สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

สรรพนาม คือ อะไร ภาษาอังกฤษ

คำนำ

ในภาษาอังกฤษ สรรพนาม (pronoun) คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงคำนามเดิม ๆ ซ้ำ ๆ อีกทั้งยังทำให้ประโยคกระชับ เข้าใจง่ายอีกด้วย สรรพนามมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับหน้าที่ในประโยค ในที่นี้จะกล่าวถึงสรรพนามภาษาอังกฤษทั้ง 8 ประเภท พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

ประเภทของสรรพนามภาษาอังกฤษ

สรรพนามภาษาอังกฤษมี 8 ประเภท ดังนี้

Table of Contents

 • Personal pronoun สรรพนามบุรุษ ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่กล่าวถึง
 • Possessive pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนาม
 • Reflexive pronoun สรรพนามสะท้อนกลับ ใช้แทนประธานของประโยค
 • Demonstrative pronoun สรรพนามชี้เฉพาะ ใช้ชี้เฉพาะสิ่งของหรือบุคคลที่กล่าวถึง
 • Interrogative pronoun สรรพนามคำถาม ใช้ตั้งคำถาม
 • Relative pronoun สรรพนามสัมพันธการก ใช้เชื่อมประโยคย่อยกับประโยคหลัก
 • Indefinite pronoun สรรพนามไม่เจาะจง ใช้แทนคำนามที่ไม่เจาะจง
 • Quantitative pronoun สรรพนามบอกปริมาณ ใช้แทนคำนามบอกปริมาณ

Personal pronoun

Personal pronoun คือ สรรพนามบุรุษ ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่กล่าวถึง มี 3 บุรุษ ดังนี้

 • บุรุษที่ 1 ใช้แทนผู้พูดหรือผู้เขียน
 • บุรุษที่ 2 ใช้แทนผู้ฟังหรือผู้อ่าน
 • บุรุษที่ 3 ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของที่กล่าวถึง
See also  เป็ด คืออะไรคะ

Personal pronoun มีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ ดังนี้

บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
1 I we
2 you you
3 he, she, it they

ตัวอย่างการใช้ Personal pronoun

 • I am going to the store. (ฉันจะไปร้าน)
 • You are a good friend. (คุณเป็นเพื่อนที่ดี)
 • He is tall. (เขาสูง)
 • She is beautiful. (เธอสวย)
 • It is a dog. (มันเป็นหมา)
 • We are going to the park. (พวกเราจะไปสวนสาธารณะ)
 • You are all welcome. (พวกคุณทุกคนยินดีต้อนรับ)
 • They are my friends. (พวกเขาเป็นเพื่อนฉัน)

Possessive pronoun

Possessive pronoun คือ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคำนาม มี 3 บุรุษ ดังนี้

 • บุรุษที่ 1 ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของฉันหรือของฉัน
 • บุรุษที่ 2 ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของคุณหรือของคุณ
 • บุรุษที่ 3 ใช้แสดงความเป็นเจ้าของของเขาหรือของเธอ ของมัน ของพวกเขา หรือของเรา

Possessive pronoun มีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ ดังนี้

บุรุษ เอกพจน์ พหูพจน์
1 my our
2 your your
3 his, her, its their

ตัวอย่างการใช้ Possessive pronoun

 • This is my book. (นี่คือหนังสือของฉัน)
 • Those are your shoes. (นั่นเป็นรองเท้าของคุณ)
 • His car is red. (รถของเขาสีแดง)
 • Her house is big. (บ้านของเธอใหญ่)
 • It’s my ball. (มันเป็นลูกบอลของฉัน)
 • Our dog is cute. (หมาของเราน่ารัก)
 • Your friends are nice. (เพื่อนของคุณใจดี)
 • Their parents are coming. (พ่อแม่ของพวกเขากำลังจะมา)

Reflexive pronoun

Reflexive pronoun คือ สรรพนามสะท้อนกลับ ใช้แทนประธานของประโยค

Reflexive pronoun มีดังนี้

 • myself (ฉันเอง)
 • yourself (คุณเอง)
 • himself, herself (เขาเอง, เธอเอง)
 • itself (มันเอง)
 • ourselves (พวกเราเอง)
 • yourselves (พวกคุณเอง)
 • themselves (พวกเขาเอง)

ตัวอย่างการใช้ Reflexive pronoun

 • I hurt myself.** (ฉันทำตัวเองเจ็บ)
 • You should treat yourself.** (คุณควรดูแลตัวเอง)
 • He hurt himself playing football.** (เขาทำตัวเองเจ็บขณะเล่นฟุตบอล)
 • She hurt herself while cooking.** (เธอทำตัวเองเจ็บขณะทำอาหาร)
 • It hurt itself when it fell.** (มันทำตัวเองเจ็บเมื่อมันตก)
 • We helped ourselves to the

WebPronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด … Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French … นี่คือ สรรพนาม และนี่คือ adverb กฎของไวยากรณ์ พวกเธอต้องจำมัน … WebPronouns ( คำสรรพนาม ) Types (ชนิดของคำสรรพนาม) Pronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก. WebDefinite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns คือ สรรพนามที่บ่งชี้ชัดเจนว่าใช้แทนสิ่งใด เช่น this, that, these, those, one, ones, such, the.

เรียนภาษาอังกฤษ หลักการใช้ "Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ" ทั้ง 9 ประเภท

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.edufirstschool.com

See also  เดลต้า คืออะไรหรอ

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร ตารางสรุป ตัวอย่าง

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.tonamorn.com

คำสรรพนาม (Pronoun) ภาษาอังกฤษ คืออะไร ใช้อย่างไร – อาจารย์โอเว่น อนาวิน

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.owenanawin.com

คำนามคืออะไร – ชนิดของคำนาม – ตัวอย่างคำนาม

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.twinkl.co.uk

คำสรรพนาม | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.enghero.com

Pronouns (คำสรรพนาม) ความรู้เบื้องต้น! – NaniTalk

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.nanitalk.com

คำสรรพนาม 6 ชนิด คือ มีอะไรบ้าง หมายถึง เช่น | PANGpOnd

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.pangpond.com

Pronoun (คำสรรพนาม) ภาษาอังกฤษ ม.ปลาย – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: tuemaster.com

Parts of Speech – Engcouncil

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: engcouncil.com

คำสรรพนามคืออะไร | What are English Pronouns?

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: master-student.net

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ, คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร, 13.64 MB, 09:56, 27,079, PANG English Channel, 2021-03-03T10:29:12.000000Z, 9, เรียนภาษาอังกฤษ หลักการใช้ "Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ" ทั้ง 9 ประเภท, www.edufirstschool.com, 960 x 1200, jpeg, , 10, %e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87

สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ. Webคำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำ … หรืออาจพูดได้ว่า เป็นคำกลุ่มเดียวในภาษาอังกฤษที่มีรูปต่างๆ ในการแสดงหน้าที่ประธาน และกรรม … Webคำสรรพนามภาษาอังกฤษมีกี่ประเภท ขอยกตัวอย่างคำสรรพนามทั้ง 9 ประเภท ดังนี้. 1. Personal Pronoun สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม คน สัตว์ สิ่งของ …

Pronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก หรือแทนสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วระหว่างผู้พูด ผู้ฟัง
CR.Ajarn Suparada
ภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรี!
📌 เรียนภาษาอังกฤษ parts of speech คำนาม Noun คืออะไร ใช้อย่างไร
👉 youtube.com/watch?v=ViNTwawK5Bc&t=512s

📌 คำคุณศัพท์ Adjective | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร
👉 youtube.com/watch?v=C2k11x38yQc&t=1s

📌 คำกริยา Verb | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร
👉 youtube.com/watch?v=rAV5k89HOtM

📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ถามตอบ ประโยคพื้นฐานใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
👉 youtube.com/watch?v=IHu-K…​

📌 ฝึกอ่านแปลภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
👉 youtube.com/watch?v=URCUv…​

📌 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ตั้งปณิธานเรื่องที่จะทำในปีใหม่ New Year’s Resolutions
👉 youtube.com/watch?v=AWo2r…​

📌 เรียนภาษาอังกฤษฟรี ดูโครงสร้างภาษาอังกฤษ ฝึกพูดพร้อมตัวอย่างประโยค
👉 youtube.com/watch?v=UgGf1…​

📌 5 โครงสร้างประโยคพื้นฐานในภาษาอังกฤษ (English sentence structures)
👉 youtube.com/watch?v=iGS5s…​

📌 ประโยคอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและแปลภาษาไทย
👉 youtube.com/watch?v=BYqot…​

📌วิธีใช้ Used to, Be used to และ Get used to (เคย และ เคยชิน)
👉 youtube.com/watch?v=in1gK…​

📌 Whenever, Whatever, Whoever, However, Whichever | ใช้ยังไง
👉 youtube.com/watch?v=AnA-T…​

📌 How far/How much/How many/How long/ ใช้อย่างไร และแปลว่าอย่างไร ภาษาอังกฤษ
👉 youtube.com/watch?v=AnA-T…​

📌 เรียนภาษาอังกฤษ Do, Does, Did, Done | แปลว่าอย่างไร เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่าง
👉 youtube.com/watch?v=JrNKY…​

See also  มาตรฐาน คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ หลักการใช้ "Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ" ทั้ง 9 ประเภท

Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French … นี่คือ สรรพนาม และนี่คือ adverb กฎของไวยากรณ์ พวกเธอต้องจำมัน … WebPronouns ( คำสรรพนาม ) Types (ชนิดของคำสรรพนาม) Pronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำที่ใช้แทนคำนามหรือคำเสมอนาม ( nouns- equivalent ) เพื่อหลีกเลี่ยงการกล่าวถึงซ้ำซาก. WebDefinite Pronouns หรือ Demonstrative Pronouns คือ สรรพนามที่บ่งชี้ชัดเจนว่าใช้แทนสิ่งใด เช่น this, that, these, those, one, ones, such, the.

คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร

คำสรรพนาม Pronoun | เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน | คืออะไร ใช้อย่างไร

Source: Youtube.com

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ

Pronouns : ep 1 Pronoun คือ คำสรรพนาม แล้วมันคืออะไรนะ

Source: Youtube.com

ติว TOEIC : Pronoun คืออะไร เทคนิคการใช้โดยครูดิว

ติว TOEIC : Pronoun คืออะไร เทคนิคการใช้โดยครูดิว

Source: Youtube.com

pronounคืออะไร ใช้ยังไง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

pronounคืออะไร ใช้ยังไง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับESE

Source: Youtube.com

เพลง ท่องสรรพนาม I, You, We, They, He, She, It ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที

เพลง ท่องสรรพนาม I, You, We, They, He, She, It ร้องง่าย จำได้ ใน 1 นาที

Source: Youtube.com

Pronoun อย่างง่าย/การใช้ Subject Pronoun

Pronoun อย่างง่าย/การใช้ Subject Pronoun

Source: Youtube.com

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Day 5 | คำสรรพนาม | Pronoun | ฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน Day 5 | คำสรรพนาม | Pronoun | ฝึกแต่งประโยคเบื้องต้น | เรียนง่ายภาษาอังกฤษ

Source: Youtube.com

720 รวมประโยคคำขึ้นต้นด้วยสรรพนาม | ช้าๆชัดๆ |@59abcs

720 รวมประโยคคำขึ้นต้นด้วยสรรพนาม | ช้าๆชัดๆ |@59abcs

Source: Youtube.com

เจาะลึก Pronoun คำสรรพนามคืออะไร มีอะไรบ้าง

เจาะลึก Pronoun คำสรรพนามคืออะไร มีอะไรบ้าง

Source: Youtube.com

Pronoun หรือ คําสรรพนาม คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค – English is Life

Pronoun หรือ คําสรรพนามคืออะไร ใช้งานอย่างไรเป็นหัวข้อหนึ่งในภาษาอังกฤษที่สำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่ใช้บ่อย , .

คำสรรพนาม | EF | ประเทศไทย

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม การที่จะเลือกใช้คำสรรพนามใดนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยว่า สรรพนามนั้น ๆ , .

คำสรรพนาม ทั้ง 6 ชนิด มีหน้าที่อย่างไร ใช้อย่างไร

คำสรรพนาม เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้คำนา, .

คำลักษณนามที่ควรรู้.pdf

We cannot provide a description for this page right now .

Pronoun คือสรรพนามทั้ง 9 ไง มีอะไรบ้าง และใช้ยังไง มาดูหลักการใช้กันเลยดีกว่า… – ภาษาอังกฤษออนไลน์

pronoun คือคำสรรพนาม เป็นคำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ นั่นแหล่ะ มีอะไรบ้าง , .

.

Pronouns ( คำสรรพนาม ) | ครูบ้านนอกดอทคอม

Pronouns ( คำสรรพนาม ) Pronouns ( คำสรรพนาม )Types (ชนิดของคำสรรพนาม)Pronoun ( คำสรรพนาม ) คือคำที่ใช้แทนคำน, .

เรียนภาษาอังกฤษ “Pronoun คำสรรพนาม 9 ประเภท”

Pronoun คำสรรพนาม คือ คำที่เราใช้เรียกแทนคำนาม (Noun) เพื่อเลี่ยงการใช้คำนามซ้ำไปซ้ำมา ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ , .

.

ตัวอย่างลักษณะนาม

คำศัพท์ ลักษณะนาม · กงจักร กง,วง .

ทำความรู้จัก Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง น้องๆ …

‘Pronoun’ หรือ ภาษาไทยคือ ‘คำสรรพนาม’ คือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนาม คำที่เรารู้กันอยู่แล้ว และคำที่เรากล่าวไปแล, .

คำสรรพนาม

คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อไม่ต้องใช้ชื่อซ้ำ หรือไม่ต้องการเรียกชื่อ นั้นโดยตรง คำสรรพนาม , .

คำศัพท์ ”สรรพนาม” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

การใช้ Pronoun คำสรรพนามภาษาอังกฤษ มีกี่แบบ ใช้อย่างไร ตารางสรุป ตัวอย่าง

Pronoun อ่านว่า โพร’เนานฺ หมายถึง คำสรรพนาม ก็คือคำที่ใช้แทนคำนาม (Noun) และทำหน้าที่เช่นเดียวกับคำนามในภาษาอัง, .

Pronoun คืออะไร พร้อมตัวอย่างประโยค

Pronoun (คำสรรพนาม) คือคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อความสะดวกและความกระชับในการใช้ภาษา อย่างเช่นคำว่า I, you, he, she, it, we, they, everyone, , .

ไขข้อสงสัย “คำสรรพนาม” มีหน้าที่อย่างไรและใช้อย่างไร

ชวนทุกคน และน้อง ๆ มาทบทวนความรู้ในวิชาภาษาไทย กับเรื่อง “คำสรรพนาม” ที่เชื่อว่าหลายคนต้องเคยใช้ผิด , .

อธิบาย Pronoun ทั้ง 8 ประเภท แบบย่อยง่าย นำไปใช้ได้ทันที

เวลาจะพูดภาษาอังกฤษให้โฟลว์ Pronoun เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ๆ เพราะ Pronoun จะช่วยให้คุณไม่ต้องพูดคำซ้ำ ๆ แต่ Pronoun , .

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | ลักษณนาม – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คำชี้แจง · ข้อมูลนี้นำมาจาก หนังสือลักษณนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๖ เป็น หนังสือที่ประมวลลัก, .

รู้จัก “คำสรรพนาม” ใช้เรียกแทนบุคคล ทั้ง 7 ชนิด มีอะไรบ้าง?

คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้เรียกแทนคำนามที่ผู้พูด หรือผู้เขียนได้กล่าวถึง ใช้แทนชื่อที่เข้าใจกันอยู่แล้ว , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *