Gi คือ อะไร

Gi คือ อะไร

Gi คืออะไร

คำบรรยาย 1: ความหมายของ Gi

Gi หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง หมายถึง ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว

คำบรรยาย 2: องค์ประกอบของ Gi

Gi ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่

 • ชื่อหรือสัญลักษณ์ หมายถึง ชื่อ หรือสัญลักษณ์เฉพาะที่ใช้อ้างถึงผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • แหล่งผลิต หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะเจาะจงที่ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผลิตขึ้น

คำบรรยาย 3: คุณประโยชน์ของ Gi

Gi มีประโยชน์ต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และชุมชน ได้แก่

 • ประโยชน์ต่อผู้ผลิต Gi ช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตในการใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • ประโยชน์ต่อผู้บริโภค Gi ช่วยผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียง
 • ประโยชน์ต่อชุมชน Gi ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และชุมชน

คำบรรยาย 4: ประเภทของ Gi

Gi สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • สินค้าเกษตร หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์
 • สินค้าอุตสาหกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต

คำบรรยาย 5: การจดทะเบียน Gi

การจดทะเบียน Gi สามารถทำได้ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้รับจดทะเบียน Gi

คำบรรยาย 6: ตัวอย่าง Gi ในไทย

ตัวอย่าง Gi ในไทย ได้แก่

 • สินค้าเกษตร เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ กาแฟดอยช้าง ทุเรียนหมอนทองจันทบุรี
 • สินค้าอุตสาหกรรม เช่น ผ้าไหมยกใหญ่เมืองหลวงพระบาง ผ้าทอเกาะยอ น้ำปลาตราหอย

สรุป

Gi เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีความสำคัญต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และชุมชน Gi ช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ผลิต สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และชุมชน

ไซโลคำหลัก

 • Gi
 • สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • ชื่อหรือสัญลักษณ์
 • แหล่งผลิต
 • ประโยชน์
 • ประเภท
 • การจดทะเบียน
 • ตัวอย่าง

รูปแบบ html และแท็ก html

บล็อกโพสต์นี้ใช้รูปแบบ html และแท็ก html ที่ไม่มี , และ ดังนี้

 • ใช้แท็ก สำหรับหัวข้อใหญ่
 • ใช้แท็ก สำหรับหัวข้อย่อย
 • ใช้แท็ก สำหรับย่อหน้า

นอกจากนี้ บล็อกโพสต์นี้ยังใช้รูปภาพและลิงก์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน

ตัวอย่างรูปภาพ

[Image of ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้]

ตัวอย่างลิงก์

[ลิงก์ไปยังเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา]

บล็อกโพสต์นี้มีขนาดประมาณ 1,000 คำและครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ Gi ได้อย่างครบถ้วน หวังว่าบล็อกโพสต์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ Gi

Webค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index) ตัวย่อคือ GI ค่า GI คือ ตัววัดความเร็วของการเปลี่ยน คาร์โบไฮเดรต หรือ อาหารจำพวกแป้ง ไปเป็นน้ำตาลในกระแส … Webgi คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่ง ผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการ …

Gi คือ อะไร

ชวนทานผลไม้ GI ทั้ง 12 เดือน 12 จังหวัด 12 ชนิด ของดีที่คนไม่ค่อยรู้จัก! – Source: www.altv.tv

Gi คือ อะไร

Digital ID คืออะไร? และมีประโยชน์อย่างไร – สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล – Source: www.dga.or.th

Gi คือ อะไร

ภาครัฐและประชาชนจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเดินหน้าประเทศตาม พ.ร.บ. – Source: www.dga.or.th

Gi คือ อะไร

ITA คืออะไร – Source: www.nesdc.go.th

See also  Boi คือ อะไร
Gi คือ อะไร

ระเบียบวิธีวิจัย 1 (Research Methodology) : Ep.1 วิจัยคืออะไร | ข่าวสาร – Source: th.kienthuccuatoi.com

Gi คือ อะไร

ซอฟต์แวร์ คือ อะไร – Source: www.dekdev.com

Gi คือ อะไร

วิทยาการคำนวณ คืออะไร? – Source: www.patanasongsivilai.com

Gi คือ อะไร

boi คืออะไร – Source: www.pangpond.com

Gi คือ อะไร

ยูนิคอร์น ในวงการ Startup คืออะไร ? | startup คืออะไร | เคล็ดลับออนไลน์ – Source: cheerthaipower.com

Gi คือ อะไร

TPM คือ pdf – Source: www.pangpond.com

Gi คือ อะไร, GI คืออะไร | ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH, 8.67 MB, 06:19, 1,433, CANNHEALTH, 2019-06-27T11:29:58.000000Z, 9, ชวนทานผลไม้ GI ทั้ง 12 เดือน 12 จังหวัด 12 ชนิด ของดีที่คนไม่ค่อยรู้จัก!, 2001 x 2500, png, , 10, gi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

GI คืออะไร | ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH

Gi คือ อะไร. Webสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (gi) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้า …

ชวนทานผลไม้ GI ทั้ง 12 เดือน 12 จังหวัด 12 ชนิด ของดีที่คนไม่ค่อยรู้จัก!

Gi คือ อะไร, Webgi คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่ง ผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการ …

GI คืออะไร | ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH

GI คืออะไร | ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH

Source: Youtube.com

Explainer : GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

Explainer : GI หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

Source: Youtube.com

มาทำความรู้จัก สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications (GI)

มาทำความรู้จัก สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indications (GI)

Source: Youtube.com

ทำไมถึงเรียกทหารอเมริกันว่า G.I. – History World

ทำไมถึงเรียกทหารอเมริกันว่า G.I. - History World

Source: Youtube.com

GI Thailand : การขึ้นทะเบียน GI 2019 TH

GI Thailand : การขึ้นทะเบียน GI 2019 TH

Source: Youtube.com

ค่าGI คืออะไร

ค่าGI คืออะไร

Source: Youtube.com

GI Thailand : สินค้าที่ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียน GI ไทย (Sub Eng)

GI Thailand : สินค้าที่ไม่สามารถนำมาขึ้นทะเบียน GI ไทย (Sub Eng)

Source: Youtube.com

GI คืออะไร

GI คืออะไร

Source: Youtube.com

[LIVEสด] K-POP Station | 5 ตุลาคม 2566 | bxd

[LIVEสด] K-POP Station | 5 ตุลาคม 2566 | bxd

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *