ตัวแปร คือ อะไร Javascript

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Introduction

ในภาษา JavaScript ตัวแปร (Variable) คือชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างอิงถึงข้อมูลที่ถูกเก็บในหน่วยความจำ ตัวแปรใช้สำหรับเก็บข้อมูลในโปรแกรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง โดยการใช้ชื่อของตัวแปรสำหรับอ้างถึงข้อมูลดังกล่าว เช่น การอ่านค่าในตัวแปร หรือการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรเป็นค่าใหม่

What is a variable?

ตัวแปรในภาษา JavaScript ประกอบด้วยสองส่วนคือ ชื่อตัวแปร และ ค่าตัวแปร

Table of Contents

 • ชื่อตัวแปร คือ ชื่อที่ใช้อ้างอิงถึงตัวแปร การตั้งชื่อตัวแปรสามารถประกอบไปด้วย ตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ Underscore (_) และดอลลา ($) และชื่อของตัวแปรนั้นจะไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้
 • ค่าตัวแปร คือ ข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปร ตัวแปรสามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท เช่น ตัวเลข จำนวนจริง สตริง อ็อบเจ็กต์ และฟังก์ชัน

How to declare a variable?

ในการประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript เราใช้คำสั่ง let หรือ const ดังนี้

 • let : ประกาศตัวแปรแบบปกติ สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรได้
 • const : ประกาศตัวแปรแบบถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรได้

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript

// ประกาศตัวแปรแบบ let let name = "John Doe"; const age = 30; 

Access a variable

See also  คืออะไรหรอครับ แปล

เราสามารถเข้าถึงค่าของตัวแปรในภาษา JavaScript โดยใช้ชื่อของตัวแปร ดังนี้

// ประกาศตัวแปร let name = "John Doe"; console.log(name); // John Doe 

Change the value of a variable

เราสามารถเปลี่ยนค่าของตัวแปรในภาษา JavaScript ได้โดยใช้ชื่อของตัวแปรและค่าใหม่ ดังนี้

// ประกาศตัวแปร let name = "John Doe"; name = "Jane Doe"; console.log(name); // Jane Doe 

Scope of a variable

ขอบเขตของตัวแปร (Scope of a variable) คือ พื้นที่ในโปรแกรมที่ตัวแปรสามารถเข้าถึงได้ ตัวแปรในภาษา JavaScript มีสองประเภทคือ

 • ตัวแปรระดับขอบเขต (Lexically scoped variable) : ตัวแปรที่มีขอบเขตจำกัดอยู่ที่ระดับที่ประกาศตัวแปร
 • ตัวแปรระดับการทำงาน (Function scoped variable) : ตัวแปรที่มีขอบเขตจำกัดอยู่ที่ระดับการทำงานที่ประกาศตัวแปร

ตัวอย่างขอบเขตของตัวแปรในภาษา JavaScript

// ประกาศตัวแปรระดับขอบเขต let name = "John Doe"; function sayHello() { console.log(name); // John Doe } sayHello(); 

ประเภทของตัวแปรในภาษา JavaScript

ตัวแปรในภาษา JavaScript สามารถเก็บข้อมูลได้หลากหลายประเภท ดังนี้

 • ตัวเลข (Number) : ตัวแปรที่เก็บข้อมูลตัวเลข เช่น 123, 4.5, -10
 • จำนวนจริง (Float) : ตัวแปรที่เก็บข้อมูลจำนวนจริง เช่น 3.14159, 1.2e-4
 • สตริง (String) : ตัวแปรที่เก็บข้อมูลข้อความ เช่น "Hello, world!"
 • อ็อบเจ็กต์ (Object) : ตัวแปรที่เก็บข้อมูลแบบโครงสร้าง เช่น { name: "John Doe", age: 30 }
 • ฟังก์ชัน (Function) : ตัวแปรที่เก็บข้อมูลฟังก์ชัน

สรุป

ตัวแปรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญในภาษา JavaScript ตัวแปรใช้สำหรับเก็บข้อมูลในโปรแกรมเพื่อเข้าถึงข้อมูลในภายหลัง ในการประกาศตัวแปรในภาษา JavaScript เราใช้คำสั่ง let หรือ const

ไซโลคำหลัก

 • ตัวแปร (Variable)
 • การประกาศตัวแปร (Declaration)
 • การเข้าถึงตัวแปร (Access)
 • การเปลี่ยนค่าตัวแปร (Change)
 • ขอบเขตของตัวแปร (Scope)
 • ประเภทของตัวแปร (Type)

Webตัวแปร =: นิพจน์: ภาษาเจ: LET ตัวแปร = นิพจน์: ภาษาเบสิก: set ตัวแปร to นิพจน์: แอปเปิลสคริปต์: set ตัวแปร = นิพจน์: ซีเชลล์: Set-Variable ตัวแปร (นิพจน์) Webตัวประมวลผลบางชนิดรองรับค่าใช้ทันทีที่มีขนาดมากกว่าหนึ่งหน่วย เช่น 8 บิตหรือ 16 บิต โดยใช้รหัสปฏิบัติการและรหัสช่วยจำที่ … WebJavaScript baru-baru ini mulai muncul di beberapa sistem tertanam, biasanya dengan memanfaatkanNode.js. Contoh kode JavaScript Variabel. Penulisan variabel di. Webตัวแปร ( อังกฤษ: variable) อาจหมายถึง สิ่ง คนหรือกลุ่มคน สถานการณ์หรือ เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้เกิดผลที่เปลี่ยนแปลง … Webตัวแปร n คือจำนวนที่ใส่เข้าไปเป็น ดีกรี ของราก โดยทั่วไปรากของดีกรี n จะเรียกว่ารากที่ n เช่นรากของดีกรีสองเรียกว่า รากที่สอง รากของดีกรีสามเรียกว่า รากที่สาม เป็นอาทิ. ตัวอย่างเช่น. 2. Webภาษาโปรแกรม คือ … ของการจัดเก็บข้อมูล ที่เกิดจากการนำเอาตัวแปรประเภทต่าง ๆ กันมาประยุกต์รวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะ …

ตัวแปร หมายถึงอะไร? – พจนานุกรมไทย

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: www.wordyguru.com

สรุปเนื้อหา สมการเชิงเส้นสองตัวแปร – TUENONGFREE

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: tuenongfree.xyz

JavaScript คืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง | javascript คืออะไร | ข่าวที่มี

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: taiwan.xemloibaihat.com

การวิจัยสำหรับมือใหม่ EP13: ตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) คืออะไร และ

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: oldeenglishconsortium.org

PPT – หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเชิงพรรณนา PowerPoint

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: www.slideserve.com

ตัวแปรคืออะไร? | ตัวแปรหมายถึง | ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: technology.zcongnghe.com

See also  อะไร คือ Electronegativity

Thai Knows: ตัวแปรต้น ภาษาอังกฤษ

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: thaiknows.blogspot.com

BUS7095 ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดมาตราวัดตัวแปร (Scale) | ข่าวสารล่าสุด

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: castu.org

ตัวแปรและชนิดของข้อมูลในภาษา python | ภาษาไพทอนคืออะไร – Webgiasi.vn

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: webgiasi.vn

ตัวแปร คืออะไร – ข่าว it วันนี้ ข่าวมือถือ รีวิวเทคโนโลยี ข่าวไอที ที่

ตัวแปร คือ อะไร Javascript

Source: www.ineedtoknow.org

ตัวแปร คือ อะไร Javascript, สอนพื้นฐาน JavaScript ทั้งหมดแบบจบในคลิปเดียว !! 🔥, 22.5 MB, 16:23, 924,414, BorntoDev, 2020-12-25T11:33:46.000000Z, 9, ตัวแปร หมายถึงอะไร? – พจนานุกรมไทย, www.wordyguru.com, 2048 x 2147, png, , 10, %e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-javascript

ตัวแปร คือ อะไร Javascript. Webในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวแปร (อังกฤษ: variable) คือชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่ออ้างอิงถึงพื้นที่หน่วยความจำส่วนหนึ่งซึ่งสามารถเรียก …

มากันยาว ๆ กับสอนฟรี JavaScript ครบถ้วนทุกพื้นฐานสำคัญ หากใครอยากเรียน JavaScript แล้วมีพื้นการเขียนโปรแกรมมาบ้างบอกเลยว่าเรียนรู้ได้ไวมากก ๆ ไม่ต้องไปนั่งงมกันเองเลยยย
.
หากใครอยากทำแบบฝึกหัดเพื่อรับ Certificate ด้วยหละก็ สามารถเข้าเรียนได้ฟรี ย้ำว่าฟรี กับคอร์ส Introduction to JavaScript ได้แล้ววันนี้ ที่นี่เลย academy.borntodev.com/p/introduction-to-javascript
.
Section 1 สิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นกับ JavaScript
00:00 – มารู้จัก JavaScript
06:03 – JavaScript ในยุคใหม่
09:51 – วิธีการติดตั้งโปรแกรม

Section 2 พื้นฐานการใช้งาน JavaScript เบื้องต้น
14:34 – การตั้งค่า Project สำหรับ JavaScript
19:18 – Hello World ! ( มี Challenge )
23:51 – รู้จักกับตัวแปร var ( มี Challenge )
30:36 – เข้าใจและใช้งานข้อมูล ( มี Challenge )
35:17 – Operator ตัวดำเนินการคืออะไร ?
41:36 – รู้จักกับ let และขอบเขตการทำงานของตัวแปร
47:00 – รู้จักกับ Prompt แล้วเรามาลุยโปรเจคกัน !
50:41 – Project 01 – แอปพลิเคชันสลากกินแบ่ง V.1

Section 3 พื้นฐานการตัดสินใจของโปรแกรม
01:06:45 – ค่าความจริงใน JavaScript
01:16:59 – การใช้งานเงื่อนไข if else condition
01:26:42 – Project 02 – แอปพลิเคชันสลากกินแบ่ง V.2
01:33:03 – การใช้เงื่อนไขแบบซ้อนกัน
01:37:34 – Project 03 – โปรแกรมคำนวณเกรดอย่างง่าย
01:42:44 – เข้าใจการวนซ้ำใน JavaScript
01:44:24 – การวนซ้ำรูปแบบ For
01:51:11 – Project 04 – เครื่องคิดตังค่าอาหาร
02:08:06 – Project 05 – ทายหัวก้อย
02:16:32 – การวนซ้ำรูปแบบ while

Section 4 หลักการทำงานของฟังก์ชัน
02:21:26 – อะไรคือฟังก์ชัน แล้วฟังก์ชันมีไว้ทำอะไร?
02:26:09 – ใช้ฟังก์ชันพัฒนาเว็บไซต์ของเรา
02:31:50 – การส่งค่ากลับของฟังก์ชัน
02:37:37 – การรับ และ ส่งค่าจากฟังก์ชัน
02:47:01 – พัฒนาโปรแกรมแปลงหน่วยให้เจ๋งยิ่งขึ้น

Section 5 Event Driven Programming กับ JavaScript
02:56:57 – การจัดการ Event ที่เกิดขึ้น
03:03:23 – เขียนโปรแกรมให้รองรับ Event ร่วมกับ Function
03:10:44 – ทบทวนความรู้ทั้งหมด
03:15:21 – ส่งโปรเจคเพื่อรับใบ Certificated
.
▲ ติดตามช่องของเราได้ที่ : bit.ly/borntoDevSubScribe
▲ Facebook : facebook.com/borntodev
▲ Website : borntodev.com
.
🦖BorntoDev Channel คือ ช่องยูทูปที่เน้นสาระด้านเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรม ไปพร้อมกับความสนุกสนาน และ รอยยิ้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งในรูปแบบบทเรียน และ vlog.เพื่อการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรม และ เทคโนโลยีแบบเดิม ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะกลุ่มให้เข้าถึง เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยพัฒนาเน้นไปที่รูปแบบการนำเสนอใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับทุกคน
.
▲ กิจกรรมใน Channel BorntoDev เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของ บริษัท บอร์นทูเดฟ จำกัด ที่เปิดรับ Partners ที่สนใจร่วมเปลี่ยนแปลงให้สังคมไทยเป็นสังคมด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น หากคุณสนใจสนับสนุน และ ก้าวไปพร้อมกัน สามารถติดต่อร่วมงานได้แล้ววันนี้
.
▲ ติดต่อโฆษณา สนับสนุน และ ร่วมงานได้ที่: [email protected]

See also  คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

ตัวแปร หมายถึงอะไร? – พจนานุกรมไทย

Webตัวแปร ( อังกฤษ: variable) อาจหมายถึง สิ่ง คนหรือกลุ่มคน สถานการณ์หรือ เหตุการณ์ ที่มีอิทธิพลมากพอที่จะทำให้เกิดผลที่เปลี่ยนแปลง … Webตัวแปร n คือจำนวนที่ใส่เข้าไปเป็น ดีกรี ของราก โดยทั่วไปรากของดีกรี n จะเรียกว่ารากที่ n เช่นรากของดีกรีสองเรียกว่า รากที่สอง รากของดีกรีสามเรียกว่า รากที่สาม เป็นอาทิ. ตัวอย่างเช่น. 2. Webภาษาโปรแกรม คือ … ของการจัดเก็บข้อมูล ที่เกิดจากการนำเอาตัวแปรประเภทต่าง ๆ กันมาประยุกต์รวมกันเพื่อให้ง่ายต่อการที่จะ …

สอนพื้นฐาน JavaScript ทั้งหมดแบบจบในคลิปเดียว !! 🔥

สอนพื้นฐาน JavaScript ทั้งหมดแบบจบในคลิปเดียว !! 🔥

Source: Youtube.com

รู้จักกับ Variables หรือตัวแปรในภาษา Javascript และเทคนิคการตั้งชื่อตัวแปร

รู้จักกับ Variables หรือตัวแปรในภาษา Javascript และเทคนิคการตั้งชื่อตัวแปร

Source: Youtube.com

สอน JavaScript #10 – var let const – สามสหายท้าทายความหลอน

สอน JavaScript #10 - var let const - สามสหายท้าทายความหลอน

Source: Youtube.com

JavaScript สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 3: ตัวแปร

JavaScript สำหรับมือใหม่ ตอนที่ 3: ตัวแปร

Source: Youtube.com

JavaScript [Variables & Data types] ตอนที่ 2 – การสร้างตัวแปรและชนิดของข้อมูล

JavaScript [Variables & Data types] ตอนที่ 2 - การสร้างตัวแปรและชนิดของข้อมูล

Source: Youtube.com

ทำความรู้จักรูปแบบในการประกาศตัวแปร JavaScript

ทำความรู้จักรูปแบบในการประกาศตัวแปร JavaScript

Source: Youtube.com

Node JS,Javascript เบื้องต้น | ทำความรู้จักกับตัวแปร

Node JS,Javascript เบื้องต้น | ทำความรู้จักกับตัวแปร

Source: Youtube.com

var vs let vs const ความแตกต่างที่ต้องเข้าใจ

var vs let vs const ความแตกต่างที่ต้องเข้าใจ

Source: Youtube.com

คอร์สโปรแกรมเมอร์ JavaScript | #2 พื้นฐานตัวแปร

คอร์สโปรแกรมเมอร์ JavaScript | #2 พื้นฐานตัวแปร

Source: Youtube.com

What is JavaScript? – JavaScript (JS) Explained – AWS

What is JavaScript, how and why businesses use JavaScript, and how to use JavaScript with AWS.

10 เรืองน่ารู้ตอบข้อสงสัย JavaScript | Digital Academy

เทคนิค คำถาม และสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้ JavaScript และผู้ที่สนใจศึกษาพื้นฐานการเขียนโค้ด ที่อาจช่วยให้ชี,

Javascript Variable รู้จักกับตัวแปรใน Javascript

scope of variable ก็คือขอบเขตของตัวแปร นั่นคือ การประกาศตัวแปร โดยที่ที่เราสามารถเรียกใช้ตัวแปรนั้นได้ Global Variable ,

คำศัพท์ ”*ตัวแปร*” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service

การประกาศตัวแปรใน JavaScript

วันนี้คุยเรื่องการประกาศตัวแปรใน JavaScript นิดหน่อย ซึ่งแนะนำว่าให้ประกาศด้วยการใช้ keyword const เป็นค่า default เหตุผลค,

JavaScriptตัวแปร

ในการเขียนโ,ใช้ตัวแปรในการแสดงออก (total = price1 + price2) จากตัวอย่างข้างต้นคุณสามารถคำนวณ total จะเป็น 11 · JavaScript …

ตัวแปร (Variable), การประกาศและใช้งานตัวแปร ในภาษา JavaScript – MarcusCode

ในบทนี้ , JavaScript เราจะพูดถึงการประกาศ การใช้งาน และขอบเขตของตัวแปร การทำงานของตัวแปรเมื่อข้อมูลที่ถูกเก็บเป็นออบเจ็ค นี่เป็นเนื้อหาของบทนี้ … ตัวแปร (Variable) คือชื่อหร…

มุมวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา จันทร์คง · หลังจากที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิ,

ตัวแปร (คณิตศาสตร์) – วิกิพีเดีย

ตัวแปร คือ ลักษณะของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้ แสดงได้โดยสัญลักษณ์ เช่น X,Y เป็นต้น

Variable (1) – ตัวแปรคืออะไร และ การคำนวณในภาษา C ทำยังไง

แต่อย่าลืมนะ (อันนี้ขอเตือนเลย เป็นหนึ่งในจุดที่มือใหม่ลืมกันบ่อยมาก) คือเราจะใช้ตัวแปร เราจะต้องประก,

หน่วยที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานและตัวดำเนินการ : การโปรแกรมเบื้องต้น : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ครูณัฏฐชัย ฉลาด , Natthachai Chalat, โรงเรียนโชคชัยสามัคคี, สพม. เขต 31

JavaScript คืออะไร ใช้งานอย่างไร – WebDoDee

JavaScript คืออะไร JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่มีไว้เพื่อจัดการเอฟเฟต์หรือพฤติกรรมของหน้าเว็บไซต์ ,

ตัวแปร – Statistic app

ความหมายของ,างกัน ข้อมูลที่ได้จึงแตกต่างกัน เช่น ตัวแปร คือ อายุ ข้อมูลที่ได้จากหน่วยที่ศึกษาอาจ…

Python Variable การใช้งานตัวแปรในภาษาไพธอน | DH

ตัวแปร (Variable) ในทางโปรแกรมมิ่ง คือ ชื่อที่ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่ออ้างอิงหรือเป็นตัวแทนของออปเจ็คท์ (Object) หรือค,

บทที่ 6 JavaScript Variables การประกาศตัวแปรใน Javascript

บทที่ 6 JavaScript Variables คือการใส่ตัวแปร Javascript โดยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า var แล้วตามด้วยชื่อตัวแปร

บทที่ 3 ตัวแปร และตัวดำเนินการ – ครูแซม Programming

การกำหนดตัวแปรเป็นการใช้ชื่อตัวแปรแทนตำแหน่งบนหน่วยความจำ สำหรับเก็บข้อมูลระหว่างการประมวลผล ซึ่งอา,

เข้าใจพื้นฐาน Javascript แบบสบายๆ (อัพเดตล่าสุด) – Nextflow

มือใหม่เข้าใจง่าย สรุปคอนเซปต์ และทำความเข้าใจส่วนประกอบของ Javascript ง่ายๆ สำหรับมือใหม่ โดยเป็นพื้นฐานที่,

JavaScript Variables ตัวแปรในภาษาจาวาสคริปต์

ตัวแปรในภาษา JavaScript จะต้องกำหนดด้วยชื่อที่เจาะจง ซึ่งจะเรียกว่า identifier ซึ่งชื่อดังกล่าวอาจจะเป็นตัวอักษรตั,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *