อะไร คือ Routing

อะไร คือ Routing

คำบรรยาย 1: บทนำ

Routing คือกระบวนการในการเลือกเส้นทางสำหรับการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายหรือระหว่างหรือหลายเครือข่าย โดยทั่วไปแล้ว การกำหนดเส้นทางจะดำเนินการในเครือข่ายหลายประเภท รวมถึงเครือข่ายที่มีสวิตช์วงจร เช่น เครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต

ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกำหนดเส้นทางมักดำเนินการโดยเราเตอร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยต่างๆ การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

คำบรรยาย 2: องค์ประกอบของ Routing

การกำหนดเส้นทางมีองค์ประกอบหลักสองประการ ได้แก่

Table of Contents

 • Routing table: ตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางต่างๆ
 • Routing protocol: อัลกอริทึมที่ใช้ในการอัปเดตและรักษา routing table
See also  อะไร คือ Odd Number

Routing table จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายปลายทางต่างๆ รวมถึงที่อยู่ IP ของเครือข่ายเหล่านั้นและต้นทางและปลายทางของเส้นทาง

Routing protocol จะกำหนดวิธีการอัปเดตและรักษา routing table โดยทั่วไปแล้ว Routing protocol จะทำงานโดยเราเตอร์แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางกับเราเตอร์อื่นๆ ในเครือข่าย

คำบรรยาย 3: ประเภทของ Routing

มีการกำหนดเส้นทางหลายประเภท ประเภทการกำหนดเส้นทางที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่

 • Static routing: การกำหนดเส้นทางแบบคงที่เป็นการกำหนดเส้นทางที่ผู้ใช้กำหนดเส้นทางทั้งหมดด้วยตนเอง
 • Dynamic routing: การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกเป็นการกำหนดเส้นทางที่เส้นทางได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติโดยใช้ Routing protocol

การกำหนดเส้นทางแบบคงที่นั้นง่ายต่อการกำหนดค่า แต่อาจไม่มีประสิทธิภาพหากเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิกนั้นซับซ้อนกว่าการกำหนดเส้นทางแบบคงที่ แต่สามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำบรรยาย 4: อัลกอริทึม Routing

Routing protocol ใช้อัลกอริทึมเพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูล อัลกอริทึม Routing ทั่วไป ได้แก่

 • Distance vector routing: อัลกอริทึม Distance vector routing คำนวณค่าใช้จ่ายของเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ และเลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
 • Link state routing: อัลกอริทึม Link state routing เก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเครือข่ายทั้งหมดและเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดโดยใช้อัลกอริทึม Dijkstra

คำบรรยาย 5: ประโยชน์ของ Routing

การกำหนดเส้นทางมีประโยชน์หลายประการ ได้แก่

 • ประสิทธิภาพ: การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความน่าเชื่อถือ: การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างเชื่อถือได้
 • ความยืดหยุ่น: การกำหนดเส้นทางช่วยให้เครือข่ายสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

คำบรรยาย 6: บทสรุป

การกำหนดเส้นทางเป็นกระบวนการสำคัญในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้

ไซโลคำหลัก

 • Routing: กระบวนการในการเลือกเส้นทางสำหรับการรับส่งข้อมูลในเครือข่าย
 • Routing table: ตารางที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางไปยังเครือข่ายปลายทางต่างๆ
 • Routing protocol: อัลกอริทึมที่ใช้ในการอัปเดตและรักษา routing table
 • Static routing: การกำหนดเส้นทางแบบคงที่
 • Dynamic routing: การกำหนดเส้นทางแบบไดนามิก
 • Distance vector routing: อัลกอริทึม Distance vector routing
 • Link state routing: อัลกอริทึม Link state routing
 • ประสิทธิภาพ: การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความน่าเชื่อถือ: การกำหนดเส้นทางช่วยให้ข้อมูลสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้อย่างเชื่อถือได้
 • ความยืดหยุ่น: การกำหนดเส้นทางช่วยให้เครือข่ายสามารถปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่น

WebPurpose of Dynamic Routing Protocols (Cont.) Dynamic routing protocols do as follows: เรียนรู้เครือข่ายปลายทางได้เอง หลังจากมีการแลกเปลียนข้อมูลก นั. WebClassless Inter-Domain Routing (CIDR) เป็นวิธีการจัดสรรที่อยู่ IP ที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการกำหนดเส้นทางข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทุกเครื่อง … WebRouting Protocol แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ. 1.กลุ่ม Static ( Static Route และ Default Route ) 2.กลุ่ม Dynamic และ Dynamic ยังแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ IGP ( Routing ที่ใช้ภายในหน่วยงาน หรือ … WebIS คืออะไร? ในนิยามของ OSI คือ ระบบสุดท้าย (end system(ES)) กล่าวถึง node ของ network ต่างๆที่ไม่ปฏิบัติกับ routing บางตัว ในทางตรงกันข้าม ระบบสื่อกลาง …

Routing Service and Content Based Routing

อะไร คือ Routing

Source: www.prideparrot.com

show running-config: MPLS ตอนที่ 4 การตั้งค่า MPLS สำหรับการส่งต่อ

อะไร คือ Routing

Source: running-config.blogspot.com

DMVPN – Branch and Wan logical isolation · the Enterprise Stack

อะไร คือ Routing

Source: theenterprisestack.com

ผลงานProject นายภูษิต แสวงผล: ธันวาคม 2012

อะไร คือ Routing

Source: bhucid.blogspot.com

A/B Testing with TD – คู่มือการใช้งาน Ruk-Com Cloud (PAAS)

อะไร คือ Routing

Source: docs.ruk-com.cloud

โครงสร้างข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์คืออะไร – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

อะไร คือ Routing

Source: tuemaster.com

[Ad Addict] CRM การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า วิธีสร้างความพึงพอใจจน

อะไร คือ Routing

Source: www.blockdit.com

Mikrotik routing and VLANs – Server Fault

อะไร คือ Routing

Source: serverfault.com

See also  Count Nouns คือ อะไร

"ถนนหน้าบ้าน" คืออะไร? – Pantip

อะไร คือ Routing

Source: pantip.com

TELECOM10 : คำศัพท์โทรคมนาคม: IPX

อะไร คือ Routing

Source: telecom10.blogspot.com

อะไร คือ Routing, มารู้จัก Routing Protocol กันครับ โดย Mr.Jodoi, 7.46 MB, 05:26, 15,762, MrJodoi-ผู้เชี่ยวชาญ Network และ Cyber Security, 2017-12-04T06:20:22.000000Z, 9, Routing Service and Content Based Routing, www.prideparrot.com, 769 x 518, png, routing based service implement let, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-routing

อะไร คือ Routing. WebRouting คือกระบวนการของการเลือกเส้นทางในเครือข่ายต่างๆ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สร้างจากเครื่องจำนวนมากที่เรียกว่า โหนด และเส้น … WebRouting Protocol คือโพรโทคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน routing table ระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆที่ทำงานในระดับ Network Layer (Layer 3) เช่น Router เพื่อให้ …

มารู้จัก Routing Protocol กันครับ โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ นามโคตร ( Mr.Jodoi)
jodoi.com , jodoi.org
facebook.com/MrJodoi/

Routing Service and Content Based Routing

WebRouting Protocol แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆคือ. 1.กลุ่ม Static ( Static Route และ Default Route ) 2.กลุ่ม Dynamic และ Dynamic ยังแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ IGP ( Routing ที่ใช้ภายในหน่วยงาน หรือ … WebIS คืออะไร? ในนิยามของ OSI คือ ระบบสุดท้าย (end system(ES)) กล่าวถึง node ของ network ต่างๆที่ไม่ปฏิบัติกับ routing บางตัว ในทางตรงกันข้าม ระบบสื่อกลาง …

มารู้จัก Routing Protocol กันครับ โดย Mr.Jodoi

มารู้จัก Routing Protocol กันครับ โดย Mr.Jodoi

Source: Youtube.com

Routing คือ เลือกใช้อย่างไรดี

Routing คือ เลือกใช้อย่างไรดี

Source: Youtube.com

ความเข้าใจเรื่อง IP Routing และ การจัดตั้ง Static Route บน Router ของ Cisco

ความเข้าใจเรื่อง IP Routing และ การจัดตั้ง Static Route บน Router ของ Cisco

Source: Youtube.com

พื้นฐาน IP Network – Ep.04: Routing Protocol – Dynamic Route (part 1 of 2)

พื้นฐาน IP Network - Ep.04: Routing Protocol - Dynamic Route (part 1 of 2)

Source: Youtube.com

พื้นฐาน IP Network – Ep.03: Routing Protocols – Static and Default Route

พื้นฐาน IP Network - Ep.03: Routing Protocols - Static and Default Route

Source: Youtube.com

[Pre-CCNA] อธิบาย Inter-VLAN Routing แบบ ROAS และ SVI

[Pre-CCNA] อธิบาย Inter-VLAN Routing แบบ ROAS และ SVI

Source: Youtube.com

Network ตอนที่ 111 ทำความรู้จัก Routing protocol

Network ตอนที่ 111 ทำความรู้จัก Routing protocol

Source: Youtube.com

โอนเงินเข้าธนาคารไทย SWIFT Code,เลข IBAN,Routing Number ต่างกันอย่างไร|อดีตสาวแบงก์ว่าไง

โอนเงินเข้าธนาคารไทย SWIFT Code,เลข IBAN,Routing Number ต่างกันอย่างไร|อดีตสาวแบงก์ว่าไง

Source: Youtube.com

SOLIDWORKS Routing คืออะไร

SOLIDWORKS Routing คืออะไร

Source: Youtube.com

IP Routing

ҡҺػóӧҹ Layer 2 ҧ switch Bridge ö㹡ҧ Vlan 觼ҹҧҾªǧ ÷Ẻ繡ѭͧ͡ѹͧػó ѧջѭͧ蹵Դ ҧ ͢· broadcast domain ǡѹ 觢Ũҡͧ ˹觨СШ¢ѧػóء͢«觡÷Ẻ繡٭·Ѿҡâͧ͢ ͡ҡػó bridge Switch ѧͧѡ Forwarding DataBase(FDB) 觻Сͺ MAC Address ͧػóء͢ ҡ繨ԧͧ͢㹻, .

#contentคืออะไร – YouTube

ในยุค 5 G ใคร ๆ ก็พูดถึง Content แล้ว Content สำคัญยังไง? .

See also  อะไร คือ Ttyl

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. .

Switch คือ อะไร ต่างกับ Router และมีหน้าที่สำคัญในเครือข่ายยังไง

Network Switch คือ อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้สำหรับระบบเน็ตเวิร์ค เรามาดูกันว่ามัน คืออะไร มีกี่ประเภท มีหน้าที่อย่างไร , .

What is Routing? – Network Routing Explained – AWS

Find out what network routing is, how and why businesses use routing, and how to use routing services on AWS. .

ระบบERP | newnewbao

กระบวนการและข้อมูลต่างๆภายในระบบ ERP · กระบวนการในระบบ ERP ในแต่ละวงจร ของกระบวนการภายใน ERP ประกอบด้วยข้อมูล, .

Routing การเดินทางต้องมีเส้นทางเสมอ… – IIoT

What is Routing ? Routing คืออะไร ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรโตคอล TCP/IP เช่นเครือข่าน Internet การส่งข้อมูลจะส่งเป็น IP Packet , .

Router คืออะไร | บริษัท สยามเน็ทเวอร์ค แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด

Router คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง ซึ่งถ้าแปลความหมายคำว่า Route ก็คือ ถนน นั่นเอง , .

การจัดเส้นทางแบบพลวัต Dynamic Routing

10 พฤศจิกายน 2021กิจกรรม Home Room โครงการเปิดประตูสู่มหาวิท […] .

ไม่มีชื่อ

กระบวนการค้นหาเส้นทาง จะใช้ข้อมูลเส้นทางการสื่อสารจาก Routing Table จากนั้น Routing Algorithm จะตัดสินใจเลือกเส้นทางเพื่อ, .

.

Access Point คือ อะไร ทำหน้าที่อะไร ต่างกับ Router และ Extender อย่างไร – PERSONET

Switch คืออะไร สวิตซ์ ทําหน้าที่อะไร การทำงาน สำคัญในระบบ Network และ Internet อย่างไร · เราเตอร์ (Router) คืออะไร ทำหน้าที่อย, .

Part2: การ Routing ไปยัง Page อื่นๆ ใน Reactjs | by Jan Tapa | Medium

สวัสดีค้าาาา สำหรับบทความนี้มาต่อกันเลยนะคะสำหรับการทำ Login ด้วย Firebase นั่นเองซึ่งจากบทความที่แล้วเราได้ส, .

Dynamic Routing

We cannot provide a description for this page right now .

ทำความรู้จัก Routing กำหนดเส้นทางพาร์ทยูอาร์เอล – Mindphp

MVC ส่วนของ Controller : ทำความรู้จัก Routing กำหนดเส้นทางพาร์ทยูอาร์เอล Routing คือ เส้นทาง หรือ Path Url ในการเข้าถึงในเเต่ละ Page , .

The Routing Table

10 พฤศจิกายน 2021กิจกรรม Home Room โครงการเปิดประตูสู่มหาวิท […] .

คำศัพท์ ”*route*” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

คำศัพท์ ”routing” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

เรียนรู้ PBR (Policy Base Routing) บนไมโครติก ด้วยตัวอย่างที่ใช้งานจริง

user คือ บัญชีผู้ใช้ที่ทางผู้ให้บริการให้กับเรามา ส่วนมาก บ้านเราจะลงท้ายเป็น xxxx@fttxhome อะไรประมาณนี้ครับ , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *