อะไร คือ Cerebrovascular Disease

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

หัวข้อ: อะไรคือ Cerebrovascular Disease

คำบรรยาย:

 • คำจำกัดความ
 • ประเภท
 • สาเหตุ
 • อาการ
 • การวินิจฉัย
 • การรักษา
 • การป้องกัน

คำจำกัดความ

Cerebrovascular disease (CVD) เป็นโรคที่เกิดจากความเสียหายของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรืออุดตัน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย

ประเภท

Table of Contents

CVD แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ

 • Ischemic stroke เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน
 • Hemorrhagic stroke เกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองแตก

สาเหตุ

สาเหตุของ CVD มีหลายประการ ได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่
 • การใช้ยาบางชนิด
 • พันธุกรรม

อาการ

อาการของ CVD อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของโรค อาการที่พบบ่อย ได้แก่

 • อัมพาต
 • ชา
 • พูดลำบาก
 • ปัญหาการมองเห็น
 • เวียนศีรษะ
 • ปวดศีรษะ
 • หมดสติ
See also  Zucchini คือ อะไร

การวินิจฉัย

การวินิจฉัย CVD สามารถทำได้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแพทย์จะทำการสอบถามประวัติทางการแพทย์ ตรวจร่างกาย และทำการทดสอบต่างๆ เช่น

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจคลื่นเสียงหัวใจ
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง
 • การตรวจภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง

การรักษา

การรักษา CVD ขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของโรค การรักษาอาจรวมถึง

 • ยา เช่น ยาละลายลิ่มเลือด ยาลดความดันโลหิต ยาลดคอเลสเตอรอล
 • การผ่าตัด
 • กายภาพบำบัด

การป้องกัน

การป้องกัน CVD สามารถทำได้โดยการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม เช่น

 • ควบคุมความดันโลหิต
 • ควบคุมระดับคอเลสเตอรอล
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

สรุป

CVD เป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้ การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมสามารถช่วยป้องกัน CVD ได้

ไซโลคำหลัก

 • Cerebrovascular disease
 • Ischemic stroke
 • Hemorrhagic stroke
 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคหัวใจ
 • โรคเบาหวาน
 • ไขมันในเลือดสูง
 • การสูบบุหรี่
 • ยา
 • การผ่าตัด
 • กายภาพบำบัด
 • การดูแลสุขภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

คำจำกัดความ

Cerebrovascular disease (CVD) เป็นโรคที่เกิดจากความเสียหายของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรืออุดตัน ส่งผลให้เซลล์สมองตาย CVD เป็นโรคที่ร้ายแรงซึ่งอาจนำไปสู่ความพิการหรือเสียชีวิตได้

ประเภท

CVD แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ

 • Ischemic stroke เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ เนื่องจากหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน สาเหตุของ ischemic stroke ส่วนใหญ่เกิดจากการอุดตันของลิ่มเลือด ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ และการใช้ยาบางชนิด
 • Hemorrhagic stroke เกิดจากการที่หลอดเลือดในสมองแตก สาเหตุของ hemorrhagic stroke ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดโป่งพอง ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน การสูบบุหรี่ และการใช้ยาบางชนิด

สาเหตุ

สาเหตุของ CVD มีหลายประการ ได้แก่

 • ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของ CVD ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ ซึ่งอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • โรคหัวใจ โรคหัวใจสามารถทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอได้ เนื่องจากโรคหัวใจอาจทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน
 • โรคเบาหวาน โรคเบาหวานทำให้หลอดเลือดเสียหาย ซึ่งอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • ไขมันในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบ ซึ่งอาจทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • การสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ทำให้หลอ

Webโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular diseases) นายแพทย ภัทรว ิ ทยรั กษ กุล โรคทางระบบประสาทที่พบได บ ี่สุอยท ดและเปนภาวะที่น ึงกลาสะพรวก็คือัโรคของหลอดเล. Webโรคหลอดเลือดสมอง/สโตรก (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) อาการ สาเหตุ การป้องกันและรักษา พร้อม … Webความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมองแบ่งออกได้เป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ คือ 1. โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke) เป็นชนิดของ … WebCerebrovascular disease includes stroke, carotid stenosis, vertebral stenosis and intracranial stenosis, aneurysms, and vascular malformations. Restrictions in blood flow. WebKredit Gambar: create jobs 51/Shutterstock.com. Penyakit serebrovaskular mengacu pada kondisi dimana terjadi gangguan yang memengaruhi pembuluh darah. WebPenyakit cerebrovascular adalah keadaan yang mengacu pada sekelompok kondisi, penyakit, dan gangguan yang memengaruhi pembuluh darah sertai suplai darah.

Chronic HCV Infection and Cerebrovascular Disease Risk – Infectious

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.infectiousdiseaseadvisor.com

What is Cerebrovascular Disease?

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.news-medical.net

Cerebrovascular Disease – Echelon Health

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.echelon.health

Central Nervous System Manifestations of Antiphospholipid Syndrome

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.cancertherapyadvisor.com

Cerebrovascular Disease – Neurosurgery Bend – Neurosurgeons

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.thecenteroregon.com

See also  เลือกตั้งซ่อม คือ อะไร Pantip

What is Cerebrovascular Disease? Its Causes And Symptoms – YouTube

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.youtube.com

Cerebrovascular disease.ppt

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.slideshare.net

CEREBROVASCULAR DISEASE It is a

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.slideshare.net

Cerebrovascular Disease – Stock Image – C012/9521 – Science Photo Library

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: www.sciencephoto.com

Cerebrovascular disease > The Pharma E-Learning

อะไร คือ Cerebrovascular Disease

Source: pharmacampus.co.in

อะไร คือ Cerebrovascular Disease, สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111, 1.37 MB, 01:00, 11,256, Vejthani.Hospital, 2018-10-29T09:13:39.000000Z, 9, Chronic HCV Infection and Cerebrovascular Disease Risk – Infectious, www.infectiousdiseaseadvisor.com, 2000 x 1874, jpeg, cerebrovascular disease, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-cerebrovascular-disease

อะไร คือ Cerebrovascular Disease. WebCVA: Cerebrovascular Disease (โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด หรือ สโตร์ค) ความหมาย เป็นความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง ได้แก่ หลอดเลือดสมองแตก (Cerebral hemorrhage … WebPenyakit serebrovaskular atau cerebrovascular disease (CVA) adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kumpulan kondisi yang memengaruhi pembuluh. Webโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke or cerebrovascular disease) 1. โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองขาดเลือด (Ischemic stroke) พบประมาณร้อยละ.

สัญญาณอันตราย อาการเตือน #โรคหลอดเลือดสมอง ( #Stroke ) #โรคหลอดเลือดสมอง อาจก่อให้เกิด #อัมพฤกษ์ หรือ #อัมพาต หรือบางครั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งบางครั้งอาจมีอาการอาจเกิดขึ้นแบบชั่วคราว หรือที่เรียกว่า #TIA โดยทั่วไปอาการมักไม่เกิน 60 นาที ซึ่งถ้ารีบตรวจรักษาก็อาจป้องกันการเกิด #Stroke ได้

ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลเวชธานี

#ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
🏥 ศูนย์สมองและระบบประสาท #โรงพยาบาลเวชธานี
📞 โทร. 0-2734-0000 ต่อ 5400

#นัดหมายแพทย์ออนไลน์ : bit.ly/1XIXQAR
#ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ : bit.ly/1SepT9E

ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามได้ที่ goo.gl/Dg7dTe
Make sure to subscribe at goo.gl/Dg7dTe

ติดตามความรู้ด้านสุขภาพกับเราได้ที่
Facebook : facebook.com/Vejthani.Hospital
Twitter : twitter.com/Vejthani
Youtube Channel : goo.gl/Dg7dTe

—————————————————
#โรงพยาบาลเวชธานี #รับรองจากJCIมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล #เวชธานีลาดพร้าว111 #VejthaniHospital

Chronic HCV Infection and Cerebrovascular Disease Risk – Infectious

WebCerebrovascular disease includes stroke, carotid stenosis, vertebral stenosis and intracranial stenosis, aneurysms, and vascular malformations. Restrictions in blood flow. WebKredit Gambar: create jobs 51/Shutterstock.com. Penyakit serebrovaskular mengacu pada kondisi dimana terjadi gangguan yang memengaruhi pembuluh darah. WebPenyakit cerebrovascular adalah keadaan yang mengacu pada sekelompok kondisi, penyakit, dan gangguan yang memengaruhi pembuluh darah sertai suplai darah.

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

สัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) l รพ.เวชธานี ลาดพร้าว111

Source: Youtube.com

เส้นเลือดในสมองแตกคืออะไร #stroke #โรคหลอดเลือดสมอง

เส้นเลือดในสมองแตกคืออะไร #stroke #โรคหลอดเลือดสมอง

Source: Youtube.com

See also  ไฟล์ นามสกุล Pdf คือ อะไร

โรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง

Source: Youtube.com

2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

2 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

Source: Youtube.com

สัญญาณเตือน อาการโรคหลอดเลือดสมอง BEFAST

สัญญาณเตือน อาการโรคหลอดเลือดสมอง BEFAST

Source: Youtube.com

ป้องกันหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบที่ดีที่สุดไม่มีจริง

ป้องกันหลอดเลือดสมองและหัวใจตีบที่ดีที่สุดไม่มีจริง

Source: Youtube.com

Stroke เกิดขึ้นในคนอายุน้อยได้ไหม #โรคหลอดเลือดสมอง #Stroke

Stroke เกิดขึ้นในคนอายุน้อยได้ไหม #โรคหลอดเลือดสมอง #Stroke

Source: Youtube.com

เช็กอาการหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ l Vejthani Short

เช็กอาการหลอดเลือดสมองแตก/ตีบ l Vejthani Short

Source: Youtube.com

เช็คอาการด่วน โรคหลอดเลือดสมอง

เช็คอาการด่วน โรคหลอดเลือดสมอง

Source: Youtube.com

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke/ Cerebrovascular accident / CVA สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) – Thailand Hospital Online

ศูนย์รวมคำแนะนำด้านสุขภาพระดับสากล โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักรังสีเทคนิค พยายาบาล , .

Stroke หรือ Cerebrovascular accident คืออะไร ?

Stroke คือภาวะฉุกเฉินของเส้นเลือดสมองโดยมี 2 ภาวะดังนี้ 1. เส้นเลือดสมองตีบ คือ ภาวะที่มีการอุดตันขอ .

Cerebrovascular disease

Department of Surgery, Faculty of Medicine, Thammasat University · know more about our team and our task .

(case carpal tunnel syndrome)

We cannot provide a description for this page right now .

Stroke – Symptoms, Causes, Diagnosis and Treatment | MedPark Hospital

A stroke will happen when there is a reduction of blood supplies to the brain, preventing brain tissues from receiving needed oxygen and nutrients. When that happens, brain cells begin to die. .

.

Untitled Document

โรคหลอดเลือดสมอง (CVD = conbrovascular disease or CVA = cerebrovascular accident or stroke) คือ กลุ่มอาการที่เกิดจากการสูญเสียหน้าที่ของสมอง (Neurological deficit) , .

CEREBROVASCULAR DISEASES

ฝนนี้เราต้องรอด ช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บถามถึงแทบจะเดือนชนเดือน ในช่วงปีที่ผ่านมาก็พบกับการระบาดของโรคโ, .

.

stroke คือ อะไร? รู้จักกับเส้นเลือดในสมองแตก โรคยอดฮิตใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

stroke คือ ทำให้เส้นเลือดในสมองแตก ตีบ หรือตัน ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต หากไม่อยากให้โรคเหล่านี้เกิดขึ้, .

รู้จักกับ โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebral Vascular Accidents) | HD สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

โรคหลอดเลือดสมอง (Cerebral Vascular Accidents) เป็นอีกชื่อเรียกหนึ่งของ สโตรค (stroke) หรือ “การโจมตีที่สมอง” โรคหลอดเลือดสมองเ, .

Computer Vision Syndrome คือ อะไร ชวนรู้จักโรคฮิตของคนติดหน้าจอ

Computer Vision Syndrome คือ อะไร มารู้จักโรคที่เกิดจากการจ้องจอมากเกินไป โรคติดโทรศัพท์ เสี่ยงต่อการเกิดอาการทางตาอย, .

หลอดเลือดสมอง กับ ความดันโลหิตสูง – SanyaHeart

Post category:ความดันโลหิตสูง / โรคระบบหลอดเลือดสมอง Cerebrovascular Disease .

Von Willebrand Disease คือ อะไร? วิธีสังเกตว่าลูกเป็นหรือไม่? – Amarin Baby & Kids

Von Willebrand Disease คือ โรคเลือดออกง่ายที่คนไทยเป็นกันไม่น้อย ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดภาวะเลือดออกรุ, .

Movement Disorders in Cerebrovascular Disease – เนื้อใน …

We cannot provide a description for this page right now .

cerebrovascular disease แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Cerebrovascular disease – โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เป็นศูนย์วิชาการทางการแพทย์ชั้นนำในเขตภาคเหนือที่ทำการวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านระบบประ, .

โรคหลอดเลือดสมอง/สโตรก (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) ข้อมูลโรค พร้อมโปรแกรมตรวจอาการเบื้องต้น

โรคหลอดเลือดสมอง/สโตรก (Stroke/Cerebrovascular accident/CVA) สมองขาดเลือดชั่วขณะ (TIA) อัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegia) อาการ สาเหตุ การป้องกันแ, .

โรคหลอดเลือดสมองขาดเลือด หรือ สโตร์ค (Cerebrovascular …

สมองและระบบประสาท หรือ ฺBrain and Nervous system คืออะไร? เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง? อาการของ สมองและระบบประสาท เป็นอย่า, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *