ความ หมาย ของ ระบบ สารสนเทศ

เกี่ยวกับ ความหมายของระบบสารสนเทศ นั้น มีความหมายว่า ระบบที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูล เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจและหน้าที่ทางการบริหาร .

โดยประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

🍀
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มนุษย์ กระบวนการ ข้อมูล เครือข่าย โดยมีการเก็บ (input) การประมวลผล (processing) เผยแพร่ (output) และมีส่วนจัดเก็บข้อมูล (storage) .

หวังว่าคำตอบจากเราจะช่วยได้ในการเข้าใจคำถามของคุณค่ะ 🙏

รับชม ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด ความ หมาย ของ ระบบ สารสนเทศ แตกต่าง บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เกี่ยวกับ ความหมายของระบบสารสนเทศ นั้น มีความหมายว่า ระบบที่ใช้ในการรวบรวม ประมวลผลเรียนรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง ความ หมาย ของ ระบบ สารสนเทศ

See also  การ เคลื่อนไหว แบบ อยู่ กับ ที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *