อะไร คือ Layoff

อะไร คือ Layoff

คำบรรยาย 1: คำจำกัดความของ Layoff

Layoff หมายถึง การเลิกจ้างพนักงานหรือกลุ่มพนักงานขององค์กรชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่มีความผิดของพนักงาน มักเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลทางธุรกิจ เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย การแข่งขันที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

คำบรรยาย 2: ประเภทของ Layoff

มีสองประเภทหลักของ Layoff ได้แก่

 • Layoff แบบชั่วคราว เป็น Layoff ที่พนักงานถูกพักงานชั่วคราวโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน มักเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยชั่วคราว เช่น ฤดูที่ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว หรือปัญหาด้านการผลิต
 • Layoff แบบถาวร เป็น Layoff ที่พนักงานถูกเลิกจ้างออกจากงานอย่างถาวร มักเกิดขึ้นเนื่องจากปัจจัยถาวร เช่น ภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

คำบรรยาย 3: สาเหตุของ Layoff

Table of Contents

สาเหตุของ Layoff มีมากมาย สาเหตุทั่วไปบางประการ ได้แก่

 • ภาวะเศรษฐกิจถดถอย ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอาจทำให้ความต้องการสินค้าและบริการลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้องค์กรต้องลดต้นทุน เช่น การเลิกจ้างพนักงาน
 • การแข่งขันที่สูงขึ้น การแข่งขันที่สูงขึ้นอาจทำให้องค์กรต้องหาวิธีลดต้นทุน เช่น การเลิกจ้างพนักงาน
 • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เช่น การรวมกิจการ การควบรวมกิจการ หรือการปรับโครงสร้างองค์กร อาจส่งผลให้องค์กรต้องเลิกจ้างพนักงาน
See also  ø คืออะไรในคณิตศาสตร์

คำบรรยาย 4: ผลกระทบของ Layoff

Layoff มักมีผลกระทบเชิงลบต่อพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ผลกระทบเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การสูญเสียรายได้ พนักงานที่ได้รับผลกระทบจะสูญเสียรายได้จากการถูกเลิกจ้าง
 • ความเครียด พนักงานที่ได้รับผลกระทบอาจรู้สึกเครียดและวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา
 • ความยากลำบากในการหางานใหม่ การหางานใหม่อาจเป็นเรื่องยากสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ

คำบรรยาย 5: สิทธิของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ

พนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก Layoff อาจมีสิทธิตามกฎหมายแรงงานบางประการ สิทธิเหล่านี้อาจรวมถึง

 • การแจ้งล่วงหน้า พนักงานมักมีสิทธิได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนถูกเลิกจ้าง
 • ค่าชดเชยการเลิกจ้าง พนักงานอาจได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • การประกันสังคม พนักงานที่ว่างงานอาจได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

คำบรรยาย 6: การเตรียมตัวรับมือกับ Layoff

พนักงานสามารถเตรียมตัวรับมือกับ Layoff ได้หลายวิธี แนวทางปฏิบัติบางอย่าง ได้แก่

 • สร้างประวัติการทำงานที่แข็งแกร่ง การมีประวัติการทำงานที่แข็งแกร่งจะช่วยให้พนักงานหางานใหม่ได้ง่ายขึ้น
 • ออมเงิน การออมเงินจะช่วยให้พนักงานมีเงินสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
 • สร้างเครือข่าย การเครือข่ายจะช่วยให้พนักงานได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง

สรุป

Layoff เป็นเหตุการณ์ที่ยากลำบากสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ พนักงานที่ได้รับผลกระทบควรเข้าใจสิทธิของตนและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์นี้

Weblayoff . คำนาม พหูพจน์ layoffs หรือเขียน lay-off; lay-offs (เล-ออฟ-ฟ) layoff หมายความว่า การปลดพนักงาน (ออกจากงาน) หรือ การเลิกจ้างงาน. ตัวอย่าง Webค้นหาคำศัพท์ layoff คืออะไร? ดูความหมายของการเลิกจ้าง พร้อมคำอ่าน ตัวอย่างประโยค ตัวอย่างสำนวน ภาพประกอบคำศัพท์ เน้นแยกสีตัว … Weblayoff. [n.] การเลิกจ้าง. WebLay off พนักงานอย่างไรให้จากกันด้วยดี. สิ่งหนึ่งที่ HR ในหลายองค์กรจำเป็นต้องทำ และมักจะสร้างความลำบากใจให้กับฝ่าย HR ไม่น้อย นั่นก็คือการ Lay off … Weblay off. (phrv) หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ) (คำไม่เป็นทางการ) lay off. (phrv) เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off. lay off. (phrv …

What is a layoff? Definition and meaning – Market Business News

อะไร คือ Layoff

Source: marketbusinessnews.com

How to Tell If a Layoff Is Coming and How to Prepare | TopResume

อะไร คือ Layoff

Source: www.topresume.com

What Really Happens During a Layoff – a Completely Unscientific, Real

อะไร คือ Layoff

Source: www.sourcecon.com

Layoff Implementation May Be Challenged Under Title VII

อะไร คือ Layoff

Source: www.shrm.org

Layoffs and how to manage them

อะไร คือ Layoff

Source: www.ksn.com

10 Big Layoff Lies – The People Group

อะไร คือ Layoff

Source: thepeoplegroup.com

Survive layoffs – How to survive the layoffs in the I.T. industry

อะไร คือ Layoff

Source: whataftercollege.com

Layoff | News for security cleared job seekers

อะไร คือ Layoff

Source: blog.clearedjobs.net

How to Survive a Layoff | GOBankingRates

อะไร คือ Layoff

Source: www.gobankingrates.com

How Would A Layoff Impact MOSERS Benefits?

อะไร คือ Layoff

Source: www.mosers.org

อะไร คือ Layoff, Quit Emirates เป็นแอร์โฮสเตสวันสุดท้าย Got layoff from Emirates| flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์, 23.92 MB, 17:25, 358,461, flywithcream, 2020-08-31T15:33:19.000000Z, 9, What is a layoff? Definition and meaning – Market Business News, marketbusinessnews.com, 556 x 576, jpeg, layoff definition meaning, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-layoff

See also  ตอด คือ อะไร Pantip

อะไร คือ Layoff. Webสิ่งสำคัญเมื่อมีการเลย์ออฟ คือ สติ การวางตัว การตั้งใจทำงาน หากโดนเลย์ออฟต้องตรวจสอบผลประโยชน์ที่ควรได้รับตามกฎหมาย. Web[reiofu] (n) layoff; (P) [Add to Longdo] 一時解雇 [いちじかいこ, ichijikaiko] (n, vs) a layoff [Add to Longdo] 一時帰休 [いちじききゅう, ichijikikyuu] (n) temporary layoff [Add to.

คลิปใหม่คลิกเลย ► bit.ly/แอร์พาเที่ยว
facebook.com/Flywithcream/ ชีวิตแอร์โฮสเตส มาเจอกัน live
instagram.com/flywithcream/ ติดตามlifestyle แบบใกล้ชิด
facebook.com/englishwithcream/เรียนภาษาอังกฤษฟรี
facebook.com/nutchadress/ เช่าซื้อชุดสมัครแอร์โฮสเตส

แอร์โฮสเตส ครีมพาเที่ยวดูไบทั่วโลกพูดภาษาอังกฤษ รีวิวเครื่องสำอางค์ แต่งหน้าตามวัฒนธรรมต่างๆ travel ท่องเที่ยว/ /beauty แต่งหน้าและรีวิว

EP แรก ครีมจะมาพูดถึง lifestyle/ ตารางบิน / สวัสดิการ/ เงินเดือนต่างๆของสายการบินในไทยจะต่างกับสายการบินแขกยังไง เพื่อให้ทุกคนได้นำไปพิจารณาในการตัดสินใจสมัครแอร์สายการบินต่างๆ

#สมัครแอร์โฮสเตส #สมัครแอร์เอมิเรตส์ #flywithcream

What is a layoff? Definition and meaning – Market Business News

Weblayoff. [n.] การเลิกจ้าง. WebLay off พนักงานอย่างไรให้จากกันด้วยดี. สิ่งหนึ่งที่ HR ในหลายองค์กรจำเป็นต้องทำ และมักจะสร้างความลำบากใจให้กับฝ่าย HR ไม่น้อย นั่นก็คือการ Lay off … Weblay off. (phrv) หยุด (การกระทำ เช่น การทำให้ผู้อื่นรำคาญ) (คำไม่เป็นทางการ) lay off. (phrv) เลิกจ้างงาน, See also: ไล่ออกจากงาน, ไล่ออก, Syn. lie off, stand off. lay off. (phrv …

Quit Emirates เป็นแอร์โฮสเตสวันสุดท้าย Got layoff from Emirates| flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์

Quit Emirates เป็นแอร์โฮสเตสวันสุดท้าย Got layoff from Emirates| flywithcream ครีมแอร์เอมิเรตส์

Source: Youtube.com

ตอนที่ 31 ของ #ชีวิตออกแบบได้ เราจะเป็นคนสุดท้ายในรายชื่อคนที่ถูก lay off ได้อย่างไร

ตอนที่ 31 ของ #ชีวิตออกแบบได้ เราจะเป็นคนสุดท้ายในรายชื่อคนที่ถูก lay off ได้อย่างไร

Source: Youtube.com

เตรียมพร้อม คลื่นlay-off ปลดคนเริ่มทยอยเข้ามาเป็นระลอกทั่วโลกและไทย ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน!

เตรียมพร้อม คลื่นlay-off ปลดคนเริ่มทยอยเข้ามาเป็นระลอกทั่วโลกและไทย ทั้งองค์กรรัฐและเอกชน!

Source: Youtube.com

The End of STABLE JOBS | Simon Sinek

The End of STABLE JOBS | Simon Sinek

Source: Youtube.com

Why Did You Leave Your Last Job – Good Answer If You Were Fired or Laid Off

Why Did You Leave Your Last Job - Good Answer If You Were Fired or Laid Off

Source: Youtube.com

Signs You Should Decline The Job Offer

Signs You Should Decline The Job Offer

Source: Youtube.com

6 Mistakes People Make On LinkedIn

6 Mistakes People Make On LinkedIn

Source: Youtube.com

☀️Fund Strategy in Focus☀️ [06 OCT 23] : นักลงทุนทั่วโลกรอ NFP เพื่อบ่งชี้ ทิศทางดอกเบี้ย

☀️Fund Strategy in Focus☀️ [06 OCT 23] : นักลงทุนทั่วโลกรอ NFP เพื่อบ่งชี้ ทิศทางดอกเบี้ย

Source: Youtube.com

จับตาประกาศค่า Nonfarm Payrolls, Unemployment rate ดอกเบี้ยจะขึ้นต่อไหม

จับตาประกาศค่า Nonfarm Payrolls, Unemployment rate ดอกเบี้ยจะขึ้นต่อไหม

Source: Youtube.com

lay off แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ – Dr. Krok

lay off คำวลี คำกริยา lays off; laid off; laid off; laying offlay off คำนาม layoff; layoffs หรือ lay-off; lay-offs คือ แปลว่า แปลไทย หมายถึง ตัวอย่างการใช้ .

Play To Earn คืออะไร | 📌 “Play to Earn” …

อินโฟเควสท์: 📌 “Play to Earn” คืออะไร เล่นเกมแล้วได้เงินจริง!? ➡, .

See also  มา นา คือ อะไร Rov

Play-In คืออะไร? | การเล่น Play-In …

2.6K views, 147 likes, 3 loves, 12 comments, 6 shares, Facebook Watch Videos from 23 Mania: การเล่น Play-In คืออะไร? หาคำตอบได้ในคลิปนี้เลยค่ะ, .

SEO คือ อะไร? อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ต้องรู้

“อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google ต้องทำ SEO” ใครที่มีเว็บไซต์แล้วต้องเคยได้ยินคำนี้อย่างแน่นอน แล้ว SEO คือ อะไร? .

Krungsri Simple

สิ่งสำคัญเมื่อมีการเลย์ออฟ คือ สติ การวางตัว การตั้งใจทำงาน หากโดนเลย์ออฟต้องตรวจสอบผลประโยชน์ที่ควรไ, .

What is Shopify and How Does Shopify Work? (2023) – Ecommerce Platforms

In this guide, you’ll learn how to build a Shopify store that even the kids, if not Millenials, would crave to shop at. Let’s find out what is Shopify and how does it work. .

ทำอย่างไรต่อไป เมื่อโดน ‘Layoff’ กะทันหัน

[ อย่าผูกคุณ,การ Layoff ครั้งนี้ ] เมื่อเราคือผู้ถูกเลือกในการปลดคน สิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แน่ๆ ก็คือ การก… .

Nielsen เตรียมปลดพนักงาน 3,500 คน ตามแผนปรับโครงสร้างลดต้นทุน | Brand Inside

Nielsen (นีลเส็น) บริษัทที่ให้บริการสำรวจวิจัยทางธุรกิจ สังคม และเศรษฐกิจ เตรียมปลดพนักงานราว 3,500 คน ตามแผนปรั, .

lay on แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้ อะไร – Dr. Krok

lay on คำวลี คำกริยา lays on; laid on; laying on lay on หมายถึง 1 lay (something) on ทา(บางสิ่งบางอย่างบนอีกสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ)มาก ๆ บนผิวที่แบน , .

What is Machine Translation? – Neural Machine Translation Explained – AWS

Find out what machine translation (MT) is, how it works, and how to use machine translation services on AWS. .

.

11 ก.ย. : เกิดอะไรขึ้นในเหตุวินาศกรรม 9/11 เมื่อ 20 ปีก่อน – BBC News ไทย

ที่มาของภาพ, Getty Images · เมื่อวันอังคารที่ 11 ก.ย. ปี 2001 ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารของสหรัฐอเมริกา 4 ลำ และบั, .

แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. (พุทธศักราช เป็น คริสต์ศักราช) – MatteoConverter

เครื่องมือสำหรับแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. ออนไลน์ กับสูตรและวิธีการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแปลง, .

RPO และ RTO คือ อะไร และสัมพันธ์กับ Disaster Recovery อย่างไร | naiwaen@DebuggingSoft

หลังๆมาตอน Implement ระบบที่ Site ใหม่ๆ ต้องเจอคำถามว่า ควรมี Solution Backup อย่างไร / ถ้ามีปัญหาที่ DC เราจะเตรียมความพร้อมก, .

พ.ศ. 2563

ตามเข็มนาฬิกาจากบนซ้าย: กองพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามยิงยูเครนอินเตอร์แนชนัลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ 752 ตกลงมา , .

lay off คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย คำว่า (lay off) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน , .

อาชีพแบบนี้มีอยู่จริงในโลก – The Lucky Layoff โชคดีที่ตกงาน – Minimore

3 ปี 10 เดือน 1 วันก่อนเกิดเหตุ “พี่ทำอาชีพคอนซัลแทนต์ หรือเรียกอีกอย่างว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ หน้าที่เราค, .

โดนเลย์ออฟแล้วไปไหน? ว่าด้วยขั้นตอนทำใจ ตั้งหลัก และเดินหน้าต่อ

โดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ เพราะหากถูกเลิกจ้าง แผนอนาคตทุกอย่างคงต้องหยุดชะงักลง ในขณะที่ค่าใ, .

คำศัพท์ ”LAYOFF” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *