อะไร คือ Diastolic

อะไร คือ Diastolic

คำบรรยาย:

 • ความหมายของ Diastolic
 • ความแตกต่างระหว่าง Diastolic และ Systolic
 • ค่าความดันโลหิตปกติ
 • วิธีอ่านค่าความดันโลหิต
 • ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต
 • ภาวะความดันโลหิตสูง
 • ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ความหมายของ Diastolic

Diastolic คือ ค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว เป็นการวัดแรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจไม่ได้บีบตัว

ความแตกต่างระหว่าง Diastolic และ Systolic

ความดันโลหิตมีสองค่าคือ Diastolic และ Systolic โดยค่า Systolic คือการวัดแรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัว ค่า Diastolic เป็นการวัดแรงดันของเลือดในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจคลายตัว

Table of Contents

ค่าความดันโลหิตปกติ

ค่าความดันโลหิตปกติสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท โดยค่า Systolic ควรอยู่ระหว่าง 90-120 มิลลิเมตรปรอท และค่า Diastolic ควรอยู่ระหว่าง 60-80 มิลลิเมตรปรอท

วิธีอ่านค่าความดันโลหิต

ค่าความดันโลหิตจะแสดงเป็นตัวเลขสองตัว โดยตัวเลขตัวแรกคือค่า Systolic และตัวเลขตัวที่สองคือค่า Diastolic

ตัวอย่างเช่น หากค่าความดันโลหิตอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ตัวเลขตัวแรก 120 คือค่า Systolic และตัวเลขตัวที่สอง 80 คือค่า Diastolic

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต

ความดันโลหิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • อายุ
 • เพศ
 • เชื้อชาติ
 • พันธุกรรม
 • น้ำหนัก
 • รูปร่าง
 • ระดับกิจกรรม
 • อาหาร
 • ยา
 • โรคประจำตัว

ภาวะความดันโลหิตสูง

ภาวะความดันโลหิตสูงคือภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ภาวะความดันโลหิตสูงสามารถทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ ได้

See also  Otg คือ อะไร

ค่าความดันโลหิตที่ถือว่าสูงคือ

 • Systolic มากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท
 • Diastolic มากกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท

ภาวะความดันโลหิตต่ำ

ภาวะความดันโลหิตต่ำคือภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง ภาวะความดันโลหิตต่ำสามารถทำให้เกิดอาการต่างๆ เช่น เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม เป็นต้น

ค่าความดันโลหิตที่ถือว่าต่ำคือ

 • Systolic น้อยกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท
 • Diastolic น้อยกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท

สรุป

Diastolic คือ ค่าความดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว มีค่าปกติอยู่ที่ 60-80 มิลลิเมตรปรอท ภาวะความดันโลหิตสูงคือภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ภาวะความดันโลหิตต่ำคือภาวะที่ความดันโลหิตอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง

Webตัวเลขค่าล่าง คือ การวัดค่าหัวใจในขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) สำหรับค่าปกติคือ 60-90 mmHg Webอะไรคือความแตกต่างระหว่าง Diastolic และ Systolic ความดันไดแอสโตลิกเกิดขึ้นใกล้จุดเริ่มต้นของวงจรการเต้นของหัวใจ. WebDiastolic Potentials, Maximum: ความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ [การแพทย์]: diastolic pressure: ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่ … Webคำถามก็คือ systolic และ diastolic หมายถึงอะไร? ทุกคนก็อยากมีความดันโลหิตที่แข็งแรง ตัวเลขบนหมายถึงปริมาณความดันในหลอดเลือดแดงของคุณในระหว่างการหดตัว …

Diastolic Function – ECHOpedia

อะไร คือ Diastolic

Source: www.echopedia.org

Diastolic blood pressure: How low is too low? – News | UAB

อะไร คือ Diastolic

Source: www.uab.edu

Simplified approach to grading diastolic dysfunction perioperatively

อะไร คือ Diastolic

Source: www.researchgate.net

Diastolic Dysfunction

อะไร คือ Diastolic

Source: pixelrz.com

Sarah Murthi – The Importance of Diastolic Function in the ICU

อะไร คือ Diastolic

Source: maryland.ccproject.com

Practical diastology

อะไร คือ Diastolic

Source: www.wjgnet.com

Assessing the grade of diastolic function and elevated filling

อะไร คือ Diastolic

Source: www.researchgate.net

What is low diastolic blood pressure? – News | UAB

อะไร คือ Diastolic

Source: www.uab.edu

Can you diagnose diastolic dysfunction by ECG ? | Dr.S.Venkatesan MD

อะไร คือ Diastolic

Source: drsvenkatesan.com

Mastering Diastology: Part 1

อะไร คือ Diastolic

Source: www.cardioserv.net

อะไร คือ Diastolic, ความดันโลหิต ตอนที่ 1: นิยาม / วิธีวัดความดันโลหิต, 5.72 MB, 04:10, 254,792, SiamReview 168, 2016-11-19T07:56:21.000000Z, 9, Diastolic Function – ECHOpedia, www.echopedia.org, 680 x 599, png, diastolic dysfunction function echocardiography chart diastole lv relaxation impaired restrictive grading moderate classification filling criteria formal flowchart schematic grepmed wikem, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-diastolic

อะไร คือ Diastolic. Webความดันโลหิตประกอบด้วยตัวเลข 2 ค่า ค่าตัวบนหรือค่าซิสโตลิก (systolic) คือแรงดันของเลือดขณะที่หัวใจกำลังสูบฉีดเลือดที่มี … Webขณะหัวใจคลายตัว แรงดันเกิดจากการยืดหยุ่นของหลอดเลือด เรียกความดันตัวล่าง (Diastolic)

รู้ลึกเรื่องความดันโลหิต หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า ความดัน และวิธีวัดความดันโลหิต โรคความดัน หรือโรคความดันโลหิต กับ
ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร
อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ประจำศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

(กดดูคำบรรยาย/Captions ได้ที่ปุ่ม CC ในคลิป)

Diastolic Function – ECHOpedia

WebDiastolic Potentials, Maximum: ความต่างศักย์สูงสุดที่ส่งผ่านผิวเนื้อเยื่อ [การแพทย์]: diastolic pressure: ความดันไดแอสโทลิก, ความดันระยะหัวใจคลายตัว, ความดันเลือดในขณะที่ … Webคำถามก็คือ systolic และ diastolic หมายถึงอะไร? ทุกคนก็อยากมีความดันโลหิตที่แข็งแรง ตัวเลขบนหมายถึงปริมาณความดันในหลอดเลือดแดงของคุณในระหว่างการหดตัว …

See also  อะไร คือ Fifo

ความดันโลหิต ตอนที่ 1: นิยาม / วิธีวัดความดันโลหิต

ความดันโลหิต ตอนที่ 1: นิยาม / วิธีวัดความดันโลหิต

Source: Youtube.com

สาเหตุทำให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำ / Low Diastolic Blood Pressure – Causes

สาเหตุทำให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำ / Low Diastolic Blood Pressure - Causes

Source: Youtube.com

ความดันเท่าไหร่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง | หมอหมีมีคำตอบ

ความดันเท่าไหร่ เป็นโรคความดันโลหิตสูง | หมอหมีมีคำตอบ

Source: Youtube.com

วิธีวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเอง ❤️ | We Mahidol

วิธีวัดความดันโลหิต ด้วยตัวเอง ❤️ | We Mahidol

Source: Youtube.com

ป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำได้อย่างไร / Prevention of Low Diastolic Blood Pressure

ป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตตัวล่างต่ำได้อย่างไร / Prevention of Low Diastolic Blood Pressure

Source: Youtube.com

ทำไมค่าความดันต้องมี 2 ค่า | รู้หรือไม่ – DYK

ทำไมค่าความดันต้องมี 2 ค่า | รู้หรือไม่ - DYK

Source: Youtube.com

เมื่อความดันโลหิตตัวล่าง ลดต่ำกว่าปกติ / Low Diastolic Blood Pressure

เมื่อความดันโลหิตตัวล่าง ลดต่ำกว่าปกติ / Low Diastolic Blood Pressure

Source: Youtube.com

โรคความดันต่ำ มีจริงหรือไม่ เลือดเลี้ยงสมองไม่พอเป็นจากอะไร

โรคความดันต่ำ มีจริงหรือไม่ เลือดเลี้ยงสมองไม่พอเป็นจากอะไร

Source: Youtube.com

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง | รู้สู้โรค | คนสู้โรค

สมุนไพรลดความดันโลหิตสูง | รู้สู้โรค | คนสู้โรค

Source: Youtube.com

Blood Pressure Readings | MedPark Hospital

Blood pressure reading consists of two numbers: the upper number or systolic pressure refers to arterial blood pressure during maximal heart muscle contraction to pump the oxygenated blood to nourish .

มารู้จักค่าความดันโลหิต ยิ่งสูง ยิ่งเสี่ยง

ตัวเลขคาล่าง คือ การวัดค่าหัวใจในขณะที่หัวใจคลายตัว (Diastolic Blood Pressure) สำหรับค่าปกติคือ 60-90 mmHg .

โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบต่อหลอดเลือดและหัวใจ

Systolic blood pressure (SBP) ตัวบน คือ ความดันของเลือดสูงสุดขณะหัวใจห้องล่างบีบตัว · 2. Diastolic blood pressure (DBP) ตัวล่าง คือ ความดันเลือด, .

Untitled Document

การวัดความดันโลหิต (Assessing brachial artery blood pressure)

Friday, 08 September 2023 · หมวดสัญญาณชีพ · การทำ Tourniquet Test · 6.pdf · Download · Details · การตรวจการทำงานด้านไฟฟ้าของหัวใจ · 5.pdf .

.

การทำงานของหัวใจ (Cardiac function) – Department of …

Preload คือ ภาระหรือ load ที่เกิดขึ้นก่อนหัวใจจะเริ่มหดตัวซึ่งหมายถึง venous filling pressure หรือ ปริมาตรของเลือดใน ventricle ช่วงท้ายของจังหวะคลายตัว(end diastolic , .

รู้จักกับตัวเลขของค่าความดันโลหิต ที่เป็นสาเหตุของโรคร้าย • รามา แชนแนล

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size · หลายคนไม่ทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง ทำให้ไม่ทราบถึงความเสี่ยงในารเกิดโรคร้า, .

.

Academic inservice Chronic Heart Failure

We cannot provide a description for this page right now .

พยาธิสรีรวิทยาของภาวะหัวใจล้มเหลว ผู้ช่ว ยศา

We cannot provide a description for this page right now .

“เครื่องวัดความดัน” ตัวช่วยในการดูแลโรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ

มีอาการหน้ามืด เวียนหัว วูบ สัญญาณความดันสูง อัตราการเต้นของหัวใจอาจผิดปกติเนื่องจากปัญหาสุขภาพ เช็คค, .

ค่าความดันโลหิตเท่าไหร่? ที่เรียกว่าสูง

ค่าความดันโลหิตแบ่งออกเป็น 2 ค่า คือ ค่าความดันโลหิตตัวบน (Systolic Blood Pressure) คือค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดที่เกิ, .

ความดันโลหิตสูงหากไม่รักษา อาจทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้ (Hypertension)

ความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นภาวะที่ตรวจพบว่ามีความดันโลหิตอยู่ในระดับสูงผิดปกติ คือมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 , .

Diastole บทบาทในวงจรหัวใจและความดันไดแอสโตลิก

AST -ə-Lee ) เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการเต้นของหัวใจในระหว่างที่เติมหัวใจด้วยเลือดหลังจากที, .

ค่าตัวเลขความดันโลหิตคืออะไร? | โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ค่าความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) คือค่าความดันของเลือดที่ขณะที่หัวใจคลายตัว .

ความดันโลหิตสูง (Hypertension)

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ · ทำนัดหรือสอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อทั่วไป หรือนัดหมาย : .

การวัดสัญญาณชีพ ทักษะพื้นฐานที่คุณควรรู้

การวัดสัญญาณชีพ (Vital signs)สัญญาณชีพ (Vital signs) หมายถึง ค่าความดันโลหิต (Blood pressure) อุณหภูมิ (Temperature) ชีพจร (Pulse) และการหายใจ (Respiration) , .

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคความดันสูง

We cannot provide a description for this page right now .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *