อะไร คือ Dementia

อะไร คือ Dementia

หัวข้อ: ภาวะสมองเสื่อม

คำบรรยาย:

 • ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร
 • สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม
 • อาการของภาวะสมองเสื่อม
 • ประเภทของภาวะสมองเสื่อม
 • การรักษาภาวะสมองเสื่อม
 • การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม
 • การป้องกันภาวะสมองเสื่อม

เนื้อหา:

ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่สมองมีการทำงานแย่ลงจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น หลงลืมง่าย คิดเงินไม่ถูก หาของไม่เจอ หลงทางในที่คุ้นเคย มีพฤติกรรมแปลกๆ เป็นต้น ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรคและบรรเทาอาการได้

Table of Contents

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อม

สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน เช่น

 • ปัจจัยทางพันธุกรรม
 • ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • โรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
 • ปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา การขาดการออกกำลังกาย

อาการของภาวะสมองเสื่อม

อาการของภาวะสมองเสื่อมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่โดยทั่วไปแล้ว อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • ความจำเสื่อม
 • ปัญหาด้านความคิด
 • ปัญหาด้านภาษา
 • ปัญหาด้านการตัดสินใจ
 • ปัญหาด้านอารมณ์
 • ปัญหาด้านพฤติกรรม

ประเภทของภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมมีหลายประเภท ประเภทที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด มักพบในผู้สูงอายุ
 • ภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือด (Vascular dementia) เกิดจากการอุดตันหรือตีบของหลอดเลือดในสมอง
 • ภาวะสมองเสื่อมจากโรคพาร์คินสัน (Parkinson’s disease dementia) เกิดจากการเสื่อมถอยของเซลล์ประสาทในสมองส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว
 • ภาวะสมองเสื่อมจากโรคครอนส์ (Crohn’s disease dementia) เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของลำไส้
 • ภาวะสมองเสื่อมจากโรคเพชฌฆาต (Huntington’s disease dementia) เป็นโรคทางพันธุกรรมที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาท
See also  Differentiation คือ อะไร

การรักษาภาวะสมองเสื่อม

ในปัจจุบันยังไม่มียารักษาให้หายขาดสำหรับภาวะสมองเสื่อม แต่มียาบางตัวที่อาจช่วยลดอาการของโรคได้ เช่น

 • ยาต้านอะมิลอยด์ (Anti-amyloid drugs) ช่วยลดการสะสมของสารอะมิลอยด์ในสมอง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคอัลไซเมอร์
 • ยาต้านคอลินเอสเตอเรส (Cholinesterase inhibitors) ช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทโคลีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญต่อการทำงานของสมอง
 • ยาต้าน NMDA (NMDA receptor antagonists) ช่วยลดการอักเสบและความเสียหายของสมอง

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม

การวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อมสามารถทำได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อแยกแยะภาวะสมองเสื่อมจากโรคอื่นๆ

การป้องกันภาวะสมองเสื่อม

ยังไม่มีวิธีป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ 100% แต่มีแนวทางที่อาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ เช่น

 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับคอเลสเตอรอล
 • ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุราจัด
 • ฝึกฝนสมองอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถชะลอการดำเนินโรคและบรรเทาอาการได้ สิ่งสำคัญคือต้องหมั่นสังเกตอาการผิดปกติของตนเองและคนรอบข้าง หากพบอาการที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

WebDementia คืออะไร. โรค Dementia คือภาวะสมองเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อม เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยแล้วส่งผลกระทบทั้งในเรื่องการ … Web1 ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร? | What is dementia? This Help Sheet describes dementia, who gets it and some of its most common forms. It describes some early signs of dementia. WebDementia describes a collection of symptoms that are caused by disorders affecting the brain. It is not one specific disease. Dementia affects thinking, behaviour and the ability. Webภาวะสมองเสื่อม (Dementia syndrome) เป็นความผิดปกติของสมอง ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุโดยแบ่งสาเหตุของโรคสมองเสื่อมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ … Webคืออะไร ? ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่เกิดความเสื่อมถอยของสมองในส่วนของการทำงานขั้นสูง.

The Dementia Umbrella | Spring Chicken

อะไร คือ Dementia

Source: springchicken.co.uk

Dementia: 10 Signs of Dementia

อะไร คือ Dementia

Source: 10faq.com

Dementia Cases Double; Reduce Risk by Awareness of Hashimoto’s Disease

อะไร คือ Dementia

Source: blogs.psychcentral.com

[Ad Addict] CRM การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า วิธีสร้างความพึงพอใจจน

อะไร คือ Dementia

Source: www.blockdit.com

Word Power, Dementian | Like You've Got Something Better To Do

อะไร คือ Dementia

Source: lygsbtd.wordpress.com

WMHT | HEADLINE: Dementia

อะไร คือ Dementia

Source: www.wmht.org

Dementia Australia LIBRARY NEWS: New resources in the library

อะไร คือ Dementia

Source: alzheimersnswlibrary.blogspot.com

MORE ON UNDIAGNOSED DEMENTIA – News Today

อะไร คือ Dementia

Source: www.newstoday.co.uk

Facebook

อะไร คือ Dementia

Source: www.facebook.com

Dementia – สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ | dementia คือ

อะไร คือ Dementia

Source: pinkagethailand.com

อะไร คือ Dementia, อาการ Dementia หรือ ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร, 3.04 MB, 02:13, 2,021, Phyathai Hospital, 2021-10-07T03:21:45.000000Z, 9, The Dementia Umbrella | Spring Chicken, springchicken.co.uk, 1404 x 998, png, dementia umbrella young diagram type written below, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-dementia

อะไร คือ Dementia. Webสมองเสื่อม (dementia) เป็นภาวะที่สมองมีการทำงานแย่ลงจนส่งผลต่อชีวิตประจำวัน ประกอบด้วยกลุ่มอาการหลายๆ อย่างรวมกัน เช่น หลงลืม … WebDementia คือ อะไร. Dementia คือ ภาวะสมองเสื่อม เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความผิดปกติของเปลือกสมองซึ่งเป็นส่วนนอกสุดของสมอง หรือเกิด …

See also  ค่า Creatinine คือ อะไร

ภาวะสมองเสื่อม เป็นความผิดปกติที่พบได้มากโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และภาวะสมองเสื่อมที่พบบ่อยที่สุด คือ โรคอัลไซเมอร์ ส่วนเราจะสังเกตสัญญาณเตือนว่ามีความเสี่ยงสมองเสื่อมได้อย่างไรบ้าง วิดีโอนี้มีคำตอบ…

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
📞 Call center 1772
📱@LINE : bit.ly/3idUabu

#PhyathaiHospital
#AlwaysTrustedNeighborhood

The Dementia Umbrella | Spring Chicken

Webภาวะสมองเสื่อม (Dementia syndrome) เป็นความผิดปกติของสมอง ซึ่งพบมากในผู้สูงอายุโดยแบ่งสาเหตุของโรคสมองเสื่อมออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ … Webคืออะไร ? ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่เกิดความเสื่อมถอยของสมองในส่วนของการทำงานขั้นสูง.

อาการ Dementia หรือ ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

อาการ Dementia หรือ ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

Source: Youtube.com

Dementia โรคสมองเสื่อม รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้

Dementia โรคสมองเสื่อม รู้ทัน ป้องกัน รักษาได้

Source: Youtube.com

โรคสมองเสื่อม FTD (Frontotemporal Dementia) #โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรคสมองเสื่อม FTD (Frontotemporal Dementia) #โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

Source: Youtube.com

Dementia and MCI – สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

Dementia and MCI - สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

Source: Youtube.com

อาการ Dementia หรือ ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

อาการ Dementia หรือ ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร

Source: Youtube.com

Dementia – สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

Dementia - สถาบันเวชศาสตร์ฯผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

Source: Youtube.com

5 สัญญาณโรคสมองเสื่อม

5 สัญญาณโรคสมองเสื่อม

Source: Youtube.com

Workshop 1 Dementia by Dr.Adisak Kittisares

Workshop 1 Dementia by Dr.Adisak Kittisares

Source: Youtube.com

Ep.122 Vascular dementia โรคความจำเสื่อมที่พบบ่อยรองจากอัลไซเมอร์ แต่สามารถป้องกันได้

Ep.122 Vascular dementia โรคความจำเสื่อมที่พบบ่อยรองจากอัลไซเมอร์ แต่สามารถป้องกันได้

Source: Youtube.com

สมองเสื่อม – อาการและการรักษา | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

You’re been inactive for a while. For security reason, we’ll automatically sign you out from our website. Please Click “Login” to extend your session · ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจ กำหนดการนัด และอื่นๆ .

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) | World Medical Hospital

World Medical Hospital (WMC) is the brand for a new hospital group in the premium tertiary care category by Bangkok Chain Hospital PCL (BCH). .

บทที่ 5 ภาวะสมองเสื่อม

tablet เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น เด็กหลายคนอาจรบเร้าพ่อแม่ให้ซื้อ หรือพ่อแ, .

โรคสมองเสื่อมจากมวลเลวี ( Dementia with Lewy Body ) – AM Pro Health

ช่วงหลายปีท,สมองเสื่อมจากมวลเลวี่ ( Dementia with Lewy Body ) หลายท่านคงอุทานว่า “ อะไรนะ ” “ โรคใหม่หรือไม่เคยได้… .

dementia

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่เกิดความเสื่อมถอยของสมองในส่วนของการทำงานขั้นสูง ที่มีความรุนแรงมากจน, .

โรคสมองส่วนหน้าเสื่อม (Frontotemporal Dementia)

Frontotemporal Dementia (FTD) หรือที่รู้จักในชื่ออื่นๆ คือ Pick’s disease หรือ frontal lobe dementia คือภาวะที่มีการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทบริ, .

โรคสมองเสื่อม (Dementia)

ภาวะสมองเสื่อมเป็นคำทั่วไปสำหรับภาวะการสูญเสียความทรงจำ ความเข้าใจในภาษาลดลง ความสามารถในการแก้ปัญห, .

โรคภาวะสมองเสื่อม (Dementia)

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ McCormick Hospital Chiang Mai ให้การดูแลรักษาและบริการที่ดี MAKES GOOD CARE ตามอย่างพระคริสต์ CHRIST CENTERED , .

.

ภาวะสมองเสื่อมชนิดที่รักษาให้หายได้

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) .

สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular Dementia)

Paolo Hospital .

โรคสมองส่วนหน้าเสื่อมที่มาด้วยอาการทาง

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นวารสารของสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม , .

สมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง (Vascular Dementia) | โรงพยาบาลเปาโล – Paolo Hospital

Paolo Hospital .

กายภาพบำบัดในผู้ป่วย “ภาวะสมองเสื่อม” (Dementia) | โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) คือภาวะที่มีปัญหาความจำบกพร่อง ร่วมกับมีอาการอื่น เช่น นึกคำพูดไม่ออก ความสามารถใน, .

dementia แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ – Dr. Krok

dementia คำนาม (ดิ-เมน-เฉอะ) dementia คือ แปลว่า หมายถึง หมายความว่า ดูคำอธิบายอย่างละเอียดและตัวอย่างการใช้ dementia .

เมื่อสมองเสื่อม…เราจะทำอะไรได้บ้าง | โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

You’re been inactive for a while. For security reason, we’ll automatically sign you out from our website. Please Click “Login” to extend your session · ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย ผลการตรวจ กำหนดการนัด และอื่นๆ .

ภาวะสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่,ดก็คือ โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งเกิดเป็นอัตราร้อยละ 50–70 โรคสามัญอื่น ๆ รวมภาวะสมองเสื่อมเหตุหลอดเลือด (vascular dementia) ที่ … .

ภาวะสมองเสื่อม คืออะไร?

National Dementia Helpline 1800 100 500 .

สมองเสื่อม (Dementia) – อาการ, สาเหตุ, การรักษา

สมองเสื่อม (Dementia) เป็นภาวะที่ระบบการทำงานของสมองค่อย ๆ เสื่อมลงหรือมีความบกพร่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *