ข้อสอบ This That These Those

ข้อสอบ This That These Those สอบถาม เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด หลากหลาย ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ ข้อสอบ This That These Those แพลตฟอร์มของเราจะ สร้าง เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี ข้อสอบ This That These Those ค่ะ ตามที่คุณต้องการ ข้อสอบ This That These Those ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ ข้อสอบ This That These Those

ข้อสอบ This That These Those ค่ะ

ตามที่คุณต้องการ ข้อสอบ This That These Those นั้นเป็นหัวข้อที่สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะเป็นคำที่ใช้บ่งบอกถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ใกล้หรือไกลจากตัวเรา โดยมีคำว่า this ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา คำว่า that ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งที่อยู่ไกลจากตัวเรา คำว่า these ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งหลายๆ อย่างที่อยู่ใกล้ตัวเรา และคำว่า those ใช้เพื่อบอกถึงสิ่งหลายๆ อย่างที่อยู่ไกลจากตัวเรา

ข้อสอบ This That These Those เป็นข้อสอบที่มีความยุ่งยากและต้องการความรู้และการฝึกฝนจริงๆ เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น แต่ไม่ต้องห่วง เพราะมีแบบฝึกหัดและบทเรียนภาษาอังกฤษให้เรียนได้หลากหลายและจะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น

หากคุณต้องการเรียนรู้และทดลองฝึกฝน ข้อสอบ This That These Those ได้ที่

ขอให้โชคดีและสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะ 🌟
สำหรับข้อสอบ This That These Those นั้น มีความหมายเป็นคำสรรพนามชี้เฉพาะ โดยใช้เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งของหรือบุคคลที่คุณกล่าวถึง โดยเรียกว่าตัวกำหนดชี้เฉพาะ หรือ Determiners ที่จะไปกำกับ ขยาย ชี้เฉพาะ และบอกว่าตำแหน่งของนามนั้นอยู่ใกล้ ไกล .

This เป็นตัวกำหนดชี้เฉพาะที่ใช้เพื่อชี้สิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด .

That เป็นตัวกำหนดชี้เฉพาะที่ใช้เพื่อชี้สิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ไกลจากตัวผู้พูด .

These เป็นตัวกำหนดชี้เฉพาะที่ใช้เพื่อชี้สิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูดมากกว่าหนึ่ง .

Those เป็นตัวกำหนดชี้เฉพาะที่ใช้เพื่อชี้สิ่งของหรือบุคคลที่อยู่ไกลจากตัวผู้พูดมากกว่าหนึ่ง .

ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาระบุให้ชัดเจนขึ้นครับ

See also  สรุป เรื่อง พระอภัย มณี ม. 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *