Few A Few Little A Little

Few A Few Little A Little ในวิดีโอ

ในภาษาอังกฤษมีคำว่า Few, A Few, Little, A Little ที่ใช้บอกจำนวน โดยมีความหมายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างกันค่ะ

– Few และ Little ใช้เมื่อต้องการบอกว่ามีน้อย
– A few และ A little ใช้เมื่อต้องการบอกว่ามีน้อยๆ

ตัวอย่างประโยค
– Few people came to the party. (ไม่มีคนมาเลย)
– Little money was left in the account. (เงินเหลือน้อย)
– A few people came to the party. (มีคนมาเล็กน้อย)
– A little money was left in the account. (เงินเหลือนิดหน่อย)

สำหรับที่คุณต้องการ ผมพบว่า Few A Few Little A Little จาก Oxbridge Institute of English Language จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นค่ะ

: https://www.oxbridge.in.th/grammar-tips/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89-few-little

ถ้าคุณต้องการรูปแบบที่แตกต่างจากที่กล่าวไปข้างต้น ผมขอแนะนำให้ลองดู How to Use Few, A Few, Little, A Little จาก EF English First เพิ่มเติมได้ที่

: https://www.ef.co.id/englishfirst/kids//few-a-few-little-a-little-dalam-bahasa-inggris/
คำว่า **few** และ **little** เป็นคำบอกจำนวนที่มีความหมายเหมือนกันคือ ไม่มาก โดย **few** ใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์ และ **little** ใช้กับคำนามที่ไม่สามารถนับได้ เช่น น้ำ, อากาศ เป็นต้น .

ส่วนคำว่า **a few** และ **a little** ใช้เพื่อแสดงจำนวนที่เล็กน้อยของสิ่งที่เราต้องการ เช่น I have a few friends หรือ I have a little money เป็นต้น .

หวังว่าจะช่วยได้ครับ!

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น Few A Few Little A Little ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ ในภาษาอังกฤษมีคำว่า Few, A Few, Little, A Little ที่ใช้บอกจำนวน โดยมีความหมายเหมือนกัน แตกต่าง ที่คุณสนใจ

See also  ประเทศ เพื่อนบ้าน ที่ ติด กับ ไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *