Ramp Up คือ อะไร

Ramp Up คือ อะไร

Ramp Up คืออะไร

Ramp up เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มความถี่ของกิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่าง โดยมักใช้เมื่อต้องการเพิ่มกำลังการผลิตหรือประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ความหมายของ Ramp Up

Ramp up มาจากคำว่า "ramp" ที่แปลว่า "ทางลาด" และ "up" ที่แปลว่า "ขึ้น" ดังนั้น ramp up จึงหมายถึง "การขึ้นทางลาด" ซึ่งเปรียบเสมือนการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่าง

ประเภทของ Ramp Up

Ramp up มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือกระบวนการที่กำลังเพิ่มขึ้น เช่น

 • Ramp up การผลิต หมายถึง การเพิ่มจำนวนการผลิตสินค้าหรือบริการ
 • Ramp up การขาย หมายถึง การเพิ่มจำนวนการขายสินค้าหรือบริการ
 • Ramp up การตลาด หมายถึง การเพิ่มจำนวนกิจกรรมการตลาด เช่น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์
 • Ramp up การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • Ramp up บุคลากร หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือทักษะของบุคลากร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Ramp Up

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Ramp Up มีหลายปัจจัย เช่น

 • เป้าหมายที่ต้องการ เป้าหมายที่ต้องการจะส่งผลต่อขนาดและความเร็วของ Ramp Up
 • ทรัพยากรที่มีอยู่ ทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น บุคลากร งบประมาณ และเวลา จะเป็นตัวจำกัดขนาดและความเร็วของ Ramp Up
 • ความพร้อมของเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถช่วยให้ Ramp Up มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของ Ramp Up

Ramp Up มักดำเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้

 1. การวางแผน ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนและกำหนดเป้าหมายของ Ramp Up รวมถึงกำหนดทรัพยากรและขั้นตอนการดำเนินงาน
 2. การดำเนินการ ขั้นตอนนี้เป็นการปฏิบัติตามแผนงานและดำเนินการ Ramp Up
 3. การประเมินผล ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามผลและประเมินผลความสำเร็จของ Ramp Up

ประโยชน์ของ Ramp Up

Ramp Up มีประโยชน์หลายประการ เช่น

 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือการดำเนินงานได้
 • ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

ตัวอย่างของ Ramp Up

ตัวอย่างของ Ramp Up เช่น

 • โรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าให้สูงขึ้น 20% โรงงานจึงดำเนินการ Ramp Up การผลิต โดยเพิ่มจำนวนพนักงาน เพิ่มเครื่องจักร และปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • บริษัทขายสินค้าแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มยอดขายสินค้าให้สูงขึ้น 15% บริษัทจึงดำเนินการ Ramp Up การขาย โดยเพิ่มจำนวนพนักงานขาย เพิ่มงบประมาณการตลาด และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เว็บไซต์แห่งหนึ่งต้องการเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้สูงขึ้น 30% เว็บไซต์จึงดำเนินการ Ramp Up การตลาด โดยเพิ่มจำนวนโฆษณาบนเว็บไซต์ และร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อโปรโมตเว็บไซต์
See also  Hypodensity Lesion คือ อะไร

สรุป

Ramp Up เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มักใช้ในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือเพิ่มความถี่ของกิจกรรมหรือกระบวนการบางอย่าง โดยมักใช้เมื่อต้องการเพิ่มกำลังการผลิตหรือประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Ramp Up มีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือกระบวนการที่กำลังเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Ramp Up ได้แก่ เป้าหมายที่ต้องการ ทรัพยากรที่มีอยู่ และความพร้อมของเทคโนโลยี Ramp Up มักดำเนินการเป็นขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล Ramp Up มีประโยชน์หลายประการ เช่น ช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุนการผลิตหรือการดำเนินงานได้ และช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้

WebEnglish-Thai: HOPE Dictionary [with local updates] ramp. (แรมพฺ) n. ทางลาด, ด้านลาด, บันไดขึ้นลงเครื่องบิน, การยืนบนขาหลัง. vi. ยันบนขาหลัง, ทำให้มีด้านลาด, กระโดดหรือ … Webramp. [n.] ตอนโค้ง หรืองอ, ทางลาด, บันไดขึ้นลงเครื่องบิน. คำอ่าน แร็มพ. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร. smell a rat. actinic rays. radius of action. Webramp 1) n. ทางลาด ชื่อพ้อง: slope 2) n. บันไดขึ้นลงเครื่องบิน. up 1) adv. ในแนวขึ้น ที่เกี่ยวข้อง: ในทิศทางขึ้น คำตรงข้าม: down 2) gamma ramp ตารางค่าแกมมา. parking … WebSandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและ … Webramp something up ý nghĩa, định nghĩa, ramp something up là gì: 1. If a business ramps up its activity, it increases it: 2. to increase the speed, power, or cost…. Tìm hiểu thêm. Webคำแปลของ 'ramp' ใน ภาษาไทย พจนานุกรม ภาษาไทย และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย bab.la – Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar

Ramp Up คือ อะไร

RAMP-UP – workNet DuPage Career Center – Source: worknetdupage.org

Ramp Up คือ อะไร

30 Years of ADA – Ramping Up Accessibility | Safeguard Technology – Source: www.safeguard-technology.com

Ramp Up คือ อะไร

Ramp up Your Business the Right Way – Empirical – Source: thinkempirical.com

Ramp Up คือ อะไร

Ramp Up Trading – YouTube – Source: www.youtube.com

Ramp Up คือ อะไร

Get your hands on SAP Mobile Platform 3.0 | SAP Blogs – Source: blogs.sap.com

Ramp Up คือ อะไร

พาไป! ทำความรู้จัก Start Up คือ อะไร?? | RYT9 – Source: www.ryt9.com

Ramp Up คือ อะไร

หลายคนอาจกำลังสงสัยว่า Startup คืออะไร… – Startup Thailand – Source: thaiphotos.net

Ramp Up คือ อะไร

Production rate curve (ramp-up, high-production, ramp-down) | Download – Source: www.researchgate.net

Ramp Up คือ อะไร

Get your hands on SAP Mobile Platform 3.0 | SAP Blogs – Source: blogs.sap.com

See also  คืออะไรคะ แปล
Ramp Up คือ อะไร

Never Stop Learning: How to Quickly Ramp Up as an SDR – Business 2 – Source: www.business2community.com

Ramp Up คือ อะไร, 🔵 Ramp up Meaning – Ramp Up Examples – Ramp Up Defined – Phrasal Verbs, 3.41 MB, 02:29, 1,423, iswearenglish, 2022-05-04T13:00:06.000000Z, 9, RAMP-UP – workNet DuPage Career Center, 1550 x 1294, jpeg, ramp program career path, 10, ramp-up-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

🔵 Ramp up Meaning - Ramp Up Examples - Ramp Up Defined - Phrasal Verbs

Ramp Up คือ อะไร. Webตรวจสอบramp upแปลเป็น ไทย. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า ramp up ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ์ WebTerjemahan untuk 'ramp up' dalam kamus bahasa Indonesia gratis dan banyak terjemahan bahasa Indonesia lainnya.

Ramp up Meaning – Ramp Up Examples – Ramp Up Defined – Phrasal Verbs
What does ramp up mean? What is the meaning of the phrasal verb to ramp up? The video gives example sentences clearly illustrating the meaning of ramp up. To ramp up means to increase radically, to increase a lot.
patreon.com/iswearenglish
iswearenglish.com/ facebook.com/iswearenglish twitter.com/iswearenglish
#phrasalverbs #rampup #ielts #gre

RAMP-UP – workNet DuPage Career Center

Ramp Up คือ อะไร, WebSandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและ … Webramp something up ý nghĩa, định nghĩa, ramp something up là gì: 1. If a business ramps up its activity, it increases it: 2. to increase the speed, power, or cost…. Tìm hiểu thêm. Webคำแปลของ 'ramp' ใน ภาษาไทย พจนานุกรม ภาษาไทย และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย bab.la – Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar

🔵 Ramp up Meaning – Ramp Up Examples – Ramp Up Defined – Phrasal Verbs

🔵 Ramp up Meaning - Ramp Up Examples - Ramp Up Defined - Phrasal Verbs

Source: Youtube.com

Learn the English Phrases TO RAMP UP and TO SCALE BACK

Learn the English Phrases TO RAMP UP and TO SCALE BACK

Source: Youtube.com

SimSched Intermediate | Production Ramp-up: Ideas to guide and improve results

SimSched Intermediate | Production Ramp-up: Ideas to guide and improve results

Source: Youtube.com

See also  อะไร คือ Output

Ramp-Up Weapon System Guide – New Ramp-Up Skills Explained – Rise Augmenting – Monster Hunter Rise!

Ramp-Up Weapon System Guide - New Ramp-Up Skills Explained - Rise Augmenting - Monster Hunter Rise!

Source: Youtube.com

Monster Hunter Rise | Rampage Weapon Skills & Ramp Up 'Augment' System Explained

Monster Hunter Rise | Rampage Weapon Skills & Ramp Up 'Augment' System Explained

Source: Youtube.com

Ramp Up Set Strategy Question

Ramp Up Set Strategy Question

Source: Youtube.com

Tips 63: RAMP up your warmup.

Tips 63: RAMP up your warmup.

Source: Youtube.com

FS OLLIE (RAMP/TRANSITION) / ฟร้อนไซด์ ออลลี่ / แรมป์และส่วนโค้ง / วิธีและเทคนิค (สเก็ตบอร์ด)

FS OLLIE (RAMP/TRANSITION) / ฟร้อนไซด์ ออลลี่ / แรมป์และส่วนโค้ง / วิธีและเทคนิค (สเก็ตบอร์ด)

Source: Youtube.com

SurfSkate : BASIC WAVE RAMP Part2 วิธีฝึกเวฟแรมป์ พาร์ท 2 เล่นให้ต่อเนื่อง line การเล่นถูกต้อง!!

SurfSkate : BASIC WAVE RAMP Part2 วิธีฝึกเวฟแรมป์ พาร์ท 2 เล่นให้ต่อเนื่อง line การเล่นถูกต้อง!!

Source: Youtube.com

ramp up แปลว่า: เสริม,. คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลภาษาอังกฤษ แปลไทย ประโยค การออกเสียง ฯลฯ .

ค้นหาคำศัพท์ Ramp แปล อังกฤษ-ไทย lexitron แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำ, .

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. .

.

Ramp up แปลว่า เพิ่มจำนวน/เพิ่มความถี่ มักจะใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น การเพิ่มจำนวนการผลิต · เมื่อก่อนสำนวนนี้จะใ, .

.

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

ramp คืออะไร ramp แปลว่าอะไร ramp มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ .

.

คำแปลของ ‘ramp’ ใน ภาษาไทย พจนานุกรม ภาษาไทย และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย .

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

การควบคุมอุณหภูมิแบบ Ramp Time Function หรือการควบคุมอุณหภูมิแบบความชัน (อุณหภูมิค่อย ๆ เพิ่มขึ้น) คือ การกำหนดอัตร, .

1. bolster or strengthen; · What’s more, the prions ramp up amyloid beta’s neurotoxic effects .

ramp คืออะไร ramp แปลว่าอะไร ramp มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ .

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ .

ค้นหาคำศัพท์ ramp คืออะไร? ดูความหมายของทางลาด พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ , .

ตรวจสอบramp upแปลเป็น ไทย. ดูตัวอย่างคำแปลคำว่า ramp up ในประโยค ฟังการออกเสียงและเรียนรู้ไวยากรณ์ .

ramp คืออะไร ramp แปลว่าอะไร ramp มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร , .

Translation help and terminology resource for the English to Thai term, ramp up on the ProZ.com KudoZ™ translation network. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *