Noun คือ อะไร

Noun คือ อะไร

Noun คือ อะไร

คำบรรยาย 1: คำนามคืออะไร

คำนาม (Noun) คือ หนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญของประโยค ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • คำนามสามัญ คือ คำนามที่เรียกชื่อสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ โดยทั่วไป เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว บ้าน เมือง ความรัก ความสุข
 • คำนามเฉพาะ คือ คำนามที่เรียกชื่อสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ เฉพาะเจาะจง เช่น ประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงรัตนโกสินทร์ ความรักแท้
 • คำนามนับได้ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนับไม่ได้ คือ คำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น น้ำ อากาศ ความรัก ความสุข
 • คำนามนามธรรม คือ คำนามที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรัก ความสุข ความเศร้า ความโกรธ

คำบรรยาย 2: หน้าที่ของคำนาม

คำนามทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ ในประโยค ทำหน้าที่เป็นประธาน (Subject) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นกรรม (Object) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นกรรมวิเศษ (Adverbial Object) ของประโยค ทำหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม (Complement) ของประโยค และทำหน้าที่เป็นบทขยาย (Adjective) ของคำนามหรือสรรพนาม

คำบรรยาย 3: ชนิดของคำนาม

คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสิ่งของหรือนามธรรมที่ชื่อนั้นแทนได้ ดังนี้

 • คำนามนามพหูพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของหรือนามธรรมมากกว่าหนึ่งสิ่ง เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามเอกพจน์ คือ คำนามที่แสดงถึงสิ่งของหรือนามธรรมเพียงสิ่งเดียว เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามนับได้ คือ คำนามที่สามารถนับจำนวนได้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สุนัข แมว
 • คำนามนามนับไม่ได้ คือ คำนามที่ไม่สามารถนับจำนวนได้ เช่น น้ำ อากาศ ความรัก ความสุข
 • คำนามนามนามธรรม คือ คำนามที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความรัก ความสุข ความเศร้า ความโกรธ

คำบรรยาย 4: การใช้คำนาม

การใช้คำนามในประโยค มีหลักการใช้ดังนี้

 • คำนามเป็นประธาน เป็นประธานของประโยค ทำหน้าที่แสดงการกระทำของกริยา เช่น โต๊ะ ตั้งอยู่
 • คำนามเป็นกรรม เป็นกรรมของประโยค ทำหน้าที่รับการกระทำของกริยา เช่น ฉัน รัก เธอ
 • คำนามเป็นกรรมวิเศษ เป็นกรรมวิเศษของประโยค ทำหน้าที่บอกสถานที่ เวลา วิธี สาเหตุ หรือความมุ่งหมายของการกระทำของกริยา เช่น ฉัน กินข้าว ในห้อง
 • คำนามเป็นส่วนเติมเต็ม เป็นส่วนเติมเต็มของประโยค ทำหน้าที่บอกลักษณะของประธานหรือกรรม เช่น โต๊ะ ตัวนี้ ใหญ่
 • คำนามเป็นบทขยาย เป็นบทขยายของคำนามหรือสรรพนาม ทำหน้าที่บอกลักษณะของคำนามหรือสรรพนาม เช่น สุนัข ตัวนั้น น่ารัก
See also  Wps คือ อะไร ใน งานเชื่อม

คำบรรยาย 5: การผันคำนาม

คำนามสามารถผันได้ทั้งรูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ ดังนี้

 • คำนามเอกพจน์

  • นามนับได้ เติม "-s" หรือ "-es" ท้ายคำ เช่น โต๊ะ – โต๊ะs สุนัข – สุนัขes
  • นามนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลงรูป เช่น น้ำ – น้ำ ความรัก – ความรัก
 • คำนามพหูพจน์

  • นามนับได้ เติม "-s" หรือ "-es" ท้ายคำ เช่น โต๊ะ – โต๊ะs สุนัข – สุนัขes
  • นามนับไม่ได้ ไม่เปลี่ยนแปลงรูป เช่น น้ำ – น้ำ ความรัก – ความรัก

สรุป

คำนามเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของประโยค ทำหน้าที่เป็นชื่อของสิ่งของ คน สัตว์ สถานที่ อาการ ความคิด หรือนามธรรมต่างๆ คำนามสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะของสิ่งของหรือนามธรรมที่ชื่อนั้นแทนได้ การใช้คำนามในประโยค มีหลักการใช้ดังนี้

 • คำนามเป็นประธาน เป็นประธานของประโยค ทำหน้าที่แสดงการกระทำของกริยา
 • คำนามเป็นกรรม เป็นกรรมของประโยค ทำหน้าที่รับการกระทำของ

WebNoun คือ.อะไร? Noun คือ คำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งของประเภทหนึ่ง สิ่งนั้นๆ อาจเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ปรากฏการณ์ สถานที่ หรือแนวคิดก็ได้ … WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำนามภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของประโยค ที่ใช้เพื่อระบุชื่อของคน สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น หรือความ …

Noun คือ อะไร

Nouns – Source: www.vocabularypage.com

Noun คือ อะไร

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์ – Source: www.tonamorn.com

Noun คือ อะไร

Past of speech: 1.Noun – Source: sirima-blogger.blogspot.com

Noun คือ อะไร

Noun – YouTube – Source: www.youtube.com

Noun คือ อะไร

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร | noun คำ – Source: maxfit.vn

Noun คือ อะไร

Past of speech: 1.Noun – Source: sirima-blogger.blogspot.com

Noun คือ อะไร

Proper Nouns List | What is a Proper Noun? | ESL Kids World – Source: eslkidsworld.com

Noun คือ อะไร

คำนาม Noun คืออะไร ใช้แบบไหน… – English by KruYell | Facebook – Source: www.facebook.com

Noun คือ อะไร

What is Noun? – YouTube – Source: www.youtube.com

Noun คือ อะไร

VocabularyPage.com: What is a Noun? – Source: www.vocabularypage.com

Noun คือ อะไร, เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร, 15.72 MB, 11:27, 73,469, PANG English Channel, 2021-02-28T11:56:58.000000Z, 9, Nouns, 1100 x 1000, jpeg, nouns noun vocabularypage person definition kids word thing words english grammar lessons verbs refers table vocabulary teaching learn book visit, 10, noun-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

Noun คือ อะไร. WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำที่ใช้เรียกสิ่งที่จับต้องได้อย่างชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ไปจนถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างอารมณ์ …

#PartofSpeech​ คืออะไร ?
วันนี้ขอเสนอหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวใจของภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ คือ Part of Speech
1. ทำไมเราต้องทำความรู้จัก Part of Speech
2. Part of Speech คืออะไร ?
3. Part of Speech มีกี่ชนิด
4. แต่ละชนิดคืออะไร พร้อมตัวอย่าง
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 youtube.com/watch?v=IHu-KZYgki4&t=5s

See also  สินค้า Oem คือ อะไร

📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 youtube.com/watch?v=URCUv47gnc8

📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 youtube.com/watch?v=AWo2r51ZLFA&t=10s

📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 youtube.com/watch?v=UgGf1QS7O6s

📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 youtube.com/watch?v=iGS5sPRefdA&t=82s

📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 youtube.com/watch?v=BYqot65xu6k

📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉 youtube.com/watch?v=in1gK2AAi9Q&t=3s

📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 youtube.com/watch?v=AnA-Tb-RFCE

📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 youtube.com/watch?v=AnA-Tb-RFCE

📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 youtube.com/watch?v=JrNKYd2YFzg&t=2s

Nouns

Noun คือ อะไร, WebNoun คืออะไร? Noun คือ คำนามภาษาอังกฤษ เป็นส่วนหนึ่งของประโยค ที่ใช้เพื่อระบุชื่อของคน สถานที่ สิ่งของ ความคิดเห็น หรือความ …

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร

Source: Youtube.com

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Noun คือ คำนาม แล้วมันคืออะไร มีกี่ประเภทนะ

Source: Youtube.com

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Nouns คืออะไร มีกี่ประเภท | ภาษาอังกฤษ กับครูพี่หนู

Source: Youtube.com

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

ติว TOEIC : วิธีสังเกตคำนาม (Noun) แบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

[DAY 1] ติวคำนาม พื้นฐานเรื่องนี้ต้องรู้ก่อนสอบ TOEIC | ติวฟรี Lockdown TOEIC 14 วันกับครูดิว

Source: Youtube.com

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

[ภาษาอังกฤษ] เทคนิค ช่วยเข้าใจภาษาอังกฤษ Nouns, Pronouns, Adjectives, Adverbs | WINNER TUTOR

Source: Youtube.com

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Grammar ไม่น่าเบื่อ EP01 : คำนามนับได้ และคำนามนับไม่ได้ (Countable & Uncountable nouns)

Source: Youtube.com

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]

คำนานพหูพจน์ ที่เปลี่ยนรูปไปจากเดิม (irregular plural noun) | Eng ลั่น [by We Mahidol]

Source: Youtube.com

สรุป Noun พร้อมแบบฝึกหัด | Kru P'June

สรุป Noun พร้อมแบบฝึกหัด | Kru P'June

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *