การ แยก สาร ม 2 Pdf

สำหรับการแยกไฟล์ PDF สามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ค่ะ โดยท่านสามารถแยกไฟล์ PDF ขนาดใหญ่ออกเป็นหลายๆ ไฟล์อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นบท ไฟล์แนบ หรือหน้าแต่ละหน้า ด้วยเครื่องมือแก้ไข PDF มากประสิทธิภาพ เริ่มทดลองใช้ฟรีได้ที่ โดยการแยกไฟล์ PDF ต้องเปิดไฟล์ PDF ใน Acrobat แล้วเลือก “Organize Pages” > “Split” เลือกว่าคุณต้องการแยกไฟล์เดียวหรือหลายไฟล์ ตั้งชื่อและบันทึก: คลิก “Output Options” เพื่อกำหนดตำแหน่งบันทึก ชื่อ และวิธีการแยกไฟล์ แยกไฟล์ PDF: คลิก “OK” แล้วคลิก “Split” เพื่อสิ้นสุดขั้นตอนค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ การแยกไฟล์ PDF สามารถทำได้โดยใช้เว็บไซต์ออนไลน์ฟรีหลายแห่ง เช่น ilovepdf.com และ smallpdf.com ทั้งสองเว็บไซต์นี้สามารถแยกไฟล์ PDF ตามหน้าหรือช่วงหน้าที่ต้องการออกมาเป็นไฟล์ PDF ใหม่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม .

หากคุณต้องการแยกไฟล์ PDF โดยไม่ต้องใช้เว็บไซต์ออนไลน์ คุณสามารถใช้ Adobe Acrobat Pro DC หรือ Nitro Pro เพื่อแยกไฟล์ PDF ได้อีกด้วย.

หวังว่าจะช่วยให้คุณเข้าใจและพอใจกับคำตอบของฉัน

วิดีโอ การ แยก สาร ม 2 Pdf

การ แยก สาร ม 2 Pdf เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร การ แยก สาร ม 2 Pdf เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน เรียนรู้ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการแยกไฟล์ PDF สามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat ได้ค่ะ โดยท่านสามารถแยกไฟล์ PDF ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  แบบ ทดสอบ โคลง โลก นิติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *