อะไร คือ Reduce

อะไร คือ Reduce

คำบรรยาย

 • ความหมายของ Reduce
 • ประโยชน์ของ Reduce
 • ตัวอย่างของ Reduce
 • ข้อควรระวังในการ Reduce
 • สรุป

ความหมายของ Reduce

คำว่า Reduce หมายถึง การลด การทำให้น้อยลง หรือ การลดลง ซึ่งในบริบทของการลดขยะ หมายถึง การลดปริมาณการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลง ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ พลังงาน ดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ไปจนถึงทรัพยากรสังเคราะห์ เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น

ประโยชน์ของ Reduce

การ Reduce มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

Table of Contents

 • ช่วยลดปริมาณขยะ โดยตรง เพราะเมื่อเราลดการใช้ทรัพยากรลง เราก็จะสร้างขยะน้อยลงตามไปด้วย
 • ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า เพื่อนำมาผลิตสินค้าต่างๆ
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ภาวะโลกร้อน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพยากรต่างๆ
See also  อะไร คือ Baby Shower

ตัวอย่างของ Reduce

ตัวอย่างของ Reduce สามารถทำได้มากมาย ดังนี้

 • ลดการใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟเมื่อออกจากห้อง ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน
 • ลดการใช้น้ำ เช่น ปิดน้ำเมื่อแปรงฟัน อาบน้ำให้เร็วขึ้น เลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดน้ำ
 • ลดการใช้กระดาษ เช่น พิมพ์เอกสารสองหน้า พกถุงผ้าไปซื้อของแทนการใช้ถุงพลาสติก
 • ลดการใช้พลาสติก เช่น พกแก้วน้ำส่วนตัวไปดื่มน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก พกช้อนส้อมพลาสติกไปทานข้าวแทนการใช้ช้อนส้อมพลาสติก
 • ลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น ซื้อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น ซ่อมแซมสินค้าให้ใช้งานได้นานขึ้น

ข้อควรระวังในการ Reduce

ในการ Reduce นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเหมาะสม การ Reduce ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็น เช่น การลดการใช้กระดาษ อาจไม่เหมาะสมในการจดบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
 • ความเป็นไปได้ การ Reduce ต้องเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น การลดการใช้รถยนต์ อาจไม่สามารถทำได้หากไม่มีระบบขนส่งสาธารณะที่ดี
 • ความยั่งยืน การ Reduce ต้องสามารถทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

สรุป

Reduce เป็นแนวทางสำคัญในการลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำได้โดยลดการใช้ทรัพยากรต่างๆ ลง ประโยชน์ของการ Reduce นั้นมีมากมาย เช่น ช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นต้น ในการ Reduce นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อให้การ Reduce เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นไปได้ และยั่งยืน

Webreduce to. (phrv) ทำให้อ่อนแอ. reduce to. (phrv) ทำให้ลดคุณค่าหรือความสำคัญ. reduce to. (phrv) ปลดตำแหน่ง / ระดับ. reduce to. (phrv) ตกต่ำลง, Syn. come down to, come to.. Webreduce. [vt.] ลดลง ทำให้น้อยลง. [syn.] abate,decrease. [ant.] increase. [vt.] ลดราคา ทำให้ถูกลง. [syn.] discount,rebate. [vt.] Webreduce. (รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง, ลด, ย่อ, ทำให้หมด, ทด, ปรับปรุง, ทอน, ทำให้เบาบาง, ทำให้เจือจาง, แยกสลาย, รวบรวม, รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง …

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง

อะไร คือ Reduce

Source: www.pojjaman.com

Facebook

อะไร คือ Reduce

Source: www.facebook.com

TDRI Factsheet 40: สังคมสูงวัย…เลี่ยงไม่ได้ แต่ รับมือได้ – TDRI

อะไร คือ Reduce

Source: tdri.or.th

SME ต้องรู้ สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในการซื้อขายยุคโควิด

อะไร คือ Reduce

Source: www.businessplus.co.th

NTPLC – #PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล… | Facebook

อะไร คือ Reduce

Source: en-gb.facebook.com

Facebook

อะไร คือ Reduce

Source: www.facebook.com

สรุป 6 แนวคิดของ Gen Z Gen ที่กำลังเปลี่ยนโลก | AGENDA

อะไร คือ Reduce

Source: www.agenda.co.th

Facebook

อะไร คือ Reduce

Source: www.facebook.com

Default image

อะไร คือ Reduce

Source: www.hsri.or.th

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

อะไร คือ Reduce

Source: www.patanasongsivilai.com

อะไร คือ Reduce, 3 R คืออะไร #Reduce #Recycle #Reuse, 3.27 MB, 02:23, 920, KongGreenGreen, 2022-05-28T00:00:02.000000Z, 9, 5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง, www.pojjaman.com, 4333 x 5061, jpeg, , 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-reduce

อะไร คือ Reduce.

เราอยากอ่านทุก Comment!
เราอยากเห็นทุกพลังสีเขียว ช่วยกันกด like กด Share ถ้าเห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์
และกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ
#KongGreenGreen​
———————————
contact us :
โทร : 097-241-2159
Email : [email protected]
Facebook : KongGreenGreen
Instagram : kongto
TikTok : @konggreengreen

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง

Webreduce. [vt.] ลดลง ทำให้น้อยลง. [syn.] abate,decrease. [ant.] increase. [vt.] ลดราคา ทำให้ถูกลง. [syn.] discount,rebate. [vt.] Webreduce. (รีดิวซฺ') vt. ทำให้น้อยลง, ลด, ย่อ, ทำให้หมด, ทด, ปรับปรุง, ทอน, ทำให้เบาบาง, ทำให้เจือจาง, แยกสลาย, รวบรวม, รวบยอด vi. กลายเป็นลดลง …

See also  รัก คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

3 R คืออะไร #Reduce #Recycle #Reuse

3 R คืออะไร #Reduce #Recycle #Reuse

Source: Youtube.com

แนวคิด 3RS รักษ์โลก (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)

แนวคิด 3RS รักษ์โลก (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)

Source: Youtube.com

พลังงง พลังงาน – Reduce & Recover คืออะไร [EP.33] วันที่ 10 ธ.ค. 59

พลังงง พลังงาน - Reduce & Recover คืออะไร [EP.33] วันที่ 10 ธ.ค. 59

Source: Youtube.com

นอกจาก 3R – Reuse Reduce Recycle เพื่อโลกของเรา เรา เปลี่ยน อะไรได้อีก

นอกจาก 3R - Reuse Reduce Recycle เพื่อโลกของเรา เรา เปลี่ยน อะไรได้อีก

Source: Youtube.com

ไฟฟ้าเคมี เรื่อง ศัพท์พื้นฐานไฟฟ้าเคมี : reduce, reduction, oxidize, oxidation redox | เคมีพี่กัปตัน

ไฟฟ้าเคมี เรื่อง ศัพท์พื้นฐานไฟฟ้าเคมี : reduce, reduction, oxidize, oxidation redox | เคมีพี่กัปตัน

Source: Youtube.com

Reduce, Reuse and Recycle, to enjoy a better life | Educational Video for Kids.

Reduce, Reuse and Recycle, to enjoy a better life | Educational Video for Kids.

Source: Youtube.com

รณรงค์ลดการใช้ [ Reduce ]

รณรงค์ลดการใช้ [ Reduce ]

Source: Youtube.com

Club Energy – Reduce & Recover คืออะไร [EP.27] วันที่ 16 ก.ย. 60

Club Energy - Reduce & Recover คืออะไร [EP.27] วันที่ 16 ก.ย. 60

Source: Youtube.com

สอน JavaScript #05 – Array map filter reduce – ชีวิตดี เมื่อมีพวกเรา

สอน JavaScript #05 - Array map filter reduce - ชีวิตดี เมื่อมีพวกเรา

Source: Youtube.com

คำศัพท์ ”REDUCE” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

What is Pressure Reducing Valve ?

THE PRESSURE REDUCING VALVE : This valve reduces the pressure of the water that goes through it, and is used to obtain a regulated and constant value at its outlet. It is installed at the water mains (for a bungalow as for a flat). It protects the whole installation from problems due to excess , การ reduce คือ อะไร.

การ reduce คือ อะไร #contentคืออะไร – YouTube

การ reduce คือ อะไร ในยุค 5 G ใคร ๆ ก็พูดถึง Content แล้ว Content สำคัญยังไง? Omega reduce คือ อะไร.

MapReduce ทำงานยังไงกันนะ – Thapanee Boonchob – Medium

MapReduce เป็น Programming Model ตัวหนึ่งที่เหมาะกับการทำงานกับข้อมูลขนาดใหญ่ เพราะมันสามารถประมวลผลออกแบบ parallel ได้นั่นเ, .

Omega reduce คือ อะไร MrtRecycling.co.th: รีดิวซ์ (Reduce) คืออะไร

Omega reduce คือ อะไร รีดิวซ์ (Reduce) คือ การใช้วิธีลดการใช้วัสดุ หรือ ผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งได้ตามขั้นตอ, Map-reduce คือ อะไร.

decrease, decreasing แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ อะไร – Dr. Krok

decrease คำกริยา decreases; decreased; decreasing (ดิ-ครีส-ส) decrease หมายถึง ลด หรือ ลดลง (จำนวน ปริมาณ หรือขนาด ของบางสิ่งบางอย่าง) ตัวอย่าง , .

See also  คือ อะไร In English

Map-reduce คือ อะไร พจนานุกรม Reduce คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย Dictionary แปลว่า คำแปล

Map-reduce คือ อะไร พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล Reduce คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Reduce] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษาไท, Omega reduce คือ อะไร.

Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle – Stop Global Warming

Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle · Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle คืออะไร .

.

การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) – อบต.สระกระโจม จ.สุพรรณบุรี

คำถามคือ ,าณขยะ ที่ทุกคนสามารทำได้ง่ายๆ คือ ลดขยะตามแนวคิด 3R (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs)… .

5Rs วิธีง่ายๆ ช่วยรักษาโลก – สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Reduce : คือ การลดการใช้ ลดการบริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง เช่น ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กเครื่องใช้, .

รีดิวซ์คือ (Reduce)

Home > บทความ > ออกซิเดชั่นและรีดักชั่น > รีดิวซ์คือ · ตามแนวคิดดั้งเดิมหรือแนวคิดแบบเก่า รีดิวซ์คือกระบวนกา, .

Reduce ใน javascript ไม่ได้หาได้แค่ผลรวมนะ

คนคงน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตา Array Method กันมาบ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Javascript ที่ชื่อว่า Reduce แต่สำหรับใครที่ยังไม่รู้, .

Reduce reuse recycle คืออะไร และประโยชน์ของมัน – ความหมายของ 3Rs

Reduce reuse recycle หรือ 3Rs คือสิ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลในหลายๆประเทศส่งเสริมให้ผู้คนทำกัน เพราะว่ามันส่งผลดีต่อสิ่งแ, .

[JavaScript] Array .reduce() ใช้งานยังไง?

.reduce() เป็น built-in function ของ Array ใน JavaScript ใช้งานเพื่อที่จะจัดการกับ array ก้อนนั้นเพื่อให้ได้ค่า ๆ นึงออกมา ยกตัวอย่างเช่น , .

5R ลดปริมาณขยะ = Reduce Reuse Recycle Repair Reject

5R ลดปริมาณขยะ = Reduce Reuse Recycle Repair Reject ประเทศไทย พบปัญหาด้านขยะเป็นอันดับต้นๆ ที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพราะมีขย, .

Reduce, Reuse, Recycle, Repair และ Upcycle คืออะไร

คำที่เรามัก, ยังมีอีกสองคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว R เหมือนกัน คือ Reduce และ Reuse (หลายคนอาจจะเข้าใจว่า Reuse = Recycle แต่จริงๆ … .

อวสานขยะด้วย 7R กู้โลกง่าย ๆ เริ่มได้ที่บ้าน

หลายคนอาจคุ้นเคยกับวิธีการจัดการขยะด้วยหลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle กันมาบ้างแล้ว แต่ด้วยพฤติกรรมคนสมัยใหม่ท, .

จัดการปัญหาขยะก่อนลงถังด้วยหลัก 7R ทางเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงมลพิษพลาสติกหลังวิกฤตโควิด-19 – Greenpeace Thailand

เราไม่อาจกู้วิกฤตมลพิษพลาสติกด้วยเพียงแค่การรีไซเคิล ถึงเวลาแล้วที่บริษัททั้งหลายต้องบอกลาพลาสติกท, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *