ยีน Homozygous คือ อะไร

ยีน Homozygous คือ อะไร

ยีน Homozygous คืออะไร

บทนำ

ยีน Homozygous คือ ยีนที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองอัลลีล ยีนแต่ละตำแหน่งบนโครโมโซมมีอัลลีลสองตัว ซึ่งสามารถเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อย ยีน Homozygous แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ Homozygous dominant และ Homozygous recessive

Homozygous dominant

Homozygous dominant คือ ยีนที่มีลักษณะเด่นทั้งสองอัลลีล ยีนเด่นจะแสดงออกเสมอ ไม่ว่าอัลลีลอีกตัวจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ตาม ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีตาในมนุษย์ มีอัลลีลสองตัวคือ A และ a โดย A เป็นยีนเด่นที่ทำให้ตามีสีน้ำตาล และ a เป็นยีนด้อยที่ทำให้ตามีสีฟ้า หากบุคคลมียีน A ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะตาสีน้ำตาลเสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะตาสีอะไรก็ตาม

Table of Contents

Homozygous recessive

See also  Up คือ อะไร

Homozygous recessive คือ ยีนที่มีลักษณะด้อยทั้งสองอัลลีล ยีนด้อยจะแสดงออกเฉพาะเมื่อยีนทั้งสองอัลลีลเป็นยีนด้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีผมในมนุษย์ มีอัลลีลสองตัวคือ B และ b โดย B เป็นยีนเด่นที่ทำให้ผมมีสีดำ และ b เป็นยีนด้อยที่ทำให้ผมมีสีบลอนด์ หากบุคคลมียีน b ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะผมสีบลอนด์เสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะผมสีอะไรก็ตาม

ตัวอย่างยีน Homozygous

มียีน Homozygous จำนวนมากที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น

 • ยีนที่ควบคุมสีตาในมนุษย์
 • ยีนที่ควบคุมสีผมในมนุษย์
 • ยีนที่ควบคุมหมู่เลือดในมนุษย์
 • ยีนที่ควบคุมโรคทางพันธุกรรมต่างๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคซิสติกไฟโบรซิส และโรคอัลไซเมอร์

สรุป

ยีน Homozygous คือ ยีนที่มีลักษณะเหมือนกันทั้งสองอัลลีล ยีน Homozygous แบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆ คือ Homozygous dominant และ Homozygous recessive

ไซโลคำหลัก

 • ยีน Homozygous
 • Homozygous dominant
 • Homozygous recessive
 • อัลลีล
 • ยีนเด่น
 • ยีนด้อย
 • สีตา
 • สีผม
 • หมู่เลือด
 • โรคทางพันธุกรรม

คำอธิบาย

Homozygous dominant

Homozygous dominant คือ ยีนที่มีลักษณะเด่นทั้งสองอัลลีล ยีนเด่นจะแสดงออกเสมอ ไม่ว่าอัลลีลอีกตัวจะเป็นยีนเด่นหรือยีนด้อยก็ตาม ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีตาในมนุษย์ มีอัลลีลสองตัวคือ A และ a โดย A เป็นยีนเด่นที่ทำให้ตามีสีน้ำตาล และ a เป็นยีนด้อยที่ทำให้ตามีสีฟ้า หากบุคคลมียีน A ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะตาสีน้ำตาลเสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะตาสีอะไรก็ตาม

Homozygous recessive

Homozygous recessive คือ ยีนที่มีลักษณะด้อยทั้งสองอัลลีล ยีนด้อยจะแสดงออกเฉพาะเมื่อยีนทั้งสองอัลลีลเป็นยีนด้อยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีผมในมนุษย์ มีอัลลีลสองตัวคือ B และ b โดย B เป็นยีนเด่นที่ทำให้ผมมีสีดำ และ b เป็นยีนด้อยที่ทำให้ผมมีสีบลอนด์ หากบุคคลมียีน b ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะผมสีบลอนด์เสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะผมสีอะไรก็ตาม

ตัวอย่างยีน Homozygous

มียีน Homozygous จำนวนมากที่ควบคุมลักษณะต่างๆ ในสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น

 • ยีนที่ควบคุมสีตาในมนุษย์: ยีน A ควบคุมสีตาน้ำตาล และยีน a ควบคุมสีตาฟ้า หากบุคคลมียีน A ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะตาสีน้ำตาลเสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะตาสีอะไรก็ตาม
 • ยีนที่ควบคุมสีผมในมนุษย์: ยีน B ควบคุมผมสีดำ และยีน b ควบคุมผมสีบลอนด์ หากบุคคลมียีน b ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะผมสีบลอนด์เสมอ ไม่ว่าพ่อแม่จะผมสีอะไรก็ตาม
 • ยีนที่ควบคุมหมู่เลือดในมนุษย์: ยีน IA และ IB ควบคุมหมู่เลือด A และ B ตามลำดับ ยีน i ควบคุมหมู่เลือด O หากบุคคลมียีน IA และ IB ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะหมู่เลือด AB หากบุคคลมียีน IA และ i ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะหมู่เลือด A หากบุคคลมียีน IB และ i ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะหมู่เลือด B หากบุคคลมียีน i และ i ทั้งสองอัลลีล บุคคลนั้นจะหมู่เลือด O
 • ยีนที่ควบคุมโรคทางพันธ

WebGene (ยีน) หมายถึง หน่วยทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม มีองค์ประกอบที่สำคัญเป็น กรดนิวคลีอิก ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid : DNA) เกิดจากการต่อกัน … Webคำตอบ: เนื่องจากเราเชื่อว่า ยีน ด้อย homozygous สำหรับยีนนี้ (q 2) แทน 4% (เช่น = 0.04) รากที่สอง (q) คือ 0.2 (20%) ความถี่ของอัลลีลที่ โดดเด่น คำตอบ … Webhomozygous gene = คู่ของยีนที่เหมือนกันอยู่ด้วยกัน เช่น TT , tt ซึ่งอาจเป็นยีนเด่นทั้งคู่หรือยีนด้อยทั้งคู่ … – มีสาระส าคัญ คือ : ยีนที่ … Webยีน คือ รหัสที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ที่เราได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา สี … Webศัพท์ทางพันธุศาสตร์ที่ควรรู้จัก. 1. ยีน (Gene) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โดยโครโมโซมของคนเรามี 23 คู่ … Webฮอมอไซกัส (homozygous) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนเหมือนกัน เช่น TT tt. เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนต่างกัน …

Homozygous – The Definitive Guide | Biology Dictionary

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: biologydictionary.net

Homozygous

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: www.genome.gov

Difference Between Homozygous and Heterozygous – BYJU'S

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: byjus.com

See also  อะไร คือ Xerosis

Difference Between Homozygous and Heterozygous | Difference Between

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: www.differencebetween.net

Top 11 ยีน Gene – Tài Chính Kinh Doanh

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: taichinhkinhdoanh.info

โควิด-19 ผึ้งหวาน ทีวีมิวสิค [OFFICIAL MV] | homozygous คือ – Th4.egg

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: th4.egg-thailand.com

Difference Between Homozygous and Heterozygous Traits

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: examples.yourdictionary.com

ดีเอ็นเอ (DNA) ยีน (Gene) โครโมโซม (Chromosome) อะไรเป็นอะไร | ดีเอ็นเอ

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: www.pinterest.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: halongpearl.vn

ไขข้อข้องใจ DNA และ RNA เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? – สถาบันส่งเสริมการ

ยีน Homozygous คือ อะไร

Source: www.ipst.ac.th

ยีน Homozygous คือ อะไร, การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ ), 15.4 MB, 11:13, 97,732, Easy biology by DrPukan, 2021-11-21T15:56:02.000000Z, 9, Homozygous – The Definitive Guide | Biology Dictionary, biologydictionary.net, 599 x 500, jpeg, homozygous endogamia mascotas efectos recesivo, 10, %e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%99-homozygous-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ยีน Homozygous คือ อะไร. Web1. Homozygous คืออะไร – นิยามลักษณะตัวอย่าง 2. Heterozygous คืออะไร – นิยามลักษณะตัวอย่าง 3. อะไรคือความคล้ายคลึงกันระหว่าง Homozygous และ Heterozygous Webยีน (gene) คืออะไร (What is Gene ?) ยีน (Gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) หรือ ส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (transcription) ได้ …

การเรียนรู้เรื่องศัพท์พันธุศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมากขึ้นนะคะ

ในคลิปนี้ ดร.พู่กันได้อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ และใช้บ่อย ให้น้องๆ เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน และอย่าลืมติดตามคลิปเกี่ยวกับศัพท์พันธุศาสตร์ของ ดร.พู่กัน ที่จะทยอยลงเรื่อยๆ นะคะ 🙂

ติดตาม ดร.พู่กัน ให้ครบทุกช่องทางได้ที่
Facebook : facebook.com/Easy-biology-by-DrPukan-825402417826638/

instagram: instagram.com/easy_biology_by_drpukan/

line: line.me/R/ti/p/%40easy_biology

Homozygous – The Definitive Guide | Biology Dictionary

Webยีน คือ รหัสที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆ ที่เราได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา สี … Webศัพท์ทางพันธุศาสตร์ที่ควรรู้จัก. 1. ยีน (Gene) คือ ลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครโมโซม โดยโครโมโซมของคนเรามี 23 คู่ … Webฮอมอไซกัส (homozygous) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนเหมือนกัน เช่น TT tt. เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) คือ การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนต่างกัน …

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

Source: Youtube.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

Source: Youtube.com

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 – Gene DNA Chromosome (1/2) | Bio-oei

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 - Gene DNA Chromosome (1/2) | Bio-oei

Source: Youtube.com

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ยีนเด่น ยีนด้อย วิทยาศาสตร์ ม.3

ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย ยีนเด่น ยีนด้อย วิทยาศาสตร์ ม.3

Source: Youtube.com

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

Source: Youtube.com

ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 3) วันที่ 23 ก.ย.63

ยีนและการควบคุมลักษณะพันธุกรรม (ตอนที่ 3) วันที่ 23 ก.ย.63

Source: Youtube.com

แอลลีล ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย: พันธุกรรม Ep 5 (วิทย์ ครูทอป)

แอลลีล ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย: พันธุกรรม Ep 5 (วิทย์ ครูทอป)

Source: Youtube.com

See also  Forex คือ อะไร เข้าใจ ง่าย

จีโนไทป์ และฟีโนไทป์

จีโนไทป์ และฟีโนไทป์

Source: Youtube.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3 : หมู่เลือด A B O Rh | การให้เลือด รับเลือด [Biology #3]

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3 : หมู่เลือด A B O Rh | การให้เลือด รับเลือด [Biology #3]

Source: Youtube.com

พันธุกรรม

We cannot provide a description for this page right now .

เฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) คือ อะไร (What is …

โปรตีนฮิสโตน (Histone Protein) คือ อะไร · ดีเอ็นเอ(DNA) คืออะไร · ความแตกต่างระหว่าง ยีน(Gene) ดีเอ็นเอ(DNA) และ โครโมโซม(Chromosome) .

Genetics 1 (Mendel)

We cannot provide a description for this page right now .

Gene (ยีน) – National Science Museum

The National Science Museum is a science museum in Thailand. Located in Khlong Luang District, Pathum Thani Province .

Basic Genetics : Modes of inheritance – Department of Obstetrics and Gynecology Faculty of Medicine Chiang Mai University

Allelic heterogeneity คือ ,ที่ยีน cystic fibrosis conductance transmembrane regular gene (CFTR) ซึ่งยีน CTFR นี้เองสามารถกลายพันธุ์ได้มากกว่า 1000 รูปแบบ[1]หรือ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเบต้า ที่มักเป็น compound heterozygote มากกว่า true homozygote … .

สรุปเนื้อหารายวิชา | Teerarak Satha

วิชา ชีวะ (ครู กมลา) พันธุศาสตร์ พันธุศาสตร์ คือ วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของยีน (Gene) ซึ่งเป็นหน่วยควบค, .

โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ อะไร (What is Homozygous Gene ?) – เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

หน้าแรก » ยีน gene » โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ อะไร (What is Homozygous Gene ?) February 5, 2018 ผู้ดูแล ยีน gene 0 .

ลักษณะทางพันธุกรรม

We cannot provide a description for this page right now .

.

คำศัพท์ ”-homozygous gene-” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Gene (ยีน) | nsm

หน่วยทางพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม มีองค์ประกอบที่สำคัญเป็น กรดนิวคลีอิก ที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (Deoxyribonucleic acid , .

ยีนและการแสดงออกของยีน

DNA และ RNA เป็นโปลีย์นิวคลีโอไทด์ทั้งคู่ แต่มีหน้าที่และวิธีการสังเคราะห์แตกต่างกัน โดย DNA เปรียบเสมือนเป็, .

ยีนเด่น (dominant gene) คือ อะไร (What is dominant gene ?) – เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ยีนเด่น (dominant , ยีน(Homozygous gene)และเฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous gene) … ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน · เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพ · เด็กหลอดแก้ว (IVF) คือ อะไร… .

ยีน (Gene)

ยีน (Gene) คือ ส่วนหนึ่งของโครโมโซม (Chromosome segment) หรือ ส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (transcription) ได้เป็น, .

หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๘ / เรื่องที่ ๕ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร / หน่วยพันธุกรรม หรือยีน (Gene) .

พันธุศาสตร์เมนเดล และ Complete dominant

We cannot provide a description for this page right now .

คำศัพท์ชีววิทยา คำว่า homozygous gene ความหมายคือ..(856) ที่มา หมายถึง คือ อ่านว่า แปลว่า

homozygous gene ความหมายคือ ยีโฮโมไซกัส : ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะลักษณะเด่นอยู่ด้วยกัน หรือเป็นยี, .

ยีนด้อย (recessive gene) คือ อะไร (What is recessive gene ?) – เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ยีนด้อย (recessive , ยีน(Homozygous gene)เท่านั้น … ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน · เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพ · เด็กหลอดแก้ว (IVF) คือ อะไร… .

ยีน – วิกิพีเดีย

ยีน หรือ สิ่งสืบต่อพันธุกรรม (อังกฤษ: gene; /dʒiːn/) คือลำดับดีเอ็นเอหรืออาร์เอ็นเอที่สามารถถอดรหัสออกมาเป็นโมเ, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *