Bmi คือ อะไร

Bmi คือ อะไร

BMI คืออะไร

BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นดัชนีมวลกาย เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องได้

การคำนวณ BMI

BMI คำนวณได้จากสูตรดังนี้

BMI = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) / ส่วนสูง (เมตร)²

ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มีน้ำหนัก 60 กิโลกรัม และส่วนสูง 1.70 เมตร จะมี BMI เท่ากับ 22.2

เกณฑ์ BMI

เกณฑ์ BMI แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ BMI ความเสี่ยงต่อโรคอ้วน
ต่ำกว่าเกณฑ์ < 18.5 ต่ำ
ปกติ 18.5 – 22.9 ปกติ
น้ำหนักเกิน 23 – 24.9 เพิ่มขึ้น
โรคอ้วนระดับ 1 25 – 29.9 สูง
โรคอ้วนระดับ 2 30 – 34.9 สูงมาก
โรคอ้วนระดับ 3 > 35 รุนแรงมาก

ข้อควรระวังในการใช้ BMI

BMI เป็นเพียงเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นเป็นโรคอ้วนหรือไม่ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ เช่น มวลกล้ามเนื้อ มวลกระดูก และปริมาณไขมันในร่างกาย ก็อาจส่งผลต่อค่า BMI ได้

ประโยชน์ของ BMI

BMI มีประโยชน์ดังนี้

  • ช่วยประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้อง
  • ช่วยติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว
  • ช่วยวางแผนการควบคุมน้ำหนัก

สรุป

BMI เป็นเครื่องมือประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องที่สะดวกและง่ายในการใช้ อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เพื่อประเมินสุขภาพโดยรวมของร่างกายอย่างแม่นยำ

WebBMI คืออะไร จริง ๆ แล้ว BMI ถูกย่อมาจากคำว่า Body Mass Index. Webค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) คือ. WebBody Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว [Kg] / (ส่วนสูง [m] ยกกำลังสอง). WebBMI (Body Mass Index) หรือ ค่าดัชนีมวลกาย.

Bmi คือ อะไร

ค่า BMI คืออะไร? – dth.or.th – Source: dth.or.th

Bmi คือ อะไร

bmi คืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ถึงเรียกอ้วน? – สยามคลินิกภูเก็ต Siam Clinic – Source: www.siamclinicphuket.com

Bmi คือ อะไร

ค่า bmi คือ 11 อันดับแรก – Source: birthyouinlove.com

Bmi คือ อะไร

BMI คืออะไร คุณเข้าข่ายอ้วนหรือยัง ค่า BMI บอกได้! – Source: www.amara-clinic.com

Bmi คือ อะไร

วีธีคำนวณ ดัชนีมวลกาย (BMI) – Source: www.bangpakokrangsit.com

Bmi คือ อะไร

BMI คืออะไร สำคัญกับร่างกายอย่างไร พร้อมวิธีคํานวณ – Source: rwcclinic.com

Bmi คือ อะไร

ค่า bmi คือ 11 อันดับแรก – Source: birthyouinlove.com

Bmi คือ อะไร

การหาค่าbmi 20 อันดับแรก – Source: arinanikitina.com

Bmi คือ อะไร

ค่า bmi คือ 11 อันดับแรก – Source: birthyouinlove.com

Bmi คือ อะไร

4 มีนาคม วันอ้วนโลก ค่า BMI เท่าไหร่? ถึงเรียกว่าน้ำหนักเกิน : PPTVHD36 – Source: www.pptvhd36.com

See also  คืออะไรคะ อ่าน

Bmi คือ อะไร, น้ำหนักเท่าไรเรียกว่าอ้วน (สอนคำนวณค่า BMI), 3.16 MB, 02:18, 213,776, Thonburi Hospital channel, 2020-02-17T13:11:39.000000Z, 9, ค่า BMI คืออะไร? – dth.or.th, 1810 x 2560, jpeg, , 10, bmi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

น้ำหนักเท่าไรเรียกว่าอ้วน (สอนคำนวณค่า BMI)

Bmi คือ อะไร.

#เป็นห่วงนะ

โรงพยาบาลธนบุรี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HOT LINE 1645 กด 1 หรือ 0-2487-2000
เปิดบริการทุกวัน
website : thonburihospital.com
Line@ :@THONBURIHOSPITAL
Call Center 1645
E-mail : [email protected]

ค่า BMI คืออะไร? – dth.or.th

Bmi คือ อะไร, Webค่าดัชนีมวลกาย หรือ BMI (Body Mass Index) คือ. WebBody Mass Index (BMI) มีสูตรการคำนวณ = น้ำหนักตัว [Kg] / (ส่วนสูง [m] ยกกำลังสอง). WebBMI (Body Mass Index) หรือ ค่าดัชนีมวลกาย.

น้ำหนักเท่าไรเรียกว่าอ้วน (สอนคำนวณค่า BMI)

น้ำหนักเท่าไรเรียกว่าอ้วน (สอนคำนวณค่า BMI)

Source: Youtube.com

TDEE, BMR, BMI คืออะไร คำที่ต้องรู้ ก่อนลดน้ำหนัก!

TDEE, BMR, BMI คืออะไร คำที่ต้องรู้ ก่อนลดน้ำหนัก!

Source: Youtube.com

วิธีคิด bmi

วิธีคิด bmi

Source: Youtube.com

ฺBMI คืออะไร

ฺBMI คืออะไร

Source: Youtube.com

วิธีหาค่า BMI | ดัชนีมวลกายคืออะไร | เกณฑ์ดัชนีมวลกาย | อ้วนแล้วยัง | BMI คืออะไร | ดัชนีมวลกาย

วิธีหาค่า BMI | ดัชนีมวลกายคืออะไร | เกณฑ์ดัชนีมวลกาย | อ้วนแล้วยัง | BMI คืออะไร | ดัชนีมวลกาย

Source: Youtube.com

BMI คืออะไร แล้วทำไมต้องคิด 🤔 – หมอหลิว ต้นหลิวคลินิก รามอินทรา

BMI คืออะไร แล้วทำไมต้องคิด 🤔 - หมอหลิว ต้นหลิวคลินิก รามอินทรา

Source: Youtube.com

ตอนที่ 3 อ้วนหรือผอม รู้ได้อย่างไร

ตอนที่ 3 อ้วนหรือผอม รู้ได้อย่างไร

Source: Youtube.com

น้ำหนักของคุณมากเกินไปหรือไม่ วิธีตรวจ BMI หรือ ค่าดัชนีมวลกาย

น้ำหนักของคุณมากเกินไปหรือไม่ วิธีตรวจ BMI หรือ ค่าดัชนีมวลกาย

Source: Youtube.com

BMI คืออะไร

BMI คืออะไร

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *