ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด

ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด รับรู้ เคล็ดลับและเทคนิคที่น่าสนใจในหมวด แตกต่าง ที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหลากหลายหัวข้อ ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด แพลตฟอร์มของเราจะ สร้าง เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยี ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด ค่ะ มาตราตัวสะกดในภาษาไทยประกอบด้วย 8 แม่ ได้แก่ แม่กก, แม่กด, แม่กบ, ศิลปะและการออกแบบ การเตรียมอาหารและการทำอาหาร ความงามและการดูแลตนเอง และหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

ดูวิดีโอ ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด

ภาษา ไทย ป 4 มาตรา ตัวสะกด ค่ะ

มาตราตัวสะกดในภาษาไทยประกอบด้วย 8 แม่ ได้แก่ แม่กก, แม่กด, แม่กบ, แม่กน, แม่เกย, แม่เกอว, แม่กง, แม่กม .

โดยคำที่ไม่มีตัวสะกดจะเป็นคำในแม่ ก เช่น เรือ หรือ ควาย เป็นต้น.

ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

.

🙏
ฉันพบว่า มาตราตัวสะกดในภาษาไทยปี 4 มีทั้งหมด 9 มาตรา ได้แก่ แม่กก, แม่กง, แม่กด, แม่กบ, แม่กน, แม่กม, แม่เกย, แม่เกอว และคำในแม่กกคือคำที่ไม่มีตัวสะกด .

See also  Thailand Internet Gateway Status

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *