เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2

สำหรับเกี่ยวกับ เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2 นั้น หากต้องการเขียนให้มีความยาวอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง .

ค่ะ 🙏
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ ฉันเข้าใจว่าคุณต้องการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนกริยาช่อง 1 เป็น กริยาช่อง 2 โดยละเอียดโดยไม่มีชื่อเรื่องและอีกสองสาม

กริยาช่อง 1 เป็นกริยาที่ใช้ในปัจจุบัน ส่วนกริยาช่อง 2 เป็นกริยาที่ใช้ในอดีต โดยการเปลี่ยนกริยาช่อง 1 เป็นกริยาช่อง 2 จะต้องเติม ed ต่อท้ายคำกริยาช่อง 1 เพื่อให้ได้กริยาช่อง 2 (Past Simple) .

หวังว่าคำตอบของฉันจะช่วยได้ครับ.

วิดีโอ เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2

เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2 เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน ค้นพบ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับเกี่ยวกับ เปลี่ยน กริยา ช่อง 1 เป็น ช่อง 2 นั้น หากต้องการเขียนให้มีความยาวอย่างน้อย 10 ค้นพบวิธีที่จะ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  พอ ลิ เม อ ร์ ยาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *