Noun Phrase คือ อะไร

Noun Phrase คือ อะไร

Noun Phrase คือ อะไร

คำบรรยาย

 • บทนำ
 • ความหมายของ Noun Phrase
 • องค์ประกอบของ Noun Phrase
 • ชนิดของ Noun Phrase
 • หน้าที่ของ Noun Phrase
 • ตัวอย่าง Noun Phrase
 • สรุป

บทนำ

Noun Phrase (นามวลี) เป็นกลุ่มคำที่มีคำนามเป็นคำหลักของวลี ซึ่งทำหน้าที่เป็นนามในประโยค นามวลีสามารถประกอบขึ้นจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำบุพบท และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ความหมายของ Noun Phrase

Noun Phrase หมายถึง กลุ่มคำที่มีคำนามเป็นคำหลักของวลี ซึ่งทำหน้าที่เป็นนามในประโยค นามวลีสามารถประกอบขึ้นจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำบุพบท และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

องค์ประกอบของ Noun Phrase

องค์ประกอบของ Noun Phrase มีดังนี้

 • คำนาม เป็นคำหลักของวลี ซึ่งทำหน้าที่เป็นนามในประโยค
 • คำคุณศัพท์ ทำหน้าที่ขยายคำนามหลักของวลี
 • คำบุพบท ทำหน้าที่เชื่อมคำนามหลักของวลีกับคำหรือวลีอื่น ๆ
 • คำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คำเชื่อม คำปฏิเสธ คำบอกเล่า เป็นต้น

ชนิดของ Noun Phrase

Noun Phrase สามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามองค์ประกอบของวลี ดังนี้

 • Simple Noun Phrase เป็นนามวลีที่ประกอบด้วยคำนามเพียงคำเดียว เช่น บ้าน ต้นไม้ คน
 • Compound Noun Phrase เป็นนามวลีที่ประกอบด้วยคำนามมากกว่าหนึ่งคำ แต่ไม่มีคำอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น บ้านหลังใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ คนดี
 • Complex Noun Phrase เป็นนามวลีที่ประกอบด้วยคำนามมากกว่าหนึ่งคำ และมีคำอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขา คนที่ใจดีและช่วยเหลือผู้อื่น

หน้าที่ของ Noun Phrase

Noun Phrase สามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ในประโยค ดังนี้

 • ประธาน เช่น บ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
 • กรรม เช่น ฉันเห็นบ้านหลังใหญ่
 • กรรมรอง เช่น ฉันซื้อบ้านหลังใหญ่
 • บทขยาย เช่น บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ

ตัวอย่าง Noun Phrase

ตัวอย่าง Noun Phrase ในประโยค ดังนี้

 • ประธาน

  • บ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
  • ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขากำลังสั่นไหว
  • คนดีและช่วยเหลือผู้อื่นกำลังเดินอยู่
 • กรรม

  • ฉันเห็นบ้านหลังใหญ่
  • ฉันซื้อต้นไม้ใหญ่
  • ฉันช่วยคนดีและช่วยเหลือผู้อื่น
 • กรรมรอง

  • ฉันซื้อบ้านหลังใหญ่ที่มีราคาแพง
  • ฉันช่วยคนดีที่อาศัยอยู่ในชุมชน
 • บทขยาย

  • บ้านหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ
  • ต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขากำลังสั่นไหว
  • คนดีและช่วยเหลือผู้อื่นกำลังเดินอยู่

สรุป

Noun Phrase เป็นกลุ่มคำที่มีคำนามเป็นคำหลักของวลี ซึ่งทำหน้าที่เป็นนามในประโยค นามวลีสามารถประกอบขึ้นจากคำนาม คำคุณศัพท์ คำบุพบท และคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน นามวลีสามารถแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามองค์ประกอบของวลี และนามวลีสามารถทำหน้าที่ต่าง ๆ ในประโยคได้

ไซโลคำหลัก

 • Noun Phrase
 • นามวลี
 • คำนาม
 • คำคุณศัพท์
 • คำบุพบท
 • องค์ประกอบของ Noun Phrase
 • ชนิดของ Noun Phrase
 • หน้าที่ของ Noun Phrase
 • ตัวอย่าง Noun Phrase
See also  Ugh คือ อะไร

บล็อกโพสต์นี้มีความยาวประมาณ 1,000 คำ เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ โดยไม่มีการใช้คำสรุปและคำสำคัญ ใช้แท็ก html สำหรับแต่ละคำบรรยาย และรูปแบบ html และแท็ก html ที่ไม่มี , และ

Webสรุป Parts of Speech. Parts of Speech คือ การแบ่งประเภทของคำในภาษาอังกฤษตามหน้าที่ออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่ Noun, Pronoun, Verb,. Webเรามาดูโครงสร้างของ phrases แต่ละชนิดกันเลยดีกว่า. 1. Noun phrase (NP) Noun phrase (นามวลี) คือกลุ่มคำที่มี noun หรือ pronoun เป็นคำหลัก และอาจมี modifers (ส่วนขยาย … WebPlural Noun คือ คำนามพหูพจน์ คำนามนับได้ที่มีจำนวนตั้งแต่สองชิ้นเป็นต้นไป โดย Plural Noun ไม่จำเป็นต้องใช้ determiner อย่าง a/an/the แต่จะเติม s (หรือ es … Webวลีในภาษาอังกฤษประกอบด้วย Noun Phrase, Verb Phrase, Preposition Phrase, Infinitive Phrase, Participial Phrase, Gerund Phrase, Adjective Phrase, Adverb Phrase WebNoun เป็นส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฐานความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณพิชิตภาษานี้ได้อย่าง … Webตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษ : noun คืออะไร, noun ใช้อย่างไร, noun มีกี่ประเภท … ยังมีคำนามอีกสองประเภทที่ควรรู้จัก นั่นคือ Noun Phraseและ Noun Clause.

Noun Phrase คือ อะไร

Noun Phrase: Definition, Components and Examples of Noun Phrases • 7ESL – Source: 7esl.com

Noun Phrase คือ อะไร

Noun Phrase: Definition, Components and Examples of Noun Phrases • 7ESL – Source: 7esl.com

Noun Phrase คือ อะไร

20 Sentences of Noun Phrase – English Grammar Here – Source: englishgrammarhere.com

Noun Phrase คือ อะไร

√ Pengertian, Rumus dan Contoh Kalimat Noun Phrase – Source: bahasainggris.pro

Noun Phrase คือ อะไร

Noun phrases – Source: www.slideshare.net

Noun Phrase คือ อะไร

NOUN PHRASE – Source: studylib.net

Noun Phrase คือ อะไร

What Is A Noun Phrase – This article, therefore, aims to discuss the – Source: penangkaransatwa.blogspot.com

Noun Phrase คือ อะไร

What Is Noun Phrase – KNOW IT INFO – Source: knowitinfo.com

Noun Phrase คือ อะไร

Noun Phrases Nouns A noun names a person – Source: slidetodoc.com

Noun Phrase คือ อะไร

What is an expanded noun phrase? – BBC Bitesize – Source: www.bbc.com

Noun Phrase คือ อะไร, Noun Phrase คืออะไร, 2.22 MB, 01:37, 1,290, english_ baanjayyoke, 2022-11-03T10:58:23.000000Z, 9, Noun Phrase: Definition, Components and Examples of Noun Phrases • 7ESL, 1200 x 628, jpeg, noun phrases 7esl, 10, noun-phrase-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Noun Phrase คืออะไร

Noun Phrase คือ อะไร. WebNoun Phrase คือ นามวลี. กลุ่มคำที่ประกอบขึ้นจากคำต่างๆ ตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป โดยมีคำนาม (noun) หรือสรรพนาม. (pronoun) เป็นคำหลัก และมีส่วนขยาย (modifier … Web1.1 โครงสร้างของ noun phrase . คำหลักใน noun phrase คือ คำนามหรือคำสรรพนาม โดยอาจมีโครงสร้างใดโครงสร้างหนึ่งต่อไปนี้ · คำกำกับนามและคำนาม

See also  Quinoa คือ อะไร

สนใจสมัครเรียนคอร์ส Lifelong Grammar 80 ชม. แค่ 4500.
ทบทวนได้ตลอดชีวิต
มีหนังสือเรียนส่งให้ฟรีนะคะ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ทักแชทสมัครเรียน ได้ที่
เฟสบุ๊คเพจ : English บ้านเจ๊หยก
facebook.com/englishbaanjayyoke
หรือ ติดต่อผ่านไลน์ได้ที่
Line : @baanjayyoke / line.me/R/ti/p/%40594jmtvi

Noun Phrase: Definition, Components and Examples of Noun Phrases • 7ESL

Noun Phrase คือ อะไร, Webวลีในภาษาอังกฤษประกอบด้วย Noun Phrase, Verb Phrase, Preposition Phrase, Infinitive Phrase, Participial Phrase, Gerund Phrase, Adjective Phrase, Adverb Phrase WebNoun เป็นส่วนไวยากรณ์ที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฐานความรู้พื้นฐานเพื่อให้คุณพิชิตภาษานี้ได้อย่าง … Webตอบข้อสงสัยภาษาอังกฤษ : noun คืออะไร, noun ใช้อย่างไร, noun มีกี่ประเภท … ยังมีคำนามอีกสองประเภทที่ควรรู้จัก นั่นคือ Noun Phraseและ Noun Clause.

Noun Phrase คืออะไร

Noun Phrase คืออะไร

Source: Youtube.com

Phrases คือ วลี มี 5 ประเภท คืออะไรบ้าง

Phrases คือ วลี มี 5 ประเภท คืออะไรบ้าง

Source: Youtube.com

ตอนที่หนึ่ง Noun Phrase อาจารย์ สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ

ตอนที่หนึ่ง Noun Phrase อาจารย์ สกุลแก้ว แก้วมูลกิจ

Source: Youtube.com

Noun Phrases | What is Noun Phrase | How to use Noun Phrase

Noun Phrases | What is Noun Phrase | How to use Noun Phrase

Source: Youtube.com

สรุป phrase ใครงงในห้องดูอันนี้ เน้นพื้นฐาน

สรุป phrase ใครงงในห้องดูอันนี้ เน้นพื้นฐาน

Source: Youtube.com

Noun Phrase | How to identify a Noun Phrase | Examples | Exercise | Part 1

Noun Phrase | How to identify a Noun Phrase | Examples | Exercise | Part 1

Source: Youtube.com

Noun phrase (กรรมของกริยา)

Noun phrase (กรรมของกริยา)

Source: Youtube.com

Phrases / Clauses / Sentences คืออะไร มีกี่ประเภท

Phrases / Clauses / Sentences คืออะไร มีกี่ประเภท

Source: Youtube.com

Noun Phrase | English Grammar | iken | ikenedu | ikenApp

Noun Phrase | English Grammar | iken | ikenedu | ikenApp

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *