Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

หัวข้อ: SME Bank คือธนาคารอะไร

คำบรรยาย:

 • ความหมายของ SME
 • ความหมายของ SME Bank
 • บทบาทของ SME Bank
 • ผลิตภัณฑ์และบริการของ SME Bank
 • คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ SME Bank
 • ช่องทางการติดต่อ SME Bank

เนื้อหา:

ความหมายของ SME

SME ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มีรายได้ สินทรัพย์และพนักงานจำนวนน้อย ดำเนินธุรกิจโดยผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • วิสาหกิจรายย่อย (Micro) มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 • วิสาหกิจขนาดย่อม (Small) มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • วิสาหกิจขนาดกลาง (Medium) มีรายได้เกิน 100 ล้านบาทต่อปี

ความหมายของ SME Bank

SME Bank คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง และ กระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการเงินกับผู้ประกอบการไทยรายเล็ก ในด้านสินเชื่อหรือการร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก

Table of Contents

บทบาทของ SME Bank

SME Bank มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย ดังนี้

 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME Bank ให้บริการสินเชื่อกับ SMEs ในอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน SME Bank ให้บริการพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้กับ SMEs เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ SME Bank สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จ

ผลิตภัณฑ์และบริการของ SME Bank

SME Bank ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ SMEs ดังนี้

 • สินเชื่อ SME Bank ให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อการศึกษา และสินเชื่อส่วนบุคคล
 • ร่วมลงทุน SME Bank ให้บริการร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่มีศักยภาพ
 • บริการพัฒนาธุรกิจ SME Bank ให้บริการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การตลาด การเงิน บัญชี และกฎหมาย

คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ SME Bank

ผู้ใช้บริการ SME Bank ต้องเป็นผู้ประกอบการไทยที่ประกอบธุรกิจในประเภทที่ SME Bank กำหนด และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้ประกอบการขนาดย่อม
 • มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
 • มีสินทรัพย์ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ไม่เป็นลูกหนี้เสียหรือมีหนี้ค้างชำระกับสถาบันการเงินอื่น

ช่องทางการติดต่อ SME Bank

ผู้ใช้บริการ SME Bank สามารถติดต่อ SME Bank ได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่ SME Bank ตั้งอยู่ที่ 100 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 • สาขา SME Bank มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
 • โทรศัพท์ 1357
 • เว็บไซต์ www.smebank.co.th
See also  Kol คือ อะไร

สรุป

SME Bank เป็นธนาคารของรัฐที่มุ่งเน้นให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทย SME Bank มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา SMEs ไทย เพื่อให้ SMEs สามารถเติบโตและก้าวสู่ความสำเร็จ

WebSME คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจจะก้าวไกลได้ ต้องใส่ใจทุกด้าน เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจของ … Webเราพร้อมให้คำปรึกษาการทำธุรกิจและดูแลการเงินของคุณ. สำนักธุรกิจ. เครื่องคำนวณสินเชื่อเอสเอ็มอี. สมัครสินเชื่อออนไลน์ … Webธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย … 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 . ทุกวัน … Webด้วยบริการใหม่ SME Service จากแอพ SCB EASY ให้คุณจัดการธุรกรรมทางธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ในแอพเดียว … มัลแวร์คืออะไร. … ธนาคารขอแนะนำให้ … Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme เรามีหลายหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าว …

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank #4055095 – Source: www.logothailand.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank Unveils RM3 billion Worth Sukuk Wakalah Programmes | BusinessToday – Source: www.businesstoday.com.my

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

Govt Invites 3 Potential Investors to Start Due Diligence of SME Bank – Source: propakistani.pk

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank okays RM30b fund to SMEs – Source: themalaysianreserve.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

sme-bank-group – Dita Selia – Source: www.ditaselia.my

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank’s role will be enhanced, says new CEO | Free Malaysia Today (FMT) – Source: www.freemalaysiatoday.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank อัดฉีดสินเชื่อ7 พันลบ. เสริมสภาพคล่อง SMEs • ชี้ช่องรวย – Source: cheechongruay.smartsme.co.th

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank – Source: fhlogo.blogspot.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank first DFI in M'sia, Asean to join The Montreal Group | New – Source: www.nst.com.my

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร

SME Bank posts profit despite difficult pandemic-hit year – Source: themalaysianreserve.com

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร, SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย, 984.38 kB, 00:42, 676, SME Development Bank, 2022-05-23T11:00:13.000000Z, 9, SME Bank #4055095, 800 x 800, jpeg, sme bank money logo grade 1st worksheets, 10, sme-bank-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร. Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme ตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ อนุมัติไว กู้ง่าย ผ่อนสบาย วงเงินสูง. Webวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) คืออะไร. ธุรกิจ SME (Small and Medium Enterprises) หรือเรียกว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจที่มี …

#SMEDBank #ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ปีที่ 20 พร้อมสนับสนุน #เติมทุนคู่พัฒนา พาเอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
ติดต่อ Call Center 1357

SME Bank #4055095

Sme Bank คือ ธนาคาร อะไร, Webด้วยบริการใหม่ SME Service จากแอพ SCB EASY ให้คุณจัดการธุรกรรมทางธุรกิจของคุณได้ง่ายๆ ในแอพเดียว … มัลแวร์คืออะไร. … ธนาคารขอแนะนำให้ … Webสินเชื่อเพื่อธุรกิจ sme เรามีหลายหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมสนับสนุนทุกธุรกิจให้ก้าว …

See also  ไฟล์ นามสกุล Docx คือ อะไร

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย

Source: Youtube.com

รวมสินเชื่อธนาคาร SME Bank |Sme bank สินเชื่อรายย่อย |สินเชื่อ sme รัฐบาล

รวมสินเชื่อธนาคาร SME Bank |Sme bank สินเชื่อรายย่อย |สินเชื่อ sme รัฐบาล

Source: Youtube.com

โครงการความร่วม บสย. และ SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

โครงการความร่วม บสย. และ SME D Bank วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้าน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี

Source: Youtube.com

SME D Bank เผย ผู้ประกอบการ SME แห่ขอสินเชื่อโตทะลุ 40 %

SME D Bank เผย ผู้ประกอบการ SME แห่ขอสินเชื่อโตทะลุ 40 %

Source: Youtube.com

SME-D Bank Present

SME-D Bank Present

Source: Youtube.com

SME D BANK ธนาคารเพื่อคนตัวเล็ก กู้ชีพ SME

SME D BANK ธนาคารเพื่อคนตัวเล็ก กู้ชีพ SME

Source: Youtube.com

SME Bank ยัน…ไม่ทิ้งเหยื่อโควิด นักธุรกิจขอรับความช่วยเหลือได้ | เจาะลึกทั่วไทย | 03 เม.ย. 63

SME Bank ยัน...ไม่ทิ้งเหยื่อโควิด นักธุรกิจขอรับความช่วยเหลือได้ | เจาะลึกทั่วไทย | 03 เม.ย. 63

Source: Youtube.com

TF News | SME D Bank คลอดแพ็กเกจสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท กู้ได้สูงถึง 15 ล้านบาท

TF News | SME D Bank คลอดแพ็กเกจสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท กู้ได้สูงถึง 15 ล้านบาท

Source: Youtube.com

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

ธุรกิจ SME คืออะไร | NATNARA CORPORATION

Source: Youtube.com

สงวนสิทธิ์โดย SME Development Bank · โหมดผู้พิการ .

2540 ซึ่งเกิดว,เพื่อการพัฒนา SMEs · พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย … .

CopyRight © 2022 SME Development Bank · โหมดผู้พิการ .

.

SME คือ ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ธุรกิจจะก้าวไกลได้ ต้องใส่ใจทุกด้าน เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยเส, .

.

Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand .

เพื่อประโยชน์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ ข้อมูลข่าวสารและออกหนังสือรับรอง โปรดกรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ , .

.

.

เงินกู้ธุรกิจ SME ยุคใหม่ ตอบโจทย์ธุรกิจหลากหลาย จะขายออนไลน์หรือหน้าร้าน เดินบัญชีมากน้อย มีหรือไม่มีห, .

.

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อธุรกิจ บทความน่ารู้ พร้อมทั้งกิจกรรมและสัมมนาดีๆ เพื่อนักธุรกิจ SME ไทย .

.

.

ดูโพสต์ รูปภาพ และอื่นๆ บน Facebook .

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 310 อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. .

ธนาคาร sme คืออะไร? ธนาคาร sme คือธนาคารที่มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินในกลุ่มธุรกิจ SME , .

สสว. ร่วมกับ ธนาคาร SME Bank : สินเชื่อโครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *