอักเสบน้อยมาก ซึ่งตับอักเสบนั้, .

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บทคัดย่อ

สรรพสิทธิเวชสาร เป็นวารสารวิชาการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี มีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ คือ , .

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) – PIMAN CLINIC

ไวรัสตับอักเสบ (Hepatitis) · โรคตับชนิดต่างๆ .

ไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B คืออะไร | โรงพยาบาลวิภาวดี (Vibhavadi Hospital)

ไวรัสตับอักเสบ บี Hepatitis B คืออะไร โรคตับอักเสบ บี เป็นการอักเสบของตับซึ่งเกิดจากไวรัสตับอักเสบ บีโดยเชื้อ, .

Hepatitis A and B: Prevention Through Vaccination

A hepatitis infection not only severely impacts liver function but can also lead to chronic liver inflammation if left untreated, thereby placing the sufferer at risk of liver cirrhosis and eventually liver cancer. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *