ค่า Cp คือ อะไร

ค่า Cp คือ อะไร

ค่า Cp คืออะไร

ค่า Cp เป็นตัวชี้วัดความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) ที่ใช้วัดความกว้างของช่วงข้อกำหนดเฉพาะ (Engineering Tolerance) เทียบกับความกว้างของช่วงความแปรผันของกระบวนการ (Natural Tolerance) โดยค่า Cp สามารถใช้ประเมินได้ว่ากระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะหรือไม่

การคำนวณค่า Cp

ค่า Cp คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Cp = ET/NT 

โดยที่

Table of Contents

 • ET คือ Engineering Tolerance หรือช่วงข้อกำหนดเฉพาะ
 • NT คือ Natural Tolerance หรือช่วงความแปรผันของกระบวนการ
See also  User คืออะไรครับ

ความหมายของค่า Cp

ค่า Cp มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง ∞ โดยค่า Cp ที่สูงกว่าบ่งชี้ว่ากระบวนการมีความสามารถมากกว่า

 • ค่า Cp = 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้ 100%
 • ค่า Cp > 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้มากกว่า 100%
 • ค่า Cp < 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้น้อยกว่า 100%

ตัวอย่างการคำนวณค่า Cp

สมมติว่ากระบวนการผลิตมีช่วงข้อกำหนดเฉพาะอยู่ที่ 10 ถึง 20 และช่วงความแปรผันของกระบวนการอยู่ที่ 6

ค่า Cp ของกระบวนการคำนวณได้ดังนี้

Cp = (20 - 10) / 6 = 1.67 

จากตัวอย่าง ค่า Cp ของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 1.67 ซึ่งหมายความว่ากระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้ 99.73%

ข้อจำกัดของค่า Cp

ค่า Cp มีข้อจำกัดบางประการ ดังนี้

 • ค่า Cp ไม่สามารถระบุได้ว่ากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้หรือไม่ หากค่าเฉลี่ยของกระบวนการอยู่นอกช่วงข้อกำหนดเฉพาะ
 • ค่า Cp ไม่คำนึงถึงตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของกระบวนการ

ค่า Cpk

ค่า Cpk เป็นค่าความสามารถของกระบวนการที่ปรับปรุงข้อจำกัดของค่า Cp โดยค่า Cpk จะคำนึงถึงตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของกระบวนการด้วย

ค่า Cpk คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

Cpk = min(Cpu, Cpl) 

โดยที่

 • Cpu คือ Cp ที่วัดจากค่าเฉลี่ยของกระบวนการไปทางค่าสูงสุดของข้อกำหนดเฉพาะ
 • Cpl คือ Cp ที่วัดจากค่าเฉลี่ยของกระบวนการไปทางค่าต่ำสุดของข้อกำหนดเฉพาะ

ความหมายของค่า Cpk

ค่า Cpk มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง ∞ โดยค่า Cpk ที่สูงกว่าบ่งชี้ว่ากระบวนการมีความสามารถมากกว่า

 • ค่า Cpk = 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้ 100%
 • ค่า Cpk > 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้มากกว่า 100%
 • ค่า Cpk < 1 หมายถึง กระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้น้อยกว่า 100%

ตัวอย่างการคำนวณค่า Cpk

จากตัวอย่างเดิม ค่า Cpk ของกระบวนการคำนวณได้ดังนี้

Cpu = (20 - (10 + 1.67 * 6)) / 3 = 1.33 Cpl = (10 - (10 - 1.67 * 6)) / 3 = 1.33 Cpk = min(Cpu, Cpl) = 1.33 

จากตัวอย่าง ค่า Cpk ของกระบวนการมีค่าเท่ากับ 1.33 ซึ่งหมายความว่ากระบวนการมีความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะได้ 99.73% โดยมีโอกาสที่กระบวนการจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกินช่วงข้อกำหนดเฉพาะได้ 64 ชิ้นในล้านชิ้น

สรุป

ค่า Cp และ Cpk เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินความสามารถของกระบวนการ โดยค่า Cp ใช้ในการประเมินความกว้างของช่วงข้อกำหนดเฉพาะเทียบกับความกว้างของช่วงความแปรผันของกระบวนการ ในขณะที่ค่า Cpk ใช้ในการประเมินความสามารถของกระบวนการโดยคำนึงถึงตำแหน่งของค่าเฉลี่ยของกระบวนการด้วย

Webเกณฑ์มาตรฐานของ cpu คืออะไร. เกณฑ์มาตรฐานช่วยให้สามารถเปรียบ … WebCP ติด "ท็อป 3" บริษัทยั่งยืนระดับโลกของ S&P … โลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Industrial Conglomerates โดยลำดับ 1 คือ … ‘เงินบาท’ พลิกกลับมาแข็งค่าสุด ในรอบ 2 … Webส่วน CPI หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า จะใช้เป็นตัวแทนสำหรับสินค้าเพื่อการดำรงชีพสำหรับ … WebCPC (ต้นทุนต่อคลิก) อธิบาย. CPC (ต้นทุนต่อคลิก) เป็นเมทริกซ์ที่กำหนดจำนวนเงินที่ผู้โฆษณาจ่ายสำหรับโฆษณาที่พวกเขาวางบนเว็บไซต์ …

แกะปริศนางบ #4: ค่า P/E คืออะไร บอกอะไรเกี่ยวกับหุ้นได้บ้าง? – FINNOMENA

ค่า Cp คือ อะไร

Source: www.finnomena.com

หลักค่าของเลขโดดไม่เกิน1,000 และ 2การเขียนในรูปกระจาย – คณิต ป.2 ปี

ค่า Cp คือ อะไร

Source: selfdirectedce.com

ไปหาหมอทำไมต้องวัดความดัน | กล่องพัสดุเฮงเฮง

ค่า Cp คือ อะไร

Source: www.ibox2you.com

โรคสมองพิการ C.P. | ศูนย์ข้อมูลสื่อสร้างสรรค์

ค่า Cp คือ อะไร

Source: www.healthymediahub.com

ระบบป้องกันการผุกร่อนของท่อใต้ดิน หรือระบบ Cathodic Protection (CP) คือ

ค่า Cp คือ อะไร

Source: gastalkth.com

ค่าเฉลี่ย วัดอะไร อ่านที่นี่: ค่าเฉลี่ยคิดแบบไหน

ค่า Cp คือ อะไร

Source: muladharayogawear.com

การวัดการกระจายสัมบูรณ์ ชุดที่ 1 ม.6/8 – Quizizz

ค่า Cp คือ อะไร

Source: quizizz.com

ค่า bmi คือ 11 อันดับแรก

ค่า Cp คือ อะไร

Source: birthyouinlove.com

อิมพีแดนซ์ (Impedance) (กระแสสลับ) – YouTube

ค่า Cp คือ อะไร

Source: www.youtube.com

See also  อะไร คือ Pai

C-P ย่อมาจากอะไร – อักษรย่อภาษาอังกฤษ

ค่า Cp คือ อะไร

Source: www.wordyguru.com

ค่า Cp คือ อะไร, รู้ยัง – Pokemon Go ไทย ไทย – EP.3 – ค่า IV และ CP คืออะไร ไปดู!!, 5.2 MB, 03:47, 39,168, SmartMonkey, 2020-05-15T11:32:43.000000Z, 9, แกะปริศนางบ #4: ค่า P/E คืออะไร บอกอะไรเกี่ยวกับหุ้นได้บ้าง? – FINNOMENA, www.finnomena.com, 1040 x 1040, jpeg, , 10, %e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2-cp-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ค่า Cp คือ อะไร. Webพอดีผมสงสัยเกี่ยวกับสมรรถนะกระบวนการผลิตว่าทำไมค่า Cp หรือ Cpk ถึงต้องมากกว่า 1.33

*** ร่วมเป็น Supporter สนับสนุนช่องลิงโดยตรงได้แล้วนะ ***
youtube.com/channel/UCP1Z93HM2IzrdYLlegbKt0g/join

*** ซื้อ Sticker Line ล่าสุดได้ที่นี้เลยนะครับ บ บ ***
store.line.me/stickershop/author/1291414/th

*** Donate ได้แล้วนะครับทุกคน อิอิอิอิ ***
tipme.in.th/smartmonkey

ไห ไห สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคน
มาเล่น โปเกมอน โก ในไทยกันเถอะ
รายการรู้ยังเป็นรายการสั้นๆ บอกถึงเทคนิคการเล่นเกมต่างๆ
รู้ยัง?? Pokémon go จึงเป็นคลิปสั้นๆ สำหรับมือใหม่เป็นส่วนใหญ่
—————————————————————————————————–
ขอบคุณผู้รอดชีวิตที่แวะมารับชม รับฟัง
ฝากกดถูกใจ (Like) กดติดตาม (Subscribe) และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ
คุยกันพิมพ์ไว้ (Comment) ชอบก็แชร์ (Share) กันได้เนอะ : )
—————————————————————————————————–
ช่องทางที่ติดต่อกันได้ตามนี้เลย
Fanpage facebook.com/ZmartMonkey
Youtube youtube.com/c/SmartMonkey
Twich twitch.tv/SmartMonkey
Twitter twitter.com/SmtMonkey
______________________________________________________________

#SmartMonkey #PokemonGo #ไห #ผู้รอดชีวิต
#รู้ยัง??

แกะปริศนางบ #4: ค่า P/E คืออะไร บอกอะไรเกี่ยวกับหุ้นได้บ้าง? – FINNOMENA

Webส่วน CPI หรือ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า จะใช้เป็นตัวแทนสำหรับสินค้าเพื่อการดำรงชีพสำหรับ … WebCPC (ต้นทุนต่อคลิก) อธิบาย. CPC (ต้นทุนต่อคลิก) เป็นเมทริกซ์ที่กำหนดจำนวนเงินที่ผู้โฆษณาจ่ายสำหรับโฆษณาที่พวกเขาวางบนเว็บไซต์ …

รู้ยัง – Pokemon Go ไทย ไทย – EP.3 – ค่า IV และ CP คืออะไร ไปดู!!

รู้ยัง - Pokemon Go ไทย ไทย - EP.3 - ค่า IV และ CP คืออะไร ไปดู!!

Source: Youtube.com

Core tools EP 35 : Cp กับ Cpk แตกต่างกันอย่างไร ทำไมลูกค้าเลือกแต่ Cpk #Coretools #IATF

Core tools EP 35 : Cp กับ Cpk แตกต่างกันอย่างไร ทำไมลูกค้าเลือกแต่ Cpk #Coretools #IATF

Source: Youtube.com

รวมทุกวิธีในการดันค่าพลัง CP ให้ได้สูงๆ | Ragnarok Origin Guide

รวมทุกวิธีในการดันค่าพลัง CP ให้ได้สูงๆ | Ragnarok Origin Guide

Source: Youtube.com

ค่า Ft คืออะไร

ค่า Ft คืออะไร

Source: Youtube.com

ศึกค้าปลีกเดือด! เจ้าสัวเจริญ ท้าชน 7-11 ใครอยู่ใครไป – Money Chat Thailand I ทิวา ชินธาดาพงศ์

ศึกค้าปลีกเดือด! เจ้าสัวเจริญ ท้าชน 7-11 ใครอยู่ใครไป - Money Chat Thailand I ทิวา ชินธาดาพงศ์

Source: Youtube.com

ค่า CPM คืออะไร แล้วมันบอกอะไรเราอยู่

ค่า CPM คืออะไร แล้วมันบอกอะไรเราอยู่

Source: Youtube.com

◣32473◢ Module 04 : EP 1 เรื่อง การค้าปลีกคือ อะไร

◣32473◢ Module 04 : EP 1 เรื่อง การค้าปลีกคือ อะไร

Source: Youtube.com

Softbank บริษัทที่ใหญ่กว่า CP 5เท่า! #ธุรกิจ #การเงินการลงทุน

Softbank บริษัทที่ใหญ่กว่า CP 5เท่า! #ธุรกิจ #การเงินการลงทุน

Source: Youtube.com

ค่าไฟ คืออะไร ทำไมขึ้นได้ขึ้นดี I Billion Story

ค่าไฟ คืออะไร ทำไมขึ้นได้ขึ้นดี I Billion Story

Source: Youtube.com

ความหนืดในอาหาร คืออะไร

น้ำบริสุทธิ์ มีค่าความหนืดอยู่ที่ 1 cPs, นม 3 cPs, น้ำเชื่อม 5,000 cPs, น้ำผึ้ง 10,000 cPs, ช็อกโกแลต 25,000 cPs, ซอสมะเขือเทศ 50,000 cPs, มัสตาร์ด 70,000 cPs, ซาวครีม ค,

See also  อะไร คือ Nephron

PE คือ อะไร? เลือกหุ้นอย่างไร ให้กำไร – FINNOMENA

P/E Ratio คือ อะไร? และนำมาใช้เลือกหุ้นอย่างไร ให้กำไร?

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล – วิกิพีเดีย

เน็ตบุ๊ก (Netbook) ,นี้คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย เครื่องมีขนาดจอภาพระหว่าง 7″ ถึง 9″ ตั้งค่าความละเอียดในการแสดงภาพที่ค่า 800×600 …

ตัวย่อภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ในทางธุรกิจ | British Council

· CIO หรือ Chief Investment Officer คือ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุนของบริษัท

ลิขสิทธิ์คืออะไร – ด้านกฎหมาย ความช่วยเหลือ

การเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทำให้ผู้เป็นเจ้าของมีสิทธิ์แต่ผู้เดียวในการใช้ผลงานดังกล่าวโดยมีข้อยกเว้นบ,

เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) , Pressure Transmitter,Pressure …

สัญลักษณ์ที่ใช้ คือ Pa หรือ Pabsหน่วยวัดที่ใช้จะมีอักษร abs หรือ a กำกับอยู่ เช่น bar(abs), Psia เป็นต้น ความดันสัมบูรณ์มีค่า เท่ากับ 101.325 kPa ที่ความดันบรรยากาศ (1atm) ค,

ค่า CP คืออะไร? เพิ่มค่า CP ของโปเกม่อนได้อย่างไร? ใน Pokemon Go

สงสัยกันไหมว่า ค่า CP คืออะไร? เราจะเพิ่มค่า CP ของโปเกม่อนได้อย่างไรบ้าง? วิธี POWER UP และ EVOLVE นั้นต้องทำอย่างไร

CP ไทเทเนียมคืออะไร? | LKALLOY

เกรดที่แข็งแกร่งที่สุดของเกรดที่ไม่มีการผุกร่อน 1, 2, 3 และ 4 เป็นโลหะผสมที่มีความสามารถในการทำละลายที่ดี,

ช่วยอธิหน่อยครับว่า CP leadership institute คืออะไร เกี่ยวกับอะไรหรอครับ – Pantip

ตามหัวข้อด้,ไม่ค่อยเข้าใจครับ เท่าที่เข้าใจคือเป็นโครงการฝึกอมรมผู้นำอะไรซักอย่างที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับ ไม่ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจ คนที่ไม่ได้ทำงานในองค์กรของ CP …

Terminal คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์)

ค้นหาคำศัพท์ Terminal คำศัพท์คอมพิวเตอร์ แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ,

Vesta CP (Vesta Control Panel) คืออะไร – Aoo Studio

VestaCP (Vesta Control Panel) คือ ระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์ […]

Certificate Program (CP) คืออะไร

เอพีอาร์ อบรมสัมมนา · Certificate Program เป็นกลุ่มหลักสูตรสำหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วยกลุ่มเนื้อหาที่จำ,

ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร ภาษาคอมพิวเตอร์ …

ภาษาซี (C) คืออะไร ภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่ง่ายแล,

ผูกขาดตลาด VS อำนาจเหนือตลาด …เหมือนหรือต่าง?

ไขข้อข้องใจ “ผูกขาดตลาด” กับ “อำนาจเหนือตลาด” เหมือนหรือต่างกันอย่างไร? และในกรณีของการควบรวมธุรกิจระหว่,

PE คือ อะไร? (Price to Earning Ratio) – GreedisGoods

Price to Earning Ratio หรือ PE คือ อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ จากการนำราคาหุ้นมาเทียบ,

‘CPTPP’ คืออะไร ทำไมเราต้องสนใจเรื่องนี้

ทำความรู้จัก “CPTPP” คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับเรา ถ้าประเทศไทยเข้าร่วมจริงๆ ใครจะได้ประโยชน์ ใครจะเสียประโ,

ห้องเรียนนักลงทุน

อธิบายง่ายๆ คือ ค่า P/E สามารถประมาณการจุดคุ้มทุน ให้กับผู้ลงทุนได้ เช่น หุ้น A ราคา 10 บาท มีกำไรต่อหุ้น 1 บาท ,

ค่า SPF และค่า PA ในครีมกันแดด บอกอะไร?

เวลาไปเลือกซื้อครีมกันแดด สาวๆ สงสัยกันบ้างไหมว่า ครีมกันแดด เขาเขียนอะไรไว้บนบรรจุภัณฑ์??? คือ.. ค่า SPF ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *