หลวง ปู่ มั่น ภูริ ท ตฺ โต

หลวง ปู่ มั่น ภูริ ท ตฺ โต รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด หลากหลาย ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ หลวง ปู่ มั่น ภูริ ท ตฺ โต แพลตฟอร์มของเราจะ นำเสนอ เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี ในประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตําโต พระอาจารย์มั่นเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 ณ บ้านคำบง ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ หลวง ปู่ มั่น ภูริ ท ตฺ โต

ในประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตําโต พระอาจารย์มั่นเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 ณ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอโขงเจียม (ปัจจุบันคือ อำเภอศรีเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ .
หลวงปู่มั่น ภูริทต๺โต เป็นพระเถระ ฝ่าย ธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์ สายพระป่าในประเทศไทย พระอาจารย์มั่น ภูริทต๺โต ได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร แนวคำสอนของพระอาจารย์มั่น เป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า \คำสอนพระป่า\ (สายพระอาจารย์มั่น)

See also  หลักการใช้ Is Am Are

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *