สี สายรุ้ง 7 สี

สี สายรุ้ง 7 สี ในวิดีโอ

เกี่ยวกับ สี สายรุ้ง 7 สี มีอยู่หลายในเว็บไซต์ต่างๆ ค่ะ แต่ละจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น จาก **Wikipedia** กล่าวถึงธงสีรุ้งที่ประกอบไปด้วยสี 7 สี เหมือนสีของรุ้งกินน้ำ โดยแต่ละสีจะมีความหมายดังนี้ ม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, แสด, แดง.

ในขณะเดียวกัน **nb-classroom.com** เขียนถึงการเกิดของรุ้งกินน้ำที่เป็นเส้นสี 7 สี เพิ่มเติมว่าการเกิดรุ้งกินน้ำเกิดจากการหักเหของแสงเมื่อโดนละอองน้ำและแสงสีขาวจะหักเหออกมาเป็น 7 สีโดยแต่ละสีจะมีความยาวคลื่นที่ไม่เท่ากัน.

ถ้าหากคุณต้องการที่ประกอบไปด้วยอย่างน้อย 10 และ เพื่อให้ได้อ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้น เราจะไม่สามารถช่วยให้คุณได้ในเรื่องนี้ได้ค่ะ

: [ธงสีรุ้ง – Wikipedia](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87)
: [Rainbow Curve – nb-classroom.com](http://www.nb-classroom.com/rainbow-curve/)
สายรุ้งมีสีทั้งหมด 7 สี คือ แดง, แสด, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, คราม และ ม่วง . ธงสีรุ้งประกอบไปด้วยสีเหล่านี้เหมือนกับสีของรุ้งกินน้ำ .

สำรวจ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น สี สายรุ้ง 7 สี ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ เกี่ยวกับ สี สายรุ้ง 7 สี มีอยู่หลายในเว็บไซต์ต่างๆ ค่ะ แต่ละจะมีข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น จาก หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  บท สวด รับ ศีล 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *