ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร

ดอกเบี้ย MRR หรือ Minimum Retail Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยส่วนใหญ่ใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น

ความหมายของดอกเบี้ย MRR

ดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์กำหนดขึ้นเอง โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Reference Rate) ซึ่งในปัจจุบันคืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) โดยธนาคารพาณิชย์จะบวกหรือลบส่วนต่าง (Spread) จากอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามความเสี่ยงและต้นทุนทางการเงินของแต่ละธนาคาร

รูปแบบของดอกเบี้ย MRR

Table of Contents

ดอกเบี้ย MRR มักถูกแสดงในรูปของตัวเลขลบ โดยตัวเลขลบยิ่งมาก หมายถึงอัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ำ เช่น MRR -3.5% หมายถึง อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5%

See also  Hrm และ Hrd คือ อะไร

ประเภทของดอกเบี้ย MRR

ดอกเบี้ย MRR แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • MRR แบบคงที่ (Fixed MRR) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดไว้ล่วงหน้าและจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ
 • MRR แบบลอยตัว (Floating MRR) เป็นอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยธนาคารพาณิชย์จะประกาศอัตราดอกเบี้ย MRR แบบลอยตัวเป็นระยะๆ

ข้อดีและข้อเสียของดอกเบี้ย MRR

ข้อดี

 • อัตราดอกเบี้ย MRR มักต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่นๆ เช่น MLR หรือ MOR
 • อัตราดอกเบี้ย MRR เป็นแบบคงที่ ทำให้ผู้กู้สามารถวางแผนการเงินได้ง่ายขึ้น

ข้อเสีย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR แบบลอยตัวอาจผันผวนตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
 • อัตราดอกเบี้ย MRR แบบลอยตัวอาจทำให้ผู้กู้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงปรับตัวสูงขึ้น

การคำนวณดอกเบี้ย MRR

การคำนวณดอกเบี้ย MRR สามารถทำได้ดังนี้

ดอกเบี้ย = ยอดเงินกู้ * อัตราดอกเบี้ย MRR * ระยะเวลา

ตัวอย่างเช่น หากกู้เงิน 1 ล้านบาท ด้วยอัตราดอกเบี้ย MRR -3.5% เป็นเวลา 10 ปี ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายจะเท่ากับ

ดอกเบี้ย = 1,000,000 * (-3.5%) * 10 = 350,000 บาท 

สรุป

ดอกเบี้ย MRR เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดี โดยส่วนใหญ่ใช้กับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น อัตราดอกเบี้ย MRR มักต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่นๆ แต่อาจผันผวนตามอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจกู้เงิน

ไซโลคำหลัก

 • ดอกเบี้ย MRR คืออะไร
 • ความหมายของดอกเบี้ย MRR
 • รูปแบบของดอกเบี้ย MRR
 • ประเภทของดอกเบี้ย MRR
 • ข้อดีและข้อเสียของดอกเบี้ย MRR
 • การคำนวณดอกเบี้ย MRR

คำสำคัญ

 • ดอกเบี้ย
 • MRR
 • Minimum Retail Rate
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
 • Spread
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 • การคำนวณดอกเบี้ย

เนื้อหาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ยังมีอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่นๆ ที่ใช้กับสินเชื่อบ้าน เช่น

 • MLR หรือ Minimum Loan Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี
 • MOR หรือ Minimum Overdraft Rate คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการปล่อยสินเชื่อเงินเบิกเกินบัญชี

ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดของอัตราดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้ดีก่อนตัดสินใจกู้เงิน เพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการชำระหนี้

Webสรุปแล้ว MRR คือ Minimum Retail Rate หรืออัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ทางธนาคารจะใช้อ้างอิงในการคำนวณสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดี … Webทำความรู้จัก mrr อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน ที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้กู้เงินซื้อหรือสร้าง …

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: bungaasset.com

อัตราดอกเบี้ย MRR MOR MLR คืออะไร ปัจจุบันเท่าไหร่? 2564 | FINSTREET

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: finstreet.co

ดอกเบี้ย MLR/ MOR/ MRR คืออะไร – หมอยุ่งอยากมีเวลา

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: doctorwanttime.com

ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR MOR และ MRR มาทำความรู้จัก 3 ตัวย่อทีคุ้นหู ว่ามี

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: www.dotproperty.co.th

ดอกเบี้ย MRR, MLR, MOR คืออะไร? วางแผนคำนวนอัตราดอกเบี้ยบ้านก่อนกู้ซื้อ

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: www.lh.co.th

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: bungaasset.com

กู้บ้านต้องรู้ เรื่องที่ 1 : ดอกเบี้ยแบบ MLR & MRR คืออะไร ? | บ้านคุ้มค่า

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: bankumka.com

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: bungaasset.com

Mrr 3.75 คือ / Mor Mlr Mrr คืออะไร เกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกู้อย่างไร

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: cliffsgasdieselandrepair.com

ดอกเบี้ย MRR, MLR, MOR คืออะไร? วางแผนคำนวนอัตราดอกเบี้ยบ้านก่อนกู้ซื้อ

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร

Source: www.lh.co.th

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร, อัตราดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR MOR คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับคนที่จะกู้ซื้อบ้าน | Guru Living, 9.45 MB, 06:53, 59,659, Guru Living, 2020-02-19T10:30:03.000000Z, 9, ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset, bungaasset.com, 1024 x 768, jpeg, , 10, %e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2-mrr-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

See also  คืออะไรหรอค่ะ ภาษาอังกฤษ

ดอกเบี้ย Mrr คือ อะไร. Webรู้หรือไม่ว่าการคำนวณดอกเบี้ยบ้านมีความแตกต่างจากการกู้ยืมประเภทอื่น ทำความรู้จักกับ MRR อัตราดอกเบี้ยอีกรูปแบบหนึ่งที่ …

MRR MLR MOR คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับคนที่กู้ซื้อบ้าน

MRR MLR MOR คนที่กำลังวางแผนจะขอินเชื่อกับทางธนาคารคงเคยได้ยินตัวย่อพวกนี้กันมาแล้วใช่ไหมครับ เพราะปรกติเวลาเราไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านมา พนักงานเขาจะบอกเป็น MRR บ้างหละ MLR – อะไรบ้างหละ วันนี้ผมจะมาอธิบายคำศัพย์เหล่านี้กันครับว่ามันเกี่ยวข้องยังไงกับคนที่กพลีงวางแผนจะกู้ซื้อบ้าน มาดูกันครับ

ก่อนอื่นขออธิบายโครงสร้างสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือโครงสร้างของหนี้บ้านเราก่อนนะครับว่า โดยปรกติแล้วหนี้ที่เราไปกู้ธนาคารมาเนี่ยเขามีลักษณะการคิดดอกเบี้ยอย่างไรบ้าง

โดยปรกติแล้วสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์แต่ละที่จะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อนั้นๆเป็นสองลักษณะใหญ่ๆครับคือ

1.ดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate)
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หมายความว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ไว้ตามที่เราได้ตกลงกับธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อนั้นๆ เช่นถ้าเราตกลงว่าเราจะขอกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ในช่วง 3 ปีแรกเราก็จะได้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงไว้ครับ ทางธนาคารจะไม่สามารถเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่ตกลงกับเราไว้ได้

2 ดอกเบี้ยเงินกู้แบบลอยตัว ( Floating Rate )

อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวหมายความว่า ดอกเบี้ยสินเชื่อของเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามที่สถาบันการเงินกำหนดครับ โดยอัตราดอกเบี้ยในส่วนนี้สถาบันการเงินจะออกมากำหนดเป็นงวดๆแล้วแต่นโยบายในแต่ละช่วงครับ โดยจะอ้างอิงตามค่า MRR , MOR , MLR ในแต่ละช่วงเวลา

โดยปรกติการที่เราาไปกู้สินเชื่ที่อยู่อาศัย ทางธนาคารส่วนมากจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยในช่วง 1 – 3 ปีแรกเป็นแบบคงที่ Fixrate ครับและที่สำคัญเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างจะต่ำด้วยครับเช่น คิดคงที่ 3 ปีแรก 5 % และในปีที่ 3 เป็นต้นไปดอกเบี้ยสินเชื่อของเราก็จะปรับเป็นแบบลอยตัวตามค่า MRR , MLR และ MOR ตามที่ธนาคารกำหนดในช่วงนั้นๆครับ

ดังนั้นเห็นไหมครับว่า MRR MLR MOR เป็นตัวกำหนดอัตราดอกเบี้ยของเราเลยครับว่าเราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยแพงหรือถูก

MLR (Minimum Loan Rate)
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

MOR (Minimum Overdraft Rate)
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี

MRR (Minimum Retail Rate)
หมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อที่อยู่อาศัย

โดยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย MRR จะสูงกว่า MOR และ อัตราดอกเบี้ย MOR จะสูงกว่า MLR ซึ่งส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เป็นตัวสะท้อนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันระหว่างลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย

ยกตัวอย่างเช่น ธนาคารกำหนดว่า อัตราดอกเบี้ยของเราจะคงที่ 4% ในช่วง 3 ปีแรก และในปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยจะเป็น MRR -2 หมายความว่าเราต้องไปดูว่าช่วงนั้น MRR ของธนาคารที่เราขอสินเชื่อเป็นเท่าไร (ถ้าเกิดว่าสมมุติ MRR = 7 ) หมายความว่าดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายในปีที่ 4 จะเป็น 7 – 2 = 5% ต่อปีครับ ซึ่งในแต่ละช่วง MRR จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่นโยบายของธนาคาแห่งประเทศไทย

โดยอัตราของ MRR , MOR และ MLR จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดครับขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ และที่สำคัญ MRR MOR และ MLR ของแต่ละธนาคารจะไม่เท่ากันนะครับ ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร เราในฐานะผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูล และ รายละเอียดให้รอบคอบก่อนการขอสินเชื่อนะครับ

………………………………………………
ติดต่องาน
– Mail: [email protected]
– website: gurulivingth.com/
– Youtube : youtube.com/channel/UCSq-ymhgsUgV-LaQNF6L5gg
– Facebook: facebook.com/gurulivingth/
………………………………………………

#mrr #mlr #ดอกเบี้ยบ้าน #สินเชื่อที่อยู่อาศัย #mrrคือ #mlrคือ #morคือ #mrrแต่ละธนาคาร #mrr2563 #mrr2562 #mlrแต่ละธนาคาร #mlr2563 #ดอกเบี้ยบ้าน2563 #กู้ซื้อบ้าน

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset

อัตราดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR MOR คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับคนที่จะกู้ซื้อบ้าน | Guru Living

อัตราดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR MOR คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับคนที่จะกู้ซื้อบ้าน | Guru Living

Source: Youtube.com

MLR, MOR, MRR คืออะไร ต่างกันอย่างไร | เงินทองของจริง EP.95 | THE STANDARD

MLR, MOR, MRR คืออะไร ต่างกันอย่างไร | เงินทองของจริง EP.95 | THE STANDARD

Source: Youtube.com

EP[กู้ซื้อบ้านครั้งแรก] – #4 MRR-3.725% MRR คืออะไร

EP[กู้ซื้อบ้านครั้งแรก] - #4 MRR-3.725% MRR คืออะไร

Source: Youtube.com

ดอกเบี้ยเงินกู้ (MRR) ปี 2565 ปรับเพิ่มมาเท่าไรแล้ว ปีหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

ดอกเบี้ยเงินกู้ (MRR) ปี 2565 ปรับเพิ่มมาเท่าไรแล้ว ปีหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

Source: Youtube.com

ถ้าดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้น ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน(MRR)แพงขึ้นจริงไหม

ถ้าดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้น ต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน(MRR)แพงขึ้นจริงไหม

Source: Youtube.com

ดอกเบี้ย MRR MLR MOR คืออะไร ตอบข้อสงสัยโดย Guru Living #ddproperty #ซื้อบ้าน #ดอกเบี้ย #ซื้อคอนโด

ดอกเบี้ย MRR MLR MOR คืออะไร ตอบข้อสงสัยโดย Guru Living #ddproperty #ซื้อบ้าน #ดอกเบี้ย #ซื้อคอนโด

Source: Youtube.com

ขึ้นต่อไม่หยุด สรุปดอกเบี้ยบ้าน พ.ค.66

ขึ้นต่อไม่หยุด สรุปดอกเบี้ยบ้าน พ.ค.66

Source: Youtube.com

กู้ซื้อบ้านจะเลือกดอกเบี้ยบ้านแบบไหนดี | วิธีเลือกสินเชื่อบ้าน

กู้ซื้อบ้านจะเลือกดอกเบี้ยบ้านแบบไหนดี | วิธีเลือกสินเชื่อบ้าน

Source: Youtube.com

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร อย่าให้ใครหลอก #อสังหาพาสนุก

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร อย่าให้ใครหลอก #อสังหาพาสนุก

Source: Youtube.com

See also  Xml คือ อะไร

417/2566 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง อัตราดอ

ข้อมูลพื้นฐาน · ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

You are here: Home / ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม / อัตราดอกเบี้ยสินเชื่ออ้างอิง,

คิดดอกเบี้ยบ้าน MRR MLR MOR …

MRR MLR MOR คืออะไร เกี่ยวข้องยังไงกับคนที่กู้ซื้อบ้าน MRR MLR MOR,

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร สำคัญอย่างไรกับการกู้ซื้อบ้าน | bungaasset

รู้หรือไม่ !!! ดอกเบี้ย MRR คืออะไร และสำคัญกับการกู้ซื้อบ้านอย่างไร วันนี้เรามีข้อมูลที่จะมาไขคำตอบ พร้อม,

ธอส. ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) จาก 6.15% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 6.40% ต่อปี – อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR) จาก 5.75% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้น เป็น 6.00% ต่อปี – อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้เบิกเกินบัญชี (MOR) จาก 5.90% ต่อปี ปรับเพิ่มขึ้น เป็น 6.15% ต่อปี

What is MRR (Minimum Retail Rate)? | PropertyScout Blog

The MRR (Minimum Retail Rate) is a floating interest rate charged by commercial banks to premium retail customers, such as a personal loan or home loan, it is

อัตราดอกเบี้ย – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน · ข่าวประชาสัมพันธ์

รู้จักการคำนวณสินเชื่อบ้าน และวิธีการดูดอกเบี้ย MRR

เนื่องจากชื่อของดอกเบี้ยลอยตัวมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมาก ทำให้คนจำนวนไม่น้อยสับสนและคำนวณดอกเบี้ยผิดพลาด Plan You Money จึงได้รวบรวมข้อมูลและจำแนกความแตกต่างของดอกเบี้ยแต่ละประเภทให้คุณได้เข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้

ดอกเบี้ย MRR คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับการขอสินเชื่อ

เมื่อการมีบ,รื่องดอกเบี้ยบ้านหรือคำว่า MRR ผ่านหูกันมาบ้าง ซึ่งตัวอักษรย่อนี้คือหนึ่งในอัตราดอกเ…

MRR คือ อะไร 8 ข้อแตกต่างของดอกเบี้ย MRR MLR MOR จาก …

เว็บประกาศซื้อขายบ้าน บ้านมือสอง คอนโด ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์-ทาวน์โฮม อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า พร้อม รีวิวโครงก,

รู้ก่อนกู้ อัตราดอกเบี้ย MRR MLR MOR คืออะไร – Areeya Property

สำหรับมือให, “ดอกเบี้ยบ้าน” เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเงื่อนไขเกี่ยวกับดอกเบี้ยบ้าน มักจะมีคำศัพท์เฉพาะที่ชวนให้สงสัยว่าคืออะไร เช่น Fixed Rate, Floating Rate รวมถึงอักษรย่อคุ้นตาอย่าง MLR MRR และ …

ดอกเบี้ย MRR, MLR, MOR คืออะไร? วางแผนคำนวนอัตราดอกเบี้ยบ้านก่อนกู้ซื้อ

MRR ปีที่ 4 -1.75% = อัตราดอกเบี้ยบ้าน 4.53% ต่อปี นั่นแปลว่าตั้งแต่ปีที่ 4 จะต้องจ่ายดอกเบี้ยบ้าน 4.53% จากเดิมคือ 2.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย MLR MRR MOR คืออะไร?คิดจะกู้บ้านต้องรู้

ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) คือ การคำนวณดอกเบี้ยจากเงินต้นทั้งก้อนตั้งแต่เริ่มทำสัญญา และนำไปหารจำนวนงวดทั้งหมดที่ต้องผ่อนชำระ จะได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ต้องจ่ายแต่ละงวด และแม้ว่าผู้กู้จะผ่อนชำระเงินต้นลดลงแล้ว แต่ดอกเบี้ยจะไม่ลดลงตาม อัตราดอกเบี้ยรูปแบบนี้จะนิยมกับรูปแบบสินเชื่อรถ

MRR คือ? จะกู้บ้านต้องรู้จักต้องรู้จักดอกเบี้ยเหล่านี้

ดอกเบี้ยลอยตัว เช่น MRR คือปัจจัยหนึ่งที่ต้องรู้ก่อนจะกู้ซื้อบ้านหรือขอสินเชื่อ ถ้าอยากรู้ว่า MRR คำนวณอย,

ดอกเบี้ยเงินกู้

MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี 3. MRR (Minimum Retail Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานสุข ปี 2566 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

หมายเหตุ : นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

ธอส. ขนโปรโมชั่น สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรกเพียง 3% ต่อปี ร่วมงาน “Thailand Smart Money ระยอง ครั้งที่ 6” ระหว่างวันที่ 23-25 มิ.ย.2566 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำ ต่อที่ 1 ปีแรก เท่ากับ MRR-3.15% ต่อปี (3.75% ต่อปี) ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.80% ต่อปี (4.10% ต่อปี) ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.15% ต่อปี (4.75% ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเพียง 4.20% (อัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.

11/2566 ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง อัตราดอ

ข้อมูลพื้นฐาน · ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *