Modify คืออะไรคะ

Modify คืออะไรคะ

Modify คืออะไรคะ

ความหมาย

ในภาษาอังกฤษคำว่า "modify" หมายถึง "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยน ปรับ" ในภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง"

ประเภทของ Modify

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

 • Modify ข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
 • Modify พฤติกรรม เช่น การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การลบฟังก์ชัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • Modify ลักษณะ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง

ตัวอย่างประโยค

 • นักเรียนได้ Modify รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • โปรแกรมเมอร์ได้ Modify โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่างฝีมือได้ Modify เฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการตกแต่งใหม่

ไซโลคำหลัก

 • Modify
 • แก้ไข
 • ดัดแปลง
 • เปลี่ยน
 • ปรับ

เนื้อหา

ความหมายของ Modify

คำว่า "modify" ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยน ปรับ" ในภาษาไทยมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า "แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง"

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

 • Modify ข้อมูล เช่น การเพิ่มข้อมูลใหม่ การลบข้อมูล การแก้ไขข้อมูล
 • Modify พฤติกรรม เช่น การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การลบฟังก์ชัน การปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • Modify ลักษณะ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง

ตัวอย่างประโยค

 • นักเรียนได้ Modify รายงานวิชาวิทยาศาสตร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
 • โปรแกรมเมอร์ได้ Modify โค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่างฝีมือได้ Modify เฟอร์นิเจอร์ให้เข้ากับการตกแต่งใหม่

ประเภทของ Modify

การ Modify สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify ตัวอย่างประเภทของ Modify ได้แก่

Modify ข้อมูล

การ Modify ข้อมูลเป็นประเภทของการ Modify ที่พบได้บ่อยที่สุด ตัวอย่างของ Modify ข้อมูล ได้แก่

 • การเพิ่มข้อมูลใหม่ เช่น การเพิ่มข้อมูลลูกค้าใหม่ลงในฐานข้อมูล
 • การลบข้อมูล เช่น การลบข้อมูลสินค้าที่ไม่จำหน่ายแล้วออกจากเว็บไซต์
 • การแก้ไขข้อมูล เช่น การแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ผิดพลาด

Modify พฤติกรรม

การ Modify พฤติกรรมเป็นประเภทของการ Modify ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบหรือโปรแกรม ตัวอย่างของ Modify พฤติกรรม ได้แก่

 • การเพิ่มฟังก์ชันใหม่ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการค้นหาในเว็บไซต์
 • การลบฟังก์ชัน เช่น การลบฟังก์ชันการสั่งซื้อสินค้าออกจากเว็บไซต์
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ

Modify ลักษณะ

การ Modify ลักษณะเป็นประเภทของการ Modify ที่มุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์หรือความรู้สึกของระบบหรือโปรแกรม ตัวอย่างของ Modify ลักษณะ ได้แก่

 • การเปลี่ยนสี เช่น การเปลี่ยนสีพื้นหลังของเว็บไซต์
 • การเปลี่ยนขนาด เช่น การเปลี่ยนขนาดตัวอักษรในโปรแกรม
 • การเปลี่ยนรูปร่าง เช่น การเปลี่ยนรูปร่างไอคอนในโปรแกรม
See also  อะไร คือ Nephron

ประโยชน์ของการ Modify

การ Modify มีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ การ Modify สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ การปรับปรุงการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
 • เพิ่มฟังก์ชันการทำงาน การ Modify สามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ให้กับระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การเพิ่มฟังก์ชันการค้นหา การปรับปรุงระบบความปลอดภัย เป็นต้น
 • ปรับปรุงความสวยงาม การ Modify สามารถปรับปรุงความสวยงามของระบบหรือโปรแกรมได้ เช่น การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนขนาด การเปลี่ยนรูปร่าง เป็นต้น

ข้อจำกัดของการ Modify

การ Modify มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ความซับซ้อน การ Modify อาจมีความซับซ้อนขึ้นอยู่กับประเภทของการ Modify และความซับซ้อนของระบบหรือโปรแกรม
 • ความเสี่ยง การ Modify อาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การทำงานผิดพลาด หรือความปลอดภัยลดลง

การ Modify ที่ดี

การ Modify ที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์ ควรกำหนดวัตถุประสงค์ของการ Modify อย่างชัดเจน
 • ความเป็นไปได้ ควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการ Modify ว่าสามารถทำได้หรือไม่
 • ผลกระทบ ควรพิจารณาผลกระทบของการ Modify ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

สรุป

การ Modify เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบหรือโปรแกรม สามารถทำได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการ Modify การ Modify มีประโยชน์หลายประการ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ การ Modify ที่ดีควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

WebMVP คืออะไร. MVP หรือ Minimum Viable Product คือ เครื่องมือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อ ‘ลดความเสี่ยง’ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิตสินค้า … Webco- คืออะไรคะ??? นักแปล ภาษาต่างประเทศ หน้าต่างโลก การศึกษา. สงสัยค่ะ พอดีเราแปลภาษาแล้วเห็นประโยคนี้เลยสงสัย. เราแปลแล้วมัน … Webคำว่า Cringe หมายถึงอะไรครับ. ภาษาอังกฤษ YouTube. เห็นฝรั่งชอบทำคลิปมารวมกันอย่างเช่น Cringe compilation หรือจำพวกแบบ try not to cringe อะไรประมาณนี้อะ … WebGuide Melody คืออะไรคะ. มิวสิควิดีโอ เพลง ดนตรี การเล่นดนตรี. พอดีจะต้องนำเด็กไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แต่เพิ่งเคยครั้งแรก ที่เลือก … Webวิธีแก้ไข “ปัญหาการเชื่อมต่อหรือรหัส MMI ไม่ถูกต้อง” AIS, Dtac, TrueMove H. 13 กันยายน 2021 modify มือถือ แท็บเล็ต 0. สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

Modify คืออะไรคะ

AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด – Source: selfdirectedce.com

Modify คืออะไรคะ

3R x 8C ทักษะเด็กยุคใหม่ ต้องมี | Brainfit Thailand – Source: www.brainfit.co.th

Modify คืออะไรคะ

ลูกชอบเถียงทำยังไงดี ชวนพ่อแม่มาเข้าใจและแก้ไขไปพร้อมกัน – Source: www.parentsone.com

Modify คืออะไรคะ

[สาระ] วิธีการใช้ คะ, ค่ะ, จ้ะ และ จ๊ะ | Dek-D.com – Source: www.dek-d.com

Modify คืออะไรคะ

ใบกำกับภาษี คืออะไร (Tax Invoice) | FlowAccount โปรแกรมบัญชี – Source: flowaccount.com

Modify คืออะไรคะ

คําไทย – ใช่ป้ะ, ใช่จ้ะ ต้องสะกดแบบนี้ จะสะกด ใช่ป่ะ,… | Facebook – Source: www.facebook.com

Modify คืออะไรคะ

การขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม – BCG – Source: www.bcg.in.th

Modify คืออะไรคะ

BCG Economy Model ทำได้ดีเราก็มีความสุขกันไปยาวๆ – นิตยสารสาระวิทย์ โดย – Source: nstda.or.th

Modify คืออะไรคะ

คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรค๊าาา – YouTube – Source: www.youtube.com

Modify คืออะไรคะ

คุณพี่อยู่จังหวัดอะไรค๊า (Remix) | ThefunfactoryRMX – YouTube – Source: www.youtube.com

See also  Esters คือ อะไร

Modify คืออะไรคะ, มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ, 3.98 MB, 02:54, 10, Numsiri Phromsawat, 2021-12-17T14:31:50.000000Z, 9, AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด, 1280 x 720, jpeg, , 10, modify-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b0

มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ

Modify คืออะไรคะ. Webmodifier ของประโยคนี้คืออะไรคะ กระทู้คำถาม ภาษาอังกฤษ หลักไวยากรณ์ (Grammar) นักแปล Webnavyseal. หน้าสมาชิก. 05-08-2013 – 22:46:11. #2. navyseal. [ 05-08-2013 – 22:46:11 ] Mod ย่อมาจาก Modification คือการปรับแต่งสิ่งใดๆนอกเหนือจากที่เกมให้มาครับ. Mod มีหลายประเภท.

Made with Film Maker
play.google.com/store/apps/details?id=com.cerdillac.filmmaker

AutoCAC – Draw and Modify (บรรยายไทย) | เนื้อหาmodify คือล่าสุด

Modify คืออะไรคะ, WebGuide Melody คืออะไรคะ. มิวสิควิดีโอ เพลง ดนตรี การเล่นดนตรี. พอดีจะต้องนำเด็กไปประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แต่เพิ่งเคยครั้งแรก ที่เลือก … Webวิธีแก้ไข “ปัญหาการเชื่อมต่อหรือรหัส MMI ไม่ถูกต้อง” AIS, Dtac, TrueMove H. 13 กันยายน 2021 modify มือถือ แท็บเล็ต 0. สำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ … Webคะ กับ ค่ะ ต่างกันอย่างไร. บางคนอาจจะสับสนว่า การใช้คำว่า " ค่ะ " กับ " คะ " ใช้ต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าในภาษาพูดนั้น ส่วนใหญ่ก็จะ …

มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ

มาฝึก Modify ร่างกายด้วยท่า Downward Facing Dog กันค่ะ

Source: Youtube.com

มาฝึกโยคะใน modify sequence ของ moon salutation กันค่ะ

มาฝึกโยคะใน modify sequence ของ moon salutation กันค่ะ

Source: Youtube.com

มาฝึกโยคะกลุ่ม Moon Salutation แบบ Modify กันค่ะ

มาฝึกโยคะกลุ่ม Moon Salutation แบบ Modify กันค่ะ

Source: Youtube.com

มือใหม่หัดใช้ App: Canva🪅ใช้บน iPad ยังไง ทำสไลด์+กราฟฟิกสวยๆ ง่ายนิดเดียว! Peanut Butter

มือใหม่หัดใช้ App: Canva🪅ใช้บน iPad ยังไง ทำสไลด์+กราฟฟิกสวยๆ ง่ายนิดเดียว! Peanut Butter

Source: Youtube.com

เช็คด่วน! 10+ ฟังก์ชันลับที่คุณอาจไม่รู้ใน GoodNotes✏️(แอปโหลดฟรีแล้ว!) Peanut Butter

เช็คด่วน! 10+ ฟังก์ชันลับที่คุณอาจไม่รู้ใน GoodNotes✏️(แอปโหลดฟรีแล้ว!) Peanut Butter

Source: Youtube.com

ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)

ลดน้ำหนักอย่างไรไม่ให้โยโย่ by หมอแอมป์ (Sub Thai, English, Chinese, Arabic)

Source: Youtube.com

EP.3 | พี่ลูกกอล์ฟแนะเทคนิค พูดเชื่อมเสียงคำให้เป็นธรรมชาติ (Sound Linking) | Netflix English Room

EP.3 | พี่ลูกกอล์ฟแนะเทคนิค พูดเชื่อมเสียงคำให้เป็นธรรมชาติ (Sound Linking) | Netflix English Room

Source: Youtube.com

มาฝึกโยคะกันค่ะ Moon Salutation แบบ modify ตามสไตล์นำค่ะ

มาฝึกโยคะกันค่ะ Moon Salutation แบบ modify ตามสไตล์นำค่ะ

Source: Youtube.com

ทำไมรัฐบาลไทย “ไม่ควรเสี่ยง” แจกเงิน 560,000 ล้านบาทในตอนนี้

ทำไมรัฐบาลไทย “ไม่ควรเสี่ยง” แจกเงิน 560,000 ล้านบาทในตอนนี้

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *