ค่า Cpk คือ อะไร

ค่า Cpk คือ อะไร

ค่า Cpk คืออะไร

ค่า Cpk เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสามารถของกระบวนการ (process capability) โดยค่า Cpk จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความห่างของค่ากลางของกระบวนการ (process mean) กับขอบเขตข้อกำหนด (tolerance) และความผันแปรของกระบวนการ (process variation) ค่า Cpk มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 3 โดยค่า Cpk ที่สูงขึ้นแสดงว่ากระบวนการมีความสามารถมากขึ้น

ความหมายของค่า Cpk

ค่า Cpk คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Cpk = (3σ - (μ - LSL))/(USL - LSL) 

โดยที่

Table of Contents

  • μ คือ ค่ากลางของกระบวนการ
  • LSL คือ ค่าต่ำสุดของข้อกำหนด
  • USL คือ ค่าสูงสุดของข้อกำหนด
  • σ คือ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกระบวนการ
See also  สรรพนาม คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

จากสูตรจะเห็นได้ว่าค่า Cpk ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ

  • ส่วนแรก คือ 3σ – (μ – LSL) ซึ่งแสดงถึงระยะห่างระหว่างค่ากลางของกระบวนการกับขอบเขตข้อกำหนดด้านต่ำสุด
  • ส่วนที่สอง คือ USL – LSL ซึ่งแสดงถึงขนาดของขอบเขตข้อกำหนด

ดังนั้นค่า Cpk จึงเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถของกระบวนการในการอยู่ในขอบเขตข้อกำหนด

การตีความค่า Cpk

ค่า Cpk สามารถใช้เพื่อตีความความสามารถของกระบวนการได้ดังนี้

  • ค่า Cpk น้อยกว่า 1.33 แสดงว่ากระบวนการมีความสามารถต่ำ มักเกิดข้อบกพร่องหรือสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดบ่อยครั้ง
  • ค่า Cpk อยู่ระหว่าง 1.33 ถึง 2 แสดงว่ากระบวนการมีความสามารถปานกลาง ควรปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อบกพร่องหรือสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนด
  • ค่า Cpk มากกว่าหรือเท่ากับ 2 แสดงว่ากระบวนการมีความสามารถสูง มักเกิดข้อบกพร่องหรือสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดน้อยครั้ง

ตัวอย่างการคำนวณค่า Cpk

สมมติว่ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มีค่ากลางของกระบวนการอยู่ที่ 100 มิลลิเมตร และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 2 มิลลิเมตร ขอบเขตข้อกำหนดของชิ้นส่วนรถยนต์อยู่ที่ 95 ถึง 105 มิลลิเมตร

จากข้อมูลข้างต้น ค่า Cpk ของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์คำนวณได้ดังนี้

Cpk = (3σ - (μ - LSL))/(USL - LSL) = (3 * 2 - (100 - 95))/(105 - 95) = 1.67 

ดังนั้นค่า Cpk ของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เท่ากับ 1.67 ซึ่งแสดงว่ากระบวนการมีความสามารถปานกลาง ควรปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อบกพร่องหรือสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนด

สรุป

ค่า Cpk เป็นค่าที่สำคัญในการวัดความสามารถของกระบวนการ โดยค่า Cpk จะช่วยให้เราเข้าใจว่ากระบวนการของเรามีความสามารถมากน้อยเพียงใด และสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดข้อบกพร่องหรือสินค้าไม่ตรงตามข้อกำหนดได้

Webในการวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Cpk และ Ppk ที่ได้จากโปรแกรม Minitab ดัชนีทั้งสองค่านี้มีสูตรคำนวณ … Webคุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ. พอดีผมสงสัยเกี่ยวกับสมรรถนะกระบวนการผลิตว่าทำไมค่า Cp หรือ Cpk … Webซิกซิกมาทางคณิตศาสตร์ที่แท้จริงคือ Cp=Cpk=2 คำจำกัดความของพวกเขาด้วย Cpk = 1.5 ช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงใน ค่าเฉลี่ย 1.5 ซิกมา. สุภาษิต …

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

Capability Statistics – Cp/Cpk vs Pp/Ppk and Sigma level | cp cpk คือ

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: thienvienchannguyen.net

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

Cp,Cpk | Process Capability by Excel การศึกษาความสามารถของกระบวนการการ

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: www.youtube.com

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

Writer -ปรับปรุงค่า Cpk อย่างไร (How to Improve Cpk)

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: www.tpa.or.th

‫วันนี้มีคำถามเกี่ยวกับ SPC… – สถิติเพื่องานอุตสาหกรรม | فيسبوك‬

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: ar-ar.facebook.com

cpk คือ – Scribd Thai

ค่า Cpk คือ อะไร

Source: woodscribdthai.blogspot.com

ค่า Cpk คือ อะไร, Core tools EP 35 : Cp กับ Cpk แตกต่างกันอย่างไร ทำไมลูกค้าเลือกแต่ Cpk #Coretools #IATF, 4.14 MB, 03:01, 2,156, อ. อังคพล วิทยากร Laboratory & Automotive, 2022-02-05T04:27:02.000000Z, 9, cpk คือ – Scribd Thai, woodscribdthai.blogspot.com, 768 x 1024, jpeg, , 10, %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-cpk-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ค่า Cpk คือ อะไร. Webสูตร สำหรับการ คำนวณ Cpk คือ Cpk = min(USL – μ, μ – LSL) / (3σ) โดยที่ USL และ LSL เป็นขีดจำกัดของข้อกำหนดบนและล่างตามลำดับ กระบวนการที่มี Cpk 2.0 ถือว่ายอด …

See also  Up Set คือ อะไร

มาฟังความแตกต่างระหว่าง Cp กับ Cok กันครับ
และเหตุผลที่ลูกค้าเลือกให้ทำแต่ Cpk

cpk คือ – Scribd Thai

Core tools EP 35 : Cp กับ Cpk แตกต่างกันอย่างไร ทำไมลูกค้าเลือกแต่ Cpk #Coretools #IATF

Core tools EP 35 : Cp กับ Cpk แตกต่างกันอย่างไร ทำไมลูกค้าเลือกแต่ Cpk #Coretools #IATF

Source: Youtube.com

การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)

การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)

Source: Youtube.com

ประเมินผล ค่าอักเสบ CPK

ประเมินผล ค่าอักเสบ CPK

Source: Youtube.com

Cp,Cpk | Process Capability by Excel การศึกษาความสามารถของกระบวนการการทำ Cp,Cpk ด้วย Excel

Cp,Cpk | Process Capability by Excel การศึกษาความสามารถของกระบวนการการทำ Cp,Cpk ด้วย Excel

Source: Youtube.com

Core tools EP 30: การประเมินความสามารถกระบวนการ Cpk และ Ppk

Core tools EP 30: การประเมินความสามารถกระบวนการ Cpk และ Ppk

Source: Youtube.com

7 ค่าเลือดสำคัญที่คนส่วนมากไม่ได้ตรวจ โดย นพ.​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร

7 ค่าเลือดสำคัญที่คนส่วนมากไม่ได้ตรวจ โดย นพ.​ อรรถ​สิทธิ์​ ศักดิ์​สุธา​พร

Source: Youtube.com

#ReviewToday : การวิเคราะห์ Process Capability ในโปรแกรม Minitab 19

#ReviewToday : การวิเคราะห์ Process Capability ในโปรแกรม Minitab 19

Source: Youtube.com

Core tools 2 day EP 15 : Ppk and Cpk

Core tools 2 day EP 15 : Ppk and Cpk

Source: Youtube.com

Cpk Process capability

Cpk Process capability

Source: Youtube.com

ค่าความสามารถของกระบวนการ Cp และ Cpk

ค่าความสามารถของกระบวนการ Cp และ Cpk เป็นดัชนีสำคัญ เรียนรู้และทำความเข้าใจ ความหมาย และแปลผลที่ได้จากค่า,

เอนไซม์ CPK สูงเป็นโรคอะไรได้บ้าง

เอนไซม์ CPK พบได้ในสมอง กล้ามเนื้อหัวใจ ปอด กล้ามเนื้อ หากตรวจเลือดพบว่าค่า CPK แสดงว่ามีโรคที่อวัยวะดังกล่าว

Food Delivery ค่า GP เท่าไหร่ อับเ…

ค่า GP เท่าไหร่- พื้นที่บริการที่ไหนบ้าง.Platform ที่เราคุ้นเคยกันดีคื,

CPK คืออะไร

CPK คือการเขียนสั้น ๆ ของดัชนีความสามารถของกระบวนการด้านล่างเป็นรูปแบบรายละเอียดที่จะบอกคุณว่ามันคืออ,

CPK สำคัญไฉน “ทำอย่างไรจึงป้องกันกล้ามเนื้อสลายตัวจากยาลดไขมัน”

CPK (Creatinine Phosphokinase) or muscles enzymes is a type of enzymes which can be found in our bloodstream when our body gone through the process of muscle disintegration. The normal range of CPK is between 15 – 220 U/L. In the event that the CPK range of our body is higher than the normal ,

Creatine Kinase (CK)-การทดสอบทางเคมีคลินิก-กลุ่มงานพยาธิคลิก …

We cannot provide a description for this page right now

การตรวจค่าเอนไซม์ ซีพีเค CPK test – หาหมอ.com

เมื่อผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วย อาการที่แพทย์สงสัยเกิดจาก การบาดเจ็บ การอักเสบ การถูกทำลาย ของ กล้ามเนื้อหั,

ตรวจเอนไซม์ CPK (Total) ที่ BRIA Health Center – ราคา 2566 (2023) | HDmall

เช็กโปรโมชั่นและราคา ตรวจเอนไซม์ CPK (Total) ที่ BRIA Health Center ย่าน วังทองหลาง เชียงใหม่ ได้บน HDmall.co.th พร้อมมีบริการเช็กค,

การตรวจค่า CPK (Creatine Phosphokinase) | HD สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ Creatinine Phosphokinase หรือ CPK ที่ได้จากการตรวจสมรรถภาพของตับที่ส่งผลต่อหัวใจ กล้ามเนื้อ และสมอง ,

เอนไซม์กล้ามเนื้อพุ่ง เสี่ยงตาย

2-3 วันที่ผ่านโลกออนไลน์ ต่างออกมาแสดงความเห็นเรื่อง ค่าเอนไซม์กล้ามเนื้อ ของพี่ตูน ที่พุ่งขึ้นสูงกว่า 4000 ,

ตรวจเอ็นไซม์ ซีเค (CK/CPK)

สาขา ปตท.ท่ารั้ว · เปิดทุกวัน 7.00-18.00 น. (จอดรถสะดวก อยู่ในปั๊ม ปตท.ท่ารั้ว)

แปลผลระดับเอนไซม์ CK ในเลือด – MutualSelfcare.Org

CK หรือเดิมเรียกว่า creatine phosphokinase (CPK) เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าที่เติมหมู่ฟอสเฟตลงใน ADP (ADP + creatine phosphate → ATP + creatine) เพื่อให้ได้พ,

Cpk คืออะไร

Technology Promotion Association (Thailand-Japan) สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท. เผยแพร่วิทยาการ สร้างฐานเศรษฐกิจ: เวบไซต์แหล่,

ภาวะกล้ามเนื้อลายสลาย (Rhabdomyolysis) – อาการ, สาเหตุ, การรักษา

สวัสดีค่ะ ,นอยู่ดีๆ เราก็รู้สึกแปลกๆ ตอนอีกฝ่ายหลั่ง(ในถุง)ค่ะเลยกินยาคุมฉุกเฉินกันไว้แบบ 2 …

ความสามารถของกระบวนการ (Process Capability)

We cannot provide a description for this page right now

Cp และ Cpk : สองมุมมองหนึ่งความเป็นจริงของกระบวนการ – SCM Blog : Minitab Thailand

ในการวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการ อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Cp และ Cpk ที่ได้จากโปรแกรม Minitab ดัชนีทั้งสองค่,

เล่าเรื่อง เอนไซม์กล้ามเนื้อ ถ้ามีค่ามันสูงเกินไป อาจจะมีความเสี่ยง …

เอนไซม์กล้ามเนื้อ CPK การวัดค่าที่ใช้ในการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับประเมินว่า ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อชีวิต ,

ค่า cpk คืออะไร ตรวจพบค่า cpk สูงแล้วแพทย์ปรับลดยาลดไขมัน …

ไปตรวจเลือดแล้วหมอบอกกล้ามเนื้ออักเสบ ค่า cpk สูง 568 หมายถึงอะไรคะ หมอให้ลดยาไขมัน จากเดิมทาน 40 mg เหลือ 20 mg ค่ะ ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *