Bun คือ Lab อะไร

Bun คือ Lab อะไร

Bun คือ Lab อะไร

คำบรรยาย

 • บทนำ
 • ความหมายของ Bun
 • ประเภทของ Bun Lab
 • ตัวอย่าง Bun Lab
 • ประโยชน์ของ Bun Lab
 • สรุป

บทนำ

Bun Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณของยูเรียไนโตรเจน (BUN) ในปัสสาวะ BUN เป็นสารที่เกิดจากการสลายตัวของโปรตีนในร่างกาย ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาไตหรือตับ

ความหมายของ Bun

Bun ย่อมาจาก blood urea nitrogen แปลเป็นภาษาไทยว่า ยูเรียไนโตรเจนในเลือด BUN เป็นสารที่เกิดจากการสลายตัวของโปรตีนในร่างกาย ส่วนใหญ่จะถูกขับออกจากร่างกายทางปัสสาวะ ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาไตหรือตับ

ประเภทของ Bun Lab

มีสองประเภทหลักของ Bun Lab คือ:

 • Bun Quantitative เป็นการวิเคราะห์เพื่อวัดปริมาณ BUN ในปัสสาวะ
 • Bun Qualitative เป็นการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบว่ามี BUN ในปัสสาวะหรือไม่

ตัวอย่าง Bun Lab

ตัวอย่าง Bun Lab ได้แก่:

 • Urinalysis เป็นการวิเคราะห์ปัสสาวะเพื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติ
 • Blood test เป็นการวิเคราะห์เลือดเพื่อตรวจหาปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงปัญหาไตและตับ

ประโยชน์ของ Bun Lab

Bun Lab มีประโยชน์ในการวินิจฉัยและติดตามปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น:

 • โรคไต ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงโรคไต
 • โรคตับ ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงโรคตับ
 • ภาวะขาดน้ำ ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงภาวะขาดน้ำ

สรุป

Bun Lab เป็นห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีของปัสสาวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณของยูเรียไนโตรเจน (BUN) ในปัสสาวะ BUN เป็นสารที่เกิดจากการสลายตัวของโปรตีนในร่างกาย ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาไตหรือตับ

ไซโลคำหลัก

 • Bun Lab
 • ยูเรียไนโตรเจน (BUN)
 • ปัสสาวะ
 • ไต
 • ตับ
 • โรคไต
 • โรคตับ
 • ภาวะขาดน้ำ

คำบรรยายเพิ่มเติม

Bun Lab ทำงานอย่างไร

Bun Lab ใช้วิธีการทางเคมีเพื่อวัดปริมาณ BUN ในปัสสาวะ วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือวิธี spectrophotometry ซึ่งใช้เครื่องวัดแสงเพื่อวัดปริมาณแสงที่ดูดซับโดยสารตัวอย่าง BUN จะดูดซับแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดปริมาณ BUN ได้อย่างแม่นยำ

ระดับ BUN ปกติ

ระดับ BUN ปกติในผู้ใหญ่อยู่ที่ 7-20 มิลลิกรัม/เดซิลิตร อย่างไรก็ตาม ระดับ BUN อาจแตกต่างกันไปตามอายุ เพศ และสุขภาพโดยรวมของบุคคล

การแปลระดับ BUN

ระดับ BUN ที่สูงอาจบ่งชี้ถึงปัญหาไตหรือตับ ระดับ BUN ที่สูงมากอาจบ่งชี้ถึงภาวะขาดน้ำ

การอ่านผล Bun Lab

แพทย์จะพิจารณาระดับ BUN ร่วมกับผลการทดสอบอื่นๆ เพื่อวินิจฉัยและติดตามปัญหาสุขภาพต่างๆ

ข้อควรระวัง

หากมีคำถามหรือข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับ Bun Lab ควรปรึกษาแพทย์

Webแล้วระดับ bun สูงที่เป็นอันตรายคืออะไร? ระดับ BUN ปกติอยู่ระหว่าง 7 ถึง 21 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร (mg/dL) เว้นแต่ ระดับ นี้จะมากกว่า 60 มก./ดล. Webโดยค่าปกติคือ < 2 mg/dL หากพบความผิดปกติของค่าดังกล่าว อาจต้องปรึกษาแพทย์เพืÉอ ค้นหาสาเหตุเพิมเติม การทํางานของไต (Renal function test) Webตัวย่อ BUN 2. ข้อบ่งชีÊในการส ่งตรวจ: 2.1 ช่วยประเม ินการท างานของไตํ 2.2 ติดตามการร ักษา เช่น hemodialysis Webการตรวจค่าBlood Urea Nitrogen. การตรวจค่าBlood Urea Nitrogen หรือที่เรียกว่า BUN เป็นการวัดปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนที่ …

See also  Upvc คือ อะไร
Bun คือ Lab อะไร

[หมอแล็บเล่าเรื่อง] BUN, Creatineดูการทำงานของไต – Source: www.blockdit.com

Bun คือ Lab อะไร

Yellow Lab Bun | ZippyPaws – Source: zippypaws.com

Bun คือ Lab อะไร

Pin by BUN BUN BRIDAL LAB on BUN BUN BRIDAL LAB – stylist Alice’s – Source: www.pinterest.com

Bun คือ Lab อะไร

Pin by BUN BUN BRIDAL LAB on BUN BUN BRIDAL LAB – stylist Teresa | Long – Source: www.pinterest.com

Bun คือ Lab อะไร

The BUN Test – Source: haikudeck.com

Bun คือ Lab อะไร

Pin by BUN BUN BRIDAL LAB on BUN BUN BRIDAL LAB- stylist Fei | Stylists – Source: www.pinterest.com

Bun คือ Lab อะไร

Messy Bun Phlebotomist Lab Worker Lab Life Image for – Etsy – Source: www.etsy.com

Bun คือ Lab อะไร

BUN test in hindi | BUN ( Blood Urea Nitrogen ) test in hindi | BUN – Source: www.youtube.com

Bun คือ Lab อะไร

Pin by BUN BUN BRIDAL LAB on BUN BUN BRIDAL LAB- stylist Joy | Bridal – Source: www.pinterest.com

Bun คือ Lab อะไร

Pin by BUN BUN BRIDAL LAB on BUN BUN BRIDAL LAB- stylist Taylor – Source: www.pinterest.com

Bun คือ Lab อะไร, Ep.17 ค่า BUN คืออะไร, 3.41 MB, 02:29, 5,107, ความรู้รอบไต by Lucka, 2021-09-09T16:41:58.000000Z, 9, [หมอแล็บเล่าเรื่อง] BUN, Creatineดูการทำงานของไต, 800 x 1334, jpeg, , 10, bun-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-lab-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Ep.17 ค่า BUN คืออะไร

Bun คือ Lab อะไร. Webค่า BUN หรือชื่อเต็ม ๆ คือ Blood Urea Nitrogen เป็นการวัดค่าไนโตรเจนจากยูเรีย ที่อยู่ในกระแสเลือดเพื่อตรวจดูการทำงานของไตและตับ. Thursday, 12 Oct 2023.

ไตของเรามีประสิทธิภาพแค่ไหน ต้องรู้จักค่านี้ไว้

[หมอแล็บเล่าเรื่อง] BUN, Creatineดูการทำงานของไต

Bun คือ Lab อะไร, Webตัวย่อ BUN 2. ข้อบ่งชีÊในการส ่งตรวจ: 2.1 ช่วยประเม ินการท างานของไตํ 2.2 ติดตามการร ักษา เช่น hemodialysis Webการตรวจค่าBlood Urea Nitrogen. การตรวจค่าBlood Urea Nitrogen หรือที่เรียกว่า BUN เป็นการวัดปริมาณไนโตรเจนในกระแสเลือด ร่างกายจะย่อยสลายโปรตีนที่ …

Ep.17 ค่า BUN คืออะไร

Ep.17 ค่า BUN คืออะไร

Source: Youtube.com

ค่าไต #BUN, #Creatinine สูง หมายความว่าอะไร ทำยังไงให้ลด

ค่าไต #BUN, #Creatinine สูง หมายความว่าอะไร ทำยังไงให้ลด

Source: Youtube.com

6 สาเหตุ bunสูง 3 สาเหตุ bun ต่ำ หมอไตให้คำตอบ ep176

6 สาเหตุ bunสูง 3 สาเหตุ bun ต่ำ หมอไตให้คำตอบ ep176

Source: Youtube.com

EP.10 – ตอบคำถามสุดฮิต !! BUN/Cr คืออะไร แปลผลค่าไตอย่างไร

EP.10 - ตอบคำถามสุดฮิต !! BUN/Cr คืออะไร แปลผลค่าไตอย่างไร

Source: Youtube.com

ผลเลือด BUN Creatinine eGFR คืออะไร ผลแบบนี้แปลว่าอะไร

ผลเลือด BUN Creatinine eGFR คืออะไร ผลแบบนี้แปลว่าอะไร

Source: Youtube.com

See also  อะไร คือ Regulatory

ค่าเลือด BUN สูง อันตรายต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างไร วิธีแก้ไข โรคไตต้องรู้

ค่าเลือด BUN สูง อันตรายต่อผู้ป่วยไตวายเรื้อรังอย่างไร วิธีแก้ไข โรคไตต้องรู้

Source: Youtube.com

ค่าไต BUN คือ อะไร – สาระดีๆ กับ คุณตี้ ธนเวช

ค่าไต BUN คือ อะไร - สาระดีๆ กับ คุณตี้ ธนเวช

Source: Youtube.com

แปลผลตรวจสุขภาพ ตอน ค่าไต BUN Cr #ตรวจสุขภาพ #ไตวาย

แปลผลตรวจสุขภาพ ตอน ค่าไต BUN Cr #ตรวจสุขภาพ #ไตวาย

Source: Youtube.com

BUN lab value explained

BUN lab value explained

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *