สอวน คืออะไรอ่ะ

สอวน คืออะไรอ่ะ

สอวน. คืออะไรอ่ะ

สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

ไซโลคำหลัก

 • สอวน.
 • โอลิมปิกวิชาการ
 • วิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์
 • การศึกษา
 • นักเรียน
 • ประเทศไทย

เนื้อหา

สอวน. คืออะไร

สอวน. ย่อมาจาก "มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา" เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

Table of Contents

สอวน. ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2526 โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมีความสนใจและได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น สอวน. ดำเนินงานโดยคณะกรรมการอำนวยการ สอวน. ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ และรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นกรรมการ

See also  Quantile คือ อะไร

สอวน. มีการดำเนินงานหลัก ดังนี้

 • คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • จัดอบรมให้ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
 • ส่งนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ

โอลิมปิกวิชาการ

โอลิมปิกวิชาการเป็นการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการแบ่งออกเป็นหลายสาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเศรษฐศาสตร์

การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการเป็นเวทีสำคัญที่นักเรียนจากทั่วโลกจะได้แสดงความสามารถและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการยังเป็นโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเพื่อน ๆ จากประเทศอื่น ๆ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ประโยชน์ของสอวน.

สอวน. มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทย ดังนี้

 • ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น
 • เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
 • พัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ขั้นตอนการสมัครสอบสอวน.

การสมัครสอบสอวน. แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 : การสมัครสอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

นักเรียนสามารถสมัครสอบคัดเลือกระดับภูมิภาคได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสอวน. โดยนักเรียนจะต้องผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนก่อนจึงจะสามารถสมัครสอบได้

 • ขั้นตอนที่ 2 : การสมัครสอบคัดเลือกระดับประเทศ

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคจะมีโอกาสได้เข้าสอบคัดเลือกระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกนักเรียนให้เข้ารับการอบรมในค่าย 1 และค่าย 2

สรุป

สอวน. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ สอวน. มีประโยชน์ต่อนักเรียนไทยหลายประการ ดังนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจและได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น เพิ่มโอกาสให้นักเรียนได้แข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

คำถามที่พบบ่อย

 • สอวน. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นใด

สอวน. เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละปีการศึกษา

 • สอวน. รับสมัครนักเรียนสาขาวิชาใดบ้าง

สอวน. รับสมัครนักเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และคอมพิวเตอร์

 • สอวน. คัดเลือกนักเรียนอย่างไร

สอวน. คัดเลือกนักเรียนผ่านระบบการสอบคัดเลือก แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

 • ขั้นตอนที่ 1 : การสอบคัดเลือกระดับภูมิภาค

 • ขั้นตอนที่ 2 : การสอบคัดเลือกระดับประเทศ

 • สอวน. มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 และค่าย 2 สอวน. จะมีสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • มีโอกาสเรียนวิชาการต่างๆ ในระดับเจาะลึกจากอาจารย์มหาวิทยาลัย
 • มีโอกาสได้ทำ Lab จริง
 • มีสิทธิ์สอบ

ไขข้อสงสัย? ค่าย สอวน. คืออะไร ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย – Dek-D's School

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: school.dek-d.com

ค่าย สอวน. คืออะไร ? เตรียมตัวยังไงให้สอบติดค่าย – OnDemand

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.ondemand.in.th

ไขข้อสงสัย? ค่าย สอวน. คืออะไร ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย – Dek-D's School

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: school.dek-d.com

สอวน. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) – BoongBrief.com

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: boongbrief.com

วิทย์ เคมี ชีวะ ฟิสิกซ์ ออนไลน์

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.abigcenter.com

วิทย์ เคมี ชีวะ ฟิสิกซ์ ออนไลน์

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.abigcenter.com

biologue สอวน. ชีววิทยา EP.11 ยากอะ สอวน.ปีนี้ – YouTube

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.youtube.com

สอวน.คอมค่าย 1-2 | เข้าสอวน. คอมได้อะไรบ้าง + เนื้อหา + วิธีเตรียมตัว

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: oldeenglishconsortium.org

ค่าย สอวน. คืออะไร ? เตรียมตัวยังไงให้สอบติดค่าย – OnDemand

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.ondemand.in.th

5 เทคนิค พิชิตค่าย สอวน. ฟิสิกส์ (มีแจกข้อสอบเก่า) – OnDemand

สอวน คืออะไรอ่ะ

Source: www.ondemand.in.th

สอวน คืออะไรอ่ะ, “สอวน. คืออะไร” และ สอวน.เคมี สอบอะไรบ้าง | เคมีพี่กัปตัน, 18.86 MB, 13:44, 991, Chemistry _K, 2023-08-21T06:20:37.000000Z, 9, ไขข้อสงสัย? ค่าย สอวน. คืออะไร ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย – Dek-D's School, school.dek-d.com, 1024 x 1024, png, , 10, %e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%99-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b9%88%e0%b8%b0

สอวน คืออะไรอ่ะ. Webสอวน คือ อะไรอ่ะ สอบช่วงไหน สมัครยังไง เรางง tt … -สอบเข้าค่าย 1(ขึ้นกับคนสมัครในเขตของศูนย์สอวน)(ประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน) …

สำหรับน้องๆที่จะสอบ สอวน. นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สอวนเคมี อีกไม่กี่วันก็จะสอบกันแล้ว!!!
.
วันนี้พี่กัปตันจะมาวิเคราะห์เจาะลึกว่า สอวน. คืออะไร รวมไปถึง สอวนเคมี ออกสอบอะไรบ้าง
.
โดยการสอบ สอวนเคมี นี้จะเป็นการสอบเข้า สอวนค่าย1 และเมื่อผ่านการทดสอบสอวนคมีค่าย1 ก็จะมี สอวนเคมีค่าย2 และ ค่ายสสวท. ตามลำดับ
.
พี่กัปตันหวังว่า วิดิโอ “สอวน. คืออะไร” และ สอวน.เคมี สอบอะไรบ้าง ? นี้ จะช่วยทำให้น้องๆรู้จักกับ สอวน กันทุกคนนะครับ
.
_____________________________

See also  ค่า Ef คือ อะไร

น้องสามารถโหลดเอกสารเรียนได้ที่ :
drive.google.com/file/d/17eqoQ0qbKUee0eqpOxMc9-q6reAcTfn3/view?usp=drivesdk
.
ทดลองเรียนบทอื่นเพิ่มเติมได้ที่ :
chemistryk.com/free-trials/
.

#เคมี #สอวน. #สอวนเคมี #เคมีค่าย1
#เคมีพี่กัปตัน #เคมีจะไม่ยากถ้าน้องๆเปิดใจ

——————————–
รับสอนพิเศษ งานเชิญสอน งานรีวิวสินค้า

☎️ช่องทางติดต่อ…
– Website : chemistryk.com/
– Line : @Chemistry_K
– IG : @Chemistry_Key
– Page Facebook : เคมีK
– Youtube : @Chemistry_K
– Tiktok: @Chemistry_K
– โทร : 063-6535263

ไขข้อสงสัย? ค่าย สอวน. คืออะไร ทำยังไงถึงจะได้เป็นเด็กค่าย – Dek-D's School

“สอวน. คืออะไร” และ สอวน.เคมี สอบอะไรบ้าง | เคมีพี่กัปตัน

“สอวน. คืออะไร” และ สอวน.เคมี สอบอะไรบ้าง | เคมีพี่กัปตัน

Source: Youtube.com

สอวน. คือ ประโยชน์ ของน้องม.4 ม.5

สอวน. คือ ประโยชน์ ของน้องม.4 ม.5

Source: Youtube.com

สอวน.คืออะไร ก่อนสอบสอวน. เตรียมตัวเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ต้องรู้ ! | by Dek-D's School

สอวน.คืออะไร ก่อนสอบสอวน. เตรียมตัวเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ต้องรู้ ! | by Dek-D's School

Source: Youtube.com

สอบสอวน.แล้วได้อะไร 🪄🪄 สิทธิพิเศษที่เด็ก(อยากติด)ค่ายทุกคนต้องรู้ ‼️ l To be DOC พี่หมาพาเข้าหมอ

สอบสอวน.แล้วได้อะไร 🪄🪄 สิทธิพิเศษที่เด็ก(อยากติด)ค่ายทุกคนต้องรู้ ‼️ l To be DOC พี่หมาพาเข้าหมอ

Source: Youtube.com

How to สอบติดค่าย 1 ชีวะโอลิมปิก ( สอวน. ชีวะ ) + การเรียนในค่าย + การสอบท้ายค่าย ฉบับเด็กชีวะค่าย 1

How to สอบติดค่าย 1 ชีวะโอลิมปิก ( สอวน. ชีวะ ) + การเรียนในค่าย + การสอบท้ายค่าย ฉบับเด็กชีวะค่าย 1

Source: Youtube.com

ตอบทุกข้อสงสัยของ สอวน.เลข และ สอวน.คอมฯ

ตอบทุกข้อสงสัยของ สอวน.เลข และ สอวน.คอมฯ

Source: Youtube.com

สอวน.ชีวะสองเดือน อ่านยังไงให้ทัน ( ฉบับรุ่นพี่ค่าย 4 )

สอวน.ชีวะสองเดือน อ่านยังไงให้ทัน ( ฉบับรุ่นพี่ค่าย 4 )

Source: Youtube.com

สอวน.ชีวะค่ายแรกภายใน 20 นาที

สอวน.ชีวะค่ายแรกภายใน 20 นาที

Source: Youtube.com

01:03:22 Bone and Joint 🦴 [ เราติดสอวน.ชีวะค่าย1แล้วนะทุกคน✨🍀 ] #dek66 #studygram

01:03:22 Bone and Joint 🦴 [ เราติดสอวน.ชีวะค่าย1แล้วนะทุกคน✨🍀 ] #dek66 #studygram

Source: Youtube.com

#รีวิวค่ายสอวน.ชีวะค่าย 1 ถึงค่าย 3 – LCP

Home › ฟอรั่ม › กระทู้สนทนา (คําถาม ต้องการคําตอบ) › เรื่องเล่าจากรุ่น พี่ › #รีวิวค่ายสอวน.ชีวะค่าย 1 ถึงค่าย 3 , .

สอวน.กรุงเทพมหานคร

ประกาศข้อปฏิบัติการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2566 ระเบียบการรับสมัคร วิธีการชำระเงินด้, .

วิทย์ เคมี ชีวะ ฟิสิกซ์ ออนไลน์ – abigcenter.com

A.BIG Online เรียนออนไลน์ สะดวกสบาย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา 24 ชม. กวดวิชา ABIG CENTER เรียนวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรียนได้ทุก, .

อัพเดทล่าสุด สอวน. ปี 2566 | MonkeyEveryday

ม.6 และมหาลัย. วิชาคณิต วิทย์ อังกฤษ , .

การสอบ สอวน. คืออะไร ? ทำไมต้องสอบ ? — SERAZU

ค่ายสอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามา, .

เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ สอวน.ค่ายที่ 1 ปี 65 (คณิต คอม เคมี ชีวะ ฟิสิกส์) – Nattapon’s Blog

เนื้อหาสำหรับเตรียมสอบ สอวน. ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ครับ , .

สอวน คืออะไร สมัครสอบ ค่ายสอวนค่าใช้จ่าย ติว …

สอวน. คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาด้านวิทย์ คณิต ให้ได้มาตรฐาน สามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับ, .

30 สำนวนภาษาอังกฤษ คำสแลง ใช้ในชีวิตประจำวัน

สำนวนภาษาอังกฤษ (Idioms) คือ ประโยคหรือคำศัพท์ ที่มีความหมายไม่ตรงตัว หรือแปลตรงตัวไม่ได้ เปรียบเทียบคล้ายๆ , .

.

สอวน. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) – BoongBrief.com

สอวน. (POSN) เป็นการสอบที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรตามปกติ แต่เป็นส่วนเสริมที่เป็นส่วนสำคัญในการต่อยอดทางวิชา, .

ดาราศาสตร์

ความเป็นมาของ ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ · ดาราศาสตร์ เป็นวิชาหนึ่งที่มีการเรียนการสอนในระบบโรง, .

What is Python? – Python Programming Language Explained – AWS

Find out more about the easy-to-learn programming language python, what the benefits of python are, and discover resources for using python. .

สอวน ม.ต้น คณิต ?? – Pantip

สวัสดีค่ะ พี่ๆ วั้นนี้ที่ตั้งกระทู้นี้มาเพื่ออยากมาปรึกษาเรื่องการเตรียมตัวสอบ สอวนค่ะ ส่วนตัวได้หาข, .

รวม 30 สำนวนไทย พร้อมความหมายน่ารู้ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

หนังสือพิมพ์ · ไทยรัฐทีวี .

ข้อสอบ สอวน ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – พ.ค. 2023

ช้อปบนแอปดีกว่ายังไง: · หากมีข้อสงสัยใดๆ, คลิกที่นี่ .

180 สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย พร้อมความหมายคติเตือนใจ on wongnai.com

ภาษาไทยที่พวกเราเรียนกันมาตั้งแต่จำความได้และใช้สื่อสารกันเป็นเป็นประจำในชีวิตของเรา มีทั้งความสละ, .

สอวน. – We By The Brain

หน้าหลัก » สอวน · สวัสดีค่ะน้อง .

รวมรายชื่อศูนย์สอบ สอวน. ทุกวิชา – BoongBrief.com

เจ้าหน้าที่ของเว็บไซต์ได้พยายามรวบข้อมูลสนามสอบของ การสอบ สอวน. แต่ละวิชา มาให้โดยพยายามให้ครอบคลุมที, .

รีวิวค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และ 2 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 – LCP

Home › ฟอรั่ม › รีวิวค่าย สอวน. คอมพิวเตอร์ ค่าย 1 และ 2 ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 This topic is empty. กำลังดู 1 ข้อค, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *