อะไร คือ Espace

อะไร คือ Espace

ได้ครับ นี่คือบล็อกโพสต์ที่มี 1,000 คำและไซโลคำหลักเกี่ยวกับ "อะไร คือ Espace"

อะไร คือ Espace

Espace เป็นคำภาษาฝรั่งเศส แปลว่า "พื้นที่" ในภาษาอังกฤษ คำว่า Espace สามารถใช้ได้หลายบริบท เช่น พื้นที่ว่างเปล่า พื้นที่ใช้สอย พื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่ทางจิตวิญญาณ พื้นที่ทางสังคม ฯลฯ

คำบรรยาย 1: ความหมายของ Espace

ในบริบททั่วไป Espace หมายถึงพื้นที่ว่างเปล่าหรือพื้นที่ที่ไม่มีอะไรอยู่ Espace สามารถใช้อธิบายพื้นที่ใดๆ ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือโลกแห่งจินตนาการ เช่น อวกาศ ทะเล มหาสมุทร ป่าไม้ ทะเลทราย ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค:

 • อวกาศเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาล
 • มหาสมุทรเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่และลึกลับ
 • ป่าไม้เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณและสัตว์ป่า
 • ทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งและร้อนระอุ

คำบรรยาย 2: ความหมายของ Espace ในบริบทของพื้นที่ใช้สอย

ในบริบทของพื้นที่ใช้สอย Espace หมายถึงพื้นที่ที่มนุษย์ใช้อาศัยอยู่หรือทำงาน Espace สามารถใช้อธิบายพื้นที่ภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร เช่น ห้องนอน ห้องครัว ห้องนั่งเล่น สวนสาธารณะ ถนนหนทาง ฯลฯ

Table of Contents

ตัวอย่างประโยค:

 • บ้านของฉันมีพื้นที่ใช้สอย 100 ตารางเมตร
 • สวนสาธารณะแห่งนี้มีพื้นที่ใช้สอยสำหรับเด็กเล่นและออกกำลังกาย
 • ถนนหนทางในเมืองนี้แคบและคับแคบ
See also  Km คือ อะไร

คำบรรยาย 3: ความหมายของ Espace ในบริบทของพื้นที่ทางกายภาพ

ในบริบทของพื้นที่ทางกายภาพ Espace หมายถึงพื้นที่ที่วัดได้และสามารถระบุตำแหน่งได้ Espace สามารถใช้อธิบายพื้นที่ใดๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น พื้นที่ของห้อง พื้นที่ของที่ดิน พื้นที่ของเมือง ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค:

 • ห้องนอนของฉันมีพื้นที่ 10 ตารางเมตร
 • ที่ดินผืนนี้มีพื้นที่ 100 ไร่
 • เมืองหลวงของประเทศไทยมีพื้นที่ 700 ตารางกิโลเมตร

คำบรรยาย 4: ความหมายของ Espace ในบริบทของพื้นที่ทางจิตวิญญาณ

ในบริบทของพื้นที่ทางจิตวิญญาณ Espace หมายถึงพื้นที่ภายในจิตใจของมนุษย์ Espace สามารถใช้อธิบายพื้นที่ที่มนุษย์ใช้เพื่อคิด รู้สึก และจินตนาการ

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันต้องการมีพื้นที่ว่างในใจเพื่อคิดถึงอนาคต
 • เธอรู้สึกเหมือนไม่มีพื้นที่ให้เธอในความสัมพันธ์
 • ฉันต้องการหาพื้นที่ส่วนตัวเพื่อผ่อนคลาย

คำบรรยาย 5: ความหมายของ Espace ในบริบทของพื้นที่ทางสังคม

ในบริบทของพื้นที่ทางสังคม Espace หมายถึงพื้นที่ที่มนุษย์ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กัน Espace สามารถใช้อธิบายพื้นที่ใดๆ ที่ผู้คนมารวมตัวกัน เช่น สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ชุมชน ฯลฯ

ตัวอย่างประโยค:

 • ฉันรู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในพื้นที่ที่มีคนมากมาย
 • เธอรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คน
 • ชุมชนของเราเป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้

คำบรรยาย 6: ความหมายของ Espace ในบริบทอื่นๆ

นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว Espace ยังสามารถใช้ในบริบทอื่นๆ ได้ เช่น

 • Espace สามารถใช้เป็นคำนามเฉพาะเพื่ออ้างถึงพื้นที่หรือสถานที่เฉพาะ เช่น Espace Eiffel (หอไอเฟล) Espace Pompidou (พิพิธภัณฑ์ Pompidou)
 • Espace สามารถใช้เป็นคำคุณศัพท์เพื่ออธิบายสิ่งที่เกี่ยวกับพื้นที่ เช่น การจัดวางพื้นที่ (space arrangement) การออกแบบพื้นที่ (space design)
 • Espace สามารถใช้เป็นคำกริยาเพื่อหมายถึงการทำให้มีพื้นที่ว่างหรือพื้นที่ว่างเปล่า เช่น พื้นที่ว่าง (space out) พื้นที่ว่าง (space in)

สรุป

Espace เป็นคำที่มีความหมายกว้างขวาง สามารถใช้ในหลายบริบท ความเข้าใจความหมายของ Espace จะช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจโลกรอบตัวได้ดีขึ้น

WebSandbagging แปลว่าอะไร? [What a Word!] Sandbagging ไม่ได้แปลว่า ถุงทรายที่เราใช้กั้นน้ำเวลาน้ำท่วมเพียงอย่างเดียว จริงๆ แล้วคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ อีกด้วยและ … Webนอกจากเพซแล้วมีค่าการวิ่งอะไรอีกบ้างที่ควรรู้. ค่าเพซ (Pace) คือ ค่าหนึ่งที่ใช้ประเมินการวิ่ง นอกจากนี้ ยังมีค่าอื่นๆ ที่ใช้ … Webเอสเปรสโซคือพื้นฐานของเครื่องดื่มกาแฟมากมายหลายประเภท แต่เอสเปรสโซคืออะไร และอะไรที่ทำให้เอสเปรสโซแตกต่างจากกาแฟ … Web[OE. space, F. espace, from L. spatium space; cf. Gr. spa^n to draw, to tear; perh. akin to E. span. Cf. {Expatiate}.] 1. Extension, considered independently of anything which it may. WebThe Paris Museum Pass คืออะไร? … Musée de l’Air et de l’Espace, 93; Musée Condé – Château de Chantilly, 60; Château de Fontainebleau, 77; Château de. Webคืออะไร Squarespace: ราคาและคุ้มค่า. Squarespace อาจเป็นโซลูชันที่มีคุณสมบัติหลากหลายและมีความยืดหยุ่นสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ แต่เมื่อ …

File:Espace III jaslo front.jpg – Wikimedia Commons

อะไร คือ Espace

Source: commons.wikimedia.org

ESPACE

อะไร คือ Espace

Source: virtuellife.centerblog.net

ESPACE

อะไร คือ Espace

Source: virtuellife.centerblog.net

ESPACE

อะไร คือ Espace

Source: virtuellife.centerblog.net

ESPACE

อะไร คือ Espace

Source: virtuellife.centerblog.net

Mixed Reality Archives – CareerVisa Assessment

อะไร คือ Espace

Source: www.careervisaassessment.com

Facebook

อะไร คือ Espace

Source: www.facebook.com

[Ad Addict] CRM การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า วิธีสร้างความพึงพอใจจน

อะไร คือ Espace

Source: www.blockdit.com

Carbon Neutral คืออะไร รู้จักคำนี้เบื้องต้นจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์

อะไร คือ Espace

Source: www.springnews.co.th

CONTINUUM

อะไร คือ Espace

Source: www.thecontinuum.cc

อะไร คือ Espace, Espace | ดีเกินไปมั้ย! กระเป๋าเดินทางสุดทนที่ทุกคนต้องมี, 281.25 kB, 00:12, 17,738, Caggioni Luggage [Official], 2022-11-22T14:10:04.000000Z, 9, File:Espace III jaslo front.jpg – Wikimedia Commons, commons.wikimedia.org, 2247 x 1610, jpeg, espace jaslo, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-espace

See also  Spacer คือ อะไร

อะไร คือ Espace. Webเทโลเมียร์(telomere) คืออะไร? สำคัญกับร่างกายอย่างไร? และอาหารเสริมที่ช่วยดูแลให้เทโลเมียร์ให้สมบรูณ์ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยืนยาว

Espace จาก Caggioni
ตอบโจทย์ทุกปัญหาการเดินทาง
ดีไซน์สวย สีสันสดใส สะดุดตา
การเปิดจากทางด้านหน้าเพิ่มความสะดวกสบายประหยัดพื้นที่ แม้จะแคบแค่ไหน บนรถ หรือมุมห้อง ก็หยิบของได้ทันใจ

คุณสมบัติ
-กระเป๋าเดินทางแบบเปิดฝาหน้า
– คันชักปรับระดับได้ 3 ระดับ
– ล้อคู่ 4 ล้อหมุนได้รอบ 360 องศา
– ภายในกว้างจุของได้เยอะ
– วัสดุ PC Polycarbonate 100%
– ผ้าซับในเนื้อทอสัมผัสนุ่มพิเศษ
– ระบบกุญแจล็อคแบบ TSA
– สินค้ารับประกัน 2 ปี

Line Shopping 》 shop.line.me/@bbag

Instagram : caggioni
สอบถามเพิ่มเติม
Line : @bbag

#caggioniespace #luggage #กระเป๋าเดินทาง #กระเป๋าลาก #กระเป๋าเดินทางยี่ห้อไหนดี #caggioni #หากระเป๋าเดินทาง #ร้านกระเป๋าเดินทาง #ซ่อมกระเป๋าเดินทาง #กระเป๋าลากขึ้นเครื่อง

File:Espace III jaslo front.jpg – Wikimedia Commons

Web[OE. space, F. espace, from L. spatium space; cf. Gr. spa^n to draw, to tear; perh. akin to E. span. Cf. {Expatiate}.] 1. Extension, considered independently of anything which it may. WebThe Paris Museum Pass คืออะไร? … Musée de l’Air et de l’Espace, 93; Musée Condé – Château de Chantilly, 60; Château de Fontainebleau, 77; Château de. Webคืออะไร Squarespace: ราคาและคุ้มค่า. Squarespace อาจเป็นโซลูชันที่มีคุณสมบัติหลากหลายและมีความยืดหยุ่นสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ แต่เมื่อ …

Espace | ดีเกินไปมั้ย! กระเป๋าเดินทางสุดทนที่ทุกคนต้องมี

Espace | ดีเกินไปมั้ย! กระเป๋าเดินทางสุดทนที่ทุกคนต้องมี

Source: Youtube.com

เปิดตัว All New Renault Espace กับบทบาทใหม่ในฐานะ Austral 7 ที่นั่ง

เปิดตัว All New Renault Espace กับบทบาทใหม่ในฐานะ Austral 7 ที่นั่ง

Source: Youtube.com

New RENAULT ESPACE 2024 – PRACTICALITY test (7-Seater, ESPRIT ALPINE)

New RENAULT ESPACE 2024 - PRACTICALITY test (7-Seater, ESPRIT ALPINE)

Source: Youtube.com

การใช้งานโทรศัพท์ IP-Phone ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น eSpace 7910

การใช้งานโทรศัพท์ IP-Phone ผลิตภัณฑ์ Huawei รุ่น eSpace 7910

Source: Youtube.com

RENAULT ESPACE 2024 – different specs & COLORS (Iconic vs Esprit Alpine)

RENAULT ESPACE 2024 - different specs & COLORS (Iconic vs Esprit Alpine)

Source: Youtube.com

NEW RENAULT ESPACE 2024 – PRACTICALITY test & trunk space (Iconic)

NEW RENAULT ESPACE 2024 - PRACTICALITY test & trunk space (Iconic)

Source: Youtube.com

RENAULT ESPACE Esprit Alpine (2024) – FIRST LOOK & visual REVIEW

RENAULT ESPACE Esprit Alpine (2024) - FIRST LOOK & visual REVIEW

Source: Youtube.com

New RENAULT ESPACE 2024 – FIRST LOOK & visual REVIEW (Iconic)

New RENAULT ESPACE 2024 - FIRST LOOK & visual REVIEW (Iconic)

Source: Youtube.com

New RENAULT ESPACE 2024 – FULL in-depth REVIEW (exterior, interior, trunk space)

New RENAULT ESPACE 2024 - FULL in-depth REVIEW (exterior, interior, trunk space)

Source: Youtube.com

Cloud คือ อะไร มีวิธีการทำงานยังไง ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ที่นี่

บทความนี้จะอธิบายว่า Cloud Computing คือ อะไร มีวิธีการทำงานยังไง มีทั้งหมดกี่ประเภท และ มีประโยชน์ยังไงบ้าง , .

See also  อะไร คือ Best Fit

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. .

SEO คือ อะไร? อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ต้องรู้

“อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google ต้องทำ SEO” ใครที่มีเว็บไซต์แล้วต้องเคยได้ยินคำนี้อย่างแน่นอน แล้ว SEO คือ อะไร? .

8 ISP ผู้ให้บริการ ในไทย ตัวอย่าง ย่อมาจาก?

isp ในประเทศไทย isp มีอะไรบ้าง ISP 3BB คือ ติดต่อispคือ isp ย่อมาจาก Isp คืออะไร มีบทบาท เกี่ยวข้อง อย่างไร กับอินเทอร์เน็ต , .

Server คืออะไร ทำหน้าที่อะไร มีประโยชน์อย่างไร Server มีกี่ …

Mango Construction (แมงโก้) ERP ก่อสร้าง โปรแกรมการจัดการสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ บริหารจัดการต้นทุนงานก่, .

Speakerphone คือ อะไร มีวิธีการทำงานยังไง และมีข้อดีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ Speakerphone คือ ตัวช่วยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการประชุมทางไกลหรือ Conference Call โดยเฉพาะองค์กรทุกระดับ เรามาดูรา, .

.

Google Ads คือ อะไร? สรุปใจความง่ายๆ เข้าใจได้ในบทความเดียว!

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างยอดขายให้กับหลายธุรกิจบนออนไลน์ Google Ads คือ อะไร ลองอ่านบทความนี้ แล้วคุณจ, .

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช · ศักราช หมายถึง อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง , .

ESP32 คือ อะไร ดีกว่า ESP8266 อย่างไร – Tech Talk 2 Apply

ESP32 คือ wifi chip ที่ถูกพัฒนาต่อจาก ESP8266 โดยเพิ่ม CPU เป็น 2 core, Wi-Fi ที่เร็วขึ้น, มีขา GPIO มากขึ้น และรองรับ Bluetooth อีกด้วย .

.

เปิดความหมาย “พส.” ศัพท์ฮิตวัยรุ่น แปลว่าอะไร?

เปิดควาหมายของ พส. คำศัพท์ใหม่วัยรุ่น ที่กำลังฮิตใช้บนโซเชียลมีเดีย จริงๆ แล้วแปลว่าอะไร และควรใช้ในบร, .

แปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. (คริสต์ศักราช เป็น พุทธศักราช) – MatteoConverter

เครื่องมือสำหรับแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. ออนไลน์ กับสูตรและวิธีการแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแปลง, .

What is Machine Translation? – Neural Machine Translation Explained – AWS

Find out what machine translation (MT) is, how it works, and how to use machine translation services on AWS. .

What is Exchange?

Cryptocurrency exchange refers to any mechanism that trades digital cash for other assets. Learn more about this word here. .

ชื่อโดเมน (Domain Name) คือ อะไร? – THNIC Foundation THNIC Foundation

Domain Name หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตอ้างถึง server ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของข้อมูล […] .

แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. (พุทธศักราช เป็น คริสต์ศักราช) – MatteoConverter

เครื่องมือสำหรับแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. ออนไลน์ กับสูตรและวิธีการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแปลง, .

PABX คือ อะไร? ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ หลักการทำงานและลักษณะ – PERSONET

ทำความรู้จักกับ PABX คือ อะไร? ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ หลักการทำงานและลักษณต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ .

อีเมล์โฮสติ้ง E-mail Hosting คือ อะไร – Netway Communication

โดเมนก็คือชื่อของเว็บไซต์ ยิ่งจำง่ายและสื่อความเป็นแบรนด์ของคุณ ก็จะยิ่งช่วยให้ลูกค้าเข้ามามากเท่าน, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *