ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี

ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี สอบถาม เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด หลากหลาย ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี แพลตฟอร์มของเราจะ นำเสนอ เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี สำหรับเกี่ยวกับ ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี

สำหรับเกี่ยวกับ ลา กิจ กี่ วัน ต่อ ปี พระราชบัญญัติแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี .

และอย่างน้อย 10 .

: https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/personal-leave-employees-right
: https://www.humansoft.co.th/th//leaves-for-employee
: https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/laws-on-personal-sick-maternity-vacation-leaves
ลากิจในประเทศไทยไม่ได้รับการกำหนดจำนวนวันที่ต้องลาต่อปี แต่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีการกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์ลากิจได้ไม่น้อยกว่า 3 วันทำงานต่อปี . แต่ล่าสุดพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ได้ยกเลิกการกำหนดจำนวนวันลากิจขั้นต่ำให้ลูกจ้างแล้ว .

: [Flash HR ](https://www.flash-hr.com//personal-leave-per-thailand-labour-law)
: [Adecco Thailand](https://adecco.co.th/th/knowledge-center/detail/personal-leave-employees-right)
: [HumanSoft](https://www.humansoft.co.th/th//leaves-for-employee)
: [Adecco Thailand](https://adecco.co.th/en/knowledge-center/detail/laws-on-personal-sick-maternity-vacation-leaves)

See also  คาถา นะ มะ พะ ทะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *