อะไร คือ Latency

อะไร คือ Latency

คำนำ

Latency เป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่มักใช้ในโลกของเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ หมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หน่วยวัดของ latency คือมิลลิวินาที (ms) ซึ่งยิ่งค่า latency ต่ำยิ่งดี

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ latency กันมากขึ้น ว่าคืออะไร มีกี่ประเภท เกิดจากอะไร และส่งผลอย่างไรต่อการใช้งานเครือข่าย

ความหมายของ latency

Latency คือการวัดความล่าช้าระหว่างสองจุด กล่าวคือ มีการหยุดชะงักนานขนาดไหนเมื่อข้อมูลถูกย้ายหรือเดินทางผ่านเครือข่าย

Table of Contents

ในสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ข้อมูลจะเดินทางผ่านเครือข่ายด้วยความเร็วแสง แต่ในทางปฏิบัติ ข้อมูลจะต้องเดินทางผ่านอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โมเด็ม เราเตอร์ และสายเคเบิล ซึ่งจะทำให้เกิด latency ขึ้น

ประเภทของ latency

latency สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • Propagation Latency เป็น latency ที่เกิดจากการเดินทางของข้อมูลผ่านสายเคเบิลหรือสื่ออื่นๆ ความเร็วของข้อมูลจะขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจะเดินทางผ่านสายเคเบิลทองแดงได้เร็วกว่าสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • Processing Latency เป็น latency ที่เกิดจากการประมวลผลข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น โมเด็มจะต้องใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูลก่อนที่จะส่งต่อไปยังเราเตอร์
See also  Shooting Pain คือ อะไร

สาเหตุของ latency

latency เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังนี้

 • ระยะทาง ยิ่งระยะทางระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทางไกลขึ้น latency ก็จะยิ่งมากขึ้น
 • ประเภทของสื่อ สื่อบางประเภท เช่น สายเคเบิลทองแดง จะทำให้เกิด latency มากกว่าสื่ออื่นๆ เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • ปริมาณข้อมูล ยิ่งปริมาณข้อมูลมาก latency ก็จะยิ่งมากขึ้น
 • สภาพเครือข่าย สภาพเครือข่ายที่คับคั่งหรือมีสัญญาณรบกวนจะทำให้เกิด latency มากขึ้น

ผลกระทบของ latency

latency ส่งผลต่อการใช้งานเครือข่ายหลายประการ ดังนี้

 • ความเร็วในการรับส่งข้อมูล ยิ่ง latency ต่ำ ข้อมูลก็จะเดินทางได้เร็วขึ้น
 • ความล่าช้าในการตอบสนอง ยิ่ง latency สูง การตอบสนองก็จะยิ่งล่าช้า
 • คุณภาพของการใช้งาน latency สูงอาจทำให้การใช้งานเครือข่ายไม่ราบรื่นหรือเกิดปัญหาต่างๆ เช่น ภาพที่กระตุกหรือเสียงขาดหาย

วิธีลด latency

มีวิธีต่างๆ ในการลด latency ดังนี้

 • ลดระยะทาง หากเป็นไปได้ ควรลดระยะทางระหว่างจุดต้นทางและจุดปลายทาง
 • ใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ ควรใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น สายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 • ลดปริมาณข้อมูล ควรลดปริมาณข้อมูลในการส่งผ่านเครือข่าย
 • ปรับปรุงสภาพเครือข่าย ควรปรับปรุงสภาพเครือข่ายให้ดีขึ้น เช่น ลดจำนวนผู้ใช้เครือข่ายหรือเพิ่มแบนด์วิดธ์

สรุป

latency เป็นปัจจัยสำคัญในการวัดประสิทธิภาพของเครือข่าย ยิ่ง latency ต่ำ เครือข่ายก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับ latency มากขึ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ทางช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

WebLatency คืออะไร? Latency จะเป็นตัววัดความเร็วจากการใช้เวลารับส่งข้อมูล ซึ่งเป็นค่าการตอบสนองในการ รับ-ส่ง สัญญาณ โดยตรง ความเร็วนี้ … WebLatency คืออะไร? Latency หมายถึงเวลาที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดอื่น. WebDPC Latency คืออะไร. “A Deferred Procedure Call (DPC) เป็นกลไกของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ซึ่งช่วยให้งานที่มีลำดับความสำคัญสูง (เช่น. Webปิงคืออะไรและใช้ทำอะไร. เราสามารถกำหนด ping ได้ เป็นคำสั่งสำหรับการวินิจฉัยเครือข่ายที่จะช่วยให้เราตรวจสอบสถานะการสื่อสารระหว่างเครื่อง … Webค่า Ping หรือเวลาในการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับแฮงเอาท์วิดีโอคืออะไร. หากเรามี ping สูงมาก แฮงเอาท์วิดีโอจะไม่เป็นไปด้วยดี เรา …

How Latency Works – Ableton

อะไร คือ Latency

Source: help.ableton.com

Network Latency Generally network latency,

อะไร คือ Latency

Source: www.slideshare.net

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

OpenDDS – Latency Results

อะไร คือ Latency

Source: opendds.org

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: jitter คือ

อะไร คือ Latency

Source: thaiknows.blogspot.com

Website Latency with and Without a Content Delivery Network – KeyCDN

อะไร คือ Latency

Source: www.keycdn.com

อะไร คือ Latency, Speed ของ Upload และ ค่า Latency ส่งผลอะไรบ้าง, 11.49 MB, 08:22, 1,515, Netcraft, 2022-08-06T18:45:51.000000Z, 9, How Latency Works – Ableton, help.ableton.com, 1600 x 900, png, latency works ableton audio, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-latency

อะไร คือ Latency. Webคำว่า Latency ตามตำราด้านเน็ตเวิร์กหลายฉบับต่างให้ความหมายว่าเป็นเวลาที่ช้าลงหรือดีเลย์ที่มีหลากหลายรูปแบบ.

How Latency Works – Ableton

WebDPC Latency คืออะไร. “A Deferred Procedure Call (DPC) เป็นกลไกของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ซึ่งช่วยให้งานที่มีลำดับความสำคัญสูง (เช่น. Webปิงคืออะไรและใช้ทำอะไร. เราสามารถกำหนด ping ได้ เป็นคำสั่งสำหรับการวินิจฉัยเครือข่ายที่จะช่วยให้เราตรวจสอบสถานะการสื่อสารระหว่างเครื่อง … Webค่า Ping หรือเวลาในการตอบสนองที่เหมาะสมสำหรับแฮงเอาท์วิดีโอคืออะไร. หากเรามี ping สูงมาก แฮงเอาท์วิดีโอจะไม่เป็นไปด้วยดี เรา …

See also  Ohio คือ อะไร

Speed ของ Upload และ ค่า Latency ส่งผลอะไรบ้าง

Speed ของ Upload และ ค่า Latency ส่งผลอะไรบ้าง

Source: Youtube.com

ความหน่วง (Latency) แบบเข้าใจง่าย

ความหน่วง (Latency) แบบเข้าใจง่าย

Source: Youtube.com

เข้าใจระบบ Latency / ตั้งค่า Buffer Size อย่างถูกต้อง

เข้าใจระบบ Latency / ตั้งค่า Buffer Size อย่างถูกต้อง

Source: Youtube.com

Latency แก้ได้ด้วย Direct Monitor

Latency แก้ได้ด้วย Direct Monitor

Source: Youtube.com

แก้อาการแลค ลดปิง เล่นเกมลื่นกว่าเดิม กับ NVIDIA Reflex

แก้อาการแลค ลดปิง เล่นเกมลื่นกว่าเดิม กับ NVIDIA Reflex

Source: Youtube.com

มาทำความรู้จักกับ Latency และ Delay Compensation กันเถอะ EP.1

มาทำความรู้จักกับ Latency และ Delay Compensation กันเถอะ EP.1

Source: Youtube.com

Reflex เทคโนโลยีลด Lag ใหม่ล่าสุดจาก Nvidia

Reflex เทคโนโลยีลด Lag ใหม่ล่าสุดจาก Nvidia

Source: Youtube.com

CL หรือ Cas Latency Ram DDDR5 มีผลต่อการทำงานอย่างไร | GuRu Time By TT

CL หรือ Cas Latency Ram DDDR5 มีผลต่อการทำงานอย่างไร | GuRu Time By TT

Source: Youtube.com

วิธีเปิด G-sync Compatible + Low latency Mode By DKz

วิธีเปิด G-sync Compatible + Low latency Mode By DKz

Source: Youtube.com

SITTHICHAI KHUNI-ART: การวัดประสิทธิภาพ Internet ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้าง

ขึ้นกับองค์ประกอบ 2 ตัวนี้ คือ 1. ค่า Latency คือ ค่าที่ จะเป็นตัววัดความเร็วจากการใช้เวลารับส่งข้อมูล ซึ่งเป็น, .

คำศัพท์ ”LATENCY” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Low latency คือ อะไร.

WiFi ดีเลย์เกิดขึ้นเพราะค่า Latency จริงดิ !!

ปัจจัยเน็ตอืดที่พบบ่อย คือ การรบกวนคลื่นความถี่วิทยุ ปัญหาเหล่านี้เกิดจากค่า Latency ที่สูงเกินไป ซึ่งมีผล, .

Low latency คือ อะไร อยากรู้ไหม…ทำไมอินเทอร์เน็ตถึงเร็ว?

Low latency คือ อะไร เรื่องของ Latency หรือ Ping นี้ คนที่รู้จักดีน่าจะเป็นบรรดาเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกมออนไลน์ผ่านทางมือถือเป็นประจำ , อะไร คือ latency.

.

อะไร คือ latency Latency Network คือ? เกี่ยวอะไรกับคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์ – VPS HiSpeed

อะไร คือ latency เล่นอินเทอร, คุณควรจะเช็คหรือรู้อะไรบ้าง มาทำความรู้จัก กับ Latency คืออะไรกัน?… Low latency คือ อะไร.

Latency คืออะไร – Quickserv

อย่างไรก็ตาม ,ารพิมพ์อะไรต่อมิอะไรลงในเอกสาร) เมื่อกล่าวถึงความเวลาแฝงของเครือข่าย (Network Latency) การวัดจ… .

.

ทุกเสี้ยววินาทีมีค่า NVIDIA Reflex เทคโนโลยีช่วยวัดค่า Latency เกม เน้นสาย E-sport | Blognone

ในงานเปิดตัว GeForce RTX Series 30 เมื่อคืนนี้ NVIDIA ยังเปิดตัวโซลูชันด้านเทคโนโลยีกราฟิกอื่นๆ ด้วย เช่น NVIDIA Broadcast App สำหรับถ, .

NVIDIA Reflex ฟีเจอร์ใหม่ ลด Latency ห่วงใยทุกเสี้ยววินาที คำตอบของเกมเมอร์สาย e-Sport – Extreme IT

นอกจากจะมีการ์ดจอใหม่อย่าง GeForce RTX 30-series แล้ว NVIDIA ยังเปิดตัวเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า NVIDIA Reflex ซึ่งมีส่วนช่วยลดความห, .

ดูให้ดีเรื่อง Latency ถ้าชอบหูฟังไร้สาย – JABEN

ใครบ้างจะไม,อปัญหาภาพกับเสียงไม่ตรงกัน ซึ่งก็คือเรื่องของ Latency นั่นเองครับ… .

เหตุผลสุดฮิต 5 ข้อที่ทำให้ค่า Ping ของคุณสูงมาก

ขอบคุณสําหรับการเยี่ยมชม ไทย HP เก็บ · วันจันทร์ – วันศุกร์ 8.30 – 17.30 น .

Latency คืออะไร? ระบบเทรดล่าช้าเกินไปเสี่ยงขาดทุนหนัก

หลาย ๆ คนคงจ, ปัญหาทั้งหมดนี้มันเกิดจากอะไร Latency คือคำตอบขอปัญหานั้น ในการเลือกโบรกเกอร์ Forex นักลงทุ… .

Latencyภาษาอังกฤษ – Sanook Dictionary

latency คืออะไร latency แปลว่าอะไร latency มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค Sanook Dictionary ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษาได้ง่ายๆ .

What is Latency? – Latency Explained – AWS

What is Latency, how and why businesses use Latency, and how to use Latency with AWS .

มีวิธีจัดการค่าสัญญาณ Latency (Ping) ให้ลื่นไหลตลอดเวลาไหมครับ – Pantip

นอกเหนือจากความเร็ว Dlsp / Ulsp ที่ ISP หลาย เจ้าแข่งกันอยู่ ค่า Latency ก็นับว่ามีความสำคัญไม่แพ้กัน (โดยเฉพาะนักเล่น, .

เครือข่ายที่เร็วที่สุด ไม่ใช่แค่อัตราการดาวน์โหลด-อัพโหลด แต่ค่า Latency ต้องดีด้วย – beFirst Network

คนทั่วไปมัก,ารวัด throughput คือ Mbps · ส่วนตัวเลขที่แท้จริงที่บอกว่าเครือข่ายเร็วแค่ไหนคือ latency หรือระยะเว… .

Latency คืออะไร – Thanadech – Medium

Latency หมายถึงค่าความเสถียรที่เกิดขึ้นในการรับส่งข้อมูล (Packet) ระหว่างเครื่องลูกข่าย (Client) กับ เครื่องแม่ข่าย (Server)… .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *