Dns คือ อะไร

Dns คือ อะไร

Dns คืออะไร

คำอธิบาย

Dns (Domain Name System) คือ ระบบการตั้งชื่อโดเมน ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนให้เป็นที่อยู่ IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต

ทำไมต้องมี DNS

หากไม่มี DNS เราจะต้องจดจำที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งยากต่อการจดจำและจำแนกประเภท ตัวอย่างเช่น ที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์ Google คือ 142.250.190.142 ซึ่งยากต่อการจดจำและจำแนกประเภทว่าเป็นเว็บไซต์ของ Google หรือเว็บไซต์อื่นๆ

การทำงานของ DNS

DNS ทำงานแบบลำดับชั้น โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับหลักๆ ดังนี้

 • Root Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับบนสุด ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับรอง
 • TLD Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับรอง ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับย่อย
 • Authoritative Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับย่อย ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ

เมื่อผู้ใช้ป้อนชื่อโดเมนลงในเว็บเบราว์เซอร์ ระบบจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับบนสุด เซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับบนสุดจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับรอง ซึ่งจะส่งคำขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับย่อย เซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับย่อยจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ให้กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับรอง เซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับรองจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ให้กับเซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับบนสุด เซิร์ฟเวอร์ DNS ระดับบนสุดจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ ให้กับเว็บเบราว์เซอร์ เว็บเบราว์เซอร์จะส่งคำขอไปยังที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ

ประโยชน์ของ DNS

DNS มีบทบาทสำคัญในการทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ ประโยชน์ของ DNS มีดังนี้

 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำชื่อโดเมนได้ง่ายกว่าที่อยู่ IP Address
 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น

ประเภทของ DNS

DNS มีสองประเภทหลักๆ ดังนี้

 • Recursive DNS เป็นประเภทของ DNS ที่ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนเป็นที่อยู่ IP Address ให้กับผู้ใช้
 • Authoritative DNS เป็นประเภทของ DNS ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ IP Address ของเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ

ความปลอดภัยของ DNS

DNS เป็นหนึ่งในระบบที่สำคัญที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีแบบ DNS hijacking ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อมูลใน DNS ทำให้ผู้ใช้ถูกนำไปยังเว็บไซต์หรือบริการที่เป็นอันตรายได้

วิธีป้องกันความปลอดภัยของ DNS

มีวิธีป้องกันความปลอดภัยของ DNS ดังนี้

 • ใช้ไฟร์วอลล์เพื่อกรองการรับส่งข้อมูล DNS
 • ใช้การเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล DNS
 • อัปเดตซอฟต์แวร์ DNS เป็นประจำ

สรุป

DNS เป็นระบบที่สำคัญในการทำให้อินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่ใช้งานง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้ DNS ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนให้เป็นที่อยู่ IP Address เพื่อให้ผู้ใช้สามารถจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ไซโลคำหลัก

 • Dns คืออะไร
 • ระบบการตั้งชื่อโดเมน
 • Domain Name System
 • ที่อยู่ IP Address
 • Root Server
 • TLD Server
 • Authoritative Server
 • Recursive DNS
 • Authoritative DNS
 • DNS hijacking
 • ความปลอดภัยของ DNS
See also  Scratch คือ อะไร

คำบรรยาย

 • คำอธิบาย

  • Dns คืออะไร
  • ทำไมต้องมี DNS
  • การทำงานของ DNS
 • ประโยชน์ของ DNS

  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดจำชื่อโดเมนได้ง่ายกว่าที่อยู่ IP Address
  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
  • ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น
 • ประเภทของ DNS

  • Recursive DNS
  • Authoritative DNS
 • ความปลอดภัยของ DNS

  • วิธีป้องกันความปลอดภัยของ DNS
 • สรุป

  • ไซโลคำหลัก

รูปแบบ html และแท็ก html ที่ไม่มี , และ

<h2>Dns คืออะไร</h2> Dns (Domain Name System) คือ ระบบการตั้งชื่อโดเมน ทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนให้เป็นที่อยู่ IP Address เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำและเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต <h3>ทำไมต้องมี DNS</ 

Webระบบการตั้ง ชื่อโดเมน ( Domain Name System: DNS) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูลของ ชื่อโดเมน ( โดเมนเนม) ซึ่งใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่อย่าง … Webคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า DNS หรือระบบชื่อโดเมน เมื่อคุณจดทะเบียนโดเมนของคุณหรือสร้างเว็บไซต์ แต่จริงๆ แล้ว DNS คืออะไรและทำไม … WebDNS คืออะไร ? DNS หรือมีชื่อเต็มว่า Domain Name System ครับ เป็นระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอินเทอร์เน็ตโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะทำ …

Dns คือ อะไร

DNS คืออะไร และทำงานอย่างไร – DNS BLOG – Source: dnsblog.technologyland.co.th

Dns คือ อะไร

DNS คืออะไร ? – Blog MetrabyteCloud – Source: blog.metrabyte.cloud

Dns คือ อะไร

Technology Land Co., Ltd.: dns – Source: emailserverhosting.maildee.com

Dns คือ อะไร

DNS คืออะไร – Source: www.quickserv.co.th

Dns คือ อะไร

DNS คืออะไร และทำงานอย่างไร – DNS BLOG – Source: dnsblog.technologyland.co.th

Dns คือ อะไร

ทำไม DNS ล่มเว็บไซต์กับ Email ถึงล่มด้วย – DNS BLOG – Source: dnsblog.technologyland.co.th

Dns คือ อะไร

Intro to Networking – Domain Name System (DNS) – Ubiquiti Support and – Source: help.ui.com

Dns คือ อะไร

What Is DNS-Over-HTTPS And How To Enable It On Your Device (Or Browser) – Source: www.itechtics.com

Dns คือ อะไร

OpenDNS to be acquired by Cisco — will you still use it? – Source: betanews.com

Dns คือ อะไร

What is DNS? | How DNS works | Cloudflare – Source: www.cloudflare.com

Dns คือ อะไร, DNS Server แบบขอสั้นๆ, 11.38 MB, 08:17, 242,720, 9arm, 2019-10-16T03:00:05.000000Z, 9, DNS คืออะไร และทำงานอย่างไร – DNS BLOG, 960 x 540, png, , 10, dns-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

DNS Server แบบขอสั้นๆ

Dns คือ อะไร.

Twitch: twitch.tv/armzi
Facebook : facebook.com/castby9arm
Twitter : twitter.com/castby9arm
IG : instagram.com/castby9arm

สามารถเข้ากลุ่ม “หลังบ้านนายอาร์ม” เพื่อติดตามอัพเดทล่าสุดและพูดคุยกันใน community ได้ที่ facebook.com/groups/9arm.community/

DNS คืออะไร และทำงานอย่างไร – DNS BLOG

Dns คือ อะไร, WebDNS คืออะไร ? DNS หรือมีชื่อเต็มว่า Domain Name System ครับ เป็นระบบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอินเทอร์เน็ตโดยเจ้าตัวนี้นะครับจะทำ …

See also  Personal Development คือ อะไร

DNS Server แบบขอสั้นๆ

DNS Server แบบขอสั้นๆ

Source: Youtube.com

การตั้งค่า DNS คืออะไร จะเปิดใช้งาน การตั้งค่า DNSได้อย่างไร

การตั้งค่า DNS คืออะไร จะเปิดใช้งาน การตั้งค่า DNSได้อย่างไร

Source: Youtube.com

พื้นฐาน DNS ทำงานอย่างไร DNS Cache Poisoning คืออะไร ความรู้รอบตัว

พื้นฐาน DNS ทำงานอย่างไร DNS Cache Poisoning คืออะไร ความรู้รอบตัว

Source: Youtube.com

[Basic/CCNA 200-301] DNS คืออะไร

[Basic/CCNA 200-301] DNS คืออะไร

Source: Youtube.com

DNS คืออะไร วิธีเปลี่ยน DNS Server ในคอมพิวเตอร์ และมือถือ

DNS คืออะไร วิธีเปลี่ยน DNS Server ในคอมพิวเตอร์ และมือถือ

Source: Youtube.com

DNS คืออะไร

DNS คืออะไร

Source: Youtube.com

การตั้งค่า DNS บน Chrome และ Wifi บนมือถือแอนดรอย

การตั้งค่า DNS บน Chrome และ Wifi บนมือถือแอนดรอย

Source: Youtube.com

DYnamic DNS (DDNS) คลิปเดียวรู้เรื่อง

DYnamic DNS (DDNS) คลิปเดียวรู้เรื่อง

Source: Youtube.com

NTC Open Tech EP3 : DNS & DoH คืออะไร

NTC Open Tech EP3 : DNS & DoH คืออะไร

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *