อะไร คือ Discourse

อะไร คือ Discourse

คำบรรยาย

 • คำจำกัดความของ Discourse
 • องค์ประกอบของ Discourse
 • ประเภทของ Discourse
 • ตัวอย่างของ Discourse
 • ประโยชน์ของ Discourse

คำจำกัดความของ Discourse

คำว่า Discourse หมายถึง รูปแบบของความคิดหรือกรอบความคิดเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสถาบันและมีการสืบทอด "ซึ่งแสดงออกผ่านทางการพูดและเขียนอย่างจริงจัง/ประโยคหรือนิยามที่ใช้บ่อยๆ" เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งลักษณะของวาทกรรม และการปรับเปลี่ยนลักษณะของวาทกรรมนั้น ๆ

องค์ประกอบของ Discourse

Discourse ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 5 ประการ ได้แก่

Table of Contents

 • เรื่อง (Topic) เป็นสิ่งที่ Discourse นั้นกล่าวถึง
 • ผู้พูด (Speaker) เป็นผู้ที่สร้าง Discourse
 • ผู้ฟัง (Listener) เป็นผู้รับ Discourse
 • บริบท (Context) สภาพแวดล้อมที่ Discourse เกิดขึ้น
 • รูปแบบ (Form) วิธีการสื่อสาร Discourse

ประเภทของ Discourse

Discourse สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • ตามเรื่อง เช่น Discourse เกี่ยวกับการเมือง Discourse เกี่ยวกับศาสนา Discourse เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 • ตามผู้พูด เช่น Discourse ของผู้เชี่ยวชาญ Discourse ของสาธารณชน Discourse ของกลุ่มคน เป็นต้น
 • ตามบริบท เช่น Discourse อย่างเป็นทางการ Discourse ไม่เป็นทางการ Discourse เชิงพาณิชย์ เป็นต้น
 • ตามรูปแบบ เช่น Discourse ที่เป็นข้อความ Discourse ที่เป็นเสียง Discourse ที่เป็นภาพ เป็นต้น
See also  อะไร คือ Explore

ตัวอย่างของ Discourse

ตัวอย่างของ Discourse ได้แก่

 • สุนทรพจน์ทางการเมือง
 • บทความทางวิชาการ
 • บทสนทนาระหว่างเพื่อน
 • โฆษณา
 • ภาพยนตร์

ประโยชน์ของ Discourse

Discourse มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
 • ช่วยในการสร้างความตระหนักรู้
 • ช่วยในการโน้มน้าวใจผู้อื่น
 • ช่วยในการสร้างความสัมพันธ์
 • ช่วยในการกำหนดบรรทัดฐานทางสังคม

สรุป

Discourse เป็นแนวคิดที่สำคัญในการศึกษาภาษาและสังคมศาสตร์ Discourse ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่เราคิดและสื่อสารเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา

Webdiscourse. [n.] การบรรยายที่เคร่งเครียด การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์. [syn.] speech,verbalization,address,monoloque. ดูคำอื่นๆในหมวด แปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON.. Webคำแปลของ 'discourse' ใน ภาษาไทย พจนานุกรม ภาษาไทย และคำแปลอื่นๆอีกมากมาย bab.la – Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Webdiscourse คือ วาทกรรม ซึ่งคือการแลกเปลี่ยนทางความคิดด้วยการสื่อทางการพูดหรือการเขียน วาทกรรมจะเกี่ยวกับความคิดและการสื่อสาร … Webมิเชล ฟูโก (Michael Foucault) ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้ให้ความหมาย “วาทกรรม” (Discourse) ไว้ว่า เป็นเรื่องที่มากกว่าการเขียน และการพูด ยังรวมถึง … Webคำแปลของ "discourse" เป็น ไทย. วาทกรรม, การสนทนา, การอภิปราย คือคำแปลยอดนิยมของ "discourse" เป็น ไทย ตัวอย่างประโยคแปล: because livestream takes the monopoly of the broadcast …

Discourse Review 2021 | Features, Alternatives & Pricing

อะไร คือ Discourse

Source: www.btw.so

5 ภาษารัก เคล็ดลับสร้างความรักที่ยืนยาว – MindSpring Consulting & Coaching

อะไร คือ Discourse

Source: www.mindspringconsulting.com

Discourse (Kinneavy) – Craig Stroupe – Ideas Site

อะไร คือ Discourse

Source: www.d.umn.edu

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

อะไร คือ Discourse

Source: www.patanasongsivilai.com

NTPLC – #PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล… | Facebook

อะไร คือ Discourse

Source: en-gb.facebook.com

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)

อะไร คือ Discourse

Source: www.urbinner.com

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง

อะไร คือ Discourse

Source: www.pojjaman.com

Facebook

อะไร คือ Discourse

Source: www.facebook.com

15 Free Best Open Source Forums

อะไร คือ Discourse

Source: hellboundbloggers.com

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน มีอะไรบ้าง อ่านที่นี่: ข้อมูล Sensitive

อะไร คือ Discourse

Source: muladharayogawear.com

อะไร คือ Discourse, What Is Discourse: Discourse Meaning Explained, 2.04 MB, 01:29, 15,247, Explified, 2021-06-02T17:17:44.000000Z, 9, Discourse Review 2021 | Features, Alternatives & Pricing, www.btw.so, 2464 x 1528, png, discourse mailing software, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-discourse

อะไร คือ Discourse. Web[khamphūt] (n) EN: speech ; words ; discourse; remark ; vocable ; utterance FR: parole [ f ] ; mot [ m ] ; propos [ m ] โอวาท [ōwāt] (n) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [ m ] ; homélie [ f ] ; lecture [ f ] ; adresse [ f ] ; discours [ m ] Webdiscourse. [n.] การบรรยายที่เคร่งเครียด การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์. [syn.] speech,verbalization,address,monoloque. ความหมายจาก พจนานุกรม แปล อังกฤษ ไทย อ. … Webความหมาย. [N] การบรรยาย ดูเพิ่ม: การสนทนา, การปาฐกถา, การกล่าวสุนทรพจน์ คำพ้อง: speech , verbalization , address , monoloque. เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง "สมัคร …

See also  Helping Verb คือ อะไร

Discourse is a linguistic term for a unit of a language that is longer than a single sentence. As a result, discourse means “to run away” and relates to how talks proceed. Discourse analysis is the study of the use of spoken or written language in a social setting.

#discourse #language #explified

Subscribe to Explified for more such content!

Discourse Review 2021 | Features, Alternatives & Pricing

Webมิเชล ฟูโก (Michael Foucault) ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้ให้ความหมาย “วาทกรรม” (Discourse) ไว้ว่า เป็นเรื่องที่มากกว่าการเขียน และการพูด ยังรวมถึง … Webคำแปลของ "discourse" เป็น ไทย. วาทกรรม, การสนทนา, การอภิปราย คือคำแปลยอดนิยมของ "discourse" เป็น ไทย ตัวอย่างประโยคแปล: because livestream takes the monopoly of the broadcast …

What Is Discourse: Discourse Meaning Explained

What Is Discourse: Discourse Meaning Explained

Source: Youtube.com

Discourse Analysis 101: What Is It & When To Use It (With Examples)

Discourse Analysis 101: What Is It & When To Use It (With Examples)

Source: Youtube.com

What is Discourse Analysis | Michel Foucault | Keyword

What is Discourse Analysis | Michel Foucault | Keyword

Source: Youtube.com

What is Discourse a la Michel Foucault: A Very Basic Explanation

What is Discourse a la Michel Foucault: A Very Basic Explanation

Source: Youtube.com

ข้อสอบ TCAS'65 (Discourse Markers)

ข้อสอบ TCAS'65 (Discourse Markers)

Source: Youtube.com

What is Discourse

What is Discourse

Source: Youtube.com

Gee: What is Discourse

Gee: What is Discourse

Source: Youtube.com

Module 1 – What is Discourse Analysis

Module 1 - What is Discourse Analysis

Source: Youtube.com

What is Discourse Analysis

What is Discourse Analysis

Source: Youtube.com

วาทกรรม คืออะไร? ความหมายและตัวอย่าง – Zcooby.com

วาทกรรม (Discourse) คือ รูปแบบของความคิด หรือกรอบความคิด เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นสถาบันแล, .

discourse แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง – Dr. Krok

discourse คำนาม discourses (ดีส-คอร๋ส-ส) discourse คือ แปลว่า หมายถึง ดูคำอธิบายอย่างละเอียดและตัวอย่างการใช้ discourse .

#contentคืออะไร – YouTube

ในยุค 5 G ใคร ๆ ก็พูดถึง Content แล้ว Content สำคัญยังไง? .

Module 3

¹ѧҨըشá 觷Ӥѭѹҡҹ͡㹡¹ѧ¡ Mechanics of Writing ѹ ͷ¤˹ҵҧ еͧѹҧҺ ѡҡóͷ¹¤зѴѴ ͧä͹ͷЪ¨Ѵͤѡɳз ʹѡ㹡ССѡ˭ͪФ ͧСͺǹ¢ͧçҧͧͤ ͤЪѴਹ 鹡ҹͻپ蹤 ѡ֡ö¹ѧɻҧ Ǻѡҧ 㹷ǡѹ ͤдǡ㹡÷ǹ Ӥѭѧࡵ èжҡѡйʹ͹觷¹ҧջԷҾҡ öѡ ö觤ʹ价Ǻ, .

วาทกรรมการเมือง (Discourse) | ประชาไท Prachatai.com

มิเชล ฟูโก (Michael Foucault) ปรัชญาชาวฝรั่งเศส ได้ให้ความหมาย “วาทกรรม” (Discourse) ไว้ว่า เป็นเรื่องที่มากกว่าการเขียน , .

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม

We cannot provide a description for this page right now .

See also  โมเอะ คืออะไรคะ

คำศัพท์ ”*discourse*” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

การศึกษาภาษาระดับข อความและการใช ประโยชน ด

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์, .

.

ความหมายของคำว่า discuss – Pantip

คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ .

ไขข้อข้องใจกับวิชาdiscourse analysis – Pantip

ด้วยความหน้ามืดตามัว เลยเลือกลงเรียน discourse analysis พอเข้าเรียนแลัวรายละเอียดชวนมึนมากค่าา วอนผู้ใหญ่ใจดี. .

สัมพันธสารวิเคราะห์ – วิกิพีเดีย

สัมพันธสารว,ีกอย่างว่า สัมพันธสารศึกษา (discourse studies) คือแนวทางการวิเคราะห์การใช้ภาษาเขียน ภาษาพูด … .

Critical discourse analysis – มหาวิทยาลัยศิลปากร

We cannot provide a description for this page right now .

สอนการเชื่อมคำด้วย Discourse markers พร้อมตัวอย่างประโยค – ENGLISH.cat

Discourse markers คือ คำศัพท์ หรือ วลี ที่เอาไว้ใช้เชื่อมประโยตเพื่อให้ประโยคนั้นเชื่อมกัน หรือโยงความหมายเข้าหากัน , .

เครื่องหมายวาทกรรมในประโยคภาษาอังกฤษ

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ISSN 2651-1088 (ออนไลน์) · วารสารปัญญาภิวัฒน์ เป็นวารสารวิชาการ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศ, .

Discourse Analysis

We cannot provide a description for this page right now .

discourse คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย คำว่า (discourse) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน , .

วาทกรรม

2531) อย่างไรก็ดีผู้ที่เป็นคนใช้คำว่า วาทกรรม ในฐานะคำแปของคำว่า discourse นั้นก็คือ สมเกียรติ์ วันทะนะ บรรณาธิก, .

Discourse คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร)

พจนานุกรมDiscourse , คือ อะไร แปลว่า หมายถึง … ดูคำอื่นๆในหมวดแปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตรdi-dia-diabetesdiabeticdiabolicdiabolicaldiabolicallydiademdiagnosediagnoses · ความหมายจาก พจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร · discourseภาษาไทย … .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *