คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

บทนำ

ในภาษาไทย เครื่องหมายต่างๆ ที่เราใช้กันอยู่นั้น ล้วนมีความหมายและหน้าที่ของมันเอง เช่นเดียวกับในภาษาอังกฤษ เครื่องหมายต่างๆ ก็มีความหมายและหน้าที่ของมันเช่นกัน บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายต่างๆ ในภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation marks) คือ เครื่องหมายที่ใช้ในภาษาเขียนเพื่อแบ่งแยกประโยคหรือข้อความออกจากกัน เพื่อให้อ่านง่ายและเข้าใจง่ายขึ้น เครื่องหมายวรรคตอนในภาษาอังกฤษมีดังนี้

Table of Contents

 • Comma (,) ใช้เพื่อแบ่งแยกรายการ ประโยคย่อย หรือวลี
 • Period (.) ใช้เพื่อสิ้นสุดประโยค
 • Question mark (?) ใช้เพื่อสิ้นสุดประโยคคำถาม
 • Exclamation point (!) ใช้เพื่อสิ้นสุดประโยคอุทาน
 • Colon (:) ใช้เพื่อนำหน้าประโยคหรือวลีที่อธิบายหรือขยายความประโยคก่อนหน้า
 • Semicolon (;) ใช้เพื่อแบ่งแยกประโยคหรือวลีที่เกี่ยวเนื่องกัน
 • Dash (-) ใช้เพื่อเน้นย้ำหรือแยกข้อความ
 • Ellipsis (…) ใช้เพื่อแสดงข้อความที่หายไปหรือตัดทอน
 • Quotation marks (" ") ใช้เพื่อระบุข้อความที่อ้างอิงหรือคำพูด
 • Apostrophe (‘) ใช้เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหรือตัดทอน
 • Hyphen (-) ใช้เพื่อเชื่อมคำหรือตัวเลขเข้าด้วยกัน
 • Slash (/) ใช้เพื่อแบ่งแยกตัวเลขหรือระบุทางเลือก
See also  Spray Painting คือ อะไร

ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

 • Comma (,)

  • The cat, the dog, and the bird are all pets.
  • I went to the store, but I didn’t buy anything.
  • He is a good boy, isn’t he?
 • Period (.)

  • This is a sentence.
  • I’m going home.
 • Question mark (?)

  • What is your name?
  • Where are you going?
 • Exclamation point (!)

  • That was amazing!
  • Watch out!
 • Colon (:)

  • The answer is: 1234
  • I will go to the store: to buy milk, eggs, and bread.
 • Semicolon (;)

  • I like to eat apples; you like to eat oranges.
  • I went to the store; I bought milk, eggs, and bread.
 • Dash (-)

  • I went to the store – I bought milk, eggs, and bread.
  • That’s a big – no, huge – mistake.
 • Ellipsis (…)

  • I went to the store… and bought milk, eggs, and bread.
  • He said… I don’t know what he said.
 • Quotation marks (" ")
  "Hello," he said.
  "I’m going to the store," she said.
 • Apostrophe (‘)

  • This is John’s book.
  • I’m going to the store’s bakery.
 • Hyphen (-)

  • I’m going to the store-bakery.
  • I’m going to the store to buy milk-eggs-and-bread.
 • Slash (/)

  • 1/2 = 0.5
  • I’m going to the store/bakery.

เครื่องหมายอื่นๆ

นอกจากเครื่องหมายวรรคตอนแล้ว ยังมีเครื่องหมายอื่นๆ ในภาษาอังกฤษอีก เช่น

 • Ampersand (&) ใช้เพื่อเชื่อมคำหรือวลีเข้าด้วยกัน
 • At sign (@) ใช้เพื่อระบุอีเมลหรือบัญชีผู้ใช้
 • Backslash () ใช้เพื่อระบุเส้นทางในคอมพิวเตอร์
 • Caret (^) ใช้เพื่อยกระดับหรือเน้นย้ำ
 • Dollar sign ($) ใช้เพื่อระบุเงิน
 • Percent sign (%) ใช้เพื่อระบุเปอร์เซ็นต์
 • Pipe (|) ใช้เพื่อแยกรายการหรือตัวเลือก
 • Pound sign (#) ใช้เพื่อระบุหมายเลขหรือหัวข้อ
 • Square brackets ([]) ใช้เพื่อระบุข้อความที่แทรกหรือคำอธิบาย
 • Star (*)) ใช้เพื่อเน้นย้ำหรือขยายความ
 • Underscore (_) ใช้เพื่อเน้นย้ำ

สรุป

เครื่องหมายต่างๆ ในภาษาอังกฤษมีความหมายและหน้าที่ของมันเอง การเรียนรู้ความหมายและหน้าที่ของเครื่องหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Webบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่ายของ Google ซึ่งสามารถแปลคํา วลี และ … Webคำแปลของ 'เครื่องหมาย' ใน ภาษาอังกฤษ พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ … Webพยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง, อันดับหนึ่ง, สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) – อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment, artery 2. อักษร A ใน … WebQuotation Mark แสดงถึงคำพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น. “I’m very bored” she said. (“ฉันเบื่อมาก” เธอพูด) ‘ (Apostrophe) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น. David’s house is so. Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย … ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร a และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.com ก็หมายความ …

See also  ไฟล์ Ai คือ อะไร

เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ – English Punctuation Marks

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: lifestyle.campus-star.com

เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ – English Punctuation Marks

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: lifestyle.campus-star.com

Ferin: Punctuation Marks (เครื่องหมายในภาษาอังกฤษ)

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: ferin33.blogspot.com

ตัวอย่าง Phrasal verb คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยาวลี ที่ชอบออกข้อสอบ GAT

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: campus.campus-star.com

บทเรียนภาษาอังกฤษ ป.1 เรื่อง What color is it? (นี่คือสีอะไร) | ใบ งาน

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: knsk.org

การใช้ Nouns คำนามคืออะไร มีกี่แบบ กี่ประเภท การเปลี่ยนรูป เอกพจน์ พหูพจน์

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.tonamorn.com

Part of speech คืออะไร ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ สรุปอย่างละเอียด

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: cheerthaipower.com

Bracket แปลว่า วงเล็บ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.enghero.com

Facebook

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: www.facebook.com

รักษ์ภาษาไทย – ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน | Facebook

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ

Source: th-th.facebook.com

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ, วิธีการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษ | Punctuation, 13.69 MB, 09:58, 44,052, The Happy Time With Q, 2018-03-24T11:52:02.000000Z, 9, เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ – English Punctuation Marks, lifestyle.campus-star.com, 1200 x 684, jpeg, , 10, %e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a2-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9

คือ เครื่องหมาย อะไร ภาษา อังกฤษ.

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ การเทียบเสียงสระ ภาษาอังกฤษ – ไทย

หากผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ 😀

เครื่องหมายวรรคตอน ภาษาอังกฤษ – English Punctuation Marks

WebQuotation Mark แสดงถึงคำพูดของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น. “I’m very bored” she said. (“ฉันเบื่อมาก” เธอพูด) ‘ (Apostrophe) ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น. David’s house is so. Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย … ที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร a และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.com ก็หมายความ …

วิธีการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษ | Punctuation

วิธีการใช้ เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษ | Punctuation

Source: Youtube.com

บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษพูดยังไงมาดู😁📚 #ภาษาอังกฤษ #krudewenglish #Learnenglish #english

บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษพูดยังไงมาดู😁📚 #ภาษาอังกฤษ #krudewenglish #Learnenglish #english

Source: Youtube.com

บวกลบคูณหาร ภาษาอังกฤษ | เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เรียกยังไง

บวกลบคูณหาร ภาษาอังกฤษ | เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ เรียกยังไง

Source: Youtube.com

การ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ l เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ l วิธีอ่านพร้อมคำแปล

การ บวก ลบ คูณ หาร ภาษาอังกฤษ l เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ l วิธีอ่านพร้อมคำแปล

Source: Youtube.com

เครื่องหมายต่างๆ✅

เครื่องหมายต่างๆ✅

Source: Youtube.com

เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไร | punctuation

เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไร | punctuation

Source: Youtube.com

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

#ผมพูดไทยคุณพูดอังกฤษ #ภาษาอังกฤษ #ฝึกภาษาอังกฤษ #สอนภาษาอังกฤษ #เรียนภาษาอังกฤษ

Source: Youtube.com

Math : เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง!

Math : เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบ้าง!

Source: Youtube.com

สัญลักษณ์เหล่านี้เรียกว่าอะไร🤔💥 #krudewtoeic #ภาษาอังกฤษ #krudew #learnenglish

สัญลักษณ์เหล่านี้เรียกว่าอะไร🤔💥 #krudewtoeic #ภาษาอังกฤษ #krudew #learnenglish

Source: Youtube.com

ชื่ออาหารไทย ดังๆ ภาษาอังกฤษ Thai Food

ชื่ออาหารไทย ดังๆ ภาษาอังกฤษ Thai Food พอดีไปได้ข้อมูลมาเรื่อง อาหารไทยที่ชาวต่างชาติ ชื่นชอบ ว่ามีอะไรบ้าง ,

รวม ชื่อเมนูอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ และเมนูอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ MUSLIMTHAIPOST

November 11, 2011 – หน้าหลัก · อาหารและยา · รวม ชื่อเมนูอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ และเมนูอาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ · อาหารไทย เมนู,

See also  คืออะไรหรอ ภาษาอังกฤษ

เมนูอาหารภาษาอังกฤษ 10 เมนูอาหารไทยที่ฝรั่งบอกว่าใช่ …

March 26, 2018 – มาแล้วจ้า เมนูอาหารภาษาอังกฤษที่เราๆท่านๆควรรู้จักกันเอาไว้ จะได้อธิบายบอกฝรั่งถูกว่าชื่ออาหารไทยที่เรียกหน่ะ มันคืออะไร มันมีส่วนประกอบ หรือว่าทำมาจากอะไร ฝรั่งเาจะได้พอมองภาพออกว่าหน้าตาอาหารไทยอันขึ้นชื่อลือชามันน่าจะเป็นอย่างไร เมนูอาหารภาษาอังกฤษ คำว่า “เมนู” ภาษาอังกฤษ คือ menu อ่านว่า เม็น+ นยู คำว่า นยู ให้ออกเสียงเป็นอักษรควบกล้ำแบบเร็วๆนิดนึง เมนูอาหารด้านล่างจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ชื่ออาหารมันก็ชื่อไทยๆนี่แหละ แต่เขียนเป็นภาษาอังกฤษให้ฝรั่งสามารถอ่านได้ ซึ่งก็คล้ายกับ “พิซซ่า” มันเป็นชื่อฝรั่งแหละ ” Pizza” แต่เรามาเขียนภาษาไทยเพื่อให้คนไทยอ่านได้นั่นเอง มาดูอาหารไทยๆ ที่ฝรั่งส่วนใหญ่น่าจะรู้จักครับ เพราะคนไทยชอบหนักหนาที่จะแนะนำของกินให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลองอาหารรสจัดจ้านของไทย และอาหารที่เป็นนัมเบอร์วันเลยก็คือ “ส้มตำ” ที่ฝรั่งเรียกว่า papaya salad (สลัดมะละกอ) หรือ green papaya salad (สลัดมะละกอดิบ) หรือ spicy green papaya salad (สลัดมะละกอดิบรสเผ็ด) แล้วแต่จะเรียก Som Tum = ส้มตำ Spicy Green Papaya [,]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันนี้ การทำกิจกรรมใดก็ไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวนี้เรามีเครื่องใช้,

Thai Food อาหารไทย ภาษาอังกฤษ รวมรายชื่ออาหารไทย

November 17, 2021 – แหล่งรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ · อาหารไทย ภาษาอังกฤษ อาหารไทยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของไทย ที่ต่างชาติได้ลอง,

คำว่า ด.ช. ด.ญ. มีคำใช้ในภาษาอังกฤษ หรือไม่ครับ | The library

September 21, 2019 – ด.ช. ด.ญ. ไม่ต้องใส่คำนำหน้าค่ะ อันที่จริง Mr. Ms ก็เป็นการใส่เพื่อให้สุภาพมากกว่า การใส่ชื่อ ไม่ต้องมี Mr.

กว่า 100 เมนูยอดนิยมของอาหารไทย ภาษาอังกฤษเรียกยังไงมาเรียนรู้กันไว้ดีกว่า!!! | Scholarship.in.th

June 3, 2015 – ซึ่งทั้งนี้สรุปได้คือ หลักการเขียนรายการอาหารเป็นภาษาอังกฤษ จะเริ่มต้นด้วยรสชาติ – ส่วนประกอบสำคัญ – เชื่อมด้วย with – บรรจุลงในส่วนที่เป็นน้ำ คือ in นะจ๊ะ ทีน้ก็พอรู้พอตอบได้กันบ้างแล้วล่ะเนาะ อิอิ

คำศัพท์หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ

รวมคำศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์ คำอ่าน พร้อมความหมาย มาให้ฝึกอ่านกัน,

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า – English Inspire

May 2, 2020 – คําศัพท์ภาษ,พท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ, ของใช้ในครัวอังกฤษ, ทําอาหารภาษาอังกฤษ, เครื่องใช้ไฟฟ้าภาษาอังกฤษ, สิ่งของในห้องเรียนภาษาอังกฤษ, สูตรอาหารภาษาอังกฤษ, คำศัพท์อังกฤษเครื่องค…

*เครื่องใช้ไฟฟ้า* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service

ด.ช. เด็กชาย ด.ญ. เด็กหญิง ภาษาอังกฤษใช้คำไหน Mstr คือ? …

April 21, 2018 – ด.ช. เด็กชาย ด.ญ. เด็กหญิง ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร : ถ้าเป็นคำศัพท์ทั่วไป เด็กชายคือ boy เด็กหญิงคือ girl แต่วันนี,

เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Machine) หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Machine) หมวดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ด.ช. ด.ญ. ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่าอะไร

February 22, 2018 – ประโยคถามทาง ภาษาอังกฤษ พร้อมตัวอย่างบทสนทนา · วิธีใช้ Punctuation เครื่องหมายต่างๆ เช่น วรรคตอน ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำ …

January 1, 2019 – คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ที่ควรรู้,

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ “เมนูอาหารไทยยอดฮิตในต่างแดน” | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ

February 20, 2017 – My Wweblog: https://wiwonder.com/read-blog/27633 https://www.katkoute.com/social/read-blog/77095_besiktas-termal-kamera-ile-su-kacagi-tespiti.html https://www.palscity.com/read-blog/186527 https://axisflare.com/read-blog/99200_besiktas-su-kacagi-tespiti.html https://kemetium.com/read-blog/28272 ,

ENGLISH IN DIARY (2013): รายการอาหารไทย เป็นภาษาอังกฤษ :: Thai food menu English vocabulary

June 5, 2013 – ประเภทของข้าว ข้าวสวย :: Steamed rice หรือ boiled rice หรือ rice เฉยๆก็ได้ ข้าวเหนียว :: Glutinous rice, Sticky rice ข้า,

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อเมนูอาหารไทย

October 12, 2019 – ก่อนหน้านี้ทีนเอ็มไทย เคยนำเสนอเรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร How to order in a restaurant กันไปแล้ว วันนี้ลองมาติ,

Vocabulary: รวมชื่ออาหารไทยในภาษาอังกฤษ – TruePlookpanya

คลังความรู้ออนไลน์ที่รวบรวมทั้ง ข่าว การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไอที ผู้หญิง แม่และเด็ก บันเทิง ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *