Visual Acuity คือ อะไร

Visual Acuity คือ อะไร

Visual Acuity คืออะไร

Visual acuity (VA) คือความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ของวัตถุที่อยู่ไกลออกไป โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนเส้นที่มองเห็นได้ต่อหนึ่งนิ้ว (Snellen chart) ตัวอย่างเช่น หากสามารถมองเห็นเส้นที่ 20/20 ได้ หมายความว่าสามารถมองเห็นเส้นที่มองเห็นได้ 20 เส้นต่อนิ้วจากระยะ 20 ฟุต

องค์ประกอบของ Visual Acuity

VA ประกอบด้วยสององค์ประกอบหลักคือ:

 • Resolution: ความสามารถในการแยกแยะรายละเอียดต่างๆ ของวัตถุ
 • Contrast sensitivity: ความสามารถในการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสีหรือความสว่างของวัตถุ

Resolution โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนพิกเซลที่สามารถมองเห็นได้ต่อหน่วยพื้นที่ ตัวอย่างเช่น หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซลจะมีพิกเซล 1920 เส้นแนวนอนและ 1080 เส้นแนวตั้ง

Table of Contents

Contrast sensitivity โดยทั่วไปจะวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสีดำและสีขาวได้ 90% หมายความว่าสามารถมองเห็นความแตกต่างระหว่างสีดำและสีขาวได้ 90% ของเวลาที่มองวัตถุ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ Visual Acuity

See also  Verb คือ อะไร

VA สามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ รวมถึง:

 • อายุ: VA จะลดลงตามอายุ
 • โรค: โรคบางชนิด เช่น โรคเบาหวานและโรคจอประสาทตาเสื่อม สามารถส่งผลต่อ VA
 • อุบัติเหตุ: อุบัติเหตุที่ศีรษะหรือตาสามารถส่งผลต่อ VA
 • การผ่าตัด: การผ่าตัดตาบางประเภทสามารถส่งผลต่อ VA

วิธีการทดสอบ Visual Acuity

VA โดยทั่วไปจะทดสอบโดยใช้ชาร์ต Snellen ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขที่เรียงรายกัน ผู้ป่วยจะยืนห่างจากชาร์ตในระยะที่กำหนดและอ่านตัวอักษรหรือตัวเลขที่เล็กที่สุดที่มองเห็นได้

นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ VA ประเภทอื่นๆ เช่น:

 • OCT (Optical Coherence Tomography): ใช้คลื่นแสงเพื่อสร้างภาพรายละเอียดของจอประสาทตา
 • Perimetry: ใช้แสงเพื่อวัดขอบเขตการมองเห็นของผู้ป่วย

ความสำคัญของ Visual Acuity

VA เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมองเห็นที่ชัดเจนและคมชัด ผู้ที่มีปัญหาด้าน VA อาจมีปัญหาในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ของวัตถุที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน ขับรถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

การรักษา Visual Acuity

หากปัญหาด้าน VA เกิดจากโรคหรือภาวะสุขภาพอื่นๆ การรักษาโรคหรือภาวะสุขภาพเหล่านั้นอาจช่วยปรับปรุง VA ได้ ในกรณีอื่นๆ อาจจำเป็นต้องใช้แว่นตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อปรับปรุงการมองเห็น

การป้องกัน Visual Acuity

สามารถป้องกันปัญหาด้าน VA ได้โดยการ:

 • ตรวจตาเป็นประจำ
 • สวมแว่นกันแดดเมื่ออยู่กลางแจ้ง
 • ปกป้องดวงตาจากแสงจ้า
 • หลีกเลี่ยงสูบบุหรี่
 • รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

สรุป

VA คือความสามารถในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ของวัตถุที่อยู่ไกลออกไป โดยทั่วไปจะวัดเป็นจำนวนเส้นที่มองเห็นได้ต่อหนึ่งนิ้ว VA สามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ หลายประการ รวมถึงอายุ โรค อุบัติเหตุ และการผ่าตัด VA เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมองเห็นที่ชัดเจนและคมชัด ผู้ที่มีปัญหาด้าน VA อาจมีปัญหาในการมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ ของวัตถุที่อยู่ไกลออกไป ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการอ่าน ขับรถ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

Webอะไรคือสายตาดี … ( Visual Acuity … ก็บอกได้แล้วว่าใครสายตาดีกว่า นั่นก็คือใครสามารถอ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กกว่าได้ ก็มีสายตาดี … Web20/20 คืออะไร. ระยะ "20/20" และเศษส่วนที่คล้ายกัน (เช่น 20/60, 20/40 เป็นต้น) เป็นการวัดระดับสายตา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเศษส่วน Snellen ซึ่งตั้ง … Webการวัดระดับสายตา และการตรวจจอตา (Visual Acuity and Ophthalmoscopy) ในการประเมินผู ป ทวยี่มีป ญหาเร ื่องการมองเห็นนอกจากจะต องตรวจดูลัณะทางกายวกษ ิภาค Webการตรวจลานสายตา (Visual field) คือ การตรวจการมองเห็นภาพทั้งหมดที่ตามองเห็นได้ เพื่อดูว่ามีการสูญเสียหรือบกพร่องในการมองเห็นที่ … Webการวัดระดับการมองเห็น (visual acuity test) เป็นการตรวจ central vision แบ่งไดเ้ป็นการวัดระดับ การมองเห็นที่ระยะไกล และระยะใกล้

What is Visual Acuity? – Millennium Eye Center

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.millenniumeyecenter.com

What Is Visual Acuity?

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.rebuildyourvision.com

About Visual Acuity

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.veatchinstruments.com

Visual acuity

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.slideshare.net

Visual Acuity

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.tedmontgomery.com

About Visual Acuity

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.veatchinstruments.com

What is visual acuity and 20/20 vision

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.essilor.co.uk

Visual Acuity Test: Purpose, Procedure, and Results

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.healthline.com

What is Visual Acuity? (Tests, Charts & Scores Explained)

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.visioncenter.org

About Visual Acuity

Visual Acuity คือ อะไร

Source: www.veatchinstruments.com

Visual Acuity คือ อะไร, Visual acuity test- Snellen chart, 1.85 MB, 01:21, 155,046, Kote's Medical Animations, 2017-06-07T14:28:48.000000Z, 9, What is Visual Acuity? – Millennium Eye Center, www.millenniumeyecenter.com, 540 x 540, jpeg, acuity, 10, visual-acuity-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Visual Acuity คือ อะไร. WebVisual Acuity คือ ความสามารถในการมองเห็น มีไว้เพื่อช่วยในการเปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นของแต่ละคน เพราะคำว่ามองเห็นได้ … Web(Visual Acuity หรือ การตรวจวัด VA ) เครื่องมือที่ใช้วัด หลักในการวัดสายตา

See also  Oem คือ อะไร ครับ

What is Visual Acuity? – Millennium Eye Center

Webการวัดระดับสายตา และการตรวจจอตา (Visual Acuity and Ophthalmoscopy) ในการประเมินผู ป ทวยี่มีป ญหาเร ื่องการมองเห็นนอกจากจะต องตรวจดูลัณะทางกายวกษ ิภาค Webการตรวจลานสายตา (Visual field) คือ การตรวจการมองเห็นภาพทั้งหมดที่ตามองเห็นได้ เพื่อดูว่ามีการสูญเสียหรือบกพร่องในการมองเห็นที่ … Webการวัดระดับการมองเห็น (visual acuity test) เป็นการตรวจ central vision แบ่งไดเ้ป็นการวัดระดับ การมองเห็นที่ระยะไกล และระยะใกล้

Visual acuity test- Snellen chart

Visual acuity test- Snellen chart

Source: Youtube.com

การวัดค่าสายตา Visual Acuity รวมถึงการใช้ Pinhole

การวัดค่าสายตา Visual Acuity รวมถึงการใช้ Pinhole

Source: Youtube.com

Visual acuity Examination

Visual acuity Examination

Source: Youtube.com

คุณมองเห็นได้ดีแค่ไหน Visual Acuity

คุณมองเห็นได้ดีแค่ไหน Visual Acuity

Source: Youtube.com

Visual Acuity: how to explain in 90 seconds

Visual Acuity: how to explain in 90 seconds

Source: Youtube.com

การวัดระยะการมองเห็น – นุชจรี เค้าโคน – รพ.จักษุ รัตนิน I Rutnin Eye Health Ep.17

การวัดระยะการมองเห็น - นุชจรี เค้าโคน - รพ.จักษุ รัตนิน I Rutnin Eye Health Ep.17

Source: Youtube.com

การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน

การตรวจคัดกรองสายตานักเรียน

Source: Youtube.com

6 ส ค 63 เรื่องที่ 4 การวัดความสามารถในการมองเห็น โดย นางจรรยวัจน์ ศรีวงษ์ชัย

6 ส ค 63 เรื่องที่ 4 การวัดความสามารถในการมองเห็น โดย นางจรรยวัจน์ ศรีวงษ์ชัย

Source: Youtube.com

สังเกตุไหม !!! ทำไมเราต้องมองรูปบอลลูน ในเครื่องวัดสายตา คลิปนี้มีคำตอบ ไปคลายสงสัยกัน

สังเกตุไหม !!! ทำไมเราต้องมองรูปบอลลูน ในเครื่องวัดสายตา คลิปนี้มีคำตอบ ไปคลายสงสัยกัน

Source: Youtube.com

Kolokhospital

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โรงพยาบาลชั้นนำ ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีมีส่วนร่วม · นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 · ยกระ, .

คำศัพท์ ”acuity” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

ภาควิชาจักษุ – คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Research Day 2023 ครั้งที่ 20 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30-16.00 น. .

จออัจฉริยะ คือ อะไร | Alleducare

จออัจฉริยะ คืออะไร ต่างจาก กระดานอัจฉริยะ ยังไง เรามาทำความรู้จักกันดีกว่า .

สายตา 20/20 คืออะไร?

20 / 20 เป็นหน่วยใช้แทนความสามารถในการมองเห็น ระดับการมองเห็นภาษาอังกฤษใช้คำว่า Visual Acuity อักษรย่อ VA ในบ้านเราต, .

.

การตรวจวัดสายตา / การตรวจสายตา (VA : Visual Acuity Test)

จุดประสงค์การตรวจวัดระดับสายตา (Visual Acuity) | ป้ายตรวจวัดสายตาแต่ละแบบ | การเตรียมตัวและขั้นตอนการตรวจวัดสายตา | ค่าผิดปกติของการตรวจวัดสายตา ฯลฯ .

acuity (อะคิว อิที) แปลว่าอะไร? ดูความหมาย ภาพประกอบ ตัวอย่างประโยค | ENGDICT.COM

ค้นหาคำศัพท์ acuity คืออะไร? ดูความหมายของความฉลาดเฉลียว พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบ, .

.

Visual Artist – ArtBangkok.com

Profile-Visual Artist / TRAINING COURSE / Visual Artist · แม้กลิ่นอายอันหอมหวานของงานศิลป์จะมีเสน่ห์น่าหลงใหล ทว่าบนทางสายศิลป์นั้นกลับไ, .

visual acuity

We cannot provide a description for this page right now .

ศัพท์แพทย์คำว่า Acuity ความหมายคือ ..(588) แปลว่า..ตัวย่อคำศัพท์แพทย์ คำศัพท์หมอ พจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ medical dictionary

Acuity แปลว่า..ความหมายคือ..พจนานุกรม ศัพท์แพทยศาสตร์ (Medical Terminology)ความไวของหู คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆและ, .

Vision วิสัยทัศน์ และ Mission พันธกิจ คือ อะไร?

Vision วิสัยทัศน์ และ Mission พันธกิจ เป็นจุดประสงค์และเป้าหมายขององค์กรหรือบริษัท แม้กระทั้งสามารถมาใช้กำหนดส, .

Blogs – Laser Vision International LASIK Center

ศูนย์รักษาสายตาชั้นนำของประเทศไทย เทคโนโลยีทันสมัย พร้อมการรักษาทุกรูปแบบ ดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ , .

acuity แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

acuity แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค .

พจนานุกรม Acuity คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย Dictionary แปลว่า คำแปล

พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล Acuity คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Acuity] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไท, .

ทัศนศิลป์ (Visual Art) | ARTISTIC1610

ทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางตา ศิลปะที่มองเห็น เมื่อพิจารณาความหมายที่มีผู้นิ, .

Acuity คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย อ. สอ เสถบุตร)

ค้นหาคำศัพท์ Acuity แปล อังกฤษ ไทย อ. สอ เสถบุตร แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ , .

มูลนิธิสัมมาอาชีวะ – จะทำอย่างไรเมื่อผลตรวจสายตาอาชีวอนามัยออกมาผิดปกติ

เรียบเรียงโดย นพ.วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ นพ.สมบูรณ์ ปัญญากรณ์, จักษุแพทย์ วันที่เผยแพร่ , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *