บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

บล็อกเชน คืออะไร?

บล็อกเชน (blockchain) เป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (distributed ledger) ที่ใช้หลักการของการเข้ารหัสลับ (cryptography) ในการเชื่อมโยงข้อมูลเป็นลำดับแบบห่วงโซ่ (chain) ทำให้ข้อมูลมีความโปร่งใส ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้

หลักการทำงานของบล็อกเชน

บล็อกเชนประกอบด้วยหน่วยข้อมูลที่เรียกว่า "บล็อก" (block) ซึ่งจะบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น การทำธุรกรรม ข้อมูลสินทรัพย์ดิจิทัล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะเชื่อมโยงบล็อกแต่ละบล็อกเข้าด้วยกันด้วยอัลกอริทึมการเข้ารหัสลับ เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายบล็อกเชน (blockchain network)

เมื่อมีการบันทึกข้อมูลลงในบล็อกเชนแล้ว ข้อมูลนั้นจะไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากต้องใช้กุญแจการเข้ารหัสลับเพื่อเข้าถึงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งกุญแจการเข้ารหัสลับนั้นจะถูกกระจายไปยังผู้เข้าร่วมเครือข่ายบล็อกเชนทุกคน ดังนั้นจึงต้องมีฉันทามติจากเครือข่ายทั้งหมดในการแก้ไขข้อมูล

Table of Contents

ประโยชน์ของบล็อกเชน

บล็อกเชนมีจุดเด่นหลายประการที่ทำให้เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนี้

  • ความโปร่งใส ข้อมูลบนบล็อกเชนสามารถตรวจสอบได้โดยทุกคนในเครือข่าย ทำให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ความปลอดภัย ข้อมูลบนบล็อกเชนไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ จึงมีความปลอดภัยสูง
  • ประสิทธิภาพ บล็อกเชนสามารถประมวลผลธุรกรรมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ความยืดหยุ่น บล็อกเชนสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม

ตัวอย่างการใช้งานบล็อกเชน

บล็อกเชนมีการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

  • การเงิน บล็อกเชนถูกใช้เพื่อพัฒนาสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ และอีเธอร์เรียม นอกจากนี้ยังถูกใช้เพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ และระบบการยืนยันตัวตน
  • ห่วงโซ่อุปทาน บล็อกเชนถูกใช้เพื่อติดตามสินค้าและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
  • อสังหาริมทรัพย์ บล็อกเชนถูกใช้เพื่อบันทึกข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เช่น กรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ
  • สุขภาพ บล็อกเชนถูกใช้เพื่อบันทึกข้อมูลสุขภาพ เช่น ประวัติการรักษา ผลตรวจ และข้อมูลอื่นๆ

อนาคตของบล็อกเชน

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันมีการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย และคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต

สรุป

บล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลแบบกระจายศูนย์ที่มีความโปร่งใส ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ บล็อกเชนมีศักยภาพในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ ในปัจจุบันมีการนำบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลาย และคาดว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคต

See also  Verb To Be คือ อะไร

Webสารบัญ. Blockchain คืออะไร. จุดเริ่มต้นของ Blockchain. หลักการทํางานของเทคโนโลยี Blockchain. Blockchain กับ Bitcoin. Blockchain.

Mitrade Thai | Blockchain(บล็อกเชน) คืออะไรและทำงานอย่างไร?เข้าใจภายใน

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: www.youtube.com

บล็อกเชน คือ อะไร 2 ธุรกรรม ใน เงินเรียล | PANGpOnd

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: www.pangpond.com

Blockchain (บล็อคเชน) คืออะไร ? – Zixzax Studio

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: zixzax.net

[ณพวีร์ พุกกะมาน – Pedro] #Blockchain คือ ระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชี

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: www.blockdit.com

บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร|Blockchain | Defi | Full Stack Developer

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: javakoon.blogspot.com

Blockchain : comment l’utiliser pour la supply chain

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: www.supplychaininfo.eu

Blockchain คืออะไร? – ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: sciplanet.org

เทคโนโลยี Blockchain เพื่อการเกษตร

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: admin.bangkokbanksme.com

blockchain มีอะไรบ้าง

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: www.pangpond.com

เทคโนโลยี Blockchain คืออะไร? – Bitcoin Addict

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย

Source: bitcoinaddict.org

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย, Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH, 27.21 MB, 19:49, 334,045, iT24Hrs, 2018-11-17T11:00:00.000000Z, 9, Mitrade Thai | Blockchain(บล็อกเชน) คืออะไรและทำงานอย่างไร?เข้าใจภายใน, www.youtube.com, 1280 x 720, jpeg, , 10, %e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%99-blockchain-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4

บล็อกเชน (blockchain) คือ อะไร จงอธิบาย.

มาดูกันว่า Blockchain คืออะไร Blockchain ทํางานอย่างไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency เงินคริปโต หรือ เงินดิจิตอล หรือ bitcoin

= Blockchain คืออะไร? =
เทคโนโลยี Blockchain ไม่ใช่มีแค่ cryptocurrency (เงินคริปโต) หรือเงินดิจิตอลนะคะ แต่ blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก นี้ยังทำประโยชน์ได้ตั้งหลายอย่าง และนี่คือสิ่งที่มาแล้ว จะใกล้ตัวเราขึ้นทุกวัน รู้ก่อน เข้าใจก่อน ได้เปรียบ

Block chain คือเทคโนโลยีจัดเก็บบันทึกข้อมูล เป็นเทคโนโลยีซอฟแวร์แบบเพียร์ทูเพียร์ ( เชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรง ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีคนกลาง ) ที่ปกป้องข้อมูลโดยที่ไม่อนุญาตให้ใครปลอมหรือเปลี่ยนได้ หลายท่านคงเคยได้ยินว่า BlockChain (บล๊อกเชน) ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อใช้สร้างสกุลเงินคริปโต หรือ เงินดิจิทัลต่างๆ รวมถึง บิทคอยน์ ( BITCOIN) และไม่ใช่แค่สกุลเงินคริปโต หรือ เงินดิจิทัลเท่านั้น ยังมีบริการลายเซ็นออนไลน์ หุ้น เพลง หรือศิลปะต่างๆ การซื้อขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ระบบลงคะแนนเลือกตั้ง และแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมาก เรียกได้ว่า BlockChain ทำอะไรได้หลายอย่าง BlockChain มีประโยชน์มากๆ

= บล็อกเชนทํางานอย่างไร? =
โดยพื้นฐานแล้ว Blockchain คือระบบฐานข้อมูลข้อมูลแบบง่ายๆ ในลักษณะรายการเดินบัญชี แบบที่เราจดบันทึกกันในสมุดบัญชี

แต่บล๊อกเชนมีคุณสมบัติพิเศษ 2 อย่าง ที่ทำให้รายการในสมุดบัญชีนี้ มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือสูงมาก เหมาะสมกับการใช้บันทึกรายการธุรกรรมระหว่างกัน ก็คือ

= Blockchain ข้อดี ประโยชน์ =
1. เก็บแบบถาวร – Blockchain มีการเขียนข้อมูลเพิ่มอย่างเดียว ไม่มีการลบ และข้อมูลที่ได้รับการบันทึกไว้ภายใน blockchain แล้ว จะถูกแก้ไขได้ยากมากๆ จนแทบเป็นไปไม่ได้

2. Decentralized – Blockchain คือระบบันทึกข้อมูลข้อมูลที่ไม่มีศูนย์กลางในการเก็บข้อมูล ไม่มีใครเป็นเจ้าของข้อมูล แต่ข้อมูลจะถูกสำเนากระจายเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากใน network เพื่อยืนยันกันเอง

= Blockchain ข้อเสีย ข้อจำกัด =
แน่นอนว่ามี บล็อกเชน ข้อดี ก็ต้องมี บล็อกเชน ข้อเสีย blockchain มีประโยชน์ก็ต้องมีข้อจำกัด แล้วข้อเสียหรือข้อจำกัดของ blockchain คืออะไร? มาฟังกันค่ะ

= Blockchain ทำอะไรได้บ้าง =
แล้ว blockchain หรือบล๊อกเชนทำอะไรได้บ้าง blockchain มีวิธีการทำงานอย่างไรในการเก็บข้อมูลของ bitcoin ทำความเข้าใจการทำงานระหว่าง block กับ hash ว่าทำงานสัมพันธ์กันอย่างไร

พร้อมตัวอย่างการนำเทคโนโลยี Blockchain (บล๊อกเชน) ไปใช้งานจริงในธุรกิจธนาคาร เช่น ธนาคารกสิกรไทย [KBank] และ ธนาคารไทยพาณิชย์ [SCB] ว่านำ blockchain ไปใช้งานในเรื่องของการเชื่อมโยงเอกสาร หรือ การโอนเงินระหว่างประเทศกันได้อย่างไร

See also  คืออะไรหรอครับ แปล

= Blockchain smart contracts คืออะไร? =
นอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์คุณหนูเนย Developer ชื่อดังเกี่ยวกับ Blockchain Smart Contract และ Blockchain Developer ในประเทศไทย วงการบล็อกเชน ไทย ไปถึงไหนกันแล้ว

= ICO คืออะไร? initial Coin Offering น่าลงทุนมั้ย =
มาทำความรู้จักกับ ICO หรือ initial Coin Offering ว่า ICO คืออะไร การระดมทุนแบบ ICO คืออะไร การออกเหรียญเงิน ICO มีวิธีการอย่างไรกันบ้าง ICO คือ เงินคริปโต หรือ เงินดิจิตอล ใช่มั้ย? เหมือนกันมั้ย? การลงทุน ICO มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไร จะดูยังไง หลอกลวงหรือเปล่า?

แล้วมาดูก้นอีกว่าการแก้ไขข้อมูลใน Blockchain (บล๊อกเชน) สามารถทำได้หรือไม่ แล้วเวลาในการคำนวณของ Bitcoin ใช้มากน้อยอย่างไร รวมถึงการนำเทคโนโลยีบล็อกเชน ไปประยุกต์ใช้ในโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไร จะช่วยให้การบริการคนไข้รวดเร็วขึ้น สะดวกขึ้น มากน้อยแค่ไหน เรื่องราวน่าสนใจทั้งหมดเกี่ยวกับ Blockchain หรือ บล็อกเชน คืออะไร สามารถติดตามได้ในคลิบเลยค่ะ

อ่านบทความเพิ่มเติมเรื่อง blockchain ได้ที่:
it24hrs.com/tag/blockchain/

และหากใครสงสัยว่า Tokenization คืออะไร? ICO มีกี่แบบ? จะแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนดิจิทัลได้อย่างไร ICO Portal คือใคร? ICO Portal ทำอะไรบ้าง? ติดตามเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้
youtu.be/h3L5HGcKIWI

ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รีวิว พิธีกร วิทยากร
โทร 0802345023
line @it24hrs-sales

รายการ Digital Thailand โดย ดร.เอิ้น ปานระพี ออกอากาศทุกวันอังคาร 23.30-24 น. ทางช่อง 3SD ช่อง 28
it24hrs.com

Mitrade Thai | Blockchain(บล็อกเชน) คืออะไรและทำงานอย่างไร?เข้าใจภายใน

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH

Blockchain คืออะไร บล็อกเชนทำอะไรได้บ้าง นอกจากแค่ cryptocurrency /bitcoin | DGTH

Source: Youtube.com

เทคโนโลยี “บล็อกเชน” คืออะไร | ซัดทุกความจริง | สำนักข่าววันนิวส์

เทคโนโลยี “บล็อกเชน” คืออะไร | ซัดทุกความจริง | สำนักข่าววันนิวส์

Source: Youtube.com

BlockChain คืออะไร ทำไมมันถึงเปลี่ยนโลก

BlockChain คืออะไร ทำไมมันถึงเปลี่ยนโลก

Source: Youtube.com

EP.4 Blockchain นี่แหละอนาคต | เฟื่องลดา

EP.4 Blockchain นี่แหละอนาคต | เฟื่องลดา

Source: Youtube.com

เงินดิจิทัลทำไมต้องใช้ Blockchain

เงินดิจิทัลทำไมต้องใช้ Blockchain

Source: Youtube.com

Blockchain เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแค่ Bitcoin !! | Money Matters EP.120

Blockchain เทคโนโลยีที่ไม่ได้มีแค่ Bitcoin !! | Money Matters EP.120

Source: Youtube.com

ทำไมเลือกใช้ Blockchain

ทำไมเลือกใช้ Blockchain

Source: Youtube.com

Blockchain Series EP.1 | ความหมายของ Blockchain

Blockchain Series EP.1 | ความหมายของ Blockchain

Source: Youtube.com

บล็อคเชน กับเรื่องใกล้ตัว เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (6 ม.ค. 61)

บล็อคเชน กับเรื่องใกล้ตัว เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (6 ม.ค. 61)

Source: Youtube.com

บล็อกเชน

บล็อกเชน (อังกฤษ: blockchain) หรือว่า ห่วงโซ่บล็อก มีคำอังกฤษดั้งเดิมเป็นคำสองคำคือ block chain เป็นรายการระเบียน/บันทึก ,

บล็อกเชน (Blockchain) เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเรา

สวัสดีปีใหม่ 2020 ครับ ในปี 2019 ที่ผ่านมาเชื่อว่าพวกเราจะเคยได้ยินหลายคนพูดกันมากมายเกี่ยวกับการที่เทคโนโ,

“Blockchain” (บล็อกเชน) คืออะไร ? – ทำไมถึงเป็นเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต

“Blockchain” (บล็อกเชน) คือ ระบบในการเก็บข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และไม่ต้องอาศัยคนกลาง เพราะระบบจะทำ,

Blockchain technology คือส่วนสำคัญของระบบการเงินของอนาคต

มารู้จัก blockchain technology คือเทคโนโลยีที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตของเรา และเปลี่ยนแปลงโลกนี้โดยไม่ทันรู้ตัว

What is Blockchain? – Blockchaining Explained – AWS

What is Blockchain Technology, how and why businesses use Blockchain Technology, and how to use Blockchain Technology with AWS.

ทำความรู้จักกับเทคโนโลยี “บล็อกเชน” ว่าคืออะไร I Bitkub.com

Blockchain คืออะไร ? ทำไมจึงกลายมาเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่คนในวงการคริปโตควรรู้จัก ? มาเรียนรู้และหาคำตอบไปด้วยก,

See also  Mvp คือ อะไร ใน Rov

Blockchain คืออะไร? การปฏิวัติตัวกลางครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ – FINNOMENA

Blockchain คืออะไร? บทความวันนี้คอยน์แมนจะมาอธิบายการทำงานของเทคโนโลยี Blockchain ที่เป็นแก่นของ Cryptocurrency และเหตุผลที่ม,

What is blockchain? บล็อกเชนคืออะไร จะนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

เมื่อ Blockchain ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างกว้างขวาง Blockchain ไม่ใช่แค่ FinTech และ Cryptocurrency และเคสตัวอย่,

Blockchain เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่

We cannot provide a description for this page right now

Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

คอนเทนต์เพื่อวงการ Tech ในโลกธุรกิจ ครอบคลุมทั้งในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเป็นรายแรกผู้จัดงาน ,

เทคโนโลยี Blockchain กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยี Blockchain เป็นเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ที่สามารถสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจต่าง ,

“บล็อกเชน” Blockchain คืออะไร เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเปลี่ยนโลกยังไง

นักเทรดคริปโตหลายคนไม่ทราบว่า Blockchain “บล็อกเชน” คืออะไร ทั้ง ๆ ที่ได้ลงเงินจำนวนมากเข้าสู่ตลาดคริปโตเคอร์,

KBank Katalyst | ทำความรู้จัก Blockchain และทิศทางที่ส่งผลต่อธุรกิจในอนาคต

Blockchain คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับสกุลเงินดิจิทัล ธุรกิจทั่วไปสามารถนำ Blockchain ไปใช้งานได้อย่างไร มาร่วมกันหา,

บล็อกเชน คืออะไรนะ!? มาทำความรู้จักพร้อมทั้งประโยชน์ง่ายๆ ภายใน 5 นาทีกัน! | Brand Inside

Home Article News บล็อกเชน คืออะไรนะ!? มาทำความรู้จักพร้อมทั้งประโยชน์ง่ายๆ ภายใน 5 นาทีกัน!

รู้จักเทคโนโลยี Blockchain โอนเงินระหว่างประเทศแบบเรียลไทม์

แม้บล็อกเชน (Blockchain) จะเป็นศัพท์ใหม่ แต่น่าจะเริ่มคุ้นหูหลาย ๆ คนกันบ้างแล้ว โดยเฉพาะคนที่ติดตามเทคโนโลยีและธุรกรรมยุคดิจิทัล เพราะ · Krungsri Blockchain Interledger คือ ,

สิ่งที่นักบัญชียุคใหม่ควรทราบ ตอนที่ 1 ความรู้ขั้นพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)

หรือ Digital Government ,กี่ยวกับหลักการทำงานของเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) อย่างน่าสนใจ จึงขอนำมาถ่ายทอดโดย…

บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร? เข้าใจ Technology โลกการเงินกระจายศูนย์

ทำความรู้จัก บล็อกเชน (Blockchain) คืออะไร ทำงานแบบไหน มีประโยชน์อะไรบ้าง นำมาใช้กับ Bitcoin และสกุลเงิน Crypto อื่นอย่างไร

การบูรณาการ Blockchain กับการประยุกต์ใช้ในระดับองค์กร

Blockchain คืออะไร · Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่มีคนพูดถึงกันมากว่าจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนที่อินเทอร์เน็ตได้,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *