สรุป เรื่อง พระอภัย มณี ม. 3

สรุป เรื่อง พระอภัย มณี ม. 3 ในวิดีโอ

สรุปเรื่องพระอภัยมณี ม.3 คือเรื่องนิทานคำกลอนที่เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นกวีสำคัญสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และได้แต่งเรื่องพระอภัยมณีถึง 4 ช่วงด้วยกัน โดยได้แก่ ช่วงที่ 1 : เริ่มแต่งในสมัยรัชกาลที่ 2 เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องขณะติดคุก ช่วงที่ 2 : แต่งต่อในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อถวายพระองค์เจ้าลักขณานุคุณ ช่วงที่ 3 : ในสมัยรัชกาลที่ 3 สุนทรภู่แต่งต่ออีกครั้งเพื่อขายเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและบุตร 2 คน ช่วงที่ 4 : แต่งต่อในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อถวายกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ .
สรุปเรื่อง พระอภัยมณี ม.3 โดยละเอียดโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม ไม่ได้ระบุว่าต้องการสรุปเรื่องในข้อความหนึ่งข้อหรือไม่ แต่จากคำถามของคุณ ผมเข้าใจว่าคุณต้องการสรุปเรื่องพระอภัยมณีในทั้งหน้ากระดาษ โดยละเอียดและไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม

ผมขอแนะนำให้คุณไปที่ลิงก์นี้ เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระอภัยมณี และสามารถสรุปเรื่องได้ตามที่คุณต้องการ

: https://backth.com/post/summary-of-phra-aphai-mani-m-3

ค้นพบ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น สรุป เรื่อง พระอภัย มณี ม. 3 ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ สรุปเรื่องพระอภัยมณี ม.3 คือเรื่องนิทานคำกลอนที่เป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรมชิ้นเอกของสุนทรภู่ แตกต่าง ที่คุณสนใจ

See also  แนว ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ม 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *