โรค ขาด สาร อาหาร

โรคขาดสารอาหารเป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยอาจมีอาการ เช่น อ่อนเพลีย ผิวหนังมีลักษณะผิดปกติ กระดูกหยุดเจริญเติบโต หรือมีภาวะสมองเสื่อม เป็นต้น .

ขอบคุณที่ให้โอกาสให้ช่วยเหลือค่ะ 🙏

: [โรคขาดสารอาหาร – อาการ, สาเหตุ, การรักษา – พบแพทย์](https://www.pobpad.com/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3)

: [โรคขาดสารอาหาร สาเหตุ อาการ และการรักษา – Hello Khunmor](https://hellokhunmor.com/%e0%b9%82%e0%b8%a0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%ad-%e0%b9%88-%e0%b9%81-%e0%b9%88-%e0%b9%81-%e0%b9…)

: [โรคขาดสารอาหาร – พันธุกรรมและโภชนาการ – MSD Manual Professional Edition](https://www.msdmanuals.com/th/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%A1/%E0%B9…
โรคขาดสารอาหารคือภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต เช่น คาร์โบไฮเดรต โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน โดยเกิดจากการรับประทานอาหารน้อยเกินไป หรือจากที่ร่างกายไม่สามารถดูดสารอาหารที่สำคัญไปใช้ได้ . อาการของโรคขาดสารอาหารขึ้นอยู่กับว่าร่างกายขาดสารอาหารชนิดใด ซึ่งอาการโดยทั่วไปที่อาจสังเกตได้ มีดังนี้: น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ, ผมร่วง, ตัวซีด, ง่วง, อ่อนเพลีย, เวียนศีรษะ, มีความอยากอาหารที่ผิดปกติ, มีปัญหาในการย่อยอาหาร .

วิดีโอ โรค ขาด สาร อาหาร

โรค ขาด สาร อาหาร ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร โรค ขาด สาร อาหาร เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ โรคขาดสารอาหารเป็นภาวะที่ร่างกายขาดสารอาหารและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยอาจมีอาการ เช่น ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  โจทย์ คณิต เข้า ม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *