การ ทดสอบ สมรรถภาพ ทาง กาย 6 ด้าน

คุณต้องการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 ด้าน ใช่ไหมคะ? จากการค้นหาของเราพบว่ากรมพลศึกษาได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย ของเด็กและเยาวชนและประชาชนไทย โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง .
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 ด้าน ประกอบด้วย การทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การทดสอบความเร็วและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในขณะที่ทำงาน 2) การทดสอบความเร็วและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อในขณะที่ทำงานในช่วงเวลายาวนาน 3) การทดสอบความจุของหัวใจและปริมาณเลือดที่ไหลผ่านหัวใจในช่วงเวลาที่กำหนด 4) การทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย 5) การทดสอบความสมดุลของร่างกาย 6) การทดสอบความต้านทานของร่างกาย .

หวังว่าจะช่วยได้ในการตอบคำถามของคุณ

วิดีโอ การ ทดสอบ สมรรถภาพ ทาง กาย 6 ด้าน

การ ทดสอบ สมรรถภาพ ทาง กาย 6 ด้าน เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร การ ทดสอบ สมรรถภาพ ทาง กาย 6 ด้าน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 6 ด้าน ใช่ไหมคะ? ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  การ อยู่ ร่วม กัน อย่าง สันติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *