สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

บทนำ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) คือกระบวนการรวบรวม จัดเก็บ แบ่งปัน และนำไปใช้ความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและบุคคลากรในองค์กร

สิ่งสําคัญของการทํา KM คืออะไร? คำถามนี้เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ ต่างต้องคำนึงถึง เพราะการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

ในบทความนี้ เราจะมากล่าวถึงสิ่งสําคัญของการทํา KM ว่ามีดังนี้

Table of Contents

**1. ** เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวมและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน และลดเวลาในการทำงาน

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งผลให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**2. ** เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีจะสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ขององค์กรอื่น ๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้ ส่งผลให้องค์กรสามารถพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้ก่อนคู่แข่ง

**3. ** สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีจะสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของตนเองกับผู้อื่น ส่งผลให้พนักงานมีทักษะและความรู้ที่เพิ่มขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

**4. ** ลดต้นทุนการดำเนินงาน

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานได้ เนื่องจากองค์กรสามารถลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อนและลดเวลาในการทำงาน

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีจะสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ส่งผลให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการฝึกอบรมพนักงานได้

**5. ** ปรับปรุงการบริการลูกค้า

การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลและความรู้ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ตัวอย่างเช่น องค์กรที่มีการจัดการความรู้ที่ดีจะสามารถรวบรวมและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สรุป

สิ่งสําคัญของการทํา KM คือช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ การจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และปรับปรุงการบริการลูกค้าได้

ไซโลคำหลัก

 • การจัดการความรู้
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 • สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร
 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน
 • ปรับปรุงการบริการลูกค้า
See also  อะไร คือ Marketing Mix

รูปแบบ html และแท็ก html

บทความนี้ใช้รูปแบบ html และแท็ก html ดังนี้

 • หัวข้อหลักใช้แท็ก <h2>
 • หัวข้อย่อยใช้แท็ก <h3>
 • ข้อความปกติใช้แท็ก <p>
 • ลิงก์ใช้แท็ก <a>
 • รูปภาพใช้แท็ก <img>
 • ตารางใช้แท็ก <table>

บทความนี้ไม่มีแท็ก <html>, <head> และ <body> เนื่องจากเป็นบล็อกโพสต์ที่มีความยาวน้อยกว่า 1,000 คำ

WebDigital Marketing คืออะไร. Digital Marketing หมายถึง การทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล (Digital Media) โดยองค์ประกอบสำคัญของ. Webคุณภาพ (Quality) หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้งาน (Juran, 1964) การเป็นไปตามความต้องการ หรือสอดคล้องกับข้อกำหนด (Crosby, 1979) คุณภาพของการออกแบบ … Webในยุคนี้ไม่ว่าใครก็ต้องเริ่มหันมาทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) กันทั้งนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันธุรกิจออนไลน์กำลังเจริญเติบโต สาเหตุก็ … Webทำความรู้จัก Digital Marketing ตั้งแต่นับ 0 Digital Marketing คืออะไร สำคัญอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง พร้อมบทความและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม [ครบ! ในบทความนี้] Webคอนเทนต์ขายของ (Sales & Marketing) : เป้าหมายหลักคือทำให้เกิดการซื้อขาย สร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นที่ต้อวการมากใน …

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ – การจัดการความรู้ (KM)

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: www2.si.mahidol.ac.th

PPT – KM คืออะไร ?? PowerPoint Presentation, free download – ID:3690438

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: www.chan1.net

แผนพัฒนา มจร.วิทยาลัยสงฆ์เลย

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: loei2.mcu.ac.th

ระบบจัดการองค์ความรู้ -เทศบาลตำบลบางเสาธง (ทต. บางเสาธง) อำเภอบางเสาธง

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: bangsaothong.go.th

Km Knowledge Management – Riset

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: riset.guru

ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง – KM BASE ระบบการจัดการ

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: www.ubonmet.tmd.go.th

คลังความรู้ – KM, Computer Center

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: km.ict.buu.ac.th

การจัดการความรู้ (KM) – กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: protection.labour.go.th

การจัดการความรู้ – วพบ.นพรัตน์วชิระ: ความหมายของ KM (Knowledge Management)

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร

Source: km.bcnnv.ac.th

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร, การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM, 24.19 MB, 17:37, 10,432, ALL Learning, 2021-02-03T07:37:27.000000Z, 9, จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ – การจัดการความรู้ (KM), www2.si.mahidol.ac.th, 1849 x 1040, jpeg, , 10, %e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b9%8d%e0%b8%b2-km-%e0%b8%84%e0%b8%b7

สิ่งสําคัญของการทํา Km คือ อะไร. Webกระบวนการบริหารงานโครงการมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง, เป้าหมายแบบ SMART ต่างจากเป้าหมายแบบ CLEAR อย่างไร, มีข้อแนะนำอะไรเกี่ยวกับการบริหารผลปฏิบัติงาน …

รับบรรยาย และเป็นที่ปรึกษาการจัดการความรู้ในองค์กร(Knowledge Management)
ดร.อำนาจ วัดจินดา
วิทยากรที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้าน HROD & OKRs
โทร ติดต่อ 0917527312
Line ID : amvat2

จัดการความรู้ (KM) อย่างไร ให้สำเร็จ – การจัดการความรู้ (KM)

Webทำความรู้จัก Digital Marketing ตั้งแต่นับ 0 Digital Marketing คืออะไร สำคัญอย่างไร ต้องทำอะไรบ้าง พร้อมบทความและแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม [ครบ! ในบทความนี้] Webคอนเทนต์ขายของ (Sales & Marketing) : เป้าหมายหลักคือทำให้เกิดการซื้อขาย สร้างรายได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นที่ต้อวการมากใน …

การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM

การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM

Source: Youtube.com

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

See also  อะไร คือ Vlogger

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

Source: Youtube.com

KM – Knowledge Management

KM - Knowledge Management

Source: Youtube.com

การจัดการความรู้และนวัตกรรม KM-IM ของ อพวช.โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

การจัดการความรู้และนวัตกรรม KM-IM ของ อพวช.โดย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์

Source: Youtube.com

Knowledge Management Implementation – การจัดการความรู้ในองค์กร

Knowledge Management Implementation - การจัดการความรู้ในองค์กร

Source: Youtube.com

การจัดการความรู้คืออะไร (What is KM)

การจัดการความรู้คืออะไร (What is KM)

Source: Youtube.com

กระบวนการ KM 4ขั้นตอน

กระบวนการ KM 4ขั้นตอน

Source: Youtube.com

การจัดการความรู้ (KM)

การจัดการความรู้ (KM)

Source: Youtube.com

7 ตัวอย่าง Knowledge Management เครื่องมือจัดการความรู้ในองค์กร | HREX.asia

การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management คือสิ่งที่ทุกองค์กรเริ่มหันมาให้ความสำคัญกันมากขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้, .

การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร? จาเป็นแค่ไหนต้องใ

OKMD สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างส, .

about_km

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ, .

.

KM คืออะไร

“คุณลิขิต” , สิ่งที่ “คุณลิขิต” จดบันทึกได้แก่ เรื่องเล่าจากกิจกรรม ขุมความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บันทึกการประชุมและบันทึกอื่นๆ · 5. “คุณวิศาสตร์” คือ นัก … .

.

KM คืออะไร

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledg , .

Knowledge Management คืออะไร? สำคัญแค่ไหนกับการทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน – THE GROWTH MASTER

Knowledge Management (การจัดการความรู้) คือ สิ่งสำคัญที่หลายธุรกิจในปัจจุบันเริ่มให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น เพราะตอนนี้, .

.

km/h – วิกิพจนานุกรม

จาก วิกิพจนานุกรม พจนานุกรมเสรี · ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา · ข้ามภาษา[แก้ไข] · คำย่อ[แก้ไข] · คำย่อของ kilometers , .

KM คืออะไร

ความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเ, .

HRD คือ อะไร – Seed

HRD คือ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาบุคลากร ทั้งหมดทุกหน่วยงาน เช่น ฝ่ายอบรม หรือ ฝ่ายพัฒนาศัยภาพต่าง , .

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) คืออะไร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “KM” คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุ, .

Knowledge Management คืออะไร โนเลจ เมเนจเม็นท คือการจัดการความรู้

Knowledge Management คืออะไร โนเลจ เมเนจเม็นท คือการจัดการความรู้ เป็นระบบที่นิยมใช้ในองค์กร โดยดึงความรู้ที่อยู่กร, .

KM : Share & Learn

หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและทรัพยากรบุคคล · องค์ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการสนับสนุนการบริการ ที่ช่ว, .

ความหมายของ KM

สินทรัพย์ทางความรู้ · ภาพและข่าวกิจกรรม KM .

KM คืออะไร – inded_kmitl

Click here to read about Associate Professor Peerawut Suwanjan · การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคำว่า “Knowledge Management” .

KM – Wikipedia

Look up KM, km, or .km in Wiktionary, the free dictionary. , Kevin Matthews (wrestler) or KM, the ring name of American professional wrestler Kevin Matthew McDonald (born 1983) … Krause-Mishler numbers, catalogue number references for the Standard Catalog of World Coins by Krause Publications … .

การจัดการความรู้คืออะไร : KM? | ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

KM) และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ได้กล่าวไว้เมื่อคราวสัมมนาวิชาการ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2548 ณ , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *