คือ แปล ว่า อะไร

คือ แปล ว่า อะไร

คือ แปล ว่า อะไร

คำบรรยาย:

 • คือ ความหมาย นิยาม ความหมาย
 • แปล ตีความ แปลงภาษา
 • ว่า คำถาม ความหมาย

คือ

คำว่า "คือ" เป็นคำกริยา หมายถึง ความหมาย นิยาม อธิบายว่าสิ่งใดคืออะไร สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น "โต๊ะคือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขาสี่ขา" หรือ "Table is a piece of furniture with four legs."

แปล

Table of Contents

คำว่า "แปล" เป็นคำกริยา หมายถึง ตีความ แปลงภาษา เปลี่ยนจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง เช่น "ฉันแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ" หรือ "I translate Thai to English."

See also  อะไร คือ Discourse

ว่า

คำว่า "ว่า" เป็นคำเชื่อม หมายถึง คำถาม ความหมาย เช่น "ฉันถามว่าโต๊ะคืออะไร" หรือ "I asked what a table is."

ไซโลคำหลัก:

 • คือ

  • ความหมาย
  • นิยาม
  • อธิบาย
  • สิ่งใด
 • แปล

  • ตีความ
  • แปลงภาษา
  • เปลี่ยน
  • ภาษาหนึ่ง
  • อีกภาษาหนึ่ง
 • ว่า

  • คำถาม
  • ความหมาย

เนื้อหา:

คือ

คำว่า "คือ" เป็นคำกริยาที่มีความหมายกว้าง สามารถใช้ในบริบทต่างๆ ได้ เช่น

 • อธิบายความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น "โต๊ะคือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขาสี่ขา" หรือ "ความรักคือความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่น"
 • ระบุว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งคืออะไร เช่น "ฉันคือนักศึกษามหาวิทยาลัย" หรือ "เธอคือคนสำคัญในชีวิตฉัน"
 • ยืนยันหรือเน้นย้ำบางสิ่งบางอย่าง เช่น "ฉันคือคนที่มีเหตุผล" หรือ "เธอคือคนที่ดีที่สุด"

แปล

คำว่า "แปล" เป็นคำกริยาที่หมายถึงการตีความหรือแปลงภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การแปลแบบตรงตัว คือการแปลคำศัพท์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคำนึงถึงความหมายของคำศัพท์เป็นหลัก
 • การแปลแบบอ้อมตัว คือการแปลคำศัพท์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคำนึงถึงบริบทของประโยคหรือข้อความเป็นหลัก
 • การแปลแบบสร้างสรรค์ คือการแปลคำศัพท์จากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคำนึงถึงความสวยงามและความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาเป้าหมายเป็นหลัก

ว่า

คำว่า "ว่า" เป็นคำเชื่อมที่มักใช้นำหน้าคำถามหรือข้อความที่ต้องการเน้นย้ำความหมาย เช่น "ฉันถามว่าโต๊ะคืออะไร" หรือ "เธอบอกว่าเธอรักฉัน"

ตัวอย่าง

 • คือ

  • โต๊ะคือเฟอร์นิเจอร์ที่มีขาสี่ขา
  • ความรักคือความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่น
  • ฉันคือนักศึกษามหาวิทยาลัย
  • เธอคือคนสำคัญในชีวิตฉัน
  • ฉันคือคนที่มีเหตุผล
  • เธอคือคนที่ดีที่สุด
 • แปล

  • ฉันแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
  • ฉันแปลหนังสือจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
  • ฉันแปลเพลงจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย
  • ฉันแปลบทสนทนาจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
  • ฉันแปลบทความจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
  • ฉันแปลเว็บไซต์จากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย
 • ว่า

  • ฉันถามว่าโต๊ะคืออะไร
  • เธอบอกว่าเธอรักฉัน
  • ฉันว่าเธอเป็นคนดี
  • เธอว่าฉันเป็นคนขี้ลืม
  • ฉันว่าเธอสวย
  • เธอว่าฉันหล่อ

สรุป

คำว่า "คือ" "แปล" และ "ว่า" เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายกว้างและสามารถใช้ได้ในบริบทต่างๆ ได้ ความเข้าใจความหมายของคำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษา … ข้อมูลบรรณานุกรมที่แสดง คือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง หัว … เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้ … Webประเภท เช่น ใน ๓ ลักษณะ. ประเภท คำในภาษาบาลีเป็นต้นที่แปลงท้ายคำแล้วเพื่อบอกการกหรือกาล เช่น ปุริโส (อันว่าบุรุษ) เป็น … Webเธอบอกว่า ไม่มีคำว่า "แพ้" ในคำศัพท์ของเธอ Spin Kick (2004) What if she's into word games? แล้วถ้าเธอชอบเล่นเกมคำศัพท์ล่ะ The Perfect Man (2005) A little wit, a little wordplay. I like. WebInvasive แปลว่าอะไร? [What a Word!] invasive เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากคำว่า invade ที่แปลตรงๆ ว่า รุกราน แต่คำว่า invasive สามารถใช้ได้ในหลายบริบท ไม่ใช่แค่ในความหมายในแง่ … Webหรือ คืออะไร หรือ แปลว่าอะไร หรือ มีความหมายอย่างไร พร้อม … Webไหนแปลซิ "ปกติ" แปลว่าอะไร? 10 Things I Hate About You (1999) It's a mood you can't describe. You can't define it. เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000) Define.

ผู้บังคับบัญชา คำย่อคือ? แปลว่า? | Wordy Guru

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.wordyguru.com

Integrate แปลว่า ผสมผสาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.enghero.com

คำไหนไม่คุ้น เดี๋ยววุ้นแปลให้ คุยกับแอดมินวุ้นแปลภาษา เพจที่อยากเป็น

คือ แปล ว่า อะไร

Source: thematter.co

การใช้ FANBOYS Grammar (For, And, Nor, But, Or, Yet, So) – Engnow.in.th

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.engnow.in.th

Utility แปลว่า ประโยชน์ใช้สอย, ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์ | Eng Hero

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.enghero.com

See also  ทุนประกันรถยนต์ คือ อะไร Pantip

Bracket แปลว่า วงเล็บ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.enghero.com

Interest แปลว่า ทำให้สนใจ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.enghero.com

จดหมาย คือ อะไร, จดหมาย คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมไทย

คือ แปล ว่า อะไร

Source: likesboys.com

ชมรมครูภาษาไทย ป.1-ป.3

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.facebook.com

Approach แปลว่า เกาะแกะ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คือ แปล ว่า อะไร

Source: www.enghero.com

คือ แปล ว่า อะไร, As well แปลว่าอะไร | Englishmunmun #คําศัพท์ภาษาอังกฤษ #english #ภาษาอังกฤษ, 679.69 kB, 00:29, 11,544, English Munmun, 2023-04-08T23:00:16.000000Z, 9, ผู้บังคับบัญชา คำย่อคือ? แปลว่า? | Wordy Guru, www.wordyguru.com, 2048 x 2048, png, , 10, %e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a5-%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

คือ แปล ว่า อะไร. Webบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ Google ซึ่งสามารถแปลคํา วลี และหน้าเว็บจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่นๆ กว่า 100 ภาษาได้ทันที. Webคือ คืออะไร คือ แปลว่าอะไร คือ มีความหมายอย่างไร พร้อม … Webคือ: สัน. เท่ากับ, ได้แก่. คือ: ก. เป็น เช่น โลกคือดาวดวงหนึ่ง, เท่ากับ, เหมือนกับ, เช่น อ้อยลำแลใหญ่ครัน คือหมาก (สมุทรโฆษ).

ผู้บังคับบัญชา คำย่อคือ? แปลว่า? | Wordy Guru

WebInvasive แปลว่าอะไร? [What a Word!] invasive เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากคำว่า invade ที่แปลตรงๆ ว่า รุกราน แต่คำว่า invasive สามารถใช้ได้ในหลายบริบท ไม่ใช่แค่ในความหมายในแง่ … Webหรือ คืออะไร หรือ แปลว่าอะไร หรือ มีความหมายอย่างไร พร้อม … Webไหนแปลซิ "ปกติ" แปลว่าอะไร? 10 Things I Hate About You (1999) It's a mood you can't describe. You can't define it. เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา Woman on Top (2000) Define.

As well แปลว่าอะไร | Englishmunmun #คําศัพท์ภาษาอังกฤษ #english #ภาษาอังกฤษ

As well แปลว่าอะไร | Englishmunmun #คําศัพท์ภาษาอังกฤษ #english #ภาษาอังกฤษ

Source: Youtube.com

มันแปลว่าอะไร

มันแปลว่าอะไร

Source: Youtube.com

บิดามารดา แปลว่าอะไร (ZEPETO)

บิดามารดา แปลว่าอะไร (ZEPETO)

Source: Youtube.com

อะไรที่แปลว่า อะไร |คลิปสั้น

อะไรที่แปลว่า อะไร |คลิปสั้น

Source: Youtube.com

ภาวนาแปลว่าอะไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ธันวาคม 2565

ภาวนาแปลว่าอะไร : หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 11 ธันวาคม 2565

Source: Youtube.com

เมื่อครูถามว่า Cat แปลว่าอะไร EP.1

เมื่อครูถามว่า Cat แปลว่าอะไร EP.1

Source: Youtube.com

คำว่า CRINGE มันแปลว่าอะไร | 1 minute this and that

คำว่า CRINGE มันแปลว่าอะไร | 1 minute this and that

Source: Youtube.com

คำสุดท้ายรู้มั้ยแปลว่าอะไร 🌊🤔 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

คำสุดท้ายรู้มั้ยแปลว่าอะไร 🌊🤔 #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #ครูดิว #krudewenglish

Source: Youtube.com

Just แปลว่าอะไรได้บ้าง ใช้ยังไง

Just แปลว่าอะไรได้บ้าง ใช้ยังไง

Source: Youtube.com

“แยง” ภาษาอีสาน

แยง แปลว่าอะไร ภาษาอีสาน ประโยคตัวอย่าง มาดูกันเลย ส่องกระจก เรียก แยงแว่น อย่างว่า ทรงเพศย้องแยงแว่นสอยวอย (ฮุ่ง) ลางเถ้าหลงลืมเถ้ามัวเมาว่ายังหนุ่ม แยงแว่นหัวยุ้มยุ้มกุมเอ้ตั้งแต่โต (กาพย์ปู่) ใจบ่ใสต่อน้ำแยงเงากะบ่ส่อง ใจบ่ใสต่อฆ้องตีกระเบื้องกะบ่ดัง (กลอน).

แยง – วิกิพจนานุกรม

แหย่เข้าไปในช่องหรือในรู , ร่วมเชื้อสายกับภาษาลาว ແຢງ (แอยง); ร่วมรากกับ เยง

See also  ประกัน สุขภาพ Opd คือ อะไร

แย่ง – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

ดูคำอื่นๆในหมวด แปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน , แยงยลความหมายของ แย่ง จากพจนานุกรมเล่มอื่นๆ … ก. ชิง, ยื้อ, บางทีว่า ยื้อแย่ง คือ ฉวยเอาไปจากคนอื่นด้วยกำลัง.(อ่านต่อ…)

อยากรู้ว่าคำว่า แลง คำนี้แปลว่าอะไรคะ – Pantip

อยากรู้ว่าคำว่าแลงมากแม่ กับแรงมากแม่ ต่างกันยังไงอ่ะ อยากรู้ความหมายคำว่า แลง ด้วย

แยง – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน

แยง คืออะไร แยง แปลว่าอะไร แยง มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยส,

สีหน้า คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ คำว่า (สีหน้า) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน ,

แยง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

[What a Word!] invasive เป็นคำคุณศัพท์ที่มาจากคำว่า invade ที่แปลตรงๆ ว่า รุกราน แต่คำว่า invasive สามารถใช้ได้ในหลายบริบท ไม่ใช่แค่ในความหมายในแง่ของการรุกรานจากการสู้รบเท่านั้น แต่ยังถูกใช้ในเรื่องอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในทางการแพทย์ หรือ แม้กระทั่งสัตว์และพืชก็อาจจะเรียกว่า invasive ได้!

สีหน้า แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service

แล่ง แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service

“แลง” ภาษาอีสาน – อีสานร้อยแปด

แลง แปลว่าอะไร ภาษาอีสาน ประโยคตัวอย่าง มาดูกันเลย เวลาเย็น เวลาตะวันจวนจะตกดิน เรียก เวลาแลง หรือ ยามแลง อย่างว่า ชมลูกไม้ยามแล้งเมื่อแลง (กา) ผ่อเห็นวันสอดไม้ลับเหลี่ยมเมื่อแลง (กาไก) พี่ก็อดอยู่แล้งลืมเข้าขาดแลง (ฮุ่ง) ดาแลงตั้งทุกขุนครบคู่ (สังข์).

สีหน้า แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

สีหน้า แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

สีหน้า – พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร

สีหน้า คืออะไร สีหน้า แปลว่าอะไร สีหน้า มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ

แลง คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรม …

แลง คืออะไร แลง แปลว่าอะไร แลง มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยส,

สีหน้า – พจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

สีหน้า คืออะไร สีหน้า แปลว่าอะไร สีหน้า มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ ,

ที่ตรงนี้มีดราม่า ชาวเน็ตถกสนั่น ย้อนแย้ง หรือ ย้อนแยง แบบไหนถูกไวยากรณ์

December 31, 2018 – หากพิจารณาแล้ว คำว่า “ย้อนแย้ง” น่าจะมีความหมายตรงกับสิ่งที่คนในปัจจุบันสื่อถึงมากกว่า คำว่า “ย้อนแยง” หรือ “ย้อนแยง” ที่เขากล่าวมา อาจจะหมายถึง “ยอนแยง” หรือเปล่า ยอน แปลว่า แยง เช่น เอาขนไก่ยอนหู แยง แปลว่า แหย่เข้าไปในช่องหรือในรู

แย่ง คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ คำว่า (แย่ง) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน คำตรงข้าม คำอธิบายเพิ่มเติมของ (แย่ง)

คําไทย – คิดอย่างไรกัน ? ทั้งคำว่า “ย้อนแย้ง” และ “ย้อนแยง” ไม่ …

มีปัญหาเกิดขึ้นกับคำร้องขอนี้ เรากำลังพยายามแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

แย่ง – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la

คำแปลของ ‘แย่ง’ ใน ภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *