ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน

ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน แพลตฟอร์มของเราจะ สร้าง เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี สำหรับเกี่ยวกับ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน ที่คุณต้องการ ของบริษัท HumanSoft ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน

สำหรับเกี่ยวกับ ลา ป่วย ตาม กฎหมาย แรงงาน ที่คุณต้องการ ของบริษัท HumanSoft ได้ระบุไว้ว่าพนักงานจะได้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง แต่หลายบริษัทก็จะกำหนดให้ลาได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี โดยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 กำหนดไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ
การลาป่วยเป็นสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 กำหนดไว้ว่า “ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงการลาป่วยตั้งแต่สามวันทำงานขึ้นไปนายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ”

โดยการลาป่วยเกิน 3 วันทำงานขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงหลักฐาน โดยการลาป่วยไม่เหมือนกับการลาพักร้อนและการลากิจ

See also  ถาม Do You ตอบ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *