อะไร คือ Main Clause

อะไร คือ Main Clause

ในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ประโยคประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ Main Clause และ Subordinate Clause

Main Clause คืออนุประโยคที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ในตัว ประกอบด้วยประธานและภาคแสดง เช่น

 • My dog is black.
 • The cat is sleeping on the bed.
 • The ball rolled under the table.

Subordinate Clause คืออนุประโยคที่ไม่สมบูรณ์ อยู่ลำพังไม่ได้ ต้องมีโครงสร้าง Main Clause ร่วมด้วยจึงจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 • Noun Clause ทำหน้าที่เป็นคำนาม เช่น
 • I know that you are happy.
 • The book that I read was very interesting.
 • What I want is to travel the world.
 • Adjective Clause ทำหน้าที่ขยายคำนาม เช่น
 • The house that I live in is very big.
 • The girl who is wearing a red dress is my sister.
 • The car that is parked in front of my house is new.
 • Adverb Clause ทำหน้าที่ขยายกริยา เช่น
 • I will go to the store when I finish my homework.
 • I will go to the park if it is not raining.
 • I will eat ice cream because I am hot.

ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ Main Clause กันให้มากขึ้น

ความหมายของ Main Clause

Table of Contents

Main Clause คืออนุประโยคที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ในตัว ประกอบด้วยประธานและภาคแสดง ซึ่งสมเหตุสมผลในตัวมันเอง

See also  ราก คือ อะไร คณิตศาสตร์

ตัวอย่างของ Main Clause

 • The dog ate the bone.
 • The cat is sleeping.
 • The ball rolled under the table.

คุณสมบัติของ Main Clause

Main Clause มีคุณสมบัติดังนี้

 • ประกอบด้วยประธานและภาคแสดง
 • สามารถยืนได้ด้วยตัวเองในฐานะประโยคง่ายๆ
 • สามารถเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม

วิธีสังเกต Main Clause

เราสามารถสังเกต Main Clause ได้ดังนี้

 • ประโยคที่มีประธานและภาคแสดง
 • ประโยคที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง
 • ประโยคที่มีเครื่องหมายอัฒภาคหรือเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยเครื่องหมายร่วมที่ประสานกัน

ตัวอย่างวิธีสังเกต Main Clause

 • ประโยคที่มีประธานและภาคแสดง

ประโยคต่อไปนี้มีประธานและภาคแสดง จึงถือว่าเป็น Main Clause

 • The dog ate the bone.

 • The cat is sleeping.

 • The ball rolled under the table.

 • ประโยคที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง

ประโยคต่อไปนี้สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง จึงถือว่าเป็น Main Clause

 • The dog ate the bone.

 • The cat is sleeping.

 • The ball rolled under the table.

 • ประโยคที่มีเครื่องหมายอัฒภาคหรือเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยเครื่องหมายร่วมที่ประสานกัน

ประโยคต่อไปนี้มีเครื่องหมายอัฒภาคหรือเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยเครื่องหมายร่วมที่ประสานกัน จึงถือว่าเป็น Main Clause

 • The dog ate the bone; the cat is sleeping.
 • The cat is sleeping, and the dog is playing.
 • The ball rolled under the table, but I found it.

สรุป

Main Clause คืออนุประโยคที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ในตัว ประกอบด้วยประธานและภาคแสดง ซึ่งสมเหตุสมผลในตัวมันเอง Main Clause สามารถเป็นประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ หรือประโยคคำถาม เราสามารถสังเกต Main Clause ได้ดังนี้

 • ประโยคที่มีประธานและภาคแสดง
 • ประโยคที่สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง
 • ประโยคที่มีเครื่องหมายอัฒภาคหรือเครื่องหมายจุลภาคตามด้วยเครื่องหมายร่วมที่ประสานกัน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่านนะคะ

WebSubordinate Clause(Dependent Clause) We are trying to help fix the problem. which he has today. Subordinate Clause. (Dependent Clause) Main Clause (Independent Clause). Webคำกริยา (verbs) คือคำที่แสดงการกระทำหรือบอกสภาพของประธานของประโยค. 4. คำคุณศัพท์ (adjectives) คือคำที่ขยาย บรรยาย หรือประกอบคำนามหรือ … WebDidalam bahasa inggris, clause is the smallest grammatical unit that can express the complete Proposition. Dengan kata lain, Clause atau main clause. Webclause คืออะไร. Clause แปลว่า อนุประโยค หรือ ประโยคย่อย คือ “กลุ่มคำ” ที่ประกอบไปด้วย “ประธานและกริยา” Sentence คืออะไร WebIf แปลว่า ถ้า. ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ. If clause แบบที่ 1. ผู้ …

การใช้ Main Clause และ Subordinate Clause

อะไร คือ Main Clause

Source: bowzostyle.blogspot.com

PPT – Clauses PowerPoint Presentation, free download – ID:5470535

อะไร คือ Main Clause

Source: www.slideserve.com

Main clause Meaning – YouTube

อะไร คือ Main Clause

Source: www.youtube.com

The Main Clause | Phrase | Verb

อะไร คือ Main Clause

Source: www.scribd.com

Sub ordinate clause||Main clause english grammar in telugu for DSC,TET

อะไร คือ Main Clause

Source: www.youtube.com

See also  Transition Words คือ อะไร

PPT – Simple and multiple sentences PowerPoint Presentation, free

อะไร คือ Main Clause

Source: www.slideserve.com

PPT – Nominals PowerPoint Presentation – ID:336598

อะไร คือ Main Clause

Source: www.slideserve.com

HYPOTHESISING CONDITIONAL CLAUSES complex clauses main clause

อะไร คือ Main Clause

Source: present5.com

PPT – Nominals PowerPoint Presentation, free download – ID:336598

อะไร คือ Main Clause

Source: www.slideserve.com

Main Clause and Subordinate Clause – YouTube

อะไร คือ Main Clause

Source: www.youtube.com

อะไร คือ Main Clause, Clauses คืออะไร มีกี่ประเภท, 25.2 MB, 18:21, 49,857, The Happy Time With Q, 2020-05-16T14:05:01.000000Z, 9, การใช้ Main Clause และ Subordinate Clause, bowzostyle.blogspot.com, 728 x 546, jpeg, , 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-main-clause

อะไร คือ Main Clause. Web1.Main Clause หรือ Independent Clause คือ ประโยคใจความหลัก มีความสมบูรณ์ในตัว ประกอบด้วยประธานและภาคแสดง (Subject and Predicate) WebIf clause คือ ประโยคที่ผู้พูดสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะมีผลหรือเหตุการณ์อื่นๆ เกิดขึ้นตามมา IF Clause ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ If clause , Main clause

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้

ติดตาม Facebook และ Instagram : The Happy Time with Q

หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

การใช้ Main Clause และ Subordinate Clause

WebDidalam bahasa inggris, clause is the smallest grammatical unit that can express the complete Proposition. Dengan kata lain, Clause atau main clause. Webclause คืออะไร. Clause แปลว่า อนุประโยค หรือ ประโยคย่อย คือ “กลุ่มคำ” ที่ประกอบไปด้วย “ประธานและกริยา” Sentence คืออะไร WebIf แปลว่า ถ้า. ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถใช้กับเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น ซึ่งโดยปกติจะมีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ. If clause แบบที่ 1. ผู้ …

Clauses คืออะไร มีกี่ประเภท

Clauses คืออะไร มีกี่ประเภท

Source: Youtube.com

ติว TOEIC ครูเคน : ดูอย่างไรว่าเป็น Noun Clause

ติว TOEIC ครูเคน : ดูอย่างไรว่าเป็น Noun Clause

Source: Youtube.com

if clause สรุป เข้าใจง่าย (2022)

if clause สรุป เข้าใจง่าย (2022)

Source: Youtube.com

Phrases / Clauses / Sentences คืออะไร มีกี่ประเภท

Phrases / Clauses / Sentences คืออะไร มีกี่ประเภท

Source: Youtube.com

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Noun clause

วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 เรื่อง Noun clause

Source: Youtube.com

เข้าใจ if – clause ทั้ง 3 แบบ ได้ภายใน 3 นาที! ออกสอบ TOEIC บ่อยมาก [ Update ]

เข้าใจ if - clause ทั้ง 3 แบบ ได้ภายใน 3 นาที! ออกสอบ TOEIC บ่อยมาก [ Update ]

Source: Youtube.com

ติว TOEIC ครูเคน : ดูอย่างไรว่าเป็น Adjective Clause

ติว TOEIC ครูเคน : ดูอย่างไรว่าเป็น Adjective Clause

Source: Youtube.com

Noun Clause คืออะไร

Noun Clause คืออะไร

Source: Youtube.com

If – Clauses คืออะไร

If - Clauses คืออะไร

Source: Youtube.com

Main Course ไทย / Main Clause และ Subordinate Clause คืออะไร มีวิธีสังเกตุง่ายๆเองครับ… – ภาษาอังกฤษออนไลน์

Compound Complex Sentence , clause ⇒ dependent clause และ independent clause คือ? 13. (a) What is the main lesson husbands and wives should learn from Jesus’ life course? 13. (ก) อะไร คือ บทเรียน หลัก ที่ … .

See also  X คืออะไรในคณิตศาสตร์

Complex Sentence : Noun Clause คือ ประโยคย่อยทำทำหน้าที่สเหมือนคำนามหนึ่งคำอาจเป็นประธานหรือกรรมก็ได้ – เรียนภาษาอังกฤษ แปลเพลง สอนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฝึกภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษด้วย

Complex Sentences : Noun Clause คือ อะไร ตอบ Noun Clause คือ ประโยคย่อยทำทำหน้าที่เสมือนคำนามหนึ่งคำอาจเป็นประธานหรือกรรมก็ได้ , .

14212 English Grammar in Use

complex sentence เป็นประโยคความซ้อนซึ่งประกอบด้วยประโยคย่อย 2 ประโยคขึ้นไป คือประโยคใจความหลัก (main clause) 1 ประโยคที่เป็, .

.

Main Clause และ Subordinate Clause คืออะไร มีวิธีสังเกตุง่ายๆเองครับ… – ภาษาอังกฤษออนไลน์

Main Clause และ Subordinate Clause คืออะไร มีวิธีสังเกตุง่ายๆเองครับจะบอกให้ แต่ๆๆ…ต้องมีความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องมา, .

.

สรุปการใช้ Main Clause และ Subordinate Clause

Main Clause and Subordinate Clause Clause สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 1.Main Clause หรือ Independent Clause คือ ประโยคใจความหลัก มีความสม, .

Complex sentence คืออะไร ประโยคความซ้อน พร้อมตัวอย่าง – OnDemand

ซึ่งโครงสร้,ริยามากกว่า 1 ชุด แบ่งออกได้อย่างน้อย 2 clauses คือ Main clause (ประโยคใจความหลัก) ที่เป็น Independent clause และ … .

.

คำศัพท์ ”CLAUSE” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

การร่างสัญญาภาษาอังกฤษ สำหรับนักกฎหมาย

We cannot provide a description for this page right now .

ไขข้อสงสัย O – ประกันภัยงานก่อสร้าง

We cannot provide a description for this page right now .

Adverb clause คือ อะไร ตอบ Complex sentence : Adverb clause คือ Clause ที่ไปขยาย Verb ใน Main Clause

Adverb clause คือ อะไร ตอบ Complex sentence : Adverb clause คือ Clause ที่ไปขยาย Verb ใน Main Clause .

สรุปวิธีการใช้ If clause #แบบกระชับ #เข้าใจง่าย

If clause (ประโยคเงื่อนไข) คือ ประโยคที่ผู้พูดสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะมีผลหรือเหตุการณ์อื่นๆ , .

Conditional clauses คืออะไร และแบ่งเป็นกี่แบบ | British Council

Conditional clauses คืออะไร และแบ่งเป็นกี่แบบConditional clauses หรือในบางทีก็เรียกว่า Conditional sentences นั้นคือประโยคเงื่อนไข นั่นเองซึ่, .

First Conditional Clauses คืออะไร? | British Council

First Conditional Clauses คืออะไร?มาเรียนรู้กันต่อกับบทความที่สองของเรื่อง Conditional sentences กัน วันนี้บริติช เคานซิล จะพาคุณมาเร, .

if clause คืออะไร มีกี่แบบ โครงสร้าง If clause สรุป การใช้

If clause คือ ประโยคที่ผู้พูดสมมติว่าถ้ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น จะมีผลหรือเหตุการณ์อื่นๆ เกิดขึ้นตามมา IF Clause , .

Complex Sentence: Adjective clause คือ อะไร ตอบ ประโยคย่อยทำทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม หรือขยายคำเสมอนามได้เช่นเดียวกันกับ Adjective ธรรมดา

Complex Sentence: Adjective clause คือ อะไร ตอบ ประโยคย่อยทำทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์ขยายนาม หรือขยายคำเสมอนามได้เช่นเดียวกันกับ , .

การใช้ Main Clause และ Subordinate Clause

การใช้ Main Clause และ Subordinate Clause Clause สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้ 1.Main Clause หรือ Independent Clause, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *